Podrobne o výbere krytiny podľa sklonu strechy (+infografika)

Pri stavbe nového domu či rekonštrukcii starého je výber krytiny pre stavebníka dôležitým momentom, pretože krytina bude plniť nielen funkčné, ale aj estetické hľadisko. Samozrejme, pri výbere krytiny zohráva veľmi dôležitú úlohu aj jej cena. Správne navrhnúť skladbu podľa sklonu strechy a ostatných faktorov vrátane vašich predstáv je úlohou projektanta. Je však dobré vedieť, aké máte možnosti pri výbere materiálu podľa sklonu strechy.

Strechy sa podľa sklonu strešných rovín rozdeľujú na:

  • ploché (sklon strechy α ≤ 10°),
  • šikmé (sklon strechy 10°< α < 45°),
  • strmé (sklon strechy 45° < α < 90°).

Plochá strecha

Ploché strechy musia byť vodotesné. Túto funkciu zabezpečuje hydroizolačná vrstva. Pri plochých strechách sa ako hydroizolačná vrstva používajú iba povlakové krytiny tvorené asfaltovými pásmi alebo fóliami, ktoré sú ukladané na rôzne druhy podkladov, predovšetkým drevené debnenie, betón alebo tepelné izolácie.

Povlaková krytina môže byť lepená alebo mechanicky kotvená, prípadne sa upevňuje kombináciou týchto dvoch možností. Druh kotiev a ich množstvo musí určiť odborník na základe vlastností podkladu, druhu krytiny, výšky strechy a prevládajúcich poveternostných podmienok v oblasti. V prípade, že finálna úprava krytiny plochej strechy bude tvorená tzv. ťažkou ochranou krytiny, môže byť povlaková krytina voľne položená. Následne je priťažená vrstvou kameniva alebo betónovými dlaždicami.

 

Instalacia-asfaltoveho-pasu-na-plochej-streche-ipa-plamenometInštalácia asfaltového pásu na plochej streche

Povlakové krytiny z asfaltových pásov sa dnes realizujú takmer výlučne z modifikovaných asfaltových zmesí nanesených na nosnej vrstve z netkanej textílie alebo zo sklolaminátu. Hydroizolačný systém strechy sa navrhuje ako jednovrstvový alebo dvojvrstvový.

Alternatívou asfaltových pásov sú fóliové hydroizolácie. Najčastejšie používané fólie sú z mäkčeného polyvinylchloridu (mPVC), termoplastického polyolefínu (TPO), prípadne zo syntetických kaučukových membrán (EPDM).

Výber hydroizolácie na ploché strechy nezáleží na sklone. Asfaltové pásy majú tú výhodu, že sa dajú zaplátať, to znamená, že ak vznikne na asfaltovom páse porucha, nový pás sa dá bez problémov nataviť na starý. Fóliové izolácie túto výhodu po niekoľkých rokoch od realizácie strácajú. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý typ krytiny je lepší. Každý má svoje výhody aj nevýhody.

Šikmá strecha

Sklon strechy je spolu s lokalitou a množstvom zrážok jedným zo základných parametrov, ktorý ovplyvňuje výber krytiny. Ak si chcete vybrať krytinu na svoj nový dom, s výberom druhu a materiálu treba počítať už pri navrhovaní domu. Zmeniť druh krytiny, keď už je strecha s určitým sklonom postavená, nemusí byť možné z hľadiska funkčnosti vodotesnosti strechy. Ak idete dom rekonštruovať, ale nechystáte sa meniť kompletne celú strechu vrátane krovu, ste obmedzený sklonom pôvodnej nosnej konštrukcie.

V zásade platí, že na strechy s menším sklonom sú vhodné veľkoformátové krytiny, napríklad fólie a plechové krytiny vo forme pásov. Ak by ste chceli použiť maloformátovú krytinu na menší sklon, budete musieť pristúpiť zrejme k realizácii vodotesného podstrešia, ktoré na seba preberie hydroizolačnú funkciu. Na Slovensku stanovuje bezpečné sklony skladaných krytín norma STN 73 1901. Menšie sklony môžu byť použité, ak takéto odporúčanie uvádza výrobca krytiny.

Lepenková krytina z asfaltových pásov

Najuniverzálnejšie použitie majú krytiny z asfaltových pásov. Používajú sa ako na ploché, tak aj na šikmé strechy. Lepenková krytina sa teda môže použiť na hocijaký sklon strechy. Je to lacnejšia krytina s kratšou životnosťou.

Asfaltové šindle

Ukladajú sa na plné debnenie. Je to krytina vhodná na šikmé aj strmé strechy, teda od sklonu 10° do 85°. Norma uvádza bezpečný sklon od 18°. Ak je sklon menší, musia sa natavovať na poistný asfaltový pás. Asfaltový šindeľ má veľký difúzny odpor, preto treba pod debnením vytvoriť odvetranú vzduchovú vrstvu. Rovnako ako krytina z asfaltových pásov aj asfaltové šindle sú lacnejšou krytinou s kratšou životnosťou.

Plechová krytina

Patrí medzi ľahké krytiny. Je veľa druhov plechových krytín. Plechy imitujúce klasické škridlové krytiny sa môžu používať od sklonu 15°, trapézové plechy od sklonu 8° a drážkovaná (falcovaná) plechová krytina na dvojitú stojatú drážku už od 7°.

