Čo so starou strechou a môžem materiál recyklovať?

stara-strecha-recyklacia-matrialu-krytiny

Pri rekonštrukcii strechy prichádza na radu otázka – čo spraviť so starou strechou a jej poškodenými a opotrebovanými materiálmi? Narábanie s odpadom stráži Zákon č. 79/2015 o odpadoch. V dnešnom príspevku vám poradíme, ako postupovať.

Ako recyklovať strešné materiály

Pokiaľ meníme plech za plech a škridlu za škridlu, pokračujeme prakticky akoby vo vychodených šľapajách, a teda nutnosť výmeny krytiny ešte nemusí znamenať nutnosť výmeny drevenej konštrukcie celého krovu. Aj keď si dovolíme tvrdiť, že krov postavený pred rokom 1989 určite nemal kontralaty. V minulosti sa totiž kontralaty u nás nepoužívali, pretože sa pod krytinu nedávali ani poistné fólie (membrány) proti prípadnému zatekaniu. V minulosti bolo tiež bežné nezodpovedné narábanie s odpadmi a bolo bežné vyvážať odpad na nelegálne skládky do lesa, či na okraj potoka.

V zásade si ale povedzme, že napriek tomu, že strešné krytiny zvykneme deliť na betónové, pálené, plechové či bitúmenové, resp. na ťažké a ľahké, z pohľadu likvidácie odpadu si materiály v tejto téme rozdelíme na recyklovateľné a nerecyklovateľné, a na bezpečné a nebezpečné. Medzi tie druhé patria predovšetkým eternitové strechy vyrobené na báze azbestu – v minulosti na Slovensku veľmi obľúbené. Azbestocementové krytiny obsahujú azbest, ktorý, ako je dnes všeobecne známe, je nebezpečná látka, doslova tichý zabijak, a manipulovať s ním by mali len odborníci.

Bezpečný verzus nebezpečný strešný odpad

S bezpečnými materiálmi môžeme voľne narábať. Takže výmenu strešnej krytiny z betónu, pálenej hliny, plechu a bitúmenu vieme realizovať aj svojpomocne. Ak hovoríme o svojpomoci, znamená to, že výmenu nemusí zo zákona realizovať odborne spôsobilá osoba s osvedčením. Jedným dychom však dodávame, že neodporúčame takéto odborné práce realizovať vysloveným laikom a ľuďom, ktorí sa v živote na takýchto prácach nezúčastnili, dokonca ani ako pomocníci. Každé remeslo si totiž vyžaduje skúsenosti, znalosti a fortieľ. Ak by sa laik (ako to často čítame aj v internetových diskusiách, kde sa laici zaujímajú o to, na koľko by ich vyšla svojpomocná výstavba domu, zateplenie či výmena krytiny) pustil svojpomocne do stavby novej strechy, už po prvej búrke by mohol svoju odvahu oľutovať. V princípe si ale povedzme, že tieto materiály nepodliehajú žiadnemu špeciálnemu režimu.

modry-kontajner-na-stavbeny-odpad

Inak je to už ale s azbestocementovými krytinami, ktoré boli v minulosti na Slovensku mimoriadne obľúbené. Aj dnes ešte vidíme tisíce takýchto striech na rodinných domoch, garážach, humnách či priemyselných objektoch. Stále čakajú na svoju výmenu, ale túto smú zrealizovať len certifikované firmy (osoby), pretože stavebné materiály obsahujúce azbest boli Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie „nebezpečný odpad“. Dnes je už táto vyhláška nahradená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Nemá teda ani zmysel popisovať, ako takáto výmena strechy prebieha, pretože ju smie realizovať len úzky okruh oprávnených osôb, ktoré spravidla riešia v rámci zákazky aj odvoz nebezpečného odpadu na špeciálnu skládku. V prípade azbestocementovej krytiny si povedzme len toľko, že pokiaľ nejde vyslovene o vlnovku, existuje technológia (na Slovensku bežne využívaná), vďaka ktorej sa stará azbestocementová krytina vôbec nedemontuje, a teda ani nelikviduje. Iba sa preliepa špeciálnymi bitúmenovými pásmi, takže na streche môžeme mať za 2 dni namiesto eternitu novú krytinu. Ide však len o odloženie riešenia problému s likvidáciou azbestu do bližšej, či vzdialenejšej budúcnosti.

