Najčastejšie problémy so strechou, ktoré si viete svojpomocne vyriešiť

najcastejsie-problemy-so-strechou-naradie-klampiarske-pokryvac

Na Slovensku je to už tak. Sme zručný národ, a tak si mnohé veci okolo domu chceme robiť svojpomocne. Ušetríme tým nejaké to euro a internet priam natíska množstvo inštruktážnych návodov. Prečo by strecha mala byť výnimkou?

Tak ako všade, aj pri strechách platí, že prevencia je podstatne lacnejšia ako odstraňovanie už vzniknutých porúch. Prácou číslo jeden, ktorú by si mal zabezpečiť majiteľ stavby, je pravidelná údržba a obhliadka strechy. Táto by mala prebehnúť minimálne vždy po zime, prípadne po extrémnom meteorologickom jave (prietrž mračien, extrémne množstvo zrážok, krúpy, silný vietor a pod.), alebo aj pred nástupom zimy. A teraz ruku na srdce: kedy ste svojej streche venovali naposledy takýto luxus?

Prehliadka musí posúdiť stav strechy komplexne a mala by pozostávať z kontroly všetkých jej častí.

Oprava krovu

Krov je nosnou časťou strechy. Preto by sme komplexnú kontrolu strechy mali začať práve tu. Samozrejme, že je to možné len v tom prípade, ak je krov prístupný. Z povalového priestoru dôsledne prezrite všetky viditeľné drevené konštrukcie. Pozornosť zamerajte na posúdenie tvaru konštrukcie. Mierne priehyby a praskliny v nosných trámoch, predovšetkým starších striech, nie sú obvykle problémom. Problémom sú tvarové zmeny v miestach spojov nosných trámov. V tomto prípade sa budete musieť obrátiť na odborníkov. Pokoj, to sa naozaj stáva len veľmi zriedkavo.

stary-dreveny-krov-tramy

Častejšie sa však môžete stretnúť s farebnými zmenami na drevených konštrukciách. Tieto sú znakom zatekania a dlhodobého pôsobenia vlhkosti. Ide o fľaky jednoznačne odlíšiteľné od farebných zmien spôsobených prirodzeným starnutím konštrukcií. Je možné, že už pohľadom z povalového priestoru identifikujete poškodenia na krytine. Často je to len prasklina na krytine, zlomená alebo chýbajúca škridla, ktoré sa prejavia presvitaním svetla do podstrešného priestoru. Pri obhliadke strechy z vonkajšej strany nezabudnite poškodené šablóny vymeniť alebo doplniť krytinu. V horšom prípade sa v dreve zahniezdil niektorý biologický škodca – huby alebo drevokazný hmyz. Ak majú huby už plodnice, nevyhnete sa väčšej oprave strechy, ktorú nie je možné zvládnuť svojpomocne. Menšie poškodenie, resp. pri podozrení na osídlenie hubami, sa môžete pokúsiť sanovať vhodným chemickým náterom a, samozrejme, je tiež potrebné odstránenie príčiny zatekania v strešnej krytine výmenou poškodených šablón. Miesto poškodenia však treba dlhodobo pozorovať.

Krov môže byť poškodený aj drevokazným hmyzom, čo sa prejaví drobnými kruhovými alebo oválnymi otvormi v dreve a pilinami pod drevenou konštrukciou. Takéto škody sú spravidla oveľa menšieho rozsahu ako škody spôsobené hubami. Len v ojedinelých prípadoch dochádza k statickému poškodeniu nosnej konštrukcie strechy. Vo väčšine prípadov stačí mechanické odstránenie napadnutej časti dreva a jeho následné ošetrenie insekticídnym prípravkom (podľa postupu odporučeného výrobcom), ktorý spôsobí usmrtenie existujúceho hmyzu. Prostriedok proti hmyzu odporúčame nanášať štetcom alebo valčekom, nie striekaním. Postrek by s určitosťou zasiahol aj strešné fólie, pričom by ich degradoval.

