Je rozdiel medzi odvetraním strechy s plným záklopom a bez neho?

Ak chceme hľadať odpoveď na túto otázku, povedzme si, čo to vlastne debnenie alebo plný záklop strechy je. Pod pojmom záklop alebo debnenie možno chápať súvislú vrstvu drevených dosiek, prípadne iného materiálu (napríklad OSB dosiek) namontovaného na nosnej drevenej konštrukcii. S týmto pojmom sa stretávame napríklad pri realizácii nosnej plochy podláh, ale nás bude viac zaujímať záklop strechy.

Plné debnenie strešného plášťa by malo byť zhotovené tak, aby bol možný bezproblémový prestup vodných pár cez celý prierez strešného plášťa a bezproblémové odvetranie strešnej konštrukcie. Preto sa neodporúča používať OSB dosky. OSB dosky tvoria difúzne uzatvorenú vrstvu, ktorá neumožňuje strechu odvetrávať. Za určitých okolností sa OSB dosky použiť môžu. Návrh takého strešného plášťa je však vhodné zveriť do rúk odborníkom.

Vo všeobecnosti sa záklop montuje z drevených dosiek z ihličnatého reziva. To v sebe spája nízku objemovú hmotnosť, pevnosť v tlaku i v ohybe. V závislosti od rozstupu nosných trámov (krokvy, kontralaty) postačuje hrúbka dosiek v rozmedzí 20 – 25 mm. Jednotlivé dosky sa ukladajú na krokvy na doraz, ideálne s medzerou 1 – 2 mm. Táto medzera zabráni deformácii záklopu počas období s vyššou vlhkosťou vzduchu, ktorá zapríčiňuje zväčšenie objemu dreva. Dosky sa k podkladovej konštrukcii pripevňujú klincami, menej často skrutkami.

zaklop-strecha

V niektorých krajinách je bežnou praxou použitie plných záklopov na každej streche. V podstate si u nás mierne zjednodušujeme a hlavne zlacňujeme výstavbu strechy. Najmä tým, že plný záklop používame len v prípadoch, keď je to vyslovene predpísané. Napríklad pri krovoch s veľmi nízkym sklonom pod 22°, na stuženie väzníkových krovov alebo ako podkladovú vrstvu pod drážkované a povlakové krytiny.

Plný záklop uložený priamo na krove tento krov stužuje a zároveň vytvára homogénnu rovnú plochu. Na tú sa ukladá kontaktná difúzna fólia, ktorú je možné bez problémov navzájom pozliepať integrovanými alebo doplnkovými lepiacimi páskami. Kvalita lepeného spoja bude umocnená možnosťou lepšieho pritlačenia lepiacich pások voči podkladu tvorenému debnením.

Prínosy plného debnenia

Plné debnenie má z pohľadu odvetrávania strechy jeden veľký bonus. Ak sa totiž izolácia z minerálnej vlny vkladá medzi krokvy v momente, keď je už na streche namontovaná fólia poistnej hydroizolácie a strešná krytina (bez plného záklopu), veľmi často sa stane, že montážnici neodhadnú správnu silu pri vtlačení izolácie medzi krokvy. Tá zatlačí na poistnú hydroizoláciu, spôsobí jej vydutie do odvetrávacej medzery a následne jej čiastočné alebo úplné uzatvorenie, čo vedie k znefunkčneniu odvetrávacej medzery. V prípade, že sa minerálna vlna vtláča medzi krokvy, na ktorých je namontovaný plný záklop, tento jednoznačne vymedzuje hrúbku odvetrávacej medzery a za žiadnych okolností nemôže dôjsť k jej uzatvoreniu tlakom minerálnej izolácie.

Ak už hovoríme o výhodách plného záklopu pre strechu ako takú, nemožno nespomenúť prínos plného záklopu pre bezpečnosť pracovníkov pohybujúcich sa po streche. Ak je na krokvách namontovaný plný záklop, nehrozí nebezpečenstvo prepadnutia pracovníkov pomedzi konštrukciu krovu.

zaklop-debnenie-strecha

Bez plného záklopu sa nezaobídeme pri montáži niektorých druhov plechových krytín. Ani v tom prípade, ak ich výrobcovia pripúšťajú montáž veľkoplošných formátov krytín na tzv. polovičný záklop alebo husté latovanie. V oboch prípadoch ide o vytvorenie súvislej plochy z drevených dosiek, pričom je vynechaný každý druhý rad dosiek s cieľom ušetriť materiál. Montáž na plný záklop odstraňuje riziko poškodenia profilu krytiny pretlačením po náhodnom zaťažení v oblasti bez doskového podkladu.

 

Čo je dobré zapamätať si?

  • Realizácia plného záklopu nesie so sebou viacero výhod – pre odvetranie strešného plášťa, tuhosť strešnej konštrukcie, bezpečnosť pracovníkov, ale aj zvládnutie technologických postupov realizácie strešnej krytiny.
  • Investícia do záklopu v prípadoch, keď si ho podmienky priamo nevyžadujú, je investíciou do vyššej kvality a odolnosti strechy.
  • Plný záklop strechy musí byť zhotovený z takých materiálov a takým spôsobom, aby umožňoval bezproblémový prestup vodných pár strešným plášťom.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.