Strešné fólie #1: Úvod do problematiky

stresne-folie-uvod-do-problematiky

Počas nasledujúcich týždňoch sa budeme venovať téme dôležitej a neodmysliteľnej súčasti každej novej strechy – strešným fóliám. V ďalšej časti sa podrobne zameriame na strešné fólie v súvislosti s vetraním šikmých striech.

Možno sa pýtate, prečo je strešné fólie dnes nutné používať a v minulosti sme sa bez nich zaobišli? Odpoveď na túto otázku nie je úplne jednoduchá. V podstate ide o riešenie dvoch prípadov:

1. Neobývané podkrovie, nezateplená strecha, resp. zateplenie menšími hrúbkami izolácií

Paropriepustné (difúzne) fólie (membrány) pomáhajú riešiť jeden problém, ktorý majú všetky skladané krytiny. Tieto krytiny totiž nie sú vodotesné, resp. nie sú schopné chrániť podstrešné priestory pred vniknutím vody pri extrémnejších poveternostných podmienkach ako sú hnaný dážď, prietrž mračien alebo fujavica v zime (a ešte s jemným sypkým snehom) a pod.

Nespomínate si na zimné brigády na povali u starých rodičov, keď z nej po fujavici bolo treba odpratávať haldy naviateho snehu? Doba priniesla síce krytiny, ktoré sú presnejšie, lepšie navzájom priliehajú, mnohé majú po obvode tvarové zámky, ktoré tiež prispievajú vodotesnosti. 100 %-ne však nefungujú. Preto sa dnes do skladby strešného plášťa automaticky zaraďujú strešné fólie, tzv. poistné hydroizolácie alebo paropriepustné fólie (membrány).

paropriepustna-folia-mediterran-terran-stresna-folia

Paropriepustná fólia

Priamo z názvov sú zrejmé ich dve základné úlohy. Na jednej strane nesmú prepustiť zrážkovú vodu do podstrešného priestoru, no zároveň musia umožniť prestup vodných pár do priestoru tesne pod krytinou, odkiaľ sa tieto vplyvom prúdenia vzduchu v tzv. prevetrávanej medzere odvetrajú do okolitého priestoru.

Aby bola celá záležitosť zrozumiteľnejšia, pozrime sa na problém z opačnej strany. Vojdime do domu. V kuchyni sa práve varí veľký hrniec polievky, pod nohami sa nám pletie čerstvo vykúpaný zlatý retriever, v kúpeľni je vyvesená voňajúca bielizeň, parapetné dosky krášli množstvo kvetov v kvetináčoch a tínedžerka práve doumývala podlahy. O čom to píšeme? Začína sa tu vari 136-ty diel nejakého rodinného seriálu? V podstate áno. Je to predsa všedný obrázok z bežnej domácnosti, v ktorej sa spotrebuje pomerne veľké množstvo vody a časť tejto vody sa odparí do ovzdušia. V jednej domácnosti to môže byť aj viac ako desať litrov vyparenej vody za deň. Kam sa pary stratia? Nikam. (Už voľakedy dávno sme sa učili o akýchsi zákonoch zachovania hmoty.) Vodná para pekne stúpa k stropnej konštrukcii, ktorou sa dostane do podstrešného priestoru a zastaví sa na spodnej strane strešnej krytiny.

Ak je vonku zrovna chladnejšie, para sa na krytine vyzráža a začne odkvapkávať do podstrešia. Práve tomuto javu majú zabrániť paropriepustné alebo difúzne fólie. Sú to práve ony, ktoré pustia pary smerom ku krytine, avšak skondenzovaná voda sa nám nevráti naspäť. Fólia jej v tom zabráni. Voda stečie po fólii do odkvapového žľabu, prípadne sa stihne odvetrať prúdením vzduchu v medzere medzi krytinou a fóliou. Fólia teda plní aj funkciu poistnej hydroizolácie, preto nesie aj toto pomenovanie.

2. Obývané podkrovie a tepelne izolované budovy

Čoraz väčšia obľuba využívania podstrešných priestorov na bývanie a vyššie nároky na tepelné izolácie týchto priestorov si vynútili riešenie tejto situácie. V takomto prípade sa nezaobídeme ešte bez druhého typu strešných fólií, ktoré podľa ich hlavného účelu nazývame parozábrany  alebo parobrzdy. Ak sa totiž rozhodneme, že podkrovie budeme zatepľovať, prípadne sa rozhodneme zatepľovať celú budovu, ktorú obalíme do vrstiev tepelnej izolácie, musíme tieto vrstvy chrániť pred vniknutím vodných pár vznikajúcich v obytných priestoroch.

tepelna-izolacia-parozabrana-hlinikova-folia

Parozábrana

Ak by sme tak nespravili, vlhkosť by sa mohla v tepelnej izolácii kumulovať a v prípade chladnejšieho počasia by pary mohli v tepelnej izolácii kondenzovať. Premočená tepelná izolácia by teda stratila svoje pôvodné vlastnosti, t. j. prestala by priestory tepelne izolovať a na dôvažok by sa voda z nej po čase určite mala snahu dostať do nižších vrstiev – stekala by do obytných priestorov a spôsobovala by nevzhľadné zatekanie. Toto zatekanie, keďže by išlo o systémovú poruchu, by bolo trvalé a neskôr by zapríčinilo napadnutie strešnej konštrukcie plesňami, dokonca až prehnitie drevených konštrukcií v nej.

Všetky parozábrany musia byť navzájom spájané lepiacimi páskami, ktoré sú veľmi často integrované do fólií už z výroby. Veľmi zodpovedne treba pristupovať aj k napojeniu týchto fólií na všetky prestupové stavebné prvky (múry, komíny, vetracie prvky, strešné okná, antény a pod.). Len tak je možné zabezpečiť dokonalú ochranu tepelnej izolácie pred vniknutím pár z obytných priestorov.

Už malá netesnosť v napojení parozábrany na priľahlé konštrukcie, prípadne malá trhlina v parozábrane vzniknutá nedbalosťou (napr. pri montáži elektrických rozvodov) prudko znižuje jej účinnosť a spôsobuje znefunkčnenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa.

Výstavba obytných podkroví a zvýšené nároky na skladbu strešného plášťa kladú vyššie požiadavky aj na paropriepustné fólie. Tieto by mali byť vyšších kvalitatívnych parametrov a pri ich montáži je potrebné v takomto prípade fólie navzájom zlepiť, aby sme zabránili vnikaniu vlhkosti nesenej prúdmi vzduchu z exteriéru do vrstiev tepelnej izolácie.

 

Čo je dobré si zapamätať

  • Fólie, ktoré sa inštalujú pod krytinu, majú viacero názvov: paropriepustné fólie (membrány), difúzne fólie (membrány), poistné hydroizolácie.
  • Hlavnou úlohou poistných hydroizolácií je zabrániť prestupu vody, ktorá sa dostala pod krytinu z atmosférických zrážok alebo kondenzáciou vodných pár preniknutých z interiéru budovy naspäť do podstrešného priestoru.
  • Fólie, ktoré sa inštalujú do strešného plášťa zo strany interiéru, sa najčastejšie označujú ako parozábrany alebo parobrzdy.
  • Parozábrany sa do skladby strešného plášťa inštalujú v prípade zatepľovania obytných podkroví alebo celej obálky domu. Ich úlohou je zabrániť vnikaniu vlhkosti zo strany interiéru do tepelnej izolácie v strešnom plášti.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.