Pri obhliadke strechy z povalového priestoru venujte pozornosť aj stavu strešných fólií a izolácií – ak ich máte nainštalované. Akékoľvek farebné fľaky sú dokladom poruchy hydroizolačnej funkcie strešného plášťa, ktorú treba nájsť a urýchlene odstrániť. Najčastejšie je zatekanie spôsobené poškodením krytiny alebo absenciou škridly. S ich výmenou si môžete poradiť sami. Ak sú vady spôsobujúce zatekanie rozsiahlejšie, alebo neviete nájsť príčinu, obráťte sa na profesionálov. Opakujúce sa vady a výskyt viacerých nedostatkov na streche je dôvodom na naplánovanie jej komplexnejšej opravy, ktorú konzultujte tiež s odborníkmi.

Vnútorné konštrukcie súvisiace so zastrešením

Vnútorný priestor strechy sa čoraz častejšie využíva na zariadenie obytných priestorov. V takomto prípade nemožno nosnú strešnú konštrukciu posúdiť priamo. Na poruchy v nej môžu upozorniť fľaky na maľovke v obytných priestoroch, prípadne praskliny na stenách.

Stopy po vlhkosti na maľovke môžu byť dôsledkom zatekania do strešného plášťa. Praskliny v podkrovných priestoroch vznikajú dôsledkom statických porúch konštrukcie stavby, ale aj sadaním strechy a tvarovými zmenami v dreve počas jeho schnutia. S identifikáciou a prípadným odstránením porúch si v takomto prípade s určitosťou neporadíte svojpomocne. Zavolajte na konzultáciu odborníka. Pre upokojenie, niektoré vlhké fľaky na stenách vznikajú v dôsledku kondenzácie vodných pár a možno ich odstrániť pomerne jednoducho zintenzívnením vetrania, na ktoré mnoho majiteľov nehnuteľností zabúda. Ani praskliny nie sú vždy dôvodom na paniku a sú len estetickou vadou.

Odpadový systém

Skontrolovať funkčnosť odpadového systému strechy (žľaby, kotlíky, odpadové rúry) je azda najjednoduchšou prácou, ktorú si väčšina priemerne fyzicky zdatných majiteľov môže vykonať svojpomocne. Keďže sa pri tejto práci zrejme nevyhnete nutnosti použiť rebrík a dostať sa tak do úrovne odpadových žľabov, nemali by ste tieto práce robiť nikdy sami. V prípade akéhokoľvek problému bude pomoc druhej osoby nevyhnutná a aj veľmi osožná.

 

Odkvap-na-streche-sneh

Pri každej kontrole odkvapového systému vyčistite žľaby. Ak v blízkosti vašej stavby rastú vysoké stromy (listnaté aj ihličnaté), čisteniu žľabov sa budete musieť venovať minimálne dvakrát do roka. Neskoro na jeseň a na jar. Úzkou lopatkou vyberte zo žľabov napadané lístie, prípadne iné nečistoty. Dávajte pri tom pozor, aby ste zbytočne nepoškriabali ochranný povlak na vnútornej strane žľabu. Hlbšie škrabance v organickom alebo v kovovom povlaku plechov by povrch otvorili pre vznik korózie. Ak lístie napadané do žľabov upcháva odpadové rúry, namontujte do kotlíkov zachytávacie koše na nečistoty a pravidelne ich čistite. Kúpiť ich môžete bežne v stavebninách. Je možné, že si ich budete musieť v predstihu objednať.

Žľaby po očistení prepláchnite vodou, čím si zároveň overíte ich správny sklon. Rýchle odtečenie vody bude dôkazom, že žľab je namontovaný v spáde. V prípade, že voda sa v niektorej časti žľabu zadržala, bude treba pristúpiť k úprave spádovania. Norma predpisuje spád 1:150 (1 cm spádu na 150 cm dĺžky žľabu) a pripúšťa spády v rozsahu 1:200 až 1:100.

