Zníženie výdavkov na energie v podkroví

Možností na zníženie spotreby energií v podkroví je veľa, mnohé sú sofistikované, no finančne aj projekčne náročné, pomerne náročná je aj ich realizácia, preto treba s opatreniami na úsporu energií počítať dopredu a naplánovať si ich realizáciu komplexne, s dlhodobou vyhliadkou a vždy s účasťou odborníkov.

K takýmto úpravám patria najmä:

 1. zateplenie strechy,
 2. výmena okien,
 3. zmena vykurovacieho systému,
 4. inštalácia rekuperácie,
 5. využitie alternatívnych zdrojov energií.

Pozrime sa na jednotlivé možnosti podrobnejšie.

Zateplenie strechy

zateplení strechy sa toho popísalo už naozaj veľa. Najjednoduchšie je túto tému riešiť ešte pred výstavbou, prípadne rekonštrukciou strechy. Vtedy sa dá naplánovať spôsob jej zateplenia. Ekonomicky najvýhodnejšie totiž vychádza možnosť, ak sa strešný plášť zatepľuje medzi krokvami a následne smerom do interiéru minerálnou vlnou. V prípade, že už máte podkrovie vybudované a nechcete do jeho konštrukcie zasahovať, je možné strešný plášť zatepliť aj zo strany exteriéru, čo je spojené s nemalou úsporou obostavaného priestoru v interiéri. Každý špás však niečo stojí. Metóda je prepracovaná, avšak mnohých záujemcov o nadkrokvové zateplenie odradí cena realizácie, ktorú ovplyvňuje predovšetkým cena PIR panelov, ktoré sú na takéto zateplenie najpoužívanejším materiálom. Zateplenie PIR panelmi má v porovnaní so zateplením minerálnou vlnou, ešte jednu nezanedbateľnú výhodu. PIR panely kvôli svojej uzatvorenej štruktúre vo forme drobných guľôčok podstatne lepšie chránia podkrovné priestory pred sálavými účinkami tepla ako minerálne izolácie.

Výmena okien a úspora energií

V podkrovných priestoroch sa presvetlenie a prevzdušnenie rieši predovšetkým pomocou strešných okien. V chladných, avšak slnečných zimných dňoch dokážu tieto okná obytné priestory bezplatne vykurovať pomocou slnečnej energie. Okrem čerstvého vzduchu prinášajú do priestorov aj denné svetlo a napomáhajú znižovať účty za elektrinu potrebnú na umelé osvetlenie. Zvlášť novšie modely strešných okien, ktoré majú oproti minulosti, vďaka užším profilom, zväčšenú presklenú plochu až o 10%. Väčšia plocha prináša aj vyššie solárne zisky. Konštruktéri vylepšili aj izolačné vlastnosti nových okien. Skiel i rámov.

Ak teda vaše strešné okná dosluhujú, neváhajte a vymeňte ich. Možno využijete aj možnosť zapustiť novú generáciu okien hlbšie do strešného plášťa, čím sa zlepší ich izolácia. Nezabudnite na možnosť doplniť strešné okná o rolety a markízy, ktorých primárnou funkciou je ochrana obytných priestorov pred účinkami slnečného žiarenia. Oceníte ich aj v chladných mesiacoch, keď dokážu prispieť k zvýšeniu tepelno-izolačných parametrov okien. Nezanedbateľnou je aj bezpečnostná funkcia a ochrana pred krúpami, prípadne zlodejmi. Nové strešné okná s funkčnými doplnkami určite prispejú k úsporám energie.

Ak máte v podkroví aj klasické okná starších typov, odporúčame aj ich výmenu za okná modernej konštrukcie s vynikajúcimi parametrami. Ak sa rozhodnete pre plastové okná, dnes je už bežným štandardom izolačné trojsklo a viackomorový rám. Či budete do svojho podkrovia plánovať klasické alebo strešné okná, v každom prípade zverte ich inštaláciu do rúk odbornej firme, lebo nesprávna montáž môže degradovať vysokú kvalitu okien na minimum a priniesť vám v budúcnosti množstvo problