Chyby pri zateplení šikmej strechy

zateplenie-sikmej-strechy

V súčasnosti sa zatepľujú takmer všetky šikmé strechy. Veď šikmou strechou uniká zo stavby až štvrtina tepla. Teplo stúpa smerom hore, a preto je našou úlohou čo najviac z neho udržať v budove. Šikmé strechy sa zatepľujú sa na tzv. vysoký tepelný odpor, ktorý pri bežných šikmých strechách so sklonom do 45° má v súčasnosti dosahovať hodnotu R = 6,5 m2.K/W a už na budúci rok až 9,9 m2.K/W. Požadovaný tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa zabezpečuje tepelnou izoláciou. Najčastejšie používaná tepelná izolácia pre šikmé strechy – minerálna vlna – dosahuje pri požadovanom tepelnom odpore 9,9 m2.K/W hrúbku viac ako 30 cm. Zmenšiť túto hrúbku je možné použitím izolantu s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, napr. polyuretánové panely, od použitia ktorých odrádza mnohých investorov pomerne vysoká cena.

Zatepľovanie strechy vyzerá na prvý pohľad pomerne jednoducho, a preto zvádza majiteľov nehnuteľností k svojpomocnej inštalácii. Je treba povedať, že tak, ako sa laik môže dopustiť chýb pri inštalácii tepelných izolácií z neznalosti problematiky, alebo na základe nedostatku skúseností. Veľa chýb môže spraviť aj skúsená realizačná firma zanedbaním technologických postupov, improvizáciou a nedosledovaním kvality odvedenej práce jednotlivých pracovníkov.

Ako sa teda vyhnúť chybám pri zatepľovaní šikmej strechy?

Prvým krokom pri ceste k správne zateplenej streche je návrh správnej hrúbky izolácie. Každý materiál, ktorý sa používa na zateplenie má výrobcom stanovený súčiniteľ tepelnej vodivosti, označovaný ako λ (lambda) s fyzikálnym rozmerom W/(m.K). Odborník na základe znalosti parametrov izolantov (zverejňuje ich každý výrobca), ktoré sa budú do strešného plášťa zabudovávať, vypočíta ich požadovanú hrúbku.

Následne bude potrebné rozhodnutie o tom, kde bude izolácia zabudovaná . Najklasickejším spôsobom je zabudovanie izolantu medzi krokvy. Medzi krokvy sa vtláčajú pásy minerálnej vlny s menšou hustotou, nie však príliš mäkké. Tie by mali tendenciu zosúvať sa nadol, čím by po čase priestor pod hrebeňom strechy ostal bez tepelnej ochrany. Izolant sa reže na pásy, ktorých šírka zodpovedá vzdialenosti krokiev. Aby sa izolácia mohla medzi krokvy vzoprieť, pridávajú sa na šírku približne 2 cm. Izoláciu je potrebné medzi krokvy mierne vtlačiť. Pozor treba dávať aj na prílišné stlačenie izolantu, ktoré vedie k zníženiu izolačných parametrov.

skladba-sikmej-strechy-so-zateplenim-medzi-a-pod-krokvy
Zdroj: Infografika – skladba strešného plášťa šikmej strechy

Krokvy majú obvyklú výšku do 250 mm, takže navrhnutá hrúbka tepelnej izolácie, ktorá, vzhľadom na požiadavky tepelno-technickej normy presahuje 30 cm, sa medzi ne na výšku nevmestí. Navyše, drevo má v porovnaní s vláknitou izoláciou vyššiu tepelnú vodivosť, a tak na miestach, kde s interiérom bude susediť ktorýkoľvek trám krovu, budú vznikať tepelné mosty so všetkými dôsledkami – únikom tepla, ale aj sprievodnou kondenzáciou vodných pár a následným vznikom plesní. Aj preto sa časť hrúbky tepelnej izolácie montuje pod krokvy. V záujme obmedzenia tepelných mostov v miestach nadväzujúcich škár medzi pásmi izolácie, je nutné druhú vrstvu izolácie montovať kolmo na orientáciu prvej vrstvy izolácie, teda vodorovne. Montáž sa vykonáva do pomocného dreveného alebo oceľového roštu, prípadne sa montuje priamo na krokvy a jej poloha sa poisťuje sieťou vytvorenou z tenkého drôtu upevneného na klinčeky – drôtikovaním.

Časť vrstiev tepelnej izolácie je možné umiestniť aj nad krokvy, kde sa ukladajú opäť do pomocného roštu, ktorý je zhotovený z dreva, kombinácie drevených hranolov a oceľových stojanov, prípadne aj z polystyrénu.