Pokiaľ je porucha len miestna, bude postačovať prihnutie žľabového háku a jeho nastavenie do správnej polohy bez demontáže žľabu. Ak je porucha rozsiahlejšia, bude potrebné pristúpiť k demontáži dotknutej časti žľabu. Uvoľnite teda zámky na hákoch a rozoberte poškodenú časť žľabu. Následne vyrovnajte háky do požadovanej polohy. Použite na to dve lanká a vodováhu, pričom jedným lankom budete porovnávať správnosť polohy najnižších bodov hákov v rade za sebou a druhým budete porovnávať polohu vonkajších okrajov jednotlivých hákov. Háky prihnete do správnej polohy. Háky sú vyrobené z pásoviny, ktorá je pružná. Na ich ohýbanie si môžete pripraviť špeciálnu pomôcku, ktorú nasuniete na vonkajšiu časť háku a predĺžite si ním rameno ohybu. Do vyrovnaných hákov vložte žľaby, preložte ich navzájom v smere toku vody tak, aby táto nezatekala do miesta spojov a pospájajte ich v mieste návalkov. Spoje žľabov zaistite nitovaním. Vodotesnosť spoja zaistite nanesením dostatočného množstva neutrálneho silikónu, prípadne iného vhodného tmelu, do miesta preloženého spoja. Žľaby zaistite v hákoch ohnutím zámkov na hákoch.

Pád snehovej lavíny zo strechy, prípadne iná nehoda, môže spôsobiť vyhnutie žľabov a hákov smerom von od fasády – ich „rozbalenie“. Toto poškodenie sa môžete pokúsiť odstrániť prihnutím hákov i žľabov do pôvodnej polohy bez demontáže. Ak neuspejete, budete musieť žľab demontovať, háky ohnúť do správnej polohy a žľaby znovu namontovať.

Pri prehliadke strechy môžete zistiť, že háky sú mechanicky poškodené (ak na časť strechy spadol väčší konár, strom, prípadne bol žľab poškodený pádom väčšieho množstva snehu zo strechy). Vymeňte ich. Staré háky odmontujte. Ak nie sú dostatočne prístupné, môžete ich aj odrezať alebo odbrúsiť. Háky nie je nutné montovať bezpodmienečne na hornú časť krokiev. Môžu sa montovať aj z boku krokiev. Treba ich však vhodne tvarovo upraviť. Po namontovaní hákov skontrolujte ich polohu pomocnými lankami a vodováhou, následne namontujte žľaby.

Ďalšou chybou žľabov býva netesnosť v mieste ich spojov. Tá sa prejavuje kvapkaním vody z miesta nekvalitného spoja, stekaním vody na omietku, neskôr výkvetom a aj usídlením machov. Ide o pomerne ľahko odstrániteľnú vadu. Poškodené miesto dôkladne očistite. Ak si trúfate na výmenu nitov, urobte tak. V opačnom prípade poslúži neutrálny silikón, prípadne iný vhodný tmel (na základe odporúčania výrobcu alebo predajcu), ktorý natlačíte do miesta spoja z vnútornej časti žľabu tak, aby sa voda nedostávala do miesta medzi plechmi a nespôsobovala ich koróziu.

Ak ste dlhodobo zanedbávali prevenciu, prípadne máte staršiu nehnuteľnosť, pri čistení zistíte, že žľaby vašej strechy sú hrdzavé. Aj takýmto žľabom sa dá ešte pomôcť. Pokiaľ sú žľaby len hrdzavé a nie prehrdzavené, pomôže im ochranný náter. Žľaby dôkladne očistite drôtenou kefou od hrdze a odmastite. Nezanedbajte túto prácu. Čím lepšie kovové povrchy očistíte, tým lepšiu službu im spravíte a tým dlhšie vám budú ešte slúžiť. Náter k nim dokonale priľne a bude ich chrániť. Následne povrch klampiarskych výrobkov dôsledne natrite podľa pokynov výrobcu použitého náteru.

Uvedomte si, že pre žľab je rozhodujúca kvalita povrchu jeho vnútornej strany, preto tejto časti venujte zvláštnu pozornosť. Väčšinu náterov budete musieť zopakovať dvakrát. Vyhraďte si na tieto práce dostatok času pri stabilnom počasí bez zrážok. Zvážte použitie zázračných náterov, ktoré sa podľa slov výrobcov môžu aplikovať v jednej vrstve, a dokonca priamo na zhrdzavený povrch. Tak ako všade, aj tu platí, že bez práce nie sú koláče.

Korózia mohla spôsobiť aj prederavenie žľabu. V takom prípade musíte pristúpiť k jeho výmene, prípadne aspoň k výmene poškodenej časti. Ak je umiestnenie žľabu prístupné, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládnete s použitím predchádzajúcich postupov svojpomocne.

