Ako si vybrať strešnú krytinu

Ako-vybrat-strechu-Krytina.sk-skridle

Sú veci, ktoré hodíme do nákupného košíka a je vybavené. Rozhodnutie je rýchle, často impulzívne. Stačí odpovedať na jednu, dve otázky typu „páči sa mi, nepáči sa mi“. Kiež by to bolo také jednoduché aj so strešnou krytinou. Nie je!

Strecha a strešná krytina je investícia na mnoho rokov a celkom logicky od nej očakávame, aby nám slúžila desaťročia, dokonca nás prežila. Trh ponúka množstvo druhov strešných krytín, ktoré sa líšia základným materiálom, tvarom, veľkosťou, povrchovou úpravou i farebnosťou. Vybrať si tak môžeme klasické betónové alebo keramické škridly, vláknocementové šablóny, plechové veľkoformátové i maloformátové krytiny, šindle z asfaltových pásov, plastové krytiny, ušľachtilá bridlica, ale aj krytiny z prírodných materiálov – zo slamy a z dreva.

Strešná krytina je niečo, čo by nás malo prežiť, a tak si pri jej výbere musíme zodpovedať rozhodne viac otázok. Súčasný trh ponúka veľa možností, čím pokryť naše strechy. Siahnuť môžeme po škridle, plechu, plaste, asfalte, bridlici, vláknocemente či prírodných materiáloch ako slama a drevo.

Čo brať pri výbere do úvahy, aby naša voľba nebola krokom vedľa?

Sklon strechy

Sklon strechy je označenie pre uhol, ktorý zviera rovina strešnej plochy s vodorovnou rovinou. Každá strešná krytina má výrobcom stanovený bezpečný sklon strechy, ktorý určuje minimálny uhol sklonu strechy, pre ktorý je krytina vhodná. Strešnú krytinu je možné inštalovať aj na strechu s nižším sklonom, ako je bezpečný sklon strechy, avšak táto inštalácia je spojená s nutnosťou vykonať niektoré doplňujúce opatrenia na vytvorenie vodotesného podstrešia, ktoré sú spojené s väčšou prácnosťou a aj s vyššími finančnými nákladmi.

Pri výbere krytiny je preto nutné rešpektovať odporúčania výrobcu ohľadne sklonu strechy a spôsobu jej montáže. Vezmime si napríklad škridlové krytiny. Tie sa obvykle používajú na strechy so sklonom od 22,5° do 45°. Niektoré typy krytín umožňujú pokryť aj strechy so sklonom od 7° až do 60°. V takýchto prípadoch je však potrebné  dodržať odporúčanú montáž (podkladové debnenie, kvalitnejšia poistná hydroizolácia, prelepenie jej spojov, podtesnenie kontralát, a prichytenie škridiel). Platí, že čím strmšia je strecha, tým menej vody sa dostane pod škridly a opačne. Ďalším dôvodom na dodržanie sklonu je stabilita krytiny.

Ak plánujete stavať dom a nie ste teda pri výbere krytiny zatiaľ limitovaný sklonom strechy, dobre si premyslite, aký typ strechy zvolíte. Odporúčané sklony sú pri krytinách rôzne a zvolený sklon strechy a druh krytiny ovplyvní aj to, či budete (alebo nebudete) musieť okrem krytiny kupovať aj ďalšie konštrukčné a hydroizolačné komponenty nevyhnutné na zabezpečenie hydroizolačných vlastností strechy a stability krytiny.

Životnosť

Jednotlivé druhy krytín sa vyznačujú rôznou životnosťou, čo je dané najmä ich materiálovým zložením. Skvelú životnosť majú keramické a betónové škridly, ktoré vám môžu slúžiť 80 – 100 rokov, čo je dané vlastnosťami použitého materiálu a technológiou výroby. Unikátnou životnosťou sa môže pochváliť bridlicová krytina (aj 200 rokov), tu je však rozhodujúca kvalita bridlice (nie je jedno, z akého náleziska pochádza). Dobre je na tom tiež plastová krytina (40 – 100 rokov) či asfaltová (do 50 rokov), pri tej je však opäť nevyhnutné dávať veľký pozor na kvalitu materiálu, inak sa ľahko z päťdesiatky dostanete o pár desiatok rokov nižšie.

