Stavba domu krok za krokom – 2. časť

Keď ste sa úspešne prepracovali cez výber pozemku a tvorbu projektu a čakáte na vydanie stavebného povolenia, nemali by ste zaháľať. Teraz je najvyšší čas venovať sa výberu realizačnej firmy, ktorej budete môcť s pokojným svedomím zveriť do rúk realizáciu vášho domu. Niekto by povedal, že nie je nič jednoduchšie. Inzercia je predsa plná ponúk na výstavbu rodinných domov, pričom superlatívmi sa to v nej len tak hemží. Nezabúdajte! Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Výber realizačnej firmy

V stavebníctve na Slovensku je možné skoro všetko a fušuje v ňom veľmi veľa ľudí bez akýchkoľvek odborných vedomostí, skúseností a zručností. Stavebník má obvykle na výstavbu pripravenú určitú sumu financií, ktorá predstavuje niekoľkoročný príjem. Vie, že na stavbu musel tvrdo šetriť, prípadne si bude od úst odtŕhať ešte niekoľko desaťročí. Vidina každého ušetreného eura je teda veľmi lákavá. Aj preto je dnes taká populárna cesta výberu realizačnej firmy na základe najnižšej cenovej ponuky na práce a aj na materiál. Voči tejto metóde by nemal nikto námietky, keby šlo o práce na rovnakej a zároveň požadovanej kvalitatívnej úrovni. A práve v tom spočíva podstata problému.

Máloktorá seriózna stavebná firma vám môže postaviť rodinný dom za nízku cenu, ak má vlastných zamestnancov, ktorým platí každý mesiac mzdy, riadne za nich odvádza odvody, zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov, pravidelné preškolenia v oblasti bezpečnosti práce a investuje do bezpečnostnej techniky, strojov, nástrojov i automobilového parku. Nič z toho nestojí málo peňazí. Slušná stavebná firma má na to vlastné priestory – dielne, sklady i kancelárie. Má aj pracovníkov, ktorí zabezpečujú bezproblémový chod firmy. Toto všetko je potrebné zaplatiť. Takáto firma je však na trhu zrejme dlhodobo a nehrozí vám, že sa v prípade reklamácie nebudete mať na koho obrátiť.

Veľmi veľa stavebníkov sa v snahe ušetriť financie uchýli k tomu, že zverí výstavbu rodinného domu tzv. garážovej firme, ktorá si najíma robotníkov bez požadovaného vzdelania, pričom len v lepšom prípade ich na stavbách zaučí. Takáto firma na stavebnom trhu nepôsobí férovo. Nemá náklady na zamestnancov, veľmi často nevypláca faktúry živnostníkom, ktorí pre ňu pracujú, prehliada povinnosti týkajúce sa bezpečnosti pri práci a o vzdelávaní a držaní kroku s najnovšími trendmi v odbore nemôže byť reči.

Z tohto dôvodu si treba veľmi dobre premyslieť, pre ktorú realizačnú firmu sa rozhodnete. Ľahko sa môže stať, že ak si vyberiete lacnú, garážovú, kvalita realizovaných prác nemusí byť podľa vašich predstáv a termín odovzdania stavby tiež nie. Realita je bohužiaľ taká, že za málo peňazí toho v tejto oblasti veľa nečakajte.

Ak teda stojíte pred výberom realizačnej firmy, ktorej zveríte výstavbu vášho rodinného hniezda, venujte dostatok času prevereniu firmy. Na výpise z obchodného alebo živnostenského registra si overte odbornosť jej majiteľov a popri cenovej ponuke si neváhajte vyžiadať aj súpis referenčných stavieb, prípadne návrh zmluvy o diele. Tieto údaje, ako aj pocit z komunikácie s majiteľmi firmy vám určite veľa napovedia a pomôžu pri dobrom rozhodnutí.