Ak si na akúkoľvek prácu už netrúfate, oslovte odborníka, ktorého určite nájdete vo vašom okolí. V prípade, že je rozsah požadovaných prác väčší, ale nie urgentný, naplánujte kompletnejšiu opravu.

Klampiarske výrobky

Okrem odpadového systému nájdeme na streche ďalšie klampiarske výrobky, ktoré si zaslúžia pozornosť starostlivého majiteľa nehnuteľnosti. Sú to predovšetkým rôzne oplechovania a lemovania komínov, strešných okien, múrov, nadmuroviek, úžľabia, ale aj celé časti striech, predovšetkým takých, ktoré majú menší sklon. Všetky tieto súčasti strechy sú vystavené poveternostným vplyvom, ktoré na nich zanechávajú stopy. Preto je potrebné ich aspoň raz za rok skontrolovať.

Zamerať sa treba najmä na posúdenie kvality pripojenia jednotlivých klampiarskych konštrukcií k podkladu. Ak sú spoje uvoľnené a pripojovacie prvky sú prístupné, môžete sa pokúsiť o ich lepšie upevnenie utiahnutím skrutiek alebo výmenou klincov, prípadne posilnením uchytenia novou skrutkou alebo klincom. Pri výbere vhodného materiálu sa riaďte intuíciou. Použite spojovací materiál podobného zloženia, ako vidíte na streche. Nie všetky kovové materiály sa vo vlhku znášajú a pri použití nevhodných kombinácií by mohlo dôjsť k elektrolytickej korózii, ktorá by vašu strechu poškodila ešte vo väčšej miere.

Nikdy nekotvite uvoľnené klampiarske konštrukcie skrutkou alebo klincom vedenými cez plech. Takéto kotvenie použite skutočne vo výnimočnom prípade, napr. ak by išlo o urgentný zásah na staršej streche, dočasnej streche a pod.

Zdeformované tvarové spoje môžete napraviť a ich funkčnosť obnoviť opravou pomocou vhodných klieští a kladivom. Pri práci buďte opatrní, aby ste nepoškodili povrchovú úpravu plechov. Vhodné je použiť náradie s ochranou čeľustí, prípadne gumové kladivo. Viditeľné netesnosti a väčšie škáry v miestach spojov jednotlivých plechov môžete po vyčistení utesniť vhodným tmelom. Ten natlačte do škár vždy v smere toku vody, aby ste v dobrej viere nespôsobili zadržiavanie vlhkosti v miestach spojov a následnú koróziu materiálov.

Všetky klampiarske výrobky, hlavne tie z pozinkovanej ocele, podliehajú korózii. Ak teda zistíte, že sa do vašej strechy zahryzla hrdza, čo najskôr naplánujte jej mechanické odstránenie a nový náter. Ak máte strechu jednoduchšieho tvaru a dobre prístupnú, tieto práce zvládnete sami. Dôsledne odstráňte hrdzu a kovové konštrukcie natrite, pričom rešpektujte pokyny výrobcu použitých náterových hmôt.

Nepúšťajte sa do prác, ktorým nerozumiete, prípadne na ktoré fyzicky nestačíte. Aj v tomto prípade platí, že odborník opravu týchto konštrukcií hravo zvládne a práce budete mať odvedené profesionálne, čo sa prejaví na úžitkových vlastnostiach strechy.

Oprava strešnej krytiny

Po kontrole klampiarskych výrobkov pristúpte ku kontrole samotnej strešnej krytiny. Svojpomocne je možné opraviť v podstate len poruchy na skladaných keramických, betónových, maloformátových plechových, lepenkových a príbuzných krytinách. Opravu veľkoformátových kovových strešných krytín a povlakových krytín zverte vždy do rúk profesionálov.

