Rekonštrukcia podkrovia – kde začať a na čo sa pripraviť

Občas je to splnenie dávnych snov, inokedy z núdze cnosť. V každom prípade sa stáva, že treba pristúpiť k prerábke priestoru pod strechou na obytné podkrovie. Čo vás čaká na ceste za bezproblémovým bývaním v podkroví?

Postup a plánovanie rekonštrukcie podkrovia

Keď má byť reč o bezproblémovom bývaní v podkroví, musíme rekonštrukciu strechy naplánovať do najmenších detailov. Ide o veľmi citlivú konštrukciu, v ktorej sa improvizácia nevypláca. V úvodnej fáze vašej cesty za bývaním v podkroví by ste teda mali navštíviť projektanta/architekta. Porozprávajte mu o svojich predstavách a pripravte sa na to, že s ním budete musieť viesť možno aj neľahký boj. Na jednej strane sú totiž vaše predstavy a na druhej pohľad odborníka, predpisy a realita.

Je možné, ba veľmi pravdepodobné, že projektant si prizve na konzultáciu aj statika, ktorý preverí a potvrdí vhodnosť nosných konštrukcií na stavbu obytného priestoru, prípadne navrhne potrebné stavebné úpravy. Problémy sú na svete preto, aby sme ich prekonávali, a aj vám sa to určite podarí. Výsledkom spolupráce s projektantom by mala byť štúdia, ktorá bude kompromisným vyjadrením vašich predstáv, možností a odborných poznatkov. Na základe nej potom projektant spracuje projekt prestavby.

Projekt pre rekonštrukciu podkrovia

Projekt na rekonštrukciu podkrovia musí, okrem iného, riešiť tri dôležité oblasti – zateplenie strešného plášťa, osvetlenie podkrovných priestorov a stavebné úpravy vrátane napojenia na inštalácie.

zateplenie-strechy

Zateplenie strešného plášťa v podkroví

Pri bežnej šikmej strechy je dnes potrebné projektovať v podstate už s požiadavkou na hodnotu tepelného odporu konštrukcie R = 9,9 m2.K/W, čomu zodpovedá hrúbka tepelnej izolácie okolo 300 mm, ktorú je potrebné do strešného plášťa zabudovať tak, aby nedochádzalo ku vzniku tepelných mostov a následne k stratám energie, ale aj k poruchám prejavujúcim sa vlhnutím a vznikom plesní. Tepelná izolácia musí byť chránená zo strany interiéru parozábranou, ktorej hlavnou úlohou je, ako z názvu vyplýva, zabrániť vodným parám, aby sa dostali do tepelnej izolácie a tak ju znefunkčnili.

Fólia parozábrany musí byť nainštalovaná tak, aby hermeticky uzatvárala obytný priestor. Musí byť preto dôsledne navzájom poprelepovaná a prelepené, prípadne aj zatmelené musia byť všetky napojenia parozábrany na stavebné konštrukcie. Pozornosť je potrebné venovať aj inštalácii elektrorozvodov, vody, kúrenia a pod. Aj prestupy týchto inštalácií parozábranou musia byť dôsledne utesnené. Vlhkosť v interiéri si vie totiž nájsť aj tú najmenšiu štrbinku, aby sa dostala do tepelnej izolácie a napáchala v nej škody.

Tepelnú izoláciu je potrebné chrániť aj zo strany exteriéru. Preto sa na ňu kladie obvykle poistná hydroizolácia, ktorá je navyše difúzne otvorená, čím umožňuje odparovanie vlhkosti, ktorá nám, aj napriek všetkým vykonaným opatreniam, do tepelnej izolácie vnikne. Poistná hydroizolácia, ktorá má dostatočne chrániť tepelnú izoláciu, musí byť, podobne ako parozábrana, dôsledne navzájom pozliepaná a aj všetky prestupy na stavebné konštrukcie musia byť dokonale prelepené a utesnené, aby bola zabezpečená aj vetrotesnosť strešného plášťa.

stresne-okno

Osvetlenie podkrovných priestorov

Je ho možné riešiť v zásade dvoma spôsobmi. Strešné okná sa osádzajú priamo do roviny strechy. Strešné okná prinášajú pri rovnakej veľkosti v porovnaní s klasickými, dvoj- až trojnásobok denného svetla, čo priaznivo ovplyvňuje pohodu bývania. Dnes sú k dispozícii moderné riešenia, ktoré majú veľmi dobré izolačné vlastnosti rámu aj zasklenia. Myslite na budúcnosť a vyberajte si okná s najlepšími vlastnosťami ako si môžete dovoliť tak, aby obstáli vo vašej streche aj o niekoľko rokov. Moderné okná umožňujú dobrý výhľad, je ich možné tieniť z vonkajšej aj vnútornej strany. Zasklenie v nich môže byť samočistiace, môže mať zvýšenú odolnosť voči hluku, väčšiu bezpečnosť, odrazivosť slnečných lúčov, UV filter a pod. Výrobcovia ponúkajú aj diaľkové ovládanie otvárania i zatemňovania. Na svete sú už aj okná, ktoré poskytujú komfort balkóna alebo panoramatického výhľadu.

Pre milovníkov klasických riešení sa okrem bezproblémového umiestnenia okien na štítoch, ponúka využitie vikierov, do ktorých sa osádzajú klasické zvislé fasádne okná alebo výstupy na terasy a balkóny. Konštrukcia vikierov nesie so sebou zvýšené riziko konštrukčných chýb a vzniku tepelných mostov. Nejde však o neriešiteľné problémy. Skúsený projektant si s nimi poradí.

