Pod akou strechou je najviac miesta?

Bývanie v podkroví sa stáva čoraz populárnejším. Ide vlastne o efektívne využitie už jestvujúceho obstavaného priestoru. Cena pozemkov, ako aj samotnej výstavby z roka na rok rastie. Už len máloktorý stavebník si dovolí nevyužiť draho vybudovaný priestor. Relatívne malými úpravami a pomerne nízkym finančným vkladom je možné zobytnením podkrovia získať na rovnakej zastavanej ploche 25 – 30 %, v niektorých prípadoch až takmer dvojnásobok podlahovej plochy navyše.

Akú strechu zobytniť?

Zobytniť sa dá v podstate každá strecha. Limitujúcim faktorom býva najčastejšie svetlá výška obytných miestností. Tá je daná vzájomnou vzdialenosťou medzi podlahou a vodorovným stropom. Legislatíva vyžaduje minimálnu svetlú výšku 2 400 mm, odporúčaná však je výška 2 600 mm. V podkroví, ktoré je súčasťou plnohodnotného obytného priestoru pod ním, môže byť svetlá výška 2 300 mm. Ak však podkrovie tvorí samostatnú bytovú jednotku, ktorá nemá ďalšie podlažie s plnohodnotnou svetlou výškou, musia sa v ňom dodržať všeobecne platné hodnoty pre svetlú výšku priestorov 2 400 mm (minimálna) a 2 600 mm (odporúčaná). Vzhľadom na to, že strechy domov majú viacero základných konštrukcií a tvarov, pozrime sa na to, aká strešná konštrukcia je z hľadiska jej využitia najpraktickejšia a poskytne nám najväčšiu plochu na bývanie a ostatné využitie.

Sedlová strecha

Prax ukazuje, že na vybudovanie obytného podkrovia je najvhodnejšia sedlová strecha so sklonom strešných rovín 35 – 55°. Poskytuje totiž výhodu dvoch štítových stien na protiľahlých koncoch priestoru. Keďže minimálna výška miestnosti by mala byť 240 cm, dostatočnú výšku podkrovných priestorov dokážeme zabezpečiť nadmurovkou. Tá by mala byť taká vysoká, aby minimálna výška obytných priestorov dosahovala 130 cm. Zariadenie takýchto vysokých priestorov je pomerne problematické. Veľmi často slúžia na odkladanie vecí. Do šikmín je možné zasunúť aj lôžka, avšak treba počítať s tým, že človek sa na posteli musí aj posadiť. Ak si teda nechcete po zvyšok života chladiť bolestivé hrče na hlave, mali by ste rátať s tým, že nad lôžkom by mal byť voľný priestor s minimálnou výškou 50 – 60 cm.

Za určitých okolností je možné pod šikmé steny umiestniť aj skrinky kuchynskej linky. Ak by však mali byť využívané aj ako pracovné plochy, je potrebné počítať s tým, že pracovať pri nich sa bude dať len vtedy, ak budú mať väčšiu hĺbku. To isté platí aj pre pracovné stoly v detských izbách alebo domácich kanceláriách. Štítové steny a aj všetky dobudované priečky poskytnú takmer plnohodnotné plochy na umiestnenie rozmernejších kusov nábytku alebo na pracovné činnosti bez obmedzení výškou stropu.

Ak sa obytné podkrovie buduje v priestoroch s jednoduchým hambálkovým krovom, získame otvorené dispozičné riešenie, ktoré nebude prerušované drevenými vzperami alebo stĺpikmi. Nie vždy je to však možné, hlavne v prípade vstavby obytného podkrovia do jestvujúcich povalových priestorov staršej nehnuteľnosti. Tu často nie je možné vyhnúť sa dreveným trámom, ktoré budú navždy súčasťou interiéru. Nejde však jednoznačne o negatívum. Krásne staré trámy vedia predsa prispieť k ozvláštneniu mnohých interiérov. Veď koľko majiteľov nehnuteľností si do interiéru zabudováva trámy dodatočne, dokonca aj rôzne napodobeniny?

Manzardová strecha

Ďalším vhodným typom na obytné podkrovie je manzardová strecha. Tá má v spodnej časti strmší sklon strešných rovín. Vďaka tomu poskytuje dobre využiteľný priestor s dostatočnou výškou nad väčšinou podlahovej plochy, čo má výhody aj pri zariaďovaní. Výhoda v podobe pomerne veľkorysej využiteľnej pôdorysnej plochy je kompenzovaná komplikovanejším krovom s väčším počtom trámov, s ktorými treba v interiéri počítať.

