Odhadovaná cena strechy v projekte vs realita

Mnoho stavebníkov sa z úsporných dôvodov rozhoduje pre výstavbu rodinných domov podľa katalógových projektov. Ich hlavnou výhodou je nižšia cena projektu v porovnaní s projektom vytváraným na mieru. Ľudia s menšou predstavivosťou určite ocenia aj možnosť navštíviť niektorý z už zrealizovaných katalógových domov, čím si priamo na mieste urobia predstavu o jeho konkrétnych proporciách. Ďalšou výhodou kúpy katalógového projektu je rýchlosť, akou sa k nemu môžete dostať. Od vášho definitívneho rozhodnutia pre konkrétny projekt po okamih, keď budete mať v rukách kompletnú dokumentáciu na stavebné povolenie, ubehne len niekoľko dní, ktoré budú potrebné na prispôsobenie výkresov podmienkam vašej stavby a na vypracovanie projektu inžinierskych sietí, ktorý nebýva súčasťou projektov katalógových domov, ale ich predajcovia túto službu ponúkajú. Ďalšie zdržanie môže byť zapríčinené vašimi požiadavkami na zmeny a úpravy projektu.

Ponuka katalógových domov je dnes naozaj veľmi široká, takže nie je veľkým problémom nájsť taký projekt, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky a dokonale zapadne na pozemok, ktorý máte k dispozícii.

Nielen výhody…

Zdalo by sa, že katalógové projekty domov majú len samé výhody. Nie je to celkom tak. Katalógové domy sú obvykle projektované na rovinaté pozemky a nezohľadňujú ani individuálne požiadavky na orientáciu na svetové strany alebo vzťahy k susediacim objektom. Sú projektované čo najuniverzálnejšie, aby vyhovovali väčšinovému zákazníkovi. Pravdou je, že väčšinu projektov je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám majiteľov, svahovitosti a orientácii pozemku, umiestneniu stavby v podnebnom pásme, ale aj nárokom stavebného úradu. Všetko však niečo stojí, a tak každý zásah do projektovej dokumentácie sa prejaví na výslednej cene projektovej dokumentácie i realizácie stavby.

Cena realizácie stavby

Súčasťou katalógových projektov by mal byť aj položkový rozpočet stavby. Do akej miery sa oň dá oprieť? Ako sme spomenuli už vyššie, projekt je vypracovaný čo najuniverzálnejšie a pre optimálne podmienky rovinatého pozemku, v čo najkratšej vzdialenosti od inžinierskych sietí a veľmi často aj v pomerne nízkom štandarde technických vlastností zabudovaných materiálov. To všetko hlavne preto, aby boli projekty zaujímavé aj z marketingového hľadiska – pomerne nízkou cenou za ich realizáciu. Akákoľvek odchýlka od stanoveného štandardu sa prejaví na zvýšení ceny realizácie. Netreba zabudnúť ani na to, že položkové rozpočty môžu byť staré niekoľko rokov. Tak ako v každej oblasti života, aj v stavebníctve platí, že ceny prác i zabudovaných materiálov a výrobkov z roka na rok rastú. Na ceny prác má veľký vplyv aj región, v ktorom sa stavba nachádza, respektíve v ktorom pôsobí realizačná firma. Všeobecné pravidlá tu však neexistujú.

Upozorňujeme, že príliš nízka ponuka za realizáciu stavebných prác môže byť spojená s neodbornosťou stavebnej firmy. Overte si referencie a odbornosť realizačnej spoločnosti, ktorej budete chcieť zveriť výstavbu rodinného sídla.

Katalógový projekt nezvykne zohľadňovať konkrétne umiestnenie stavby. Z hľadiska vykurovania stavby a jej energetickej bilancie je predsa veľký rozdiel, či dom bude postavený v nížine na juhu Slovenska alebo v podhorskej oblasti Tatier. Vplyv podnebia má priamy dosah aj na strechu a jej konštrukciu. V závislosti od podnebného pásma sa dimenzujú jednotlivé prvky krovu, jeho zateplenie, kotvenie strešnej krytiny, ale aj protisnehová ochrana. Každý katalógový projekt by mal byť preto posúdený skúseným projektantom a prispôsobený konkrétnym požiadavkám konkrétneho regiónu. Takýto zásah odborníka vám môže ušetriť niekoľko tisíc eur v prípade, že sa projekt môže zredukovať, alebo v opačnom prípade – úprava projektu a jeho prispôsobenie horším klimatickým podmienkam môžu pre vás znamenať vyššie vstupné náklady, avšak pokojnejší spánok v dome, o ktorom budete vedieť, že je postavený tak, aby dlhodobo odolával nepriazni klimatických zmien.