Odolnosť

Staviame si nad hlavu strechy, lebo sa chceme chrániť. Predovšetkým pred vplyvmi počasia, tieto útoky prírody odrážame práve strešnou krytinou, ktorá musí byť dostatočne odolná, aby zvládla dážď, vietor, sneh či chemické zložky v ovzduší.

Dazd-padajuci-na-strechu-krytina-odkvapy

Keramická krytina sa vyznačuje vysokou odolnosťou aj v extrémnych podmienkach a vďaka technológii výroby nepodlieha žiadnym zmenám a znehodnoteniu počas doby životnosti. Rovnakými vlastnosťami disponuje betónová krytina, známa svojou pevnosťou a farebnou stálosťou. Plechová krytina vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom, nežiadúcim môže byť však hluk spôsobovaný dopadom dažďových kvapiek na jej povrch. Vrtochy počasia dobre zvláda tiež asfaltová, plastová a najmä bridlicová krytina. Samozrejme, je veľmi dôležité pri výbere krytiny sledovať technológiu výroby či typ povrchovej úpravy. V závislosti od nich sa môžu jednotlivé vlastnosti aj v rámci jedného druhu krytiny výrazne odlišovať.

Údržba krytiny

Každý druh strešnej krytiny si vyžaduje špecifický prístup k údržbe. Pokiaľ sa rozhodnete pre strešnú krytinu z prírodných materiálov ako drevo či slama, potom nevyhnutne musíte počítať so zvýšenou a pravidelnou údržbou, a teda ju raz do roka chemicky ošetriť proti škodcom a pod. Opačným prípadom je plastová krytina, ktorá si nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý je ovplyvnený viacerými prírodnými faktormi. Pomerne vysokou samočistiacou schopnosťou disponuje betónová škridla, pri ktorej nanesené ochranné vrstvy odďaľujú nástup nárastov organických nečistôt.  Taktiež pri keramickej krytine si nemusíte robiť ťažkú hlavu z jej znečistenia. Povrchové úpravy tejto krytiny (napríklad engoba, glazúra) a hladký povrch zabraňujú usadzovaniu nečistôt, a strecha tak dlhodobo vydrží v čistom a peknom stave.

Hmotnosť strechy

Pri novostavbách sa fantázii pri výbere druhu krytiny medze nekladú. Budú mať nový krov nadimenzovaný podľa očakávaného zaťaženia, a preto si môžeme vybrať z každého druhu krytiny. Od ľahkých plechových, asfaltových alebo vláknocementových až po ťažké betónové, keramické alebo bridlicové. O niečo zložitejšie je to v prípade výberu vhodnej strešnej krytiny pre rekonštruovaný krov. V takomto prípade je potrebné brať do úvahy stav krovu a prispôsobiť mu výber krytiny. Určite treba brať do úvahy aj skutočnosť, že na krov okrem samotnej hmotnosti strešnej krytiny pôsobí aj zaťaženie od snehovej prikrývky alebo silných vetrov. Prečítajte si viac v článku o váhe krytiny.

Cena strešnej krytiny

Samozrejme, netreba zabúdať ani na cenu. Jednotlivé druhy strešnej krytiny sa cenovo odlišujú nielen v závislosti od samotného materiálu krytiny (napr. vysoké ceny za bridlicovú krytinu, nízke za plechovú), ale aj od ďalších faktorov, ktoré pri pokladaní krytiny vstupujú do hry. Cenu za novú strechu navyšuje napríklad i potreba plného debnenia pri niektorých strešných krytinách, akou je napríklad z asfaltových šindľov.

