Priznaný krov z hľadiska finančnej a energetickej náročnosti

Množstvo majiteľov rodinných domov alebo stavebníkov sa rozhoduje, či nechať v interiéri vyniknúť krásu dreva zabudovaného do krovu a tento priznať alebo nie. Bývanie v podkrovných priestoroch priam vyzýva na to, aby sa pri architektonickom stvárnení podkrovných priestorov využila krása dreva a prepracovaných tesárskych spojov drevených konštrukcií, ktoré poskytujú priestor na návrh netradičného, rustikálne ladeného, vzdušného a opticky zväčšeného interiéru.

Použitím dreva v interiéri získa majiteľ nehnuteľnosti viacero výhod priaznivo ovplyvňujúcich život v takomto interiéri. Drevo dlhodobo uvoľňuje prírodné aromatické látky, ktoré majú dezinfekčné schopnosti, príjemne voňajú a zároveň nepôsobia ako alergény. Prínosom je príjemná povrchová teplota dreva a ustálená vlhkosť prostredia. Toto všetko hovorí v prospech priznaného krovu.

priznany-krov-interier
(Foto: homebydleni.cz)

Strešný plášť priznaného krovu a jeho zateplenie

Podmienkou priznania krovu zo strany interiéru je návrh a realizácia nadkrokvového zateplenia, keďže zateplenie medzi krokvami neprichádza do úvahy. Nadkrokvovú izoláciu strešného plášťa možno navrhnúť z minerálnej vlny ukladanej medzi drevený rošt alebo rošt z hranolov z polystyrénu v jednej, najčastejšie však dvoch vrstvách, prípadne navzájom pootočených o 90°. Porovnateľné parametre zateplenej strechy získame aj po zateplení doskami PIR izolácie, a to už pri menších hrúbkach.

Tento komfort je však spojený s výrazne vyššou cenou izolantu, ktorá stále odrádza mnohých investorov. Aj preto sa väčšina z nich rozhoduje pre kombináciu PIR izolácie a izolácie z minerálnej vlny, pričom dosky PIR izolácie tvoria hornú vrstvu tepelnej izolácie a často sa používajú také, ktoré majú na hornej strane integrovanú poistnú hydroizoláciu. K dispozícii sú aj izolácie, ktorých pôvod je v prírode – od izolačných dosiek lisovaných zo slamy, z drevených vláken až po ovčie rúno. So všetkými možno dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Žiaľ, ich masovejšiemu využitiu bráni zrejme konzervatívny prístup stavebnej verejnosti.

priznany-krov-interier
(Foto: homebydleni.cz)

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať kvalite aplikácie fólie parozábrany, ktorá bude chrániť vrstvy tepelnej izolácie pred vniknutím vlhkosti zo strany interiéru. Táto musí byť namontovaná tak, aby jej celistvosť nebola nikde porušená (napríklad dodatočnou inštaláciou elektrických vedení) a aby tesne priliehala ku všetkým prestupujúcim konštrukciám. Porušeniu parozábrany možno predísť dôsledným plánovaním prác a vytvorením opatrení (napr. realizácia montážnych žľabov), ktoré aj v budúcnosti zamedzia vzniku poškodení. Vrstvy tepelnej izolácie musia byť chránené aj zo strany exteriéru, a to difúznou fóliou poistnej hydroizolácie, nachádzajúcou sa nad vrstvami tepelnej izolácie.

Čo sa týka porovnania bilancie energetickej náročnosti strechy s priznaným a nepriznaným krovom, je úplne jedno, pre aký typ konštrukcie sa rozhodnete. Strešný plášť sa dá v oboch prípadoch navrhnúť a zrealizovať tak, že bude mať totožné tepelnotechnické parametre, dokonca v prípade priznaného krovu hrozí menšie riziko vzniku tepelných mostov, ktoré sa môžu prejaviť v dôsledku rozdielu tepelného odporu drevenej konštrukcie krovu a izolácie.

Priznaný krov z hľadiska finančnej náročnosti

Určite treba počítať s tým, že pri zhotovení drevenej konštrukcie priznaného krovu bude nutné použiť tzv. pohľadové drevo, ktoré je bez hŕč, prasklín a iných poškodení, vysušené na približne 15 % vlhkosť a zároveň je povrchovo upravené minimálne hobľovaním. Za všetky tieto vlastnosti je, pochopiteľne, potrebné priplatiť si. Je to však investícia, ktorá sa určite vyplatí. Realizovať povrchové úpravy krovu až po jeho zabudovaní je mimoriadne prácne, časovo náročné a nepraktické. Môžete sa tiež rozhodnúť pre realizáciu priznaného krovu z ušľachtilejších drevín. Samozrejme, za príplatok. Rezivo zabudované do krovu bude potrebné povrchovo upraviť, za čo treba tiež zaplatiť.