Valbová strecha

Využiteľná pôdorysná plocha, ktorá by mala dostatočnú výšku, je v prípade valbovej strechy obmedzená štyrmi šikmými rovinami strechy. Tie ju obklopujú, čo môže byť pri navrhovaní zariadenia interiéru zaujímavá výzva. Ak sa obytné podkrovie zabuduje do valbovej strechy, väčšie sklony strešných rovín umožnia lepšie využitie priestoru. Valbová strecha má aj relatívne komplikovanú konštrukciu krovu, čo obmedzuje využitie podlahovej plochy podkrovia. Aj keď teoreticky sa dá zobytniť každá strecha s dostatočnou výškou, pri valbových strechách a strechách odvodených z ich tvaru treba počítať s horším pomerom priestor – cena.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce veľkosť podkrovia

Okrem druhu strechy má na jej využitie na obytné podkrovie vplyv aj sklon strešnej konštrukcie, ktorý priamo ovplyvňuje veľkosť využiteľnej plochy podkrovia. Najvhodnejšie sklony striech na výstavbu podkrovia sú v rozsahu 35 – 55°. Na úžitkové vlastnosti budúcej vstavby do podkrovia má rozhodujúci vplyv aj typ krovu strechy.

Väznicová konštrukcia má vo svojom strede stredové vzpery, ktoré môžu byť prekážkou pri využití priestoru na bývanie. Šikovný projektant sa však s týmto problémom dokáže pomerne jednoducho vyrovnať a drevené stĺpy zakomponuje do interiéru, čím využije estetiku dreva. Na prestavbu podkrovia je najvhodnejšia otvorená konštrukcia krokvového krovu. Aj hambálkový krov môže byť pre niektorých investorov bonusom. Hambálok, ktorý sa tiahne pozdĺž stropnice, je pri dostatočnej veľkosti strešného priestoru možné využiť na umiestnenie podlahovej plochy galérie alebo ďalšieho poschodia.

Z uvedeného vyplýva, že podkrovie môže ponúknuť jedinečné miesto na bývanie. Aby sa stalo pohodlným a plnohodnotným životným priestorom, treba kreatívne využiť všetky jeho výhody, ale aj slabiny vo svoj prospech. Trámy drevených konštrukcií je možné integrovať do stien tak, aby v priestore neprekážali. Nie vždy je to však možné. V takom prípade sa dajú drevené trámy povýšiť na centrálny akcent priestoru, ktorý bude stredobodom vášho príbytku. Vtedy je potrebné postupovať veľmi citlivo, tak aby dokonale zapadli do štýlu domácnosti. Drevené trámy môžete nechať v pôvodnom stave, len prebrúsené alebo prekefované bez náteru, prípadne zakonzervované voskami alebo lazúrou. Je možné natrieť ich aj farbou ladiacou s interiérom alebo obložiť vhodným stavebným materiálom.

V prípade nutnosti je možné pristúpiť aj k odstráneniu niektorých prvkov drevenej konštrukcie. V každom prípade je to práca pre statika a skúseného tesára. V mimoriadnych prípadoch odstránený trám nie je potrebné vôbec nahradiť. Oveľa častejšie bude treba nahradiť ho iným stužujúcim dreveným konštrukčným prvkom alebo oceľovým ťahadlom.

Vybudovanie obytného podkrovia si okrem základného návrhu priestorov a ich využitia bude vyžadovať aj ďalšie opatrenia. Patrí k nim predovšetkým úprava strechy a jej doplnenie o vikierestrešné okná, zateplenie strešného plášťa s ochranou proti prehrievaniu v lete, vybudovanie obvodových a deliacich konštrukcií, montáž schodiska a napojenie podkrovia na rozvody elektriny, plynu, vody, kanalizácie a tepla.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Vybudovať obytné podkrovie je teoreticky možné v každej streche.
  • Najviac priestoru na život získate v sedlovej streche s dostatočným sklonom strešných rovín a v manzardovej streche.
  • Ak si výstavba podkrovia vo vašej streche bude vyžadovať zásah do jej nosnej konštrukcie, bezpodmienečne zverte túto prácu do rúk odborníkov.
  • Nezabudnite, že pohoda bývania v podkroví závisí od jeho dostatočného presvetlenia, ale aj od tepelnej pohody v zime i v lete.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.