Plechova-krytina-na-streche-vvikier

Plechové krytiny imitujúce škridly sú oproti keramickým krytinám lacnejšie, ale majú nižšiu životnosť. Vhodné sú pri rekonštrukciách, kde môžu odľahčiť pôvodnú nosnú konštrukciu, pretože sú ľahšie než keramické krytiny. Vyrábajú sa väčšinou z oceľového plechu s povrchovou úpravou (poplastovaním alebo pozinkovaním). K podkladu sa kotvia skrutkovaním cez plochu krytiny špeciálnymi skrutkami s tesnením. Práve tento spôsob upevňovania krytiny je v odborných kruhoch spochybňovaný. Aj preto sa v poslednom období udomácňujú na trhu krytiny so skrytým systémom kotvenia, ktoré sú trvácnejšie. Plechové krytiny sa vyrábajú aj z hliníka, titánzinku alebo medi. Tieto majú dlhú životnosť, ale sú aj drahé. Preto sú predurčené na remeselne náročnejšie spracovávané plechové krytiny (drážkované, lištované, maloformátové šablóny).

Vláknocementová krytina

Táto krytina nahradila krytinu s obsahom azbestu. Maloplošná sa používa od sklonu strechy 25°, veľkoplošné tabule od sklonu 15°. Vláknocementová krytina má dlhšiu životnosť a jej cena je tiež vyššia.

Keramická krytina

Patrí medzi ťažké krytiny. Klasická bobrovka sa môže použiť od sklonu strechy 30°. Podľa normy je možné použiť krytinu z pálených škridiel so spojitou vodnou drážkou od sklonu 22°, avšak výrobcovia v súčasnosti vyrábajú krytiny, ktoré je možné použiť v kombinácii s plným debnením a poistnou hydroizoláciou od sklonu 12°. Dodáva sa v mnohých farbách od klasickej tehlovočervenej farby bez povrchovej úpravy cez farebné engoby až po ušľachtilé lesklé glazúry. Je to veľmi odolná krytina s dlhou životnosťou.

Betónová krytina

Taktiež patrí medzi ťažké krytiny. Podobné ako pri keramickej krytine sú aj bezpečné sklony betónových krytín. Bobrovka z betónových škridiel sa používa od sklonu 30°, krytina z drážkových profilovaných betónových škridiel od sklonu 22°. Betónové škridly je možné použiť aj pri nižších sklonoch pri ukladaní na debnenie a s pozliepanou poistnou hydroizoláciou a podlepenými kontralatami. Trh ponúka množstvo farieb a povrchových úprav, ktoré uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Životnosť je podobná ako pri keramickej krytine. Výhodou oproti keramickej krytine je jej výroba, ktorá je výrazne menej energeticky náročná.

Betonova-krytina-dom-melirovana-strecha

Menej časté krytiny

Bridlicová krytina má mimoriadne dlhú životnosť, ale jej cena je vysoká. Remeselne zvládnutá strecha z bridlice je však šperkom medzi strechami. Môže sa používať od sklonu strechy 25°.

Plastová krytina sa u nás zatiaľ príliš nepoužíva. Plastová krytina imituje keramickú škridlu, drevený šindeľ alebo vláknocementovú krytinu. Životnosť výrobcovia udávajú vysokú – tomu zodpovedá aj vyššia cena, hoci oproti keramickým krytinám je o niečo nižšia. Problémom je, že ich životnosť zatiaľ nie je overená v reálnych podmienkach, keďže je to relatívne nový druh krytiny.

Krytina z drevených šindľov bola kedysi najpoužívanejšou krytinou na ľudových stavbách. Podľa normy sa používa od sklonu 35°. Vzhľadom na jej príspevok k ochrane životného prostredia zaznamenáva v poslednom období – hlavne na vidieku – renesanciu. Podobné oživenie zaznamenávame aj v prípade doškových striech vyrábaných zo slamy alebo z trstiny.

V dnešnej dobe je výber materiálov krytín veľmi široký. Výber krytiny okrem sklonu strechy a ostatných faktorov, ktoré musí zohľadniť projektant, ovplyvňuje aj estetické hľadisko, kvalita, respektíve životnosť a s tým súvisiaca cena. To sú najdôležitejšie faktory, na základe ktorých si vy ako stavebník môžete krytinu vyberať.

Čo je dobré si zapamätať

  • Pri plochých strechách máte v podstate na výber krytinu z asfaltovaných pásov alebo krytinu fóliovú. Oba systémy majú svoje pre aj proti.
  • Pri šikmých strechách s nižším sklonom sa používajú veľkoplošné krytiny, ako sú asfaltované pásy, asfaltové šindle, krytiny z hladkých plechových pásov.
  • Pri väčšom sklone strechy je výber krytín široký. Výber krytiny potom záleží najmä od estetického hľadiska a finančných možností.
  • Ľahké krytiny sú vo všeobecnosti lacnejšie, ale majú kratšiu životnosť a nižšiu odolnosť voči poveternostným podmienkam.
  • Ťažké krytiny majú dlhú životnosť, ale sú drahšie.

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.