Infografika: Postup prác pri zobytnení podkrovia

postup-prac-pri-zobytneni-podkrovia-infografika

V minulosti sa stavali rodinné domy s povalami, ktoré sa využívali na sušenie a uskladnenie obilnín, sena, slamy a ostatného krmiva pre dobytok alebo aj na údenie domácich zabíjačkových výrobkov. Neskôr tieto priestory slúžili ako skladisko nepotrebných harabúrd, ktoré tam naznášali obyvatelia domu za desaťročia s komentárom: „Veď sa to niekedy zíde.“ Na bývanie slúžili podkrovné priestory iba výnimočne. Ak áno, tak obvykle len v období od jari do jesene a aj to iba pre mladšiu generáciu.

Dnes je situácia iná. Ceny pozemkov a nehnuteľností z roka na rok rastú, a tak sa ich majitelia snažia všetok priestor čo najlepšie využiť. A prečo nevyužiť priestor povaly, keď napriek určitým obmedzeniam ponúka aj nemálo benefitov? Väčšiemu využívaniu podkrovných priestorov nahráva aj situácia sprevádzaná progresom v oblasti zatepľovania striech a presvetľovania týchto priestorov. V podkroví môžu vzniknúť úžasné priestory, ktorých zariadenie je často hodenou rukavicou pre architektov – profesionálov, ale aj amatérov.

Z ktorej strany sa pustiť do prác spojených s prestavbou starej povaly na útulné bývanie v podkroví?

1. Vypratanie povaly

Vypratanie povaly je často priam sizyfovskou prácou. Za desaťročia sa na nej nazhromaždilo množstvo potrebných i nepotrebných vecí, ktorým bude treba nájsť nové miesto, respektíve zrecyklovať ich a vyhodiť. Povala môže skrývať zopár cenností, ale väčšinou sú na nej odložené zbytočné veci. Spomeňte si, kedy ste ich potrebovali naposledy. Ak uvažujete o časovom období dlhšom ako dva roky, neváhajte a vecí sa zbavte. Nemusíte ich len vyhodiť do odpadu. Ponúknite ich v občianskej inzercii alebo cez sociálne siete na odpredaj. Možno budete prekvapení, koľko peňazí môžete takýmto spôsobom získať, a navyše dáte veciam druhú šancu. Veľmi dobre sa takto zbavuje starého nábytku, obrazov, kníh, kočíkov, detských hračiek, športových potrieb, zbierok odznakov i autíčok, porcelánu aj skla. Chce to len trošku trpezlivosti a myslieť na tieto veci dopredu, lebo v časovej tiesni sa to zvykne skončiť tak, že budete musieť objednať kontajner a nazhromaždené veci nechať za drahé peniaze odviezť na skládku. Navyše, dnes existujú firmy, ktoré sa vypratávaniu takýchto priestorov venujú profesionálne.

vypratanie-povaly-podkrovie

2. Projekt

Projekt je zhmotnením vašich predstáv o bývaní v podkroví a s tým spojených nutných stavebných úprav, ktoré doň vnesie projektant. Projektant okrem návrhu využitia podkrovia, umiestnenia izieb, chodieb a ostatného príslušenstva bude musieť posúdiť vhodnosť vášho krovu na jeho zobytnenie, naprojektovať prípadné úpravy krovu, rozmiestnenie okien (strešných alebo klasických) a navrhnúť správnu skladbu strešného plášťa aj s detailami tak, aby strecha spĺňala parametre tepelnotechnickej normy. Správne navrhnutá strecha vás musí chrániť pred nepriazňou počasia počas celého roka, resp. počas viacerých desaťročí. Predpokladom jej funkčnosti je dostatočne nadimenzované množstvo tepelnej izolácie s tepelným odporom R = 6,5 – 9,9 (m2.K)/W, ktorá vás bude chrániť pred chladom v zime a pred horúčavami v lete. Tepelný plášť strechy musí byť zároveň dôkladne chránený pred vlhkosťou a vnikaním vzduchu, ktoré by spôsobovali jeho ochladzovanie. Túto ochranu zabezpečia vhodné kvalitné strešné fólie – parozábrany a poistné hydroizolácie. Návrh je jedna vec a správna realizácia druhá. Celý strešný plášť musí byť profesionálne namontovaný s dôrazom na vypracovanie detailov spájania fólie navzájom a jej prestupov s inými stavebnými konštrukciami. Samozrejmosťou a akousi pomyselnou čerešničkou na torte je pekná a funkčná strešná krytina.

