Výhody a nevýhody plechovej strechy

Plechové krytiny prešli rovnako ako ostatné materiálové základne v stavebníctve svojím vývojom. Dvomi základnými dôvodmi, prečo si ich vyberáme, sú nízka hmotnosť a rýchlosť montáže. Na druhej strane prináša plechová krytina riziká v podobe zlého výberu materiálu a neodbornej montáže na strešný krov.

Plechové krytiny patrili v minulosti k najlacnejším. Dnes už toto pravidlo neplatí. S vývojom technológií sa na trh dostávajú kvalitné krytiny z plechov pokrytých organickým povlakom rôzneho zloženia, hrúbky a aj reliéfu. Krytiny vyrobené z farebných kovov – hliník, meď a titánzinok – patria k najdrahším krytinám. Cena sa však priamoúmerne premieta aj do životnosti a úžitkových vlastností.

Pod pojmom plechové krytiny sa ukrýva viacero druhov krytín s rozdielnymi úžitkovými vlastnosťami, ktoré sa líšia náročnosťou ich montáže i cenou:

Veľkoformátové kovové krytiny

Takzvaný škridlaplech, trapézový plech alebo vlnovka, respektíve krytiny z týchto materiálov patria k najlacnejším, keďže ich montáž je veľmi rýchla. Jednotliví výrobcovia krytín majú k dispozícii aj doplnkový sortiment hrebenáčov, lemujúcich a odkvapových plechov, ktoré sa na stavbe veľmi rýchlo montujú bez potreby väčšej zručnosti. Najväčšou nevýhodou týchto krytín je, že sa montujú skrutkami. Tieto spoje sú potenciálnym nebezpečenstvom zatekania krytiny v budúcnosti.

Drážkovaná (falcovaná) a lištovaná krytina je veľmi elegantnou alternatívou veľkoformátových krytín s dlhou históriou. Na jej montáž je potrebná zručnosť a odbornosť remeselníkov, najlepšie klampiarov, čo sa prejavuje aj na výške ceny prác. Preto je vhodné túto krytinu robiť z materiálov s dlhšou životnosťou, minimálne z plechov s organickými povlakmi, ešte vhodnejšie je však použiť farebné kovy.

Klik systém je alternatívou drážkovanej krytiny, ktorá odstraňuje nutnosť prítomnosti klampiara pri realizácii. Tento druh krytiny vyzerá na prvý pohľad ako drážkovaná krytina, jeho montáž je však výrazne jednoduchšia. Jednotlivé pásy krytiny sa upevňujú k podkladu skrutkami a „zakliknutím“ do pozdĺžnej drážky vyrobenej vo výrobnom závode.

Maloformátové kovové krytiny

V tomto prípade ide o rôzne typy plechových šablón menších rozmerov, ktoré sa k podkladu upevňujú skrutkami alebo klincami, pričom spojovací materiál je obvykle prekrytý nasledujúcou šablónou. Šablóny sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu s rôznymi povrchovými úpravami. Aby sa čo najviac podobali klasickej betónovej alebo keramickej škridle, môžu byť s kamienkovým posypom v rôznych farbách. Na strechy architektonicky cenných budov je možné montovať aj šablóny z ušľachtilých materiálov.

Umenie správnej montáže plechovej strechy

Životnosť strechy závisí napríklad aj od použitých spojovacích materiálov. Vždy je nutné použiť skrutky, prípadne klince z nehrdzavejúcich materiálov. V prípade kotvenia krytín z farebných kovov musia byť spojovacie materiály z kompatibilných materiálov, aby nedochádzalo k elektrolytickej korózii.

Je bezpodmienečne nutné dodržať druhmnožstvo kotviaceho materiálu, ako aj spôsob kotvenia predpísaný v montážnom materiáli výrobcom krytiny.

Je notoricky známe, že plech nie je možné rezať uhlovou brúskou. Jednoznačne treba použiť nožnice, vibračný nôž alebo okružnú pílu so špeciálnym kotúčom. Odlietajúce horúce častice kovu od kotúča brúsky roztavia ochranné vrstvy a navyše sú silne oxidačné. To znamená, že s hrdzavením strechy môžete rátať s absolútnou istotou. Pracovníci si musia dať pozor aj na to, aby mali pri montáži obuv s mäkkou podrážkou, ktorú musia kontrolovať. Nesmú v nej byť zapichnuté kovové piliny ani kamienky – tie môžu poškriabať strechu, čo môže viesť k hrdzaveniu.

Veľmi dôležitý je výber vhodného materiálu. Pozor si dávajte hlavne na hrúbku oceľového jadra použitého plechu. Na trhu sú aj plechy s hrúbkou menšou ako 0,5 mm. Norma STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné pritom hovorí, že na stavebné klampiarske práce sa používa plech s minimálnou hrúbkou 0,6 mm. Toto je na Slovensku všeobecne porušované pravidlo. Okrem kvality samotného plechu má na životnosť plechov s organickým povlakom vplyv aj jeho povrchová úprava jej hrúbka i chemické zloženie. Vo všeobecnosti však platí, že s cenou plechov rastie aj ich kvalita. Záruka na prehrdzavenie plechov s organickým povlakom dostupných na Slovensku je od 10 do 40 rokov.

