Strešné fólie #3: Chemická impregnácia dreva a fólie – je potrebná?

stresne-folie-chemicka-impregnacia-krovu-a-folie

Všetky stavebné rezivá sa v poslednom období zvyknú ošetrovať ochrannými prostriedkami proti pôsobeniu drevokazného hmyzu, hubám a plesniam – tzv. biocídnymi prostriedkami, ktoré krátkodobo pomerne dobre slúžia svojmu účelu (krátkodobo – rozumej dobu do cca 10 rokov, čo je však v porovnaní so životnosťou krovu relatívne málo), no v žiadnom prípade neprospievajú životnému prostrediu a ani ľuďom.

Aplikácia chemických látok prebieha na stavbách striekaním, namáčaním alebo natieraním, a to priamo na čerstvo narezané drevo, takže sa v lepšom prípade dostanú do hĺbky dvoch milimetrov. Následne sa reziva ujmú tesári, začnú ho rezať, vytvoria čapy, dlaby, sedlá a podobne. Rezné hrany neošetrujú, prípadne ich ošetrujú ochrannými prostriedkami výnimočne. A čo sa deje neskôr? Rezivo je zabudované do krovu a konečne začne schnúť za súčasného vzniku menších či väčších trhlín, ktoré sú, pochopiteľne, opäť neošetrené. Je teda ošetrenie dreva chemickými prostriedkami nevyhnutné a všemocné? Ako to, že neošetrené drevo nie je hromadne napádané škodcami alebo nepodlieha hubám?

Podstata impregnácie a jej alternatívy

Z uvedeného vyplýva, že ak sa vôbec rozhodnete pre chemickú ochranu dreva, lepšie je zvoliť si možnosť jeho tlakovej impregnácie, keď sa účinná látka dostáva hlbšie do pletív dreva. Navyše, deje sa to na špeciálnych pracoviskách, ktoré by mali spĺňať požiadavky legislatívy EÚ a zaručovať, že potenciálne riziká poškodenia spôsobené biocídnymi látkami budú v rovnováhe s očakávanými prínosmi. Legislatíva sa týka nielen chemických látok a zmesí, ale aj výrobkov, ktoré boli ošetrené jedným alebo viacerými biocídnymi prostriedkami, alebo môžu biocídne výrobky obsahovať. Z prírodného a ekologického materiálu, akým drevo je, sa tak stáva nebezpečný odpad.

chemicka-imregnacia-dreva-uprava dreva-pracovnik-postrek

Používanie chemických ochranných prostriedkov by sa malo v čo najväčšej miere obmedziť. A ide to aj na stavbách. Jednou z možností je prirodzený návrat k našim koreňom. V minulosti sa predsa drevo v lesoch pílilo v zimnom období v čase vegetatívneho pokoja stromov. Ak niekto plánoval stavať, drevo vypílil približne dva-tri roky dopredu a za ten čas preschlo tak, že ho ani drevokazný hmyz, ani huby nenapadli. Kto má však dnes na to čas? Druhou možnosťou je použiť čerstvo narezané rezivo, postaviť z neho krov a ten nechať voľne schnúť aspoň šesť mesiacov (môže na to poslúžiť aj zimné obdobie), a to na hodnoty vlhkosti zabraňujúce napadnutiu hmyzom a hubami.

kvh-drevene-hranoly

KVH hranoly

Na stavbe je možné použiť napr. KVH hranoly, ktoré sa vyrábajú lepením z už vysušeného reziva s vlhkosťou okolo 13 %, takže ho opäť ani hmyz, ani hniloba nenapadne. Ide o elegantné riešenie s viacerými výhodami, avšak za viac peňazí. Všetky tieto opatrenia by neboli dostatočne a dlhodobo účinné, pokiaľ by sa následne nezrealizoval kvalitný strešný plášť s dostatočným odvetraním a ďalšími technickými opatreniami.

Ak sa rezivo pre strešnú konštrukciu impregnuje priamo na stavbe, hrozí riziko kontaminácie okolitej pôdy a aj podzemných vôd chemickými látkami, ktoré sú často karcinogénne. A vy ste sa pre stavbu rodinného domu alebo jeho rekonštrukciu rozhodli práve preto, aby ste si zlepšili podmienky bývania.