Do priznaného krovu sa v poslednom období veľmi často zabudovávajú KVH alebo BSH hranoly. Obidva tieto polotovary sa vyrábajú z vysušených, štvorstranne hobľovaných hranolov bez hŕč a prasklín, prípadne bez ďalších defektov. Jednotlivé hranoly sa po dĺžke navzájom spájajú zubovým lepeným spojom. BSH hranoly majú vyššiu pevnosť, keďže oproti KVH hranolom sú vyrábané vrstvením niekoľkých drevených lamiel. Preto sa používajú na mimoriadne namáhané konštrukcie, napr. na preklenutie veľmi veľkých dĺžkových vzdialeností krovu nad obytnými miestnosťami, sálami a pod. Je samozrejmosťou, že oba tieto druhy polotovarov sa dodávajú v pohľadovej aj nepohľadovej kvalite.

Ak sa rozhodnete pre zložitejšie tvarové prvky, tesárski majstri budú musieť použiť aj ďalšie technológie na spracovanie dreva. Vždy je užitočné, ak sa všetky konštrukčné prvky priznaného krovu pripravia v dielni, prípadne priamo na stavbe ešte pred zabudovaním. Náklady vám môže ušetriť plánovanie prác a realizácia akýchkoľvek povrchových úprav len na tých plochách, ktoré budú vystavené oku pozorovateľa.

Povrchové úpravy priznaných krovov

Priznané krovy sa zvyknú povrchovo upravovať minimálne hobľovaním, častejšie však kartáčovaním alebo brúsením a následným náterom. Tu je k dispozícii viacero riešení, ktoré zohľadňujú aj filozofiu prístupu investora. V poslednom období je zrejmý čoraz častejší príklon k ekológii a návrat k pôvodným technológiám. Preto veľmi často víťazí voskovanie reziva alebo jeho napúšťanie rôznymi olejmi.

Pri týchto metódach dokonale vynikne krása dreva a výhodou je aj dlhotrvajúca príjemná vôňa. Na výber je tiež veľa možností náterov reziva komerčnými náterovými hmotami, či už lazúrami, alebo lakmi. Pri výbere je potrebné mať na mysli, že drevo bude súčasťou obytných priestorov, a preto musí byť zdravotne vyhovujúce, určené priamo na tieto účely.

Priznané krovy, ale čo so stenami okolo nich?

K dispozícii je hneď niekoľko možností, ako povrchovo upraviť steny medzi krokvami. Azda najjednoduchšie je vytvoriť záklop nad krokvami z hobľovaných dosiek ukladaných na doraz, pričom spoje je vhodné prekryť lištami. Ďalšou možnosťou je využitie profilovaných hobľovaných dosiek s perami a drážkami, z ktorých sa vytvorí esteticky vyzerajúci záklop. Rozhodnúť sa môžete aj pre omietku, ktorá sa nanáša na drevený záklop zrealizovaný z neohobľovaných dosiek. Poslednou z tradičných metód je obklad zo sadrokartónových dosiek, ktorý sa obvykle kotví do dreveného záklopu, prípadne na závesnú konštrukciu. Použitie omietky a sadrokartónu nesie so sebou riziko praskania v dôsledku zmien vlhkosti prostredia a reakcie dreva na ne, predovšetkým pri ich styku s drevenou konštrukciou.

Ak sa rozhodujete medzi priznaným a nepriznaným krovom len na základe vlastných pocitov a toho, či drevo priznaného krovu bude ladiť s vašimi predstavami o zariadení interiéru podkrovných miestností.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Realizácia priznaného krovu spravidla vyžaduje použitie kvalitnejšieho reziva, povrchovo upraveného, prípadne drevených polotovarov, ktoré sú drahšie ako bežné rezivo.
  • Priznané krovy je potrebné povrchovo mechanicky upraviť tak, aby sme dosiahli požadovaný estetický vzhľad zvýrazňujúci krásu dreva.
  • Povrchová úprava priznaných krovov sa finalizuje nátermi, ktorých je k dispozícii veľa druhov. Vždy musia byť zdravotne vyhovujúce.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.