 

Ak ste prívržencom tzv. priznaných krovov a chcete sa v interiéri podkrovia kochať ich krásou, prípadne máte v podkroví obmedzený priestor a nechcete z neho obetovať nič v prospech tepelnej izolácie, k dispozícii je metóda nadkrokvového zateplenia šikmej strechy, keď sa, v prípade minerálnej vlny, celá hmota tepelnej izolácie montuje do pomocného roštu nad krokvy. V tomto prípade sa pristupuje k voľbe tepelných izolácií s väčšou hustotou v tvare dosiek. Tepelné izolácie určené na nadkrokvovú izoláciu z tvrdých dosiek polyuretanu alebo lisovaných drevených vlákien si montáž pomocného roštu nevyžadujú. Kotvia sa priamo do krokiev pomocou kotiev, ktorých dĺžku, priemer a množstvo musí navrhnúť odborník na základe statického prepočtu. Na elimináciu tepelných mostov doskových izolantov slúžia spoje na pero-drážku, prípadne polodrážku. (Využitie montáže izolačných panelov na zraz nesie so sebou zvýšené riziko vzniku tepelných mostov.) Montáž tepelnej izolácie nad krokvy eliminuje možnosť vzniku tepelných mostov v strešnom plášti na minimum.

Pri montáži tepelnej izolácie je potrebné klásť dôraz na zateplenie detailov, predovšetkým popri štítových múroch, pri všetkých prestupových konštrukciách, v mieste pomúrnice, pri strešných oknách i vikieroch. V prípade, že v mieste detailu nie je dostatok miesta na vloženie požadovanej vrstvy tepelnej izolácie, je možné použiť izolant s lepšími tepelno-izolačnými parametrami, s ktorým rovnaké tepelno-izolačné vlastnosti získame použitím menších hrúbok.

Vláknitá tepelná izolácia (sklenenná, alebo kamenná vlna), nech bude akokoľvek hrubá, nebude fungovať, ak sa do nej dostane vlhkosť, prípadne ju bude prefukovať vietor. Jej tepelnoizolačné vlastnosti klesajú už pri 2 % vlhkosti.

Zo strany interiéru musí tepelnú izoláciu ochraňovať parozábrana, ktorej hlavnou úlohou je zamedziť vnikaniu vzdušnej vlhkosti, ktorá v interiéri vzniká, do tepelnej izolácie. Počas dňa sa v budovách vyprodukuje neuveriteľné množstvo vlhkosti, ktorá má prirodzenú tendenciu stúpať s teplým vzduchom nahor a tým aj do tepelnej izolácie. Ak by sa v tepelnej izolácii nazhromaždilo väčšie množstvo vlhkosti, táto by po ochladení mohla začať kondenzovať a vracať sa v smere gravitácie nadol, čím by na povrchu stien vytvorila nevzhľadné mokré škvrny. Zároveň by prevlhnutie izolácie výrazne znížilo jej izolačné schopnosti. Jednotlivé pásy fólie parozábrany je nutné navzájom dôkladne pozliepať.

parozabrana
Parozábrana

Dnes sú na trhu k dispozícii parozábrany s integrovanými lepiacimi pásmi, ktorých inštalácia sa takto výrazne urýchľuje. Zalepiť a zatmeliť sa musia aj všetky prestupy medzi fóliou a stavebnými konštrukciami, dokonca aj všetky prestupy inštalácií vody, kúrenia, kanalizácie, elektriny a pod.

Pre prípad, že by sa do minerálnej vlny predsa len dostala nejaká vlhkosť, musíme jej umožniť, aby sa mala možnosť odpariť. Vrstvy tepelnej izolácie však zároveň musíme chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Na toto nám slúži fólia poistnej hydroizolácie, ktorá umožňuje difúziou vodných pár do odvetrávaného priestoru tesne pod krytinou a zabraňuje prieniku skondenzovaných pár späť do tepelnej izolácie. Rovnako dôležitá je aj ochranná funkcia pre vnikaním chladného vzduchu do izolácie, ktorý môže okrem nečistôt, niesť so sebou aj vlhkosť. Jednotlivé pásy poistnej hydroizolácie sa montujú  vodorovne od odkvapovej hrany strechy smerom k hrebeňu. Šupinovito sa prekladajú tak, aby voda nemohla stekať do podstrešného priestoru. Pri požiadavke na vytvorenie vzduchotesného podstrešia sa navzájom zliepajú špeciálnymi alebo integrovanými lepiacimi páskami. Prelepiť a dôkladne utesniť sa musia aj všetky prestupy s priliehajúcimi stavebnými konštrukciami.