Zárukou dlhej životnosti plechov je aj ich správne uskladnenie pred montážou. Uskladnené musia byť vo vzdušných temperovaných skladoch bez rizika zatečenia. Na stavbu sa dopravujú až tesne pred montážou. V prípade nutnosti dlhšieho skladovania vo vonkajšom prostredí by mali byť jednotlivé pásy krytiny preložené dištančnými lištami, ktoré zabezpečia mechanickú ochranu povrchu a jej prevetrávanie.

Plechová krytina – borec ľahkej váhy

Výhodou plechovej strechy je hmotnosť, ktorá je až desaťnásobne nižšia ako pri klasickej škridlovej konštrukcii. Preto je plech obľúbeným materiálom na výrobných halách či sendvičových konštrukciách obchodných centier a hypermarketov, stavaných s ohľadom na čo najnižšie náklady. Použitie plechu je opodstatnené aj pri starších, staticky poddimenzovaných domoch alebo chatách, ktoré by škridlová strecha neúmerne zaťažila. Úsporu nákladov a hmotnosti predstavuje aj rezivo s menšími prierezmi potrebné na krov. Vhodnosť krovu pre krytinu by mal však posúdiť odborník, ktorý vezme do úvahy aj zaťaženie strechy vetrom alebo snehom.

Nízka hmotnosť strechy na druhej strane prináša vyššie riziko pri výčinoch počasia, ktoré je u nás v poslednom období čoraz častejšie. Všimnite si, aké typy striech odnášajú veterné smršte. Sú to práve ľahké plechové konštrukcie, pričom škoda spôsobená sprievodnými prívalovými dažďami môže byť vysoká. Toto riziko zníži na minimum profesionálna montáž krytiny.

Myslite aj na detaily

Nevýhodou plechovej krytiny môže byť akustický diskomfort za dažďa. V prípade nezatepleného podkrovia funguje plech bičovaný kvapkami vody ako zvukovo zosilňujúca membrána a hluk prenáša do interiéru. Jedinou izoláciou sú hrubé stropy miestností. Ako bariéra proti prechodu zvuku pôsobí zateplenie, no nie úplne. Práve hlučnosť je jednou z najčastejšie diskutovaných tém na internetových fórach, kde sa majitelia nehnuteľností s plechovými strechami na tento diskomfort sťažujú aj v prípade účinného zateplenia. Tomuto javu možno v niektorých prípadoch predchádzať použitím tlmiacich samolepiacich pásov, nanesením vrstvy tlmiaceho materiálu z rubovej strany plechu, ktorá môže mať zároveň ochrannú funkciu proti kondenzácii vody, prípadne použitím štruktúrovaných rohoží.

Detailom, ale nie nepodstatným, je vysoká tepelná vodivosť kovu. Plechová strecha musí byť montovaná s ohľadom na rozťažnosť materiálu, inak bude pri náhlych zmenách teploty vydávať praskavé zvuky. Treba rátať s tým, že pri teplote pod bodom mrazu na ňu primŕza sneh, ktorý po oteplení naraz spadne. Súčasťou každej plechovej strechy by preto mali byť dostatočne dimenzované protisnehové zábrany, a to nielen v horských oblastiach. Na druhej strane, na rozpálenom plechu sa neusádza mach.

Výhodou plechovej strechy je použitie na veľkých strešných plochách a pri správnej montáži absolútna odolnosť voči vode. Prípadné priesaky pri poškodení sú však fatálne. Kým pri škridlovej streche stačí vymeniť jednu či niekoľko škridiel, pri plechovej pôjde o rozsiahlejšiu opravu.

Plechová krytina má teda svoje pozitíva i negatíva. Pri výbere je potrebné brať do úvahy typ strechy, konštrukciu stavby a tiež komfort bývania. To, čo ušetríte na lacnejšej montáži, môžete neskôr prerobiť pri investíciách do nákladnejších opráv.

Čo je dobré si zapamätať

  • Najväčšia výhoda plechovej strechy je nízka hmotnosť a rýchlosť montáže.
  • Najväčšiu nevýhodu predstavuje riziko strhnutia strechy pri víchriciach a poškodenie pri prívalových dažďoch.
  • Plechová strecha je hlučnejšia – počas dažďa a silnejšom vetre.
  • Pri správnej konštrukcii je absolútne odolná voči vode.
  • Kvalita a životnosť plechovej krytiny závisí aj od jej skladovania a spôsobu inštalácie.

Podobné články

Komentáre

3 komentáre. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.