Začnime odzadu: Nebezpečný odpad (demontovaný azbestocement) rieši za nás certifikovaná firma, ktorá má ako jediná oprávnenie narábať s nebezpečným odpadom. Nemalo by nám ani len napadnúť čo i len z malej šopy azbestocement svojvoľne strhnúť a niekde zakopať, poprípade zasypať!

Pokiaľ ide o ostatné, teda nie nebezpečné materiály, tie by mali skončiť na skládke. V zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dnes obce zriaďujú tzv. zberné dvory, kde riešia komunálny odpad a jeho ekologickú likvidáciu. Čiže na skládke asi skončí starý asfaltový šindeľ či inak modifikované bitúmenové pásy. A takisto plechová krytina, pretože kovy sú jednoznačne určené na recykláciu.

Zvyšky betónovej a pálenej krytiny ale nemusia skončiť na verejnej skládke. Nielen kvôli cene likvidácie a prepravných nákladov, ale aj kvôli tomu, že takýto materiál sa môže recyklovať a použiť buď pre vlastnú potrebu, alebo ponúknuť na recykláciu niekomu „za odvoz“. Bežne sa (spolu s inými „búračkovými“ materiálmi) dáva rozlámaná škridla pod chodníky, dlažby, terasy, základové dosky novostavieb a pod., pretože sa veľmi dobre zhutňuje a takýto podklad časom neklesá. Keramická krytina sa inak zväčša drví na antuku pre športoviská, drvená betónová sa využíva ako kamenivo.

vyvyseny-zahon-v-zahrade-vyuzitie-a-recyklacia-stavbneho-odpadu
Kvetinac-z-prebytocneho-narozia-vyuzitie-a-recyklacia-stavbneho-odpadu-inspiracie-diy-do-domu-a-zahrady

Zvyšky starej škridly a strešných doplnkov môžete šikovne využiť na dekoráciu záhrady. Máme pre vás zopár tipov ako kreatívne využiť škridlu, ktorá zostala.

V princípe si povedzme, že či už skončí materiál zo strechy na skládke (kde ho ekologicky zlikviduje správca), alebo u nás v záhrade (kde ho ekologicky zlikvidujeme alebo zrecyklujeme my), je to obrovský krok vpred pred riešením, ktoré bolo časté v minulosti, teda keď sme na kraji lesa v blízkosti obcí nachádzali haldy odpadu. A nielen stavebného.

Čo je dobré si zapamätať:

Rekonštrukcia strechy a ohlasovacia povinnosť

  • V zmysle stavebného zákona nemusíme na príslušný stavebný úrad ohlasovať bežné udržiavacie práce na našej streche. Inak je to už s rozsiahlejšími rekonštrukciami. Podľa rozsahu prác (napr. komplikovanosť riešenia novej strechy, zobytnenie podkrovia a pod.) stavebný úrad posúdi, či stačí iba ohlásenie drobnej stavby, alebo či je nutné aj stavebné povolenie. Príslušný orgán vyžaduje od stavebníka, aby deklaroval, ako naložil so vzniknutým stavebným odpadom.

Nebezpečné materiály

  • Rekonštrukcie azbestocementových striech smú vykonávať len certifikované firmy, a to za použitia prísnych bezpečnostných opatrení a pomôcok, pretože tieto krytiny obsahujú zdraviu škodlivé látky vyvolávajúce rakovinu. Preto ich aj nazývame karcinogénnymi.

Zhodnocujme odpad

  • Pokiaľ je to len trochu možné, odpad zhodnocujme. Je predsa nelogické a súčasne neekonomické, ak si sused dováža zo vzdialeného kameňolomu drobný štrk na zhutnený zásyp pod betónovú platňu, a my zase vyvážame rozbitú škridlu do vedľajšej dediny na spoločnú obecnú skládku. Nielenže nám nebude pribúdať toľko odpadu, ale ešte aj ušetríme. Myslime ekonomicky. A takisto ekologicky.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.