Estetické hľadisko

Nezanedbateľné pri výbere strešnej krytiny je aj estetické hľadisko. Každý z nás má nejaký vkus, avšak nová strecha by mala okrem nášho kusu  rešpektovať aj ráz domu a  dvora,  ba dokonca i celkový ráz krajiny, v ktorej sa nachádza. Výber je dnes našťastie ozaj veľký, a tak si môžeme voliť nielen medzi materiálom, ale aj medzi mnohými farebnými odtieňmi, rôznymi tvarmi (ploché, vlnité)  či štýlmi – napr. klasicky, rustikálne či moderne pôsobiace krytiny.

Stresna-krytina-strecha-komin-skridla

Zložitosť strechy a strešné doplnky

Strechy majú v princípe viacero základných tvarov. Od najjednoduchších – pultovej a sedlovej cez zložitejšie valbové a manzardové, až po komplikované tvary doplnené rôznymi výklenkami, vikiermi a pod. Čím je strecha tvarovo zložitejšia, tým si vyžaduje viac remeselnej zručnosti a je náročnejšia na vypracovanie detailov, ktoré môžu byť príčinou vzniku defektov strechy. Tvarovo zložitejšie strechy si vyžadujú aj viac doplnkových prvkov, čo sa priamo úmerne zobrazuje v cene strechy.

Pri pokladaní strešnej krytiny je dôležité mať na zreteli dostatočné prevetranie strešného plášťa, aby bola aj po rokoch zabezpečená kvalita konštrukcie. Z tohto dôvodu sa nesmie zabudnúť na zabezpečenie prúdenia vzduchu nasávaného na odkvapovej hrane a odchádzajúceho v hrebeni a prostredníctvom odvetrávacích škridiel. V prípade štítových stien je vhodné na bočných hranách strešnej konštrukcie umiestniť tzv. krajovky.

Použitie polovičných škridiel je dôležité hlavne pri valbových strechách, kde sa vyskytujú nárožia a úžľabia a pri pokladaní krytiny sa nevyhneme rezaniu. Práve použitím polovičných škridiel je zabezpečené odborné vytvorenie nárožia a úžľabia. Vynechaním jednotlivých betónových doplnkov je možné znížiť celkovú cenu krytiny, ale môže to mať vplyv na celkové technické riešenie strešného plášťa a v neposlednom rade aj na životnosť strechy. Oplatí sa tiež dopredu myslieť na doplnky, ako napr. anténna prechodka, či adaptér pre solárne hadice. Vyhneme sa tak zbytočným dodatočným úpravám.

Dvakrát merať, raz strihať

Už v úvode sme spomenuli, že strešná krytina by vás mala prežiť. Na výbere toho správneho druhu si treba dať preto záležať a zohľadniť rôzne kritériá. Zvlášť opatrne by si mali počínať tí z vás, ktorí bývajú v pamiatkových zónach. Je celkom možné, že váš dom sa radí medzi kultúrne pamiatky a tam každý zásah do domu (napr. výmena okien, obnova fasády, oprava strechy) podlieha rozhodnutiu krajského pamiatkového úradu. V neposlednom rade treba myslieť na samotné pokladanie krytiny. Ani tá najkvalitnejšia strešná krytina vás neuchráni pred problémami, pokiaľ bola neodborne položená. Preto počítajte, prepočítavajte, merajte a hlavne nezabúdajte do toho procesu zahrnúť aj rady a ruky odborníkov, aby ste nakoniec nemuseli vykladať na stôl v obývačke kýble na vodu vždy, keď zaprší.

Čo je dobré si zapamätať

    • Pri výbere strešnej krytiny rešpektujte bezpečný sklon strechy, pre ktorý je krytina určená.
    • Skvelú životnosť majú betónové a keramické škridly (80 – 100 rokov).
    • Krytina z prírodných materiálov, akými sú drevo či slama, si vyžaduje zvýšenú a pravidelnú údržbu.
    • Strešné doplnky ovplyvňujú funkčnosť, životnosť, vzhľad strechy i konečnú cenu za strešnú krytinu.
    • Pri výbere strešnej krytiny využívajte konzultácie s odborníkmi, predídete tak nevhodnému výberu.

 

Podobné články

Komentáre

3 komentáre. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.