Stavba strechy v období dažďov a vlhka a jej špecifiká

padajúci hustý dážď na strechu domu

Práve sa nachádzate vo fáze stavby strechy, počasie prinieslo intenzívne dažde a vy sa obávate, či dážď vašej streche neublíži? Chápeme vaše obavy, no hneď sa aj pokúsime upokojiť vás. Vaša strecha i dom by to mali prežiť bez väčšej ujmy.

Problematika realizácie strechy počas dažďov, resp. zatečenia zrážkovej vody v priebehu realizácie strechy, má dve rôzne polohy závisiace od toho, či ide o:

  • realizáciu strechy na novostavbe, prípadne rekonštrukciu strechy neobývanej budovy,
  • rekonštrukciu strechy na budove počas jej plnej prevádzky.

V prípade, že vezmeme do úvahy možnosť realizácie strechy na novostavbe, resp. rekonštrukciu strechy neobývanej budovy, tak v súvislosti s dažďom veľa problémov nevzniká. Treba si uvedomiť, že v oboch prípadoch je stavba obvykle ešte neuzatvorená. Strecha sa totiž vždy montuje pred osadením výplní fasádnych otvorov.

Samotná montáž strechy sa začína montážou jej nosnej časti, na ktorú je vzápätí možné namontovať poistnú hydroizoláciu, ktorá zabezpečí dostatočné hydroizolačné parametre rozostavanej strechy a bude tak dostatočnou ochranou celej stavby pred poveternostnými vplyvmi. Určité množstvo zatečenej vody v tejto fáze stavbe neuškodí. Počas výstavby novej budovy aj v priebehu jej kompletnej rekonštrukcie sa počíta s tým, že budovu bude potrebné dôkladne vysušiť – obvykle kombináciou prirodzeného prúdenia vzduchu alebo vyhriatím budovy a následným núteným vetraním.

V prípade rekonštrukcie strechy budovy v jej plnej prevádzke sa všetky práce musia naplánovať tak, aby boli eliminované prípadné škody vznikajúce poveternostnými vplyvmi. Je nutné chrániť všetky stavebné konštrukcie, ako aj majetok obyvateľov domu. Po odstránení strešnej krytiny sa preto stavba vždy prekrýva nepremokavými plachtami, ktoré by mali byť dostatočne napnuté, aby z nich voda bez problémov stekala, a dostatočne kotvené po obvode, ale aj na ploche. Počasie je nepredvídateľné a v tomto prípade sa nemožno spoliehať na náhodu. Ďalší postup prác preto vždy počíta s tzv. odplachtovaním úsekov strechy, na ktorých sa bude pracovať, a s ich opätovným prekrytím. V období zvýšeného rizika zrážok sa tieto kroky môžu zopakovať aj viackrát za deň. Práce je možné naplánovať aj tak, že na rekonštrukcii strechy sa pracuje po etapách a vždy sa teda otvorí len časť strechy, na ktorej sa aktuálne pracuje. Po oprave krovu by mala čo najrýchlejšie nasledovať montáž poistnej hydroizolácie, ktorá aj v tomto prípade dovedie strechu do hydroizolačného stavu.

Z uvedeného vyplýva, že rozostavanú alebo rekonštruovanú stavbu je od určitej realizačnej fázy potrebné pred zrážkovou vodou ochrániť, čo sa robí pomocou vhodne nainštalovaných nepremokavých plachiet. Len máloktorý investor si môže dovoliť taký luxus, že zabezpečí kompletné prekrytie stavby konštrukciou spoľahlivo chrániacou pred poveternostnými vplyvmi. Ojedinele sa v našich podmienkach môžeme stretnúť s takýmito opatreniami pri rekonštrukcii pamiatkovo chránených objektov s mimoriadnou historickou hodnotou.

Dôležité poznámky k fóliám poistnej hydroizolácie

V súvislosti s použitím poistnej hydroizolácie ako dočasného zastrešenia stavby je dôležité pripomenúť, že kritérium dočasného zastrešenia, ktoré určuje podmienky na to, aby fólia mohla určitý čas fungovať ako provizórna strecha, umožňuje použiť tieto fólie spravidla na niekoľko dní až týždňov. K podmienkam, ktoré je nutné splniť, sa radí predovšetkým potreba tzv. podtesnenia kontralát, zliepanie fólií a spôsob utesnenia napojení na prestupové kusy. Po uplynutí tohto času strácajú fólie poistnej hydroizolácie svoje vlastnosti a je potrebné pristúpiť k ich výmene.

Upozorňujeme, že kritérium dĺžky dočasného zastrešenia nie je možné zamieňať s hodnotou UV stability fólie, ktorú väčšina výrobcov deklaruje v dĺžke 3 – 5 mesiacov. Ide o čas, keď môže byť fólia vystavená UV žiareniu, pričom sa neberie do úvahy ročné obdobie.

Vždy je potrebné, aby nainštalovaná fólia poistnej hydroizolácie bola čo najskôr po celej ploche prekrytá strešnou krytinou a strecha uzatvorená bez možnosti priameho pôsobenia UV žiarenia na fóliu poistnej hydroizolácie. V opačnom prípade dochádza k jej degradácii a znefunkčneniu, čo má za následok nutnú potrebu jej kompletnej výmeny.

Dobrá rada na záver

Ani pri najväčšej opatrnosti pri stavebných prácach na streche nie je možné stopercentne sa vyhnúť prípadnému zatečeniu zrážkových vôd do podstrešia. Každá dobrá realizačná firma má pre tento prípad poistenie zodpovednosti za takéto škody, a teda všetky vzniknuté škody vám uhradí poisťovňa. V opačnom prípade sa budete musieť dohodnúť vo veci náhrady škody priamo so zástupcom zhotoviteľa.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Pri stavbe alebo rekonštrukcii strechy je potrebné vždy počítať s rizikom zrážok a strechu prekrývať.
  • Funkciu dočasného prekrytia môže na seba prevziať po splnení podmienok aj fólia poistnej hydroizolácie.
  • Overte si parametre použitej fólie vo vzťahu k jej životnosti.
  • Za škody spôsobené zrážkami a poveternostnými vplyvmi na samotnej stavbe, ako aj v interiéri je zodpovedný zhotoviteľ. Obvykle sú uhrádzané z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré by mala mať firma uzatvorené.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.