Nákup stavebných hmôt

Osobitnou kapitolou je úspora peňazí pri nákupe stavebného materiálu. Človek by očakával, že všetko, čo je možné na trhu so stavebnými hmotami kúpiť, musí zodpovedať určitým kvalitatívnym štandardom. Žiaľ, nie vždy je to pravda. Odporúčame vám siahnuť zakaždým po výrobkoch osvedčených výrobcov. Podozrivo lacné produkty nakupujte vždy s veľkou obozretnosťou. Za kvalitu si treba priplatiť. Dom, ktorý staviate, vám má slúžiť desaťročia, má chrániť vašich najbližších a váš majetok. Vedzte, že z materiálov pochybnej kvality a pôvodu kvalitný dom nepostavíte.

Stavebný dozor

No dobre. Samé výstrahy a upozornenia. Kto sa v tom má vyznať? Ako sa má laik zorientovať v problematike a neurobiť zlé rozhodnutia?

Presne na to sú tu odborníci. Ľudia, ktorí problematiku výstavby študovali, vyznajú sa v nej, majú už všeličo za sebou a neustále sa zdokonaľujú. Na tomto mieste vám pomôže osoba stavebného dozoru. Pri svojpomocnej výstavbe, keď sú jednotlivé práce realizované svojpomocne, alebo ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky, po etapách, musíte mať stavebný dozor. V niektorých prípadoch dohľad stavebného dozoru odporučí stavebný úrad.

V každom prípade odporúčame, aby ste si vo vlastnom záujme našli stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na jednotlivé etapy prác, bude ich koordinovať a kontrolovať a zároveň sledovať tok financií – a to všetko vo vašom záujme. Dobrý stavebný dozor má kopať vo váš prospech.

V žiadnom prípade sa nedajte zlákať vidinou formálneho stavebného dozoru, ktorý vám za pár eur opečiatkuje požadované doklady potrebné na kolaudáciu. Takýto dozor vám nepomôže v ničom, dokonca sa môže stať, že bude kryť aj neseriózne praktiky realizačnej firmy.

Stavebný denník

Stavebný denník, aj keď sa to mnohým zdá ako úplná zbytočnosť, prispieva ku kvalite realizovanej stavby a navyše pomáha riešiť sporné otázky, ktoré počas výstavby vznikajú.

Stavebný denník je možné viesť aj v obyčajnom zošite, lepšie však je, ak si ho zakúpite v predajni tlačív. Je možné viesť ho aj v elektronickej podobe. Na prvej strane denníka by mali byť uvedené všetky informácie o stavbe (adresa stavby, meno a kontakt stavebníka, realizátora, ale aj stavebného dozoru a údaje zo stavebného povolenia – kto stavbu povolil, kedy a číslo stavebného povolenia).

Denník by mal písať stavebník, dodávateľ stavby, prípadne stavbyvedúci a mal by sa viesť od prvého dňa prípravných prác na stavbe až do jej definitívneho ukončenia. Stavebný dozor doň zapisuje iba vykonané kontroly na stavbe. Do stavebného denníka je nutné zapisovať v časovom slede všetky vykonané práce, počet pracovníkov v jednotlivých profesiách, technologické postupy a použité materiály. Dôležité je dokumentovať pri každom úkone počasie vrátane vonkajšej teploty.

Do stavebného denníka by sa mali zaznamenávať vykonané úkony všetkých profesií, teda aj dodávateľských. Je to veľmi dôležité, lebo všetky zápisy o vykonaných postupoch, skúškach a revíziách vám v prípade akejkoľvek poruchy alebo reklamácie môžu poslúžiť ako dôkaz.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Pri výbere realizačnej firmy venujte dostatok času overeniu jej odbornosti.
  • Stavebný materiál kupujte len z hodnoverných zdrojov a od osvedčených výrobcov. Nechajte si poradiť skúsenými predajcami.
  • Vo vlastnom záujme si pri výstavbe rodinného domu zabezpečte služby nestranného stavebného dozoru.
  • Precízne vedený stavebný denník vám môže pomôcť pri riešení prípadných reklamácií. Venujte preto pozornosť zápisom v stavebnom denníku a dohliadnite na to, aby boli čo najpodrobnejšie.
  • V každom kroku smerujúcom k vlastníctvu nového rodinného domu sú vám k dispozícii odborníci, ktorí sú v danej oblasti profesionálmi a môžu vám veľmi účinne pomôcť. Ich služby určite oceníte.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.