3. Stavebné povolenie

Vybavovačky. Kto by ich mal rád? Žiaľ, pri zámere vybudovať si pod strechou nehnuteľnosti obytné podkrovie sa vybavovačkám nevyhnete. Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) je v tomto smere neoblomný. Podľa neho sa stavebné povolenie vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Na tento fakt by vás mal upozorniť projektant, realizačná firma alebo stavebný dozor.

Pri vybavovaní stavebného povolenia sa nevyhnete návšteve príslušného stavebného úradu, kde by ste mali dostať presný zoznam požadovaných dokumentov a potvrdení potrebných na jeho vydanie. Cesta za ich získaním je náročná. Žiaľ, nevyhnutná. Dobrou správou je, že dnes už existuje množstvo podnikateľov, ktorí sa tejto činnosti venujú profesionálne. Majú skúsenosti a poznajú osvedčené postupy, takže k výsledku sa vedia prepracovať v rámci právnych možností relatívne rýchlo.

Ak predložíte stavebnému úradu kompletnú žiadosť so všetkými zákonom a vyhláškami stanovenými prílohami, lehota na vydanie stavebného povolenia stavebným úradom je do 30 dní odo dňa jej podania. V opačnom prípade stavebný úrad stavebné konanie preruší a vyzve vás na doplnenie žiadosti. Celá cesta za vydaním stavebného povolenia – od zámeru stavať alebo prestavovať až po právoplatnosť stavebného povolenia – trvá minimálne tri mesiace, ale väčšinou je to významne viac.

Poradenstvo_strecha

4. Výber realizačnej firmy

S výberom realizačnej firmy môžete začať už v období čakania na stavebné povolenie. Urobte si prieskum firiem vo svojom okolí. Mnohým firmám nerobí problém vycestovať za prácou aj do väčších vzdialeností. Vytypované stavebné spoločnosti si overte na internete. Zamerajte sa najmä na ich predmety podnikania vo výpise zo živnostenského alebo obchodného registra. Profesionáli by v nich mali mať uvedené remeslá súvisiace s realizáciou striech – strechár, klampiar, tesár, pokrývač, izolatér, prípadne montér suchých stavieb. Zrejme budete potrebovať aj elektrikárov, možno inštalatérov. Na základe projektovej dokumentácie si nechajte spracovať cenové ponuky na dodávku materiálov a montážne práce.

Z ponúk si vyberajte rozvážne. Nie vždy totiž najnižšia ponúkaná cena býva aj najvýhodnejšia. Môže sa stať, že niektoré práce nie sú nacenené. S firmami komunikujte, nechajte si položky v ponukách vysvetliť a vyberajte si aj na základe inštinktu. Pozornosť venujte i referenciám, ktorých zoznam vám dobré firmy nebudú mať problém poskytnúť. Nikdy nerealizujte stavebné práce bez zmluvy. Tá musí byť naformulovaná tak, aby v čo najväčšej miere vyhovovala obom stranám – vám ako investorovi aj realizačnej firme. V zmluve by mala byť obsiahnutá cena za všetky práce, spôsoby a termíny platieb, rozsah prác, termín a spôsob odovzdania staveniska a hotového diela, spôsob a termín odstraňovania prípadných porúch, ale aj proces schvaľovania a platenia za práce navyše, ktoré nebolo možné predpokladať v čase podpisu zmluvy.