Výslednú cenu realizácie strechy ovplyvnia:

1. Skladba strešného plášťa a kvalita prác

Mnohé realizačné firmy disponujú najnovšími poznatkami v oblasti realizácie striech a ponúknu vám naozaj moderné riešenia, ktoré obstoja aj o niekoľko desaťročí. Ak budete mať šťastie a pri výbere zhotoviteľa vašej strechy nájdete takúto spoločnosť nadšencov, pozorne ich počúvajte a akceptujte nimi navrhnuté technické riešenia. Určite vám ponúknu najlepšie dostupné materiály i pracovné postupy. Strecha zrealizovaná touto spoločnosťou určite nebude lacná, ale vy budete mať istotu, že bude perfektná a svojimi parametrami obstojí aj v budúcnosti. Je chybou, ak pri výbere tepelnoizolačných materiálov, strešných fólií, ako aj rôzneho doplnkového sortimentu (lepiace pásky, tmely, spojovací materiál a pod.) siahajú investori po lacných výrobkoch často od neznámych výrobcov. Je pravdou, že strecha s takýmito produktmi bude niekoľko rokov slúžiť, ale ako sa budú správať materiály na takej citlivej konštrukcii, akou strecha je, po desiatich a viac rokoch, to dnes nikto nevie. Investujte do kvality materiálov, ale aj do realizácie, aby vaša strecha slúžila bez problémov a svojimi parametrami bola schopná konkurovať iným minimálne štvrť storočia pri životnosti 50 a viac rokov.

2. Strešná krytina

Výrobcovia krytín – bez ohľadu na typ krytiny – ponúkajú vždy viacero výrobkov líšiacich sa tvarom a farebným spracovaním. Na životnosť krytiny a jej úžitkové vlastnosti má však rozhodujúci vplyv materiálové zloženie a povrchová úprava krytiny. Informujte sa preto u výrobcov o kompletnom sortimente ich výrobkov, a ak je to čo len trochu možné, investujte do krytín s lepšími parametrami. Moderné povrchové úpravy zlepšujú odolnosť krytiny pred opotrebovaním, odďaľujú vyblednutie, sú lesklé a hladké, odďaľujú usádzanie machu a odrážajú UV žiarenie, čím chránia podkrovie pred prehrievaním.

3. Kvalita strešných okien

Kvalita a technické parametre strešných okien sú pre funkčnosť strechy tiež mimoriadne dôležité. Laik predsa nemusí vedieť, že aj výrobcovia okien ponúkajú viacero vyhotovení svojich výrobkov, ktoré sa líšia tvarom, materiálom, spôsobom ovládania, ale hlavne tepelnoizolačnými parametrami. Aj v tomto segmente si treba za kvalitu priplatiť. Môžete sa však spoľahnúť na to, že peniaze vložené do okien s lepšími parametrami sa vám odvďačia nielen lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale aj lepším útlmom hluku, redukciou UV žiarenia, samočistiacou schopnosťou či zvýšenou bezpečnosťou voči krúpam alebo fyzickému vniknutiu nepovolaných osôb. Za diaľkové ovládanie okien alebo rôzne inteligentné riešenia, reagujúce napríklad na neočakávaný dážď, si treba tiež priplatiť.

Záver

Ak sme si na začiatku nášho dnešného príspevku položili otázku, do akej miery sa dá oprieť o položkový rozpočet realizácie stavby katalógového domu, vysvetlili sme si, že výslednú cenu realizácie strechy ovplyvňuje viacero faktorov, a ak sa odkloníte od „štandardnej“ kvality realizácie, bude nutné si priplatiť. Financie vložené navyše sa vám však vrátia v podobe lepších úžitkových vlastností strechy, ktorá bude schopná dlhšie odolávať náporu nových technológií a požiadaviek, ktoré sú v stavebníctve z roka na rok náročnejšie.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Výstavba rodinných domov na základe katalógových projektov šetrí peniaze za projekt.
  • Súčasťou katalógového projektu býva položkový rozpočet, ktorý je však stavaný na štandardné podmienky realizácie stavby.
  • V záujme zabezpečenia vysokých kvalitatívnych parametrov strechy na obdobie aspoň 25 rokov odporúčame investovať do vyššej kvality stavebných materiálov a všetkých zabudovaných produktov.
  • Opakovanie je matkou múdrosti, preto opakujeme: Každá stavebná konštrukcia bude mať len takú životnosť, akú má jej najslabší článok.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.