Komplikované strechy – kde sa dopytovať na riešenie na mieru?

komplikovana-stresna-konstrukcia-kde-a-ako-sa-dopytovat

Ak patríte k ľuďom, ktorých neoslovujú tradičné katalógové projekty rodinných domov, pripadajú im akési monotónne, bez nápadu a invencie, určite budete poškuľovať po bývaní, ktoré sa bude vymykať zaužívaným projektom. Poďme sa podrobne pozrieť na problematiku komplikovaných strešných konštrukcií.

Čo považujeme za komplikovanú strechu

Ak hovoríme o komplikovanej streche, tak máme na mysli predovšetkým strechu, ktorá:

 • malý sklon strechy a má sa pokrývať skladanou strešnou krytinou. V takomto prípade je nutné počítať s vytvorením tesného alebo vodotesného podstrešia, ktoré je náročnejšie na materiálovú skladbu a aj vyhotovenie.
 • veľký sklon strechy, ktorý prináša pri realizácii tiež niektoré úskalia týkajúce sa samotnej realizácie, resp. postupov pri nej a potreby kotvenia jednotlivých šablón krytiny.
 • prílišné členenie strechy vyžadujúce si väčšiu remeselnú zručnosť strechárskych majstrov, no aj cit pre estetiku a funkčnosť pri vyhotovení jednotlivých detailov takejto strechy. Členitá strecha si tiež vyžaduje väčšiu pozornosť pri navrhovaní a realizovaní jej zateplenia. Na takejto streche je, v porovnaní s jednoduchými strechami, potrebné riešiť podstatne viac špecifických detailov, čo sa premietne aj na cene prác.
 • rôzne tvary (lastúra, list, oblúk). Tieto si vyžadujú osobitný prístup už pri zhotovovaní krovu, ktorý býva často riešený ako väzníkový a jeho tvar a výroba sú prísne strážené výpočtovou technikou. Zložité krivky strechy sú následne dosiahnuté najčastejšie niektorými maloformátovými betónovými alebo keramickými krytinami, napr. bobrovkou, alebo maloformátovými kovovými šablónami
 • netradičnú krytinu. Žiaľ, dnes sa aj drevený šindeľ alebo slama stávajú netradičnou krytinou. A nájsť firmy, ktoré vedia zvládnuť pokrytie strechy týmito historicky tradičnými a navyše prírodnými materiálmi, je veľmi ťažké. V našich končinách sa investori často s realizáciou takýchto stavieb obracajú na remeselníkov z Maďarska alebo Poľska. Aj niektoré kovové krytiny nesú so sebou potrebu precízneho remeselného spracovania – môžete teda natrafiť na problém nájsť vhodnú realizačnú firmu. Na Slovensku už v tomto čase chýba množstvo dobrých remeselníkov, no a tento problém sa v budúcom období len prehĺbi, lebo do škôl zameraných na prípravu remeselníkov pre realizáciu striech sa hlásia minimálne počty žiakov.
 • sa nachádza na nízkoenergetických stavbách. Realizáciu takýchto striech možno tiež zaradiť medzi komplikované. Ich výstavba na Slovensku je stále ešte v začiatkoch, aj keď príslušná tepelnotechnická norma platí už niekoľko rokov. Výstavba takýchto budov si bezpodmienečne vyžaduje znalosti z oblasti stavebnej fyziky a prísnu disciplínu pri zhotovovaní celého diela. Aj zdanlivo zanedbateľné detaily sa podieľajú na funkčnosti celej stavby a podcenenie ktoréhokoľvek z nich vedie k fatálnym chybám.
 • má napr. neštandardne rozmiestnené strešné okná, väčšie množstvo vikierov, používajú sa na ňu netradičné stavebné materiály atď.

sklon-strechy-poschodovy-dom

K realizácii zaujímavých, technicky a tvarovo komplikovaných projektov sa treba stavať zodpovedne, s náležitou pozornosťou. Zároveň je nutné počítať aj so zvýšenými výdavkami na realizáciu dobre fungujúceho strešného plášťa. Ak sa teda ako investor rozhodujete pre netradičný projekt s tvarovo komplikovanou strechou, tak vedzte, že nesmiete podceniť žiadnu z fáz jej realizácie.

Architektonický projekt

Ak prídete za architektom a umožníte mu navrhnúť pre vašu stavbu netradičný tvar a materiály, bude vás velebiť a tešiť sa z toho, že jeho práca opäť na niekoľko týždňov vybočí z rámca rutiny. Benefitom pre vás bude, ak architekt bude mať prehľad v stavebnej fyzike a jej zákonitosti bude pri projektovaní uplatňovať. V takom prípade dostanete do rúk projekt, ktorý sa bude dať bez väčších problémov zrealizovať.