Pripomíname, že fólie používané na vytvorenie strešného plášťa sa nesmú navzájom zamieňať. Zároveň musia byť otočené správnym smerom. Pomôckou môže byť pravidlo, že potlač na fólii smeruje vždy k montážnikovi. Ak sa o strešných fóliách chcete dočítať podrobnejšie, odporúčame vám pozrieť sa na seriál článkov, ktoré sme im venovali.

 

Čo je dobré si zapamätať?

 • pri montáži tepelnej izolácie do strešného plášťa je potrebné poznať a dodržať množstvo pravidiel, preto neodporúčame svojpomocnú montáž,
 • montáž tepelnej izolácie a súvisiacich vrstiev strešného plášťa je procesom veľmi citlivým na precízne vypracovanie detailov,
 • nešetrite na kvalite zabudovaných materiálov do strešného plášťa,
 • ak sa rozhodujete pre svojpomocnú montáž, urobte tak pod odborným dohľadom.

Komentáre

18 komentárov. Leave new

 • A ako je to s fúkanými resp. striekanými strešnými izoláciami ? Tie sa v článku nespomínajú .

  Odpovedať
 • Dobrý deň chcem sa spýtať mám eternit na streche a chcem dať na to 3D icopal keďže likvidácia eternitu je drahá a potom to zatepliť.otazka je ako zatepliť keď pod latovanim nieje (membrána)podstresna difuzna hydroizolacna fólia môžem zatepliť aj bez toho? ďakujem za odpoveď

  Odpovedať
  • Dobrý deň pán Hoško,

   vo Vašom prípade odporúčame, aby ste Váš dom zateplili v úrovni stropnej konštrukcie, napr. rozložením vhodného izolantu na pochôdznu plochu pôjdu. Samozrejme, že izoláciu je nutné chrániť parozábranou zo spodnej časti a difúznou fóliou zhora. Za určitých okolností by bolo možné navrhnúť medzikrokvovú izoláciu. Poistná hydroizolácia by sa musela prácne lepiť tak, že by zo spodnej strany kopírovala krov. Nutne by sa však museli vykonať opatrenia, aby ostala zachovaná prevetrávacia medzera. Celú vec by mal posúdiť na mieste odborník.

   S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobry den, ja by som sa chcel spytat? Pri stierkovani stien mi nastriekali omietku aj na parozabranu a teraz po case to vyschlo a ta omietka co bola na parozabrane,tak ta opdla ale aj s tym alobalom co je na parozabrane zostala len priesvitna folia.Musim ju lepit znova? Dakujem Madar

  Odpovedať
  • Dobrý deň,
   Vaša fólia s najväčšou pravdepodobnosťou stratila reflexné vlastnosti. Nevieme posúdiť v akom rozsahu. Fólia, vzhľadom na jej propylénovú nosnú časť by si mala zachovať svoje vlastnosti na úrovni stredne účinnej parozábrany, čo by pre miestnosti s vyššou tvorbou pár (kuchyňa, kúpeľňa) nemuselo stačiť. Pokúste sa kontaktovať technického poradcu výrobcu použitej fólie a nutnosť výmeny parozábrany konzultujte s ním. Ak sa Vám nepodarí výrobcu nájsť, ekonomickejšie by bolo pristúpiť k výmene parozábrany, ako riskovať prípadné poruchy v budúcnosti. Držíme palce, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobrý deň,
  Chystáme sa zatepľovať podstrešný plášť ale trošku inou metodou. A to, zateplenie chceme podľa návrhu projektanta previesť na pochôdznu časť strechy (vodorovnú plochu). Chcem sa opýtať, je potrebné v tomto prípade dávať paropriepustnú zábranu, alebo nie ? Tento zateplený priestor nebude pochôdzny, ani nijako ináč využitý. Ďakujem Roman

  Odpovedať
  • Dobrý deň, nerozumieme úplne vašej otázke. Ak máte dom s klasickou šikmou strechou a zateplenie budete dávať na vodorovnú rovinu stropnej konštrukcie, poistnú hydroizoláciu = paropriepustnú fóliu bude potrebné nainštalovať na krov pod krytinu. Poistná hydroizolácia, ako z jej názvu vyplýva, bude vašu stavbu (aj rozloženú tepelnú izoláciu) chrániť v období, kým položíte strešnú krytinu, ale napríklad aj vtedy, ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu dostane zrážková voda pod krytinu. S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Avatar
  Tomáš Cvoliga
  20. marca 2020 16:31

  Prosím vás a zatepluju sa len obytné miestnosti alebo celková izolácia strechy aj ked je terasa pod strechou

