Infografika: Väzníkový verzus klasický krov

Infografika vaznikovy klasicky krov titulka

Žiadna stavba sa nezaobíde bez strechy a žiadna strecha nemôže byť bez jej nosnej časti. Nosnú časť väčšiny šikmých a plochých striech rodinných domov tvorí krov. Keďže krov je súčasťou strechy, ktorá chráni celú stavbu pred poveternostnými vplyvmi niekoľko desaťročí, musí byť navrhnutý a zrealizovaný s náležitou pozornosťou.

Väzníkový vs klasický krov

Krovy sa tradične budujú ako klasické drevené viazané konštrukcie. Používa sa na ne rezivo vyrobené z ihličnatých (smrek, borovica, sibírsky smrek a pod.) alebo listnatých (dub, buk, agát a pod.) drevín, ktoré sa z píly privezie narezané v požadovaných rozmeroch (profiloch aj dĺžkach). Jednotlivé prvky krovu sa spájali klasickými tesárskymi spojmi, časovo aj fyzicky náročnými na zhotovenie. Vývoj preto postupne priniesol do spájania jednotlivých prvkov krovu novinky v podobe rôznych spojovacích profilov urýchľujúcich a zjednodušujúcich klasickú montáž. Aj napriek tomu ide o fyzicky náročnú prácu, pri ktorej je potrebné spracovať pomerne veľké objemy dreva.

V súčasnosti badať nástup nových technológií využívajúcich konštrukcie z priehradových nosníkov, ktoré je možné na základe znalostí princípov statiky navrhnúť s pomerne malými prierezmi prvkov, a preto sa na ich výrobu spotrebúva, v porovnaní s klasickými krovmi, výrazne menej reziva. Väzníkové krovy sa projektujú na mieru každej jednej stavbe, pričom je možné zohľadniť individuálne želania zákazníka, napríklad na vytvorenie odkladacieho priestoru v streche.

Väzníkový krov je ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov – priehradových väzníkov. Väzníky sa zhotovujú z drevených, najčastejšie smrekových hranolov vysušených na požadovanú vlhkosť a ošetrených pred drevokazným hmyzom a hubami, spájaním oceľovými styčníkovými doskami. Ich konštrukcia sa skladá z horného tlačeného a z dolného ťahaného pása (pásnice), ktoré sú vzájomne spojené diagonálami. Samotná výroba prebieha vo výrobných halách špecializovaných firiem, ktoré majú na ich návrh k dispozícii špeciálne programové vybavenie, ako aj výrobné technológie. Vzhľadom na to, že výrobný proces prebieha pod strechou, nie je ovplyvňovaný počasím. Na stavbu sa dovezú hotové väzníky, ktoré sa následne za pomoci žeriava zmontujú. Montáž väzníkového krovu rodinného domu vykonaná skúsenou partiou montážnikov len málokedy prevýši jeden pracovný deň.

Väzníkové krovy sa kladú na obvodové múry domu. Môžu preklenúť až 20 metrov, preto nie je potrebné stavať ďalšie vnútorné nosné múry alebo stĺpy. Keďže samotný krov je pomerne ľahký, aj zaťaženie nosných stien a základov je nižšie. Pri použití väzníkových krovov nie je potrebné počítať s budovaním stropnej konštrukcie na poschodí pod strechou. Stropnú konštrukciu je možné zavesiť priamo na spodné vodorovné pásnice väzníkov. K úsporám času a materiálu dochádza aj pri montovaní obloženia vonkajšej presahujúcej vodorovnej rímsy, ktoré sa montuje rovnako na spodné pásnice väzníkov. V oboch prípadoch nie sú potrebné žiadne pomocné konštrukcie a trámy.

Zastrešenie krovom z drevených väzníkov je vzhľadom na jednoduchosť a vysokú rýchlosť výroby, ako aj vzhľadom na podstatne nižšiu spotrebu dreva oproti tradičným krovom veľmi ekonomické. Bonusom sú tiež neobmedzené možnosti prekrytia stavieb a vytvorenia striech najrôznejších rozmerov a tvarov.