Vizuálne skontrolujte celú strechu. Zamerajte sa na kontrolu funkčnosti zachytávačov snehu. Overte, či škridly, prípadne hrebenáče, ktoré sú nosné pre doplnkový sortiment striech (lávky, snehové zábrany, bleskozvody, bezpečnostné úchyty a pod.) nie sú poškodené a či dokonale držia. Ak majú poškodenie obmedzujúce ich nosnosť, vždy ich vymeňte. Dotiahnite skrutky, ktoré ich držia. Mechanicky (kefou, metlou, ohnutým drôtom a pod.) vyčistite odvetrávacie škridly pod hrebeňom tak, aby boli funkčné. Ak v uplynulom období došlo k mechanickému poškodeniu krytiny, poškodené škridly alebo šablóny vymeňte.

Pri výmene keramických a betónových škridiel budete musieť uvoľniť susediace škridly. Poškodenú škridlu nahraďte novou a v prípade potreby ju upevnite ku konštrukcii strechy rovnakým spôsobom, ako bola pripevnená predchádzajúca škridla. Zvlášť precízne postupujte pri výmene škridiel, ktoré majú po obvodoch tvarové zámky. Nová škridla musí dokonale lícovať s ostatnými.

Pri výmene šablón asfaltových lepenkových šindľov odstráňte poškodené šablóny aj s kotviacimi klincami. Nahraďte ich novými šablónami a pripevnite ich klincami s plochými hlavami. Ak vymieňate poškodené šablóny v chladnom počasí, musíte ich prilepiť vhodným lepidlom na základe odporúčania výrobcu. V teplom počasí toto nie je nutné robiť, lebo v teple sa aktivujú lepiace body integrované na šablónach.

Kontrola odvetrávania strechy

Počas kontroly strechy nezabudnite na vizuálnu kontrolu odvetrávacieho systému. Overte, či sú funkčné vetracie pásy pod hrebenáčmi. K ich poškodeniu dochádza len vo výnimočných prípadoch. Ak sa tak stalo, poškodené časti vymeňte. Rozoberte dotknutú časť hrebeňa, demontujte poškodenú časť vetracieho pásu a nahraďte ho novým. Nainštalujte hrebenáče a pripevnite ich k drevenej late hrebenáča.

Ak došlo k poškodeniu vetracieho pásu pri odkvapovej hrane strechy (napr. útokom nejakého živočícha, ktorý sa chcel usadiť vo vašej streche), nahraďte poškodenú časť novým pásom.

Na záver

V predchádzajúcom texte sme sa venovali identifikácii najčastejšie sa vyskytujúcich problémov na strechách a ich opravám. Viackrát sme vás v texte upozornili, aby ste sa púšťali len do takých prác, ktorým rozumiete. V žiadnom prípade nepreceňujte svoje sily. Ohroziť môžete nielen technický stav svojej strechy, ale aj zdravie svoje i okoloidúcich.

Všetky práce na streche sú prácami vo výške. Nepodceňujte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Použite len funkčný a dostatočne dlhý rebrík, pri pohybe na streche použite pevnú obuv s protišmykovou podrážkou, istite sa bezpečnostným lanom. Nikdy nepracujte na streche sami. Nezabúdajte, že prácou na streche môžete ohroziť aj ľudí a majetok nachádzajúci sa v blízkosti stavby. Zabezpečte preto, aby sa v dotknutom priestore nikto nenachádzal, odstráňte tiež všetky predmety nachádzajúce sa pod miestom vašej práce.

Väčšie poruchy strechy zverte do rúk odborníkov. Provizórna alebo neodborná oprava je často len oddialením riešenia problémov, ktoré sa môže nepriaznivo odzrkadliť, okrem zníženia úžitkových vlastností, na životnosti vašej strechy a znížením hodnoty vašej nehnuteľnosti na realitnom trhu. Dobrých odborníkov – strechárov – nie je veľa a termín opravy treba plánovať s dostatočným časovým predstihom. Podrobnejšie o oprave a rekonštrukcii strechy sme písali aj v našom staršom článku.

Čo je dobré si zapamätať

  • Nepodceňujte význam pravidelnej obhliadky a údržby vašej strechy.
  • Púšťajte sa len do prác, ktorým rozumiete a na ktoré fyzicky stačíte.
  • Pred prácou si naštudujte návody a odporúčania výrobcov použitých nástrojov, náradia, materiálov a hmôt.
  • Pri práci na streche nezabúdajte na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ľudí a majetku v okolí.
  • Rozsiahlejšie a náročnejšie opravy zverte do rúk odborníkov.

 

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.