Kumuluje sa vám vlhkosť pod krytinou? Možno je čas na rekonštrukciu

Pravidelne sa nás investori pýtajú na vlhkosť pod strechou. Je to problém? Je vari čas na rekonštrukciu strechy? Poďme pekne po poriadku.

Ako sa pod krytinu dostane vlhkosť?

Vlhkosť sa pod krytinu dostane viacerými cestami. Vzhľadom na to, že žiadna skladaná strešná krytina nie je vodovzdorná a neodoláva hnanému dažďu, vlhkosť sa pod krytinu môže dostať počas silnejšieho dažďa, pri bežných zrážkach aj vzlínaním vody po povrchu jednotlivých šablón. Jedna z ciest súvisí s kondenzáciou vlhkosti nachádzajúcej sa vo vzduchu, na spodnej strane strešnej krytiny. Ďalšou príčinou existencie vlhkosti pod krytinou je v niektorých prípadoch chybná skladba strešného plášťa, ktorý umožní prestup vzdušnej vlhkosti, ktorá vznikne v interiéri, cez stropnú konštrukciu, vrstvy tepelnej izolácie až nad zle utesnenú poistnú hydroizoláciu. Poslednou, najmenej príjemnou príčinou existencie vlhkosti pod strechou je poškodenie strešného plášťa v zmysle porušenia jeho hydroizolačných vlastností.

Čo môže spôsobiť neodvetraná vlhkosť pod krytinou?

Vlhkosť je úhlavným nepriateľom všetkých stavebných konštrukcií, ktorý spôsobuje hnilobu a pleseň. Vo vlhkých konštrukciách sa mení tepelný odpor, takže zvlhnuté drevené konštrukcie sa stávajú miestom tepelných mostov a zvlhnutá tepelná izolácia stráca účinnosť.

Ako odstránime vlhkosť pod krytinou?

Ako vyplynulo z textu vyššie, určité množstvo vlhkosti sa pod krytinou nachádza celkom prirodzene. Zbavíme sa jej správnym odvetraním strešného plášťa. Základnou vecou, ktorú si treba v súvislosti s odvetraním strechy uvedomiť, je, že odvetranie strechy funguje veľmi jednoducho na princípe tzv. komínového efektu, ktorý využíva prirodzené prúdenie vzduchu vznikajúce na základe rozdielov teplôt a tlaku vzduchu na dolnom a hornom konci vzduchovej medzery strechy. Systém vetrania vzduchovej medzery strechy je tvorený predovšetkým privádzacími a odvádzacími otvormi a vzduchovou medzerou.

Každý typ krytiny si vyžaduje špecifické vyhotovenie odvetrania. Najčastejším problémom pri odvetraní je nesprávne zabezpečený odvod vzduchu z priestoru pod krytinou zapríčinený malým množstvom alebo plochou vetracích prvkov, nevhodne zredukovanou veľkosťou nasávacích otvorov, nedostatočnou výškou kontralát alebo nevhodne zrealizovaným odvetraním na miestach zlomov strechy, pri komínoch, strešných oknách a pod. Pre správne vetranie je dôležitá aj veľkosť vetracej medzery. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia je vzdialenosť medzi odkvapovou hranou a hrebeňom, tým väčšia by mala byť vetracia medzera.

Na zabezpečenie funkčného vetrania musia byť teda splnené 4 základné princípy:

  • správny návrh privádzacích otvorov nasávania čerstvého vzduchu pri odkvape,
  • dostatočne veľká vzduchová medzera,
  • správny návrh odvádzacích otvorov pri hrebeni strechy,
  • správne vyriešené odvetranie detailov pri prestupoch strechy.

Vypracovanie návrhu strešného plášťa nie je jednoduchou záležitosťou, preto túto činnosť vždy prenechajte skúseným projektantom.

Kedy je vlhkosť pod strechou problémom?

Vlhkosť pod strechou je problémom v podstate len vtedy, keď sa dostane pod krytinu cez zle namontovanú krytinu, mechanicky poškodenú krytinu alebo cez poškodené lemy prestupových prvkov strechy (múrov, nadmuroviek, vikierov, strešných okien, komínov a pod.). V takomto prípade sa pod krytinu dostáva obvykle väčšie množstvo vody, než je schopné odvetrať sa prevetrávacou medzerou. Voda si potom nájde cestu a dostane sa napríklad do vrstiev tepelnej izolácie alebo začne stekať po múroch, zadrží sa v oblastiach nad strešnými oknami a pod. Takto je schopná za pomerne krátky čas napáchať veľké škody. Je dôležité včas identifikovať takýto problém strechy a urýchlene naplánovať jej rekonštrukciu. Čím skôr takýto zásah nastane, tým bude mať rekonštrukcia menší rozsah, čo sa priaznivo odzrkadlí aj na výške nákladov. Aj v tejto oblasti platí toľkokrát opakovaný fakt, že prevencia je vždy lacnejšia ako odstraňovanie následkov.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Vlhkosť sa pod krytinu dostáva prirodzenými cestami, dôležité je zbaviť sa jej včas dobre navrhnutým odvetraním strešného plášťa.
  • Dobre navrhnutá a zrealizovaná odvetrávacia medzera pod krytinou je predpokladom správneho fungovania strechy.
  • Ak má strecha poškodenú krytinu alebo uvoľnené klampiarske prvky, nastal čas na jej rekonštrukciu.
  • Zle odvetraný priestor pod krytinou a nadmerná vlhkosť v strešnom plášti môžu byť príčinou závažných porúch strechy.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.