  Odpovedať
  • Dobrý deň. V podstate stačí zatepliť obálku (základy, steny, stropy) všetkých vykurovaných priestorov. Nad ostatnými priestormi obvykle postačuje vykonať opatrenia, aby nedochádzalo k tvorbe tepelných mostov v stavebných konštrukciách. S pozdravom, Krytina.sk

   Odpovedať
 • Chcem sa spytat ci nie je polystyren lepsi izolant ako mineralna vata. Hrubka 20 cm polystyrenu je podla mna ucinnejsi tepelny izolant ked je pekne krizom prelozeny dva 10 cm polystireny na sebe ako 30-40cm vaty. Ak sa mylim tak ma opravte

  Odpovedať
  • Dobrý deň, minerálne vlny a polystyrén majú veľmi podobné izolačné parametre. Súčiniteľ tepelnej vodivosti klasického polystyrénu aj minerálnej vlny sa pohybuje okolo 0,032 – 0,038 W/mK. Preto na zabezpečenie požadovaného tepelného odporu sú potrebné približne rovnaké hrúbky týchto izolantov. V záujme zníženia rizika vzniku tepelných mostov je vždy užitočné klásť izolanty v navzájom prekrížených vrstvách.

   Odpovedať
 • Dobrý deň. Mám klasickú šikmú strechu, ktorú mám zaizolovanú po krov. Boky mam zateplené 12+16cm a strop 12+16+5 cm. Strecha je pokrytá hliník 0.8 mm. Celkom hore nad podkrovím nieje izolácia. Vidim tam iba hranoly a fóliu. Mám tam aj dve okná z prednej a zadnej strany domu. Jedno je ale otvorené pretože mám cez okno kladku cez ktorú prepravujem materiál do podkrovia. Potrebujem sa sporadiť, lebo zo spodnej strany v krove sa mi začali objavovať kvapôčky vody na spodnej strane fólie, ktore keď sa nahromadia stekajú do vaty, ktorá končí nad podkrovím. Ako to prosím Vás mám odstrániť aby mi tam nevzikal rosny bod? Treba zaizolovať celú komplet strechu až po samý štít? Alebo je problem že mám jedno okienko otvorené(je tam kladka, ktorá bráni aby sa okno zavrelo) a druhé zavreté? Alebo ich treba oba na zimu zavrieť?

  Odpovedať
  • Dobrý deň, vážený čitateľ,

   problém vašej strechy je širší. Posúdiť ho takto na diaľku, aj napriek pomerne rozsiahlemu popisu, nie je úplne možné. Na spodnej strane plechovej krytiny vždy kondenzuje vzdušná vlhkosť, prípadne vlhkosť, ktorá prenikla stavebnými konštrukciami z interiéru. Je potrebné posúdiť správnosť výberu a montáže použitej poistnej hydroizolácie, prípadne celého strešného plášťa. Určité množstvo skondenzovanej vody, ktorá by sa dostala do tepelnej izolácie by nemuselo byť na závadu. Rozhodujúca je ročná bilancia vlhkosti v tepelnej izolácii, keď množstvo vody odparenej z vrstvy minerálnej vaty počas celého roka musí byť väčšie ako množstvo vody, ktoré sa do nej z najrôznejších príčin dostane. Samotné otvorené okno by mohlo pomáhať pri odvetrávaní prebytočnej vlhkosti. Odporúčame vám však, obrátiť sa s vašim problémom na odborníka, ktorý váš problém posúdi na mieste a navrhne vám aj riešenie.

   Držíme palce!

   S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobrý den..je vhodné zaizolovat starú strechu (hlinikova kritina) polystyrenom. Zo spodu medzi krokvy ? Pod kritinou nie je folia.
  Ďakujem za radu

  Odpovedať
  • Dobrý deň, Martin,

   polystyrén nie je primárne určený na zatepľovanie striech, predovšetkým kvôli jeho horľavosti. Odporúčame Vám použiť minerálnu vlnu, ktorú doplňte poistnou hydroizoláciou. Skladbu strešného plášťa a zhotovenie detailov by vám mal navrhnúť po obhliadke strechy odborník.

   Želáme všetko dobré! Tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobrý den. Plánujem prekryť staru strešnu krytinu /hlinikový plech/ bitumenovou vlnitou krytinou. Moja otázka je,či môžem dať ako izoláciu minerálnu vatu priamo na starú krytinu a potom latovanie pod novu krytinu,alebo musím odstrániť ten hlinikový plech? Ten by som tam najradšej nechal. Ďakujem za názor. Miroslav

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.