Projekt pre stavebné povolenie

Na vydanie stavebného povolenia pre vašu stavbu budete potrebovať projekt pre stavebné povolenie, ktorý rieši najdôležitejšie otázky okolo stavby z pohľadu stavebného úradu – je to predovšetkým umiestnenie stavby na pozemku, výška objektu, jeho pôdorysné usporiadanie a niekoľko rezov objektu. Stavebný úrad následne skúma, či sú splnené všetky úradné požiadavky a či je návrh realizovateľný. Ak áno, dostanete stavebné povolenie.

pohlad-na-strechu-zhora

Realizačný projekt

Ak sa rozhodujete pre stavbu s komplikovanejšími detailmi, nepúšťajte sa do nej bez realizačného projektu. V takomto prípade je vhodnejšie hneď na začiatku si objednať vyhotovenie realizačného projektu. Bude to pre vás ekonomicky výhodnejšie, keďže cenový rozdiel medzi jeho jednoduchším variantom a dobre spracovaným realizačným projektom je približne 30 %. Kvalitne spracovaný realizačný projekt vám v konečnom dôsledku ušetrí množstvo financií, pretože mnohé postupy pri realizácii komplikovaného stavebného diela budú vyriešené už priamo v ňom a vy nebudete strácať nervy a čas počas výstavby.

Stavebná firma bude presne vedieť, do čoho ide, aké bude musieť zvoliť pracovné postupy, materiálové zloženie, ako budú vyhotovené jednotlivé detaily a pod. Vzhľadom na to, že realizačný projekt má spracovaný spravidla aj výkaz výmer, pri obstarávaní realizačnej firmy budete mať možnosť lepšieho porovnania a posúdenia cenových ponúk.

Výber realizačnej firmy so skúsenosťami

Pri výbere realizačnej firmy nehľaďte len na cenu. Cena a peniaze sú síce obrovským pokušením a vidina každého ušetreného eura je celkom príjemná. Podozrivo nízke cenové ponuky si však treba poriadne overiť. Je možné, že sa za nimi skrýva neodbornosť firmy, neznalosť technologických postupov, neodbornosť pracovníkov, práce len v subdodávkach a celkový amaterizmus. Pravdepodobne sa za nízkou ponúknutou cenou ukrýva len snaha získať zákazku a následne tlačiť na investora a vnucovať mu práce naviac, samozrejme, s nutnosťou ich aj zaplatiť. V takomto prípade sa s výslednou cenou poľahky dostanete nad ktorúkoľvek z ponúkaných cien od serióznych firiem, ktoré hrali s otvorenými kartami.

Údržba tvarovo zložitej strechy

Ak sa rozhodnete pre realizáciu komplikovanej strechy, nezabúdajte, že počas jej prevádzky vás budú pravdepodobne čakať zvýšené náklady na jej údržbu. Údržba striech je v našej krajine veľmi zanedbávaná, avšak strechy, ktorým jej majitelia venujú počas roka primeranú pozornosť, majú dlhšiu a bezproblémovú životnosť a aj lepšie vyzerajú.

tvarovo-zlozita-strecha-sklon-strechy

Pri súčasnom stave vedeckého poznania a materiáloch dostupných na trhu možno povedať, že v stavebníctve prakticky neexistuje povedať „nedá sa“. Takmer pre všetky projekty sa dá nájsť vhodné technické riešenie. Aj na Slovensku existuje množstvo projektových, stavebných a realizačných firiem, ktoré majú poznatky na vysokej úrovni a aj skúsenosti s realizáciou veľmi zaujímavých a komplikovaných projektov. Takéto firmy je najlepšie hľadať prostredníctvom stavovských a profesijných organizácií, ktorých v tomto segmente na Slovensku pôsobí niekoľko.

…a potom si môžete pokojne sadnúť do pohodlného kresla a v pohode svojho nového obydlia sledovať zástupy divákov, ktorí sa na vašu netradičnú strechu budú chodiť v húfoch pozerať…

Čo je dobré si zapamätať

 • Zrealizovať sa dá v podstate akýkoľvek návrh strechy. Všetko je len otázkou návrhu vhodných technických riešení, dostatku investícií a výberu vhodnej realizačnej firmy.
 • Pri komplikovanej streche spolupracujte s odborníkmi, a to od jej návrhu, až po zatlčenie posledného klinčeka.
 • Pri realizácii komplikovanej strechy zbytočne nešetrite.
 • Nezabudnite na pravidelnú údržbu strechy.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.