Dotácie na stavbu rodinného domu v roku 2024

Štát prichádza s rôznymi dotáciami a podpornými programami, ktorých účelom je nielen podpora výstavby nového, ale aj revitalizácia existujúceho bytového fondu. Týchto nástrojov je viacero. Žiaľ, hypotekárna politika k týmto nástrojom už nejaký čas nepatrí. Doba, keď možnosť získať pôžičku na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu nehnuteľnosti za úrok vo výške okolo 1 percenta, je už dávno preč. Štát však naďalej podporuje, resp. vytvára podmienky na podporu zavádzania nových úsporných foriem stavania a bývania.

Dotácie na zateplenie domu

V rámci projektu Obnov dom máme za sebou už štyri výzvy. Mimoriadna 5. výzva je iba pre majiteľov domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji. Žiadatelia získajú prakticky okamžite zálohu vo výške 7 000 €.

Ďalšia výzva bude vyhlásená na jar 2024 a bude nasledovaná ďalšími až do roku 2026.

Podmienky pre ďalšie kolo výzvy ešte nie sú zverejnené, preto uvádzame údaje pre štvrté kolo výzvy. Výška dotácie bude 75 % z celkových oprávnených výdavkov, maximálne 15 000 € pri úspore 30% – 60% energie a maximálne 19 000 € pri úspore primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou. Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu. Do nákladov bude možné zahrnúť okrem tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov a systému rekuperácie aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 75% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 25% si bude musieť záujemca zabezpečiť z vlastných zdrojov.

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu určeného na bývanie (na iné účely maximálne 10% podlahovej plochy) skolaudovaného pred 01.01. 2013. Žiadateľ – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony – musí byť občanom EÚ s trvalým pobytom v danom rodinnom dome, musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie. Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Ten, ktorý žiadosť predkladá, sa nazýva hlavným žiadateľom a ostatní spoluvlastníci ho musia na tento úkon splnomocniť.

Podmienkou je, že na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený alebo schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. Ak ste si teda kúpili tepelné čerpadlo alebo slnečné kolektory podporené dotáciou z programu Zelená domácnostiam, nemôžete ich zaradiť medzi oprávnené výdavky. Za určitých okolností bude možné aj spätné preplatenie nákladov, ale len s dátumom objednávky alebo faktúry po 1. februári 2020.

Žiadosti sa podávajú online, prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk a podrobnosti ohľadne ich podávania a vypĺňania elektronického formulára budú upresnené pred termínom spustenia podávania žiadostí.

Zelená zelenej

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie (OZE) možno u nás čerpať predovšetkým v rámci programu Zelená domácnostiam. Ide najmä o dotácie na zariadenia na slnečný a veterný pohon, ale takisto na biomasu. Patria sem teda solárne systémy na ohrev vody, solárne fotovoltické články na výrobu elektrickej energie a takisto aj kotly na spaľovanie biomasy. Poukážky na dotácie prideľuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA ) a pokiaľ by ste sa chceli uchádzať o svoju čiastku z celkových približne 100 miliónov €, musíte pozorne sledovať vestníky uvedenej agentúry. Tak to jednoducho funguje a záujem o dotácie je taký obrovský, že stanovený objem peňazí pre dané kolo jednoducho neuspokojí všetkých potenciálnych záujemcov.

Pokiaľ sa kolá vyhlasujú častejšie, rozdeľuje sa len pomerná čiastka z balíka na daný rok. V takom prípade dotačné kolo organizované cez internet trvá spravidla iba niekoľko minút. Pokiaľ sa teda chcete úspešne uchádzať o dotáciu, musíte mať nielen kvalitný projekt, ale aj potrebnú dávku trpezlivosti a takisto šťastia.

Samostatnú kapitolu tvoria tepelné čerpadlá a akumulačné zásobníky. Súčasné moderné tepelné čerpadlá dokážu za priaznivých podmienok vyrobiť z 1 kW elektrickej energie až 6 kW tepelnej energie. Zaujímavý je aj finančný vzorec, keď na 1 kW výkonu TČ sa poskytuje 380 €, pričom celková možná výška dotácie je max. 3800 €, pričom pri splnení určitých podmienok sa táto suma môže zvýšiť o 15%. Aj laikovi musí byť zrejmé, že tepelné čerpadlo je dotované len do výšky výkonu 10 kW, takže ak si to prepočítame cez tepelné straty, opäť nám vyjde, že pôjde len o objekty s maximálnou možnou výmerou 300 m2 (pri dvojpodlažnom rodinnom dome).

O dotácie z programu Zelená domácnostiam sa môžu za stanovených podmienok uchádzať nielen individuálni stavebníci – majitelia rodinných domov – ale aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov. Výzvy pre rok 2024 ešte nie sú zverejnené.

Ciele dotačnej politiky:

 • zlepšenie tepelnotechnických parametrov budov, a teda aj predĺženie ich životnosti,
 • zníženie energetickej potreby budov, a teda aj zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia,
 • níženie výdavkov domácností na kúrenie a takisto aj chladenie,
 • podpora kvalitného a moderného bývania v súlade s najnovšími európskymi a svetovými trendmi.

Na čo by sme nemali zabúdať

Nemá zmysel sa bezhlavo naháňať za dotáciami napr. na špičkové tepelné čerpadlo, ak má náš kvalitne zaizolovaný bungalov tepelnú stratu na úrovni 3-4 kW, a jeho tepelnú potrebu hravo pokryje vykurovacie teleso za 1/10 ceny tepelného čerpadla. Takže:

 • Nechcime mať v dome všetky výdobytky techniky za každú cenu a len preto, že je na ne ponúkaná dotácia.
 • Návratnosť investície do niektorých technológií je dlhšia, do iných kratšia. Napr. slnečné kolektory majú cca 5x dlhšiu návratnosť než menšie (100 l) tepelné čerpadlo na ohrev TUV.
 • Najlacnejšia je tá energia, ktorú vôbec nemusíme spotrebovať (teda nakúpiť). Oveľa rýchlejšiu návratnosť preto budeme mať zo zateplenia objektu, než z akokoľvek progresívnej vykurovacej technológie.
 • Pri vybavovaní dotácie budeme musieť počítať s istou dávkou nevyhnutnej byrokracie.
 • Revitalizačné práce musia mať riadny projekt a musia ich vykonávať zásadne licencované spoločnosti.

Podobné články

Komentáre

1 komentár. Leave new

 • dobrý deň, chcem sa spýtať da sa poskytnut dotacia na zateplenie domu prípadne kupu plynového kotla do novostavby,aj ked nie je dokončená?
  ešte by ma zaujimalo ked idem odstraňovať stodolu kde je este ako krytina eternit,ale nebudem ju rekonstruovat ale miesto stody stavat novy rodinný dom da sa použiť dotacia aj na odstránenie azbestu? ďakujem

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.