Strešné fólie #5: Parozábrany a ich správna inštalácia

parozabrany-instalacia-spinkovacka-spinky

V predchádzajúcej časti nášho seriálu o strešných fóliách sme sa v súvislosti s vytváraním vzduchotesnej vrstvy v strešných plášťoch niekoľkokrát zmienili o parozábranách. Dnes si ich podrobne rozoberieme z hľadiska inštalácie a v ďalšom vydaní sa pozrieme na parozábrany a použitie nadkrokvovej izolácie.

Funkcia parozábrany

Parozábrana (alebo parotesná fólia) je špeciálna fólia, ktorej úlohou je zabezpečiť vrstvy tepelnej izolácie pred vniknutím vodných pár z interiéru, a teda spolupodieľať sa na tepelnej ochrane budovy. Ak sa nám totiž vodné pary dostanú do tepelnej izolácie v množstve väčšom, ako je prípustné, táto prestáva plniť svoju funkciu. Predpisy hovoria, že v zateplenej vrstve šikmej strechy môže skondenzovať maximálne 500 g vodných pár na jeden m2 za rok. A naviac, celé toto množstvo vody sa musí mať možnosť v rámci ročnej bilancie odpariť.

parozabrana-folia

Vodné pary v tepelnej izolácii vplyvom rozdielov teplôt kondenzujú. K tomuto javu dochádza v mieste, v ktorom sa nachádza tzv. rosný bod. Skondenzované vodné pary v tepelnej izolácii prudko znižujú jej účinnosť a môžu ohroziť celú stavebnú konštrukciu. Vlhkosť v tepelnej izolácii spôsobuje kondenzáciu vodných pár na vzniknutých miestach tepelných mostov zo strany interiéru, skondenzovaná voda môže zatiecť do interiéru, vlhkosť v tepelnej izolácii je taktiež spoluzodpovedná za napadnutie drevenej konštrukcie krovu plesňami a drevokaznými hubami, neskôr aj hmyzom. Plesnivieť môže po čase aj samotná tepelná izolácia.

Niektoré zdroje uvádzajú popri pojme parozábrana aj pojem parobrzda. Rozdiel medzi nimi je možné vyjadriť pomerne jednoducho. Parozábrana neumožňuje prestup vodných pár, parobrzda to v určitej miere umožňuje.

Vrstva parozábrany musí byť vzduchotesná a jej časti musia byť nepriedušne pospájané, a to výrobcom určenými lepiacimi páskami alebo tmelmi – navzájom, ale aj v mieste napojenia na ostatné stavebné konštrukcie (steny v podkroví, konštrukcia komína, požiarne múry, atiky, trámy krovu a pod.). Je preto dôležité vybrať si nie iba kvalitnú parozábranu, ale zabezpečiť aj jej kvalitné zabudovanie do stavebnej konštrukcie. Toto sa priaznivo odzrkadlí na účinnosti zateplenia, a tým aj na obsahu vašej peňaženky v období užívania nehnuteľnosti.

Montáž parozábran

Parozábrany sú fólie s vysokým difúznym odporom. Môžu byť vyrobené s integrovanými lepiacimi páskami, ktoré uľahčujú ich montáž. Niektoré parozábrany sú opatrené reflexnou vrstvou, ktorá zvyšuje parotesnosť a zároveň odráža sálavú zložku tepla do interiéru, čím prispieva k šetreniu energií na vykurovanie. Montujú sa vždy tak, že reflexná vrstva je nasmerovaná do interiéru. Takéto fólie sa používajú pre priestory s vyšším výskytom osôb a s vyšším vlhkostným zaťažením. Naviac, popri tom, že spomínaná reflexná vrstva zabezpečuje odrážanie tepla do obytného priestoru, pri dodržaní vzduchovej medzery pred reflexnou parozábranou v hrúbke 40 – 60 mm zvyšuje účinnosť zateplenia. Vzduch vo vzduchovej medzere pred parozábranou sa vplyvom sálavého tepla z interiéru ohreje. A táto vrstva sa stane ďalšou tepelno-izolačnou vrstvou v skladbe opláštenia obytného priestoru, a to na stenách i na stropoch.

Parozábrana sa inštaluje zo strany interiéru pred tepelnú izoláciu. V niektorých prípadoch je umiestnená aj medzi jednotlivými vrstvami tepelnej izolácie, spravidla v 1/3 hrúbky izolácie, bližšie k interiéru. Inštalovať ju do priečok medzi jednotlivými vykurovanými miestnosťami nemá význam aj napriek tomu, že bývajú vyplnené minerálnou vlnou. V tomto prípade vrstva minerálnej vlny preberá na seba funkciu akustickej a nie tepelnej izolácie (líši sa aj fyzikálno-chemickými vlastnosťami). Použiť parozábranu by bolo v takomto prípade vyhadzovaním peňazí.