Azda najväčšou nevýhodou väzníkového krovu je, že priestor podkrovia sa nedá využiť ako obytné podkrovie. V obmedzenom objeme je však možné navrhnúť aspoň úložné priestory, ktorých v dome nikdy nie je dosť.

Realizácia väzníkového krovu je ekonomicky výhodná len pre menšie sklony strechy, pričom literatúra uvádza ako hranicu sklon 30°. Pri väčších sklonoch vyhráva po ekonomickej stránke klasická konštrukcia krovu, kde získavame navyše, hlavne pri väčších sklonoch, aj priestor na vybudovanie obytného podkrovia. Aj preto je dnes preferovaný hambálkový krov, v ktorého prípade je možnosť využitia podkrovia najlepšia.

Prehľadné porovnanie krovov

Väzníkový krov

Výhody

 • Rýchla montáž nepresahujúca jeden deň
 • Úspora financií na montáž stropnej konštrukcie, keďže túto je možné zavesiť priamo na spodnú časť väzníkov
 • Úspora financií pri montáži podbitia vonkajšej rímsy
 • Menšie zaťaženie základov a nosných stien budovy vyplývajúce z nižšej hmotnosti krovu
 • Menšia spotreba reziva a s tým spojený pozitívny dosah na ochranu životného prostredia
 • Možnosť preklenúť rozpätie až 20 metrov

Nevýhody

 • Priestor krovu nie je možné účelne využiť, prípadne len v obmedzenej miere
 • Väzníkový krov je ekonomicky výhodný len do sklonu približne 30°, pri väčšom sklone neprimerane rastú náklady
 • Výroba náročná na vysokokvalifikovanú pracovnú silu

Tradičný krov

Výhody

 • Vhodnosť konštrukcie pre väčšie sklony
 • Možnosť realizácie krovu priamo na stavbe
 • Možnosť úspory financií pri samotnej realizácii krovu využitím pomerne lacnej pracovnej sily, pozor však na nekvalitne odvedenú prácu

Nevýhody

 • Klasickou konštrukciou krovu je možné preklenúť bez dodatočných opatrení (podporné stĺpy, nosné steny) vzdialenosti 8 až 10 m
 • Pre nízke sklony je obvykle menej vhodný aj výhodný ako väzníkový krov
 • Pri väčších rozpätiach a tvarovo zložitejších krovoch je obvykle drahší ako väzníkový krov
 • Väčšia spotreba reziva
 • Väčšie zaťaženie nosných konštrukcií stavby
 • Náročnosť na ľudskú prácu

Záver

Vo všeobecnosti možno napísať, že výber vhodného krovu záleží na veľkosti konkrétnej strechy, jej tvare, sklone, rozpätí nosných stien a spôsobe, akým sa bude priestor krovu využívať.

V krajinách západnej Európy a v Amerike sú väzníkové krovy najpoužívanejšími konštrukciami na zhotovenie nosnej časti strechy. K ich obľube prispieva úspora drevnej hmoty, možnosť vyrobiť krov v dielňach vybavených modernou, číslicovo riadenou technológiou a v neposlednom rade aj rýchla montáž na stavbe a tým úspora nákladov na pracovnú silu. Na Slovensku a v ostatných postsocialistických krajinách, kde je pracovná sila ešte stále pomerne lacná, sa táto výhoda zmazáva.

Ak chceme priestor krovu plnohodnotne využívať ako obytné podkrovie, tradičný krov je v princípe jedinou možnosťou.

Čo je dobré zapamätať si?

 • Väzníkové aj klasické krovy majú svoje výhody, ale aj nevýhody.
 • Pri posudzovaní vhodnosti konkrétnej konštrukcie krovu sa berie do úvahy veľkosť strechy, jej tvar, sklon, rozpätie nosných stien a spôsob, akým sa bude priestor krovu využívať.
 • S predpokladaným nárastom ceny ľudskej práce možno očakávať, že väzníkové krovy sa budú stávať cenovo výhodnejšími.
 • Ak vám záleží na našich lesoch, väzníkové krovy budú pre vás správnou voľbou.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.