Kedy je najlepšie obdobie na začatie stavby či rekonštrukcie strechy?

Realizačná firma je vybratá, peniaze pripravené. Už len začať s výstavbou strechy, prípadne s jej rekonštrukciou. Ale kedy?

Plánovanie výstavby novej strechy

V prípade, že realizujete strechu na novostavbe, tak je odpoveď pomerne jednoduchá. V podstate možno práce naplánovať vtedy, keď logicky nadviažu na ukončenie stavebných prác na vytiahnutí múrov a položení stropnej konštrukcie.

Krov možno postaviť kedykoľvek. Limitujúcimi faktormi sú len príliš silný vietor, ktorý môže ovplyvniť manipuláciu s drevenými konštrukciami, a ďalšie poveternostné javy vplývajúce predovšetkým na bezpečnosť pracovníkov (námraza, blesky a pod.).

Montáž väčšiny tepelných izolácií je tiež v princípe nezávislá od vývoja počasia. Izoláciám z PIR panelov alebo drevovláknitých dosiek počas montáže trocha vody neuškodí. Nie sú nasiakavé, a tak sa z nich prípadná vlhkosť pomerne jednoducho odparí. Keďže však ide o panely s pomerne veľkými rozmermi, montážnici ocenia, ak sa nebudú musieť počas prác na streche pasovať s poryvmi vetra. Navyše sa tieto panely priebežne prikrývajú poistnou hydroizoláciou, prípadne ju majú už z výroby integrovanú na svojom povrchu. Položená a kontralatami ukotvená fólia poistnej hydroizolácie je schopná dočasne chrániť strešný plášť pred poveternostnými vplyvmi. Pri montáži tepelnej izolácie z minerálnej vlny je potrebné ju chrániť pred vlhkosťou. Keďže aj izolácie z minerálnej vlny v strešnom plášti sa môžu počas montáže okamžite prekrývať poistnou hydroizoláciou, k ich premočeniu nedochádza. Určité množstvá zabudovanej vlhkosti sú všetky typy izolácií schopné časom uvoľniť cez poistnú hydroizoláciu, ktorá je zároveň difúzne otvorenou vrstvou umožňujúcou odparenie vlhkosti.

Časť prác súvisiacich s tepelnou izoláciou krovov je možné naplánovať až po prekrytí strechy krytinou. Ide o montáž zateplenia medzi a pod krokvami, ktorú je možné realizovať zvnútra, prípadne inštalácia fúkaných izolácií, ktorá si vyžaduje len vytvorenie menších technologických otvorov. V tom prípade už možno všetky práce naplánovať bez ohľadu na vývoj počasia.

 

Pokrytím strechy strešnou krytinou sa strešný plášť uzatvorí a nadobudne očakávané izolačné parametre. Pri pokrývaní betónovými alebo keramickými škridlami, prípadne inými maloformátovými šablónami počasie v podstate nerozhoduje. Ak je vhodné z hľadiska bezpečnosti pri práci, je možné práce realizovať. Podobne je to aj s veľkoformátovými plechovými krytinami. V prípade, že sa spájajú tvarovými drážkami (klik systém) alebo drážkovaním (falcovaním), je nutné pri plánovaní prác brať do úvahy fakt, že vplyvom nízkych teplôt sa znižuje pružnosť materiálov a bude sa s nimi pracovať ťažko, prípadne ich bude potrebné nahrievať. Upozorňujeme tiež na šmykľavosť. Aplikácia povlakových krytín z rôznych druhov izolačných pásov si vyžaduje splnenie teplotných aplikačných požiadaviek stanovených ich výrobcami. Tieto krytiny spravidla nie je možné aplikovať pri teplotách pod –5 °C, pričom už pri teplotách pod 5 °C ich je potrebné pred rozvinutím temperovať. Zároveň nie je prípustná ich aplikácia za dažďa a snehu.

Plánovanie rekonštrukcie strechy

Pri plánovaní rekonštrukcie strechy musíme brať ohľad na ochranu majetku pod strechou. Každý majiteľ rekonštruovanej strechy bude veľmi vďačný, ak počas prác nedôjde k zatečeniu do podstrešných priestorov. Aj pri precíznom plánovaní termínu rekonštrukcie môže dôjsť k takému poveternostnému javu, ktorý dobrý úmysel prekazí. V takom prípade je dobré, aby bola realizačná firma poistená pre prípad vzniku škôd počas prác.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri plánovaní strechárskych prác je potrebné brať do úvahy predovšetkým zásady a obmedzenia súvisiace s bezpečnosťou pri práci samotných pracovníkov na stavbe. Nie je prípustné, aby utrpeli ujmu na zdraví. Žiadne splnenie termínu ukončenia niektorej z etáp realizácie strechy nestojí za cenu poškodenia ľudského zdravia alebo straty života. Väčšina procesov spojených s realizáciou nových striech alebo ich rekonštrukciou patrí k tzv. suchým procesom, a preto nie sú limitované vonkajšími teplotami. Dnes sa strechy robia celoročne. Stavebné firmy vedia plánovať práce tak, aby prebiehali plynule, s dodržaním správnosti technologických postupov a s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov. Je samozrejmé, že pri takých javoch počasia, ktoré by ohrozili zdravie remeselníkov a technologické postupy, sa práce na nevyhnutne potrebný čas prerušujú.

stavba-rekonstrukcia-strecha

… namiesto záveru

  • Pri plánovaní prác mimo hlavnej stavebnej sezóny môže investor profitovať z mierne nižšej ceny prác.
  • Pri plánovaní prác v hlavnej stavebnej sezóne je potrebné počítať s dlhšími čakacími dobami na voľné termíny strechárskych firiem.
  • Realizácia prác v špičke stavebnej sezóny nesie so sebou riziko dlhších dodacích lehôt vybraných stavebných materiálov.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Práce na strechách možno pri dodržaní bezpečnostných opatrení plánovať v podstate počas celého roka.
  • Strechárske práce patria k tzv. suchým procesom výstavby, preto spravidla nie sú závislé od počasia alebo ročného obdobia.
  • Pri realizácii prác súvisiacich so zastrešením je nutné rešpektovať montážne pokyny výrobcov jednotlivých zabudovávaných produktov, teda aj pokyny týkajúce sa vhodných teplôt pre ich montáž.
  • Správne naplánovanie realizácie strechárskych prác môže investorovi ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.