Aby osvetlenie spĺňalo hygienické požiadavky, plocha okien k podlahovej ploche presvetleného priestoru má byť v obytných priestoroch minimálne v pomere 1:8.

Stavebné úpravy v podkroví

Sú často ovplyvnené požiadavkami statika na nízku hmotnosť konštrukcií a požiadavkami investora na rýchlu montáž. Tieto podmienky spĺňa suchá montáž stien, priečok, ale aj podláh. K dispozícii je viacero riešení, ktoré pri troche šikovnosti umožňujú jeden deň ukončiť montáž a na druhý deň v novovzniknutých priestoroch bývať.

Stavebné povolenie na rekonštrukciu podkrovia

Pri ceste za bývaním v podkroví sa vybavovaniu stavebného povolenia nevyhnete. Ide totiž o zmenu  stavby, ktorá podstatne zasahuje do jej nosných prvkov, účelu využitia a mení i vzhľad priestorov. Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. v § 55 ods. (1) hovorí: „Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.“

Vybaviť stavebné povolenie nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Presný zoznam požadovaných dokumentov potrebných k jeho vydaniu vám poskytnú na príslušnom stavebnom úrade. Náročná je predovšetkým byrokracia spojená s vybavením množstva potvrdení. Ak si netrúfate na boj s byrokratickým šimľom, prípadne si svoj čas ceníte viac ako peniaze, bez problémov môžete aj túto povinnosť zveriť do rúk profesionálov. Na internete nájdete množstvo podnikateľských subjektov, ktoré sa tejto problematike venujú a majú precízne preverené všetky postupy, poznajú ich a stavebné povolenie vedia, v rámci legislatívnych možností, vybaviť pomerne rýchlo.

Počítajte s tým, že v rámci stavebného povolenia môžu byť k vášmu projektu vznesené viaceré pripomienky. Je možné, že stavebný úrad dá pripomienky k tvaru strechy, k typu a množstvu strešných okien, resp. vikierov a pod.

Výber realizačnej firmy na rekonštrukciu podkrovia

Aj keď si na vybavenie stavebného povolenia objednáte profesionála, nezaháľajte. Čaká vás fáza realizácie rekonštrukcie a vy ju určite nebudete robiť svojpomocne. Aj napriek tomu, že možno máte v rodine veľmi šikovných majstrov, odporúčame súvisiace práce nechať na odborné realizačné firmy. Tých naozaj kvalitných nie je na trhu príliš veľa a v poslednom období sú zahltené objednávkami. Je teda možné, že termín rekonštrukcie vašej strechy si budete musieť zarezervovať niekoľko mesiacov dopredu. Včas si preto spravte prieskum trhu. Zistite si kontakty na realizačné firmy, overte si ich odbornosť a referencie.

Začnite s nimi komunikovať a vyberte si dve až tri a požiadajte ich o zostavenie cenovej ponuky na dodávku stavebných materiálov a práce. Akonáhle dostanete do rúk ponuky, nenechajte sa zlákať najnižšou cenou. Najlacnejšia ponuka nemusí byť pre vás vôbec najprijateľnejšia. Je možné, že firma nenacenila niektoré položky, prípadne nahradila v cenovej ponuke drahšie a kvalitnejšie materiály lacnejšími s horšími parametrami. Ponuky si dôkladne preštudujte, pýtajte sa, prípadne sa obráťte na nezávislého odborníka. Odporúčame objednať si služby stavebného dozoru, ktorý vám bude strážiť nielen kvalitu prác, ale aj finančný tok a navyše usporí množstvo času.

Špecifiká bývania pod strechou

Ak ste už majiteľmi novučičkých obytných podkrovných priestorov, čaká vás pomerne príjemné obdobie spojené s jeho zariaďovaním. Vzhľadom na to, že ide o atypické priestory, uvoľnite uzdu svojej fantázii a pustite sa do práce. Pravdepodobne sa  budete musieť vysporiadať s niektorými obmedzeniami. Tie však môžu byť zároveň výzvami. Nezabudnite si  predovšetkým plánovať rozmiestnenie nábytku tak, aby vzniknuté komunikačné priestory medzi ním mali vždy dostatočnú výšku.

Počítajte s výškovými obmedzeniami aj pri plánovaní umiestnenia sedacieho nábytku a postelí. Je možné, že schodisko do podkrovného priestoru je neštandardne úzke, prípadne točité. Akceptujte túto skutočnosť aj pri kúpe nábytku. Väčšie kusy, ani klavír úzkym priestorom jednoducho neprejde. Nepomôže zrejme ani sťahovanie nábytku žeriavom, nakoľko okná v podkroví nebývajú veľké a rozoberať strechu sa kvôli tomu naozaj neoplatí. Kombinujte preto subtílnejšie kusy nábytku, prípadne kupujte taký, ktorý sa dodáva vo viacerých menších kusoch a montuje sa až na mieste. Zariadiť priestory podkrovia môžete rôznymi nábytkovými skladačkami, prípadne si nechajte nábytok vyrobiť na mieru a zmontovať na mieste.

Čo je dobré si zapamätať?

  • rekonštrukcia podkrovia na obytné priestory sa nezaobíde bez vybavenia stavebného povolenia,
  • aby sa do projektu dostali všetky vaše očakávania, venujte v prípravnej fáze dostatok času komunikácii s projektantom,
  • nešetrite na nesprávnom mieste; kupujte kvalitné stavebné materiály a konštrukcie,
  • realizačné práce na prestavbe podkrovia zverte do rúk odborníkov,
  • vaše záujmy pri stavebných prácach vám pomôže chrániť stavebný dozor.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.