Dotácie na stavbu rodinného domu v roku 2021

Štát prichádza s rôznymi dotáciami a podpornými programami, ktorých účelom je nielen podpora výstavby nového, ale aj revitalizácia existujúceho bytového fondu. Týchto nástrojov je viacero. Je to napr. aj hypotekárna politika, v ktorej sa štát takisto angažuje. Veď možnosť získať pôžičku na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu nehnuteľnosti za úrok vo výške okolo 1 percenta – tak to je už viac než zaujímavý finančný stimul. Štát takisto podporuje, resp. vytvára podmienky na podporu zavádzania nových úsporných foriem stavania a bývania.

Zelenú má najmä podpora obnoviteľných zdrojov energie, keďže (ako je všeobecne známe) zásoby fosílnych palív sa nestále stenčujú, a možno nie je ďaleko doba, v ktorej budú ropa a zemný plyn určené predovšetkým pre priemyselné odvetvia. Takisto klimatické zmeny a s nimi súvisiace otepľovanie ovzdušia je hrozbou, na ktorú je potrebné reagovať. Toto však nie je téma len rýdzo slovenská, ale aj európska a súčasne aj globálna. Aj preto sa môžu naši stavebníci uchádzať o viaceré dotácie, súvisiace s vyššie popísanými javmi.

Dotácie na zateplenie

Podobne ako aj uplynulé roky aj v roku 2021 je možné požiadať o dotáciu na zateplenie avšak za zmenených podmienok, ako tomu bolo po uplynulé roky. O dotáciu na zateplenie možno u nás požiadať len na dom stojaci na území SR. Zatiaľ čo po minulé roky sa mohli o dotácie uchádzať domy s maximálnou podlažnou plochou 150 m2 pri jednopodlažnom a 300 m2 pri dvojpodlažnom dome, dnes to môže byť novostavba s maximálnou podlahovou plochou 200 m2. Maximálna dotácia na zateplenie, akú možno čerpať na 1 rodinný dom, je 8.000 € (vrátane DPH), čo predstavuje maximálne 40 % oprávnených nákladov. Táto suma však nie je určená výlučne len na zateplenie fasádneho muriva, ale všeobecne na zvýšenie tepelných ziskov a zníženie tepelných strát. Takže oprávnenými nákladmi sa tu rozumejú aj náklady na výmenu okien a dverí, zateplenie strechy či výmenu kotla. V každom prípade však musí žiadateľ o dotáciu deklarovať, že po uvedených zmenách budú parametre konštrukcií spĺňať najnovšie tepelnotechnické normy.

Zmenou oproti minulým rokom je tiež kolaudačné rozhodnutie, ktoré pred tým muselo byť právoplatné po 31.decembri 2014, po novom musí byť vystavené najneskôr dva roky pred podaním žiadosti, čiže v roku 2018. Ďalšou zmenou je, že o príspevok môžete zažiadať len ak ste nežiadali a nedostali príspevok z iného dotačného programu. Kombinovanie napríklad s programom Zelená domácnostiam už naďalej nebude možné.

Pre aktuálne informácie je potrebné sledovať oficiálne stránky Ministerstva dopravy a výstavby. Ďalšie kolo s možnosťou podania žiadostí o dotácie by malo prebehnúť v prvom polroku 2021.

Zelená zelenej

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie (OZE) možno u nás čerpať predovšetkým v rámci programu Zelená domácnostiam. Ide najmä o dotácie na zariadenia na slnečný a veterný pohon, ale takisto na biomasu. Patria sem teda solárne systémy na ohrev vody, solárne fotovoltické články na výrobu elektrickej energie a takisto aj kotly na spaľovanie biomasy. Poukážky na dotácie prideľuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA) a pokiaľ by ste sa chceli uchádzať o svoju čiastku z celkových približne 100 miliónov €, musíte pozorne sledovať vestníky uvedenej agentúry. Tak to jednoducho funguje a záujem o dotácie je taký obrovský, že stanovený objem peňazí pre dané kolo jednoducho neuspokojí všetkých potenciálnych záujemcov.

Pokiaľ sa kolá vyhlasujú častejšie, rozdeľuje sa len pomerná čiastka z balíka na daný rok. V takom prípade dotačné kolo organizované cez internet trvá spravidla iba niekoľko minút. Pokiaľ sa teda chcete úspešne uchádzať o dotáciu, musíte mať nielen kvalitný projekt, ale aj potrebnú dávku trpezlivosti a takisto šťastia.

Samostatnú kapitolu tvoria tepelné čerpadlá a akumulačné zásobníky. Súčasné moderné tepelné čerpadlá dokážu za priaznivých podmienok vyrobiť z 1 kW elektrickej energie až 6 kW tepelnej energie. Zaujímavý je aj finančný vzorec, keď na 1 kW výkonu TČ sa poskytuje 370 €, pričom celková možná výška dotácie je max. 3.700 €. Aj laikovi musí byť zrejmé, že tepelné čerpadlo je dotované len do výšky výkonu 10 kW, takže ak si to prepočítame cez tepelné straty, opäť nám vyjde, že pôjde len o objekty s maximálnou možnou výmerou 300 m2 (pri dvojpodlažnom rodinnom dome).

O dotácie z programu Zelená domácnostiam sa môžu za stanovených podmienok uchádzať nielen individuálni stavebníci – majitelia rodinných domov – ale aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov.

Ciele dotačnej politiky:

 • zlepšenie tepelnotechnických parametrov budov, a teda aj predĺženie ich životnosti,
 • zníženie energetickej potreby budov, a teda aj zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia,
 • níženie výdavkov domácností na kúrenie a takisto aj chladenie,
 • podpora kvalitného a moderného bývania v súlade s najnovšími európskymi a svetovými trendmi.

Na čo by sme nemali zabúdať

Nemá zmysel sa bezhlavo naháňať za dotáciami napr. na špičkové tepelné čerpadlo, ak má náš kvalitne zaizolovaný bungalov tepelnú stratu na úrovni 3-4 kW, a jeho tepelnú potrebu hravo pokryje vykurovacie teleso za 1/10 ceny tepelného čerpadla. Takže:

 • Nechcime mať v dome všetky výdobytky techniky za každú cenu a len preto, že je na ne ponúkaná dotácia.
 • Návratnosť investície do niektorých technológií je dlhšia, do iných kratšia. Napr. slnečné kolektory majú cca 5x dlhšiu návratnosť než menšie (100 l) tepelné čerpadlo na ohrev TUV.
 • Najlacnejšia je tá energia, ktorú vôbec nemusíme spotrebovať (teda nakúpiť). Oveľa rýchlejšiu návratnosť preto budeme mať zo zateplenia objektu, než z akokoľvek progresívnej vykurovacej technológie.
 • Pri vybavovaní dotácie budeme musieť počítať s istou dávkou nevyhnutnej byrokracie.
 • Revitalizačné práce musia mať riadny projekt a musia ich vykonávať zásadne licencované spoločnosti.

Komentáre

1 komentár. Leave new

 • dobrý deň, chcem sa spýtať da sa poskytnut dotacia na zateplenie domu prípadne kupu plynového kotla do novostavby,aj ked nie je dokončená?
  ešte by ma zaujimalo ked idem odstraňovať stodolu kde je este ako krytina eternit,ale nebudem ju rekonstruovat ale miesto stody stavat novy rodinný dom da sa použiť dotacia aj na odstránenie azbestu? ďakujem

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.