Parozábrany sa montujú horizontálne tak, aby sa jednotlivé pásy prekrývali minimálne o 150 mm, aby skondenzovaná vlhkosť nemohla preniknúť cez prípadnú netesnosť spoja do interiéru. Medzi parozábranou a vnútorným obkladom obytného priestoru (sadrokartón, drevené profily a pod.) by mala byť vzduchová medzera určená aj na inštaláciu vedení. Vzduchová medzera je v prípade použitia reflexnej fólie nutnosťou. V opačnom prípade sa obmedzí jej schopnosť odrážať sálavú zložku tepla späť do interiéru. Jednotlivé spoje fólie sa prelepujú buď lepiacimi páskami integrovanými na fólii priamo z výroby, alebo lepiacimi páskami odporučenými výrobcom. Dôsledne je potrebné prelepiť aj všetky napojenia fólie na akékoľvek prestupujúce konštrukcie. Ak sú tieto napojenia zložitejších tvarov, namiesto lepiacich pások a tmelov sa môžu použiť špeciálne zatieracie hmoty, ktorými sa napojenie fólie na stavebnú konštrukciu niekoľkokrát natrie, prípadne sa spoj vystuží vložením armovacej textílie. Takéto napojenie je trvalo tesné.

Na záver

Výber vhodnej parozábrany pre vašu strechu konzultujte vždy s odborníkmi, ktorí by mali vedieť stanoviť súbor parametrov, ktoré by mala parozábrana vhodná pre konkrétne podmienky vašej strechy (obydlia) spĺňať. Vyberajte si certifikované parozábrany renomovaných výrobcov. Príliš nízka cena parozábrany by vo vás mala vzbudiť podozrenie. V prípade parozábran jednoznačne platí, že za kvalitu si treba priplatiť a cena je vždy priamo úmerná kvalite. Parozábrana s nižšími kvalitatívnymi parametrami môže veľmi ovplyvniť očakávané vlastnosti a životnosť vašej stavby. Popri výbere vhodnej parozábrany je prinajmenšom rovnako dôležitá jej montáž. Rozhodujúca je kvalita spájania pásov fólie, ako aj napájania fólie na prestupujúce konštrukcie. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať prestupujúcim kotviacim prvkom (skrutky sadrokartónu, kotvy nábytku a pod.), ale aj prestupujúcim inštaláciám pre rozvod elektrickej energie, televízneho alebo internetového signálu, vody, plynu atď.

instalacia-parozabrany-paropriepustna-folia-hlinikova-sadrokarton

Otvor v parozábrane veľký niekoľko milimetrov prudko znižuje jej funkčnosť! Išlo by o fatálne pochybenie a vyhodenie peňazí za jej nákup a inštaláciu. Pozor! Je nutné dohliadnuť na to, aby k poškodeniu celistvosti parozábrany nedošlo ani v ďalších etapách obývania zateplených priestorov.

Čo je dobré si zapamätať

 • Parozábrany sú neoddeliteľnou súčasťou skladby zatepleného strešného plášťa.
 • Výber a montáž parozábran zverte do rúk odborníkov.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností počas realizácie zateplenia vašej strechy, prípadne celého obydlia, okamžite kontaktujte a prizvite ďalších odborníkov, ktorí vám pomôžu pri odhalení nedostatkov, ale aj pri riešení vzniknutých problémov.
 • Neodkladajte konzultácie s odborníkmi na neurčito, včasná konzultácia vám môže ušetriť množstvo peňazí, ale aj pomôcť k pokojnému prežitiu obdobia výstavby alebo rekonštrukcie.

Komentáre

4 komentáre. Leave new

 • Dobrý deň. Chcel by som Vás poopraviť. Funkciu parozábrany a parobrzdy máte uvedenú nesprávne. Parozábrana neumožňuje prestup vodných pár, parobrzda to v určitej miere umožňuje.

  Odpovedať
 • Dobrý deň, prosím Vás, akým spôsobom je potrebné ošetriť prestupujúce kotviace prvky – napr. skrutky, ktorými sú prichytené laty umiestnené pod parozábranou pri fúkanej izolácii (na laty bude uchytená konštrukcia SDK)?

  Odpovedať
  • Dobrý deň, ďakujeme za komentár. V každom prípade je potrebné, tak ako vo všetkých stavebných konštrukciách, použiť kotviaci materiál odolný voči korózii, kde v prípade vzniku určitej vlhkosti nedôjde k jeho korózii.

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.