5. Realizácia prác

Ak ste si vybrali realizačnú firmu a máte právoplatné stavebné povolenie, nič nestojí v ceste tomu, aby ste začali so stavebnými prácami. Vaše záujmy počas priebehu všetkých prác by mal zo zákona obhajovať stavebný dozor. Buďte s ním v neustálom kontakte a konzultujte s ním všetky svoje pripomienky k priebehu stavby. Je to človek, ktorý má kontrolovať priebeh prác, ich kvalitu, ako aj účelnosť vynaložených financií. Dobrý a fungujúci stavebný dozor bude pre vás prínosom a ušetrí vám okrem peňazí aj veľmi veľa nepríjemností.

Práce spojené s prestavbou priestorov povaly na obytné priestory pozostávajú predovšetkým z úprav krovu tak, aby jeho konštrukčné časti čo najmenej obmedzovali využitie priestoru. Obvykle netreba meniť celý krov. Šikovný projektant vie navrhnúť funkčné riešenia. Keďže ide o podstrešný priestor, bola by škoda nevyužiť krásu dreva, zvlášť toho starého, a nepriznať ho v interiéri. Získate tak veľmi zaujímavý prvok, ktorý oživí interiér. Samozrejmou súčasťou budovania obytného podkrovia je rekonštrukcia strešného plášťa spojená s jeho zateplením na požadované parametre a s výmenou alebo doplnením strešnej krytiny. Do novovzniknutých priestorov bude potrebné vpustiť svetlo. Využiť sa môže ľubovoľná kombinácia vikierov, strešných okiensvetlíkov. Práce na streche budú sprevádzané prácami pod ňou. V záujme vytvorenia obytných priestorov v podkroví a ich príslušenstva bude potrebné vybudovať priečky a podhľady. Tieto sa vzhľadom na zaťaženie budujú najčastejšie zo sadrokartónu alebo sa využíva kombinácia pórobetónu a sadrokartónu. Zrejme bude potrebné vytvoriť aj nový podklad pod podlahy. Práce na prestavbe podkrovia zavŕšia pravdepodobne elektrikári a inštalatéri, ktorí sa pričinia o osvetlenie priestorov, rozvod sietí, zásobovanie teplom a vodou a pod. Definitívnu bodku za úpravami dajú finálne úpravy povrchov – omietky, maľby, nátery, obklady, dlažby a podlahové krytiny.

podkrovie-zobytnenie

6. Happyend a zariaďovanie

Ak ste sa dostali do tejto fázy budovania obytného podkrovia na svojej nehnuteľnosti, tak vám gratulujeme. Stavebné práce máte za sebou a novotou voňajúce priestory by ste mali mať už aj skolaudované. V tejto fáze vás čakajú už len samé príjemné veci – od zariaďovania priestorov až po ich užívanie v kruhu rodiny a známych.

 

Zastavenie sa pri zariaďovaní. Vzhľadom na to, že obytné priestory podkrovných bytov sú zvyčajne atypické, ich zariaďovanie nábytkom býva o voľačo náročnejšie ako zariaďovanie bežných priestorov. Náročnejšie však neznamená drahšie. Treba len popustiť uzdu fantázii, nechať sa inšpirovať mnohými časopismi alebo internetovými stránkami a sortimentom predajní s nábytkom a bytovými doplnkami. Dnes je na trhu také množstvo variabilného nábytku s rôznymi rozmermi, že vyskladať zaujímavé zariadenie atypických priestorov bude ako hra. Ak ste zároveň aspoň trochu zruční, interiér nového podkrovia bude lahodiť oku i duši (s pocitom dobre vykonanej vlastnoručnej práce).

Čo je dobré zapamätať si?

  • Z priestorov povál je veľmi často možné vybudovať atraktívne bývanie a účelne tak využiť tieto priestory.
  • K projektovaniu prestavby si prizvite projektanta, ktorý posúdi vhodnosť priestorov a navrhne samotnú prestavbu.
  • Pri budovaní obytného podkrovia meníte stavbu a jej využitie, preto sa nezaobídete bez platného stavebného povolenia.
  • Venujte pozornosť výberu stavebnej firmy a spolu so stavebným dozorom dohliadajte na kvalitu odvedených prác.
  • Zobytnením podkrovných priestorov sa stanete majiteľmi zaujímavých priestorov, ktoré je potrebné účelne zariadiť tak, aby sa podčiarkol ich zvláštny efekt.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.