Čo by ste mali vedieť o vikieroch na streche

Vikier je vertikálny okenný otvor, začlenený do šikmej strechy. Je tvorený samotnou okennou konštrukciou, stienkami a zastrešením.  Vikier môže byť osadený do šikmej strechy akéhokoľvek tvaru.

Funkcia vikierov

Strešné vikiere slúžia najmä na osvetlenievetranie strešných priestorov. Zároveň plnia aj estetickú funkciu, pretože sú príčinou väčšej členitosti striech a dotvárajú celkový vzhľad domu. Preto je dôležité prispôsobiť ich rozmery a počet rozmerom strechy. Stavebníci často uvažujú nad vikierom v podkroví nielen z hľadiska estetiky, osvetlenia a vetrania, ale najmä v súvislosti so zväčšením využiteľnej obytnej plochy podkrovia.

Výhodou vikierov oproti strešným oknám je ich vertikálna poloha, takže takéto okno môžete otvoriť aj keď prší alebo sneží a ich údržba je ľahšia. Vikiere umožňujú vytvoriť a využívať parapet, na ktorom môžete pestovať kvety alebo vytvoriť francúzske okno či malú strešnú terasu.

Nevýhodou vikierov je, že oproti strešným oknám svojim vertikálnym umiestnením prepúšťajú menej svetla. Zároveň sú aj náročné na riešenie detailov a vyžadujú odborné zhotovenie, preto sú finančne náročnejšie v porovnaní so strešnými oknami.

Rozdelenie vikierov

Z architektonického a konštrukčného hľadiska možno vikiere riešiť viacerými spôsobmi (viď. obrázok):

  1. sedlové a valbové vikiere ako strešné domčeky (a, c, d)
  2. pultové vikiere (b, e)
  3. vikiere volské oko (f)
  4. rôzne iné tvary (g, h)

Tieto základné tvary vikierov majú viac variantov. Niektoré vikiere môžu svojím zaujímavým tvarom dať domu jedinečný vzhľad. Napríklad bočné plochy strešných domčekov, teda líca vikierov nemusia byť len murované, ale môžu byť zhotovené napríklad zo skla. Čelná stienka nemusí byť rovná, ale môže byť napríklad oblá, či zalomená. Umiestnenie čelnej steny vikierov môže byť riešené tak, že stena lícuje s obvodovým murivom domu. Taktiež môže byť včlenená do strešnej konštrukcie alebo zapustená tak, že vznikne balkón alebo terasa.

Stresne-vikiere-aky-vikier-druhy-typy-nakres

Rôzne konštrukčné a tvarové možnosti vikierov

Realizácia vikierov

Výška vikierov je daná rozmerom parapetu a vnútornou výškou, ktorá by mala byť minimálne 2 m. Ich šírka závisí od technických možností zabudovania v rámci strešnej konštrukcie.

Vikiere do šírky 70 až 80 cm je možné zabudovať medzi strešné krokvy, takže sú jednoduchšie na zhotovenie. Pri širších vikieroch je už potrebné použiť krokvové výmeny, teda drevené hranoly, ktoré sa vkladajú vodorovne medzi krokvy. Na pultových vikieroch sa krokvy takéhoto vikiera uložia na hlavné krokvy strechy, prípadne na výmeny.

Materiál

Krytina použitá na vikier by mala byť z rovnakého materiálu ako krytina zvyšku strechy. Menšie alebo tvarovo zložitejšie vikiere sa pokrývajú veľmi častou plechovou drážkovanou (falcovanou) krytinou, ktorou je možné upraviť aj ich bočné steny. Striešky vikierov majú naviac, pomerne často, veľmi nízky sklon. To si vyžaduje zrealizovať dodatočné opatrenia na zabezpečenie vodotesnosti ich strešného plášťa.

Pri vikieroch je tiež veľmi dôležité správne navrhnúť a zhotoviť napojenie vikiera na rovinu strechy. Pri maloformátových strešných krytinách ako sú bridlica alebo bobrovka sa prechod medzi strešnou a vikierovou rovinou zhotoví ako pokryté úžľabie. Častejšie sa však využíva úprava úžľabia pomocou úžľabného oplechovania.

Pri krytinách z keramických alebo betónových škridiel čaká následne remeselníkov pomerne náročné zarezanie škridiel priliehajúcich k úžľabiu. Perfektná rovná línia vzniknutého rezu, ktorá presne kopíruje líniu úžľabného plechu, je vizitkou dobrého majstra.

Pri väčšej ploche striešky pultového vikiera treba vyriešiť odvodnenie tejto striešky pomocou žľabu, umiestneného na čelnej strane vikiera, pričom odpadový zvod sa odvedie po jednej z bočných stien. Pri menších pultových vikieroch a ostatných typoch vikierov sa dažďová voda presmeruje okolo nich. Tento fakt však môže najmä pri zamŕzaní vody v zime spôsobiť vzdúvanie v napojeniach úžľabí.

Vzhľadom na tepelnotechnické požiadavky kladené na strechy, vikiere nevynímajúc, je dôležité vedieť, že vikiere sa zatepľujú izoláciami s hrúbkou približne tridsať centimetrov. Tento fakt vedie k väčšej robustnosti vikierov. Preto je často nemožné zatepliť steny dvoch susediacich vikierov a zároveň ponechať dostatok miesta na povrchovú úpravu stien. Toto vedie k nutnosti nahradiť skupinu menších vikierov jedným väčším. Vedie to k úspore prácnosti a aj k zníženiu nákladov na ich budovanie. Je však potrebné posúdiť, či takto navrhnutý vikier nebude na streche pôsobiť mohutne.

Navrhovanie a realizácia vikierov si vyžaduje zladenie úkonov viacerých remeselníkov. Preto sa vikiere začali vyrábať aj priemyselne v podobe prefabrikátov. Tieto sú v porovnaní s remeselne zhotovenými vikiermi lacnejšie, avšak pri ich výbere ste obmedzení tvarom prefabrikovaných vikierov.

Čo je dobré si zapamätať

  • Vikier slúži na presvetlenie a vetranie podkrovných priestorov a zväčšuje obytnú plochu podkrovia.
  • Vikiere plnia aj dôležitú estetickú funkciu; existuje veľmi veľa druhov vikierov.
  • Ich výhodou oproti strešným oknám je, že vďaka zvislej polohe okien vo vikieroch sa môžu otvárať aj pri daždi a ich údržba je ľahšia.
  • Ich konštrukcia umožňuje využívať parapet alebo vytvoriť francúzske okno či malú strešnú terasu.
  • Nevýhodou vikierov oproti strešným oknám je ich menšia priepustnosť svetla.
  • Sú náročné na realizáciu detailov a na bezchybnú funkčnosť vyžadujú odbornú prácu, preto je ich zhotovenie nákladné.

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.