Impregnačné nátery obsahujú okrem účinných látok priamo pôsobiacich proti hmyzu a hubám aj ďalšie látky – tenzidy. Tenzidy prítomné v biocídnych prostriedkoch môžu znižovať vodotesnosť poistných hydroizolácií. Podľa normy DIN 68800 a Pravidel pro navrhovaní a provádení střech (Cech klempířů, pokrývačů a tesařů) sa preto preferuje konštrukčná ochrana dreva pred chemickou.

Tenzidy sú povrchovo aktívne látky nachádzajúce sa vo väčšine saponátov – od prostriedkov na umývanie riadu, pracích prostriedkov, až po mydlá a šampóny. Bez nich by sa umývanie riadu, čistenie bielizne alebo aj rúk zmenilo na pomerne ťažkú drinu. Tenzidy upravujú povrchové napätie kvapaliny. Pridanie tenzidov do saponátov má za dôsledok ich penenie. Tenzidy obklopia nečistotu a oddelia ju od povrchu materiálu, na ktorý sa nalepila. Bez tenzidov by nebolo možné uhasiť niektoré druhy požiarov, predovšetkým ropných produktov, ktoré sa hasia penou.

Tenzidy sú spoluzodpovedné aj za zmáčavosť povrchov materiálov. Aby sa niektoré náterové alebo ochranné látky dokonale rozprestierali po povrchu ošetrovaného materiálu, prípadne prenikali hlboko do jeho objemu, pridávajú sa do nich tenzidy. Preto sú tenzidy aj v biocídnych náteroch určených na ochranu dreva pred škodcami a hubami. Ak sa však čerstvo natreté drevo dostane do kontaktu s difúznou fóliou, tenzidy budú pôsobiť aj na ňu a zapríčinia jej vyššiu zmáčavosť. Ak sa takto poškodená fólia dostane do kontaktu s vodou, prestane si plniť svoju funkciu a začne pretekať. Na svete to už tak chodí. Takmer každá vec, ktorá človeku pomáha, má aj svoje negatíva. Tenzidy nie sú výnimkou. Ich plusy sú vyvážené mnohými mínusmi (a to hlavne v ekológii), a preto je nutné ich použitie starostlivo zvažovať.

Na záver

Na svete to už tak chodí. Takmer každá vec, ktorá človeku pomáha, má aj svoje negatíva. Tenzidy nie sú výnimkou. Ich plusy sú vyvážené mnohými mínusmi (a to hlavne v ekológii), a preto je nutné ich použitie starostlivo zvažovať.

Vráťme sa však k téme. Negatívne pôsobenie ochranných prostriedkov pôsobiacich proti drevokaznému hmyzu a hubám na drevených konštrukciách na poistné hydroizolácie (difúzne fólie) je známy. Výrobcovia fólií tomu prispôsobujú svoje výrobné programy a dnes sú na trhu k dispozícii fólie s rezistenciou voči tenzidom, ktoré dlhodobo odolávajú zmáčavým účinkom vody. Ak máte záujem o aplikáciu takýchto hydroizolačných fólií na vašej stavbe, obráťte sa na kvalifikovaných predajcov fólií alebo na skúsené realizačné firmy – v tejto oblasti vám určite poradia.

Čo je dobré si zapamätať

  • Pristupujte k svojej stavbe ekologicky a pokúste sa vyhnúť sa použitiu biocídnych prostriedkov na ochranu dreva.
  • Ak sa rozhodnete pre použitie biocídnych prostriedkov, uprednostnite drevo ošetrené tlakovou impregnáciou v špeciálnych zariadeniach.
  • Ak sa rozhodnete pre náter reziva priamo na stavbe, buďte mimoriadne opatrní a zabráňte úniku biocídneho prostriedku do životného prostredia.
  • Zabráňte kontaktu čerstvo natretého reziva s difúznymi fóliami, prípadne použite fóliu rezistentnú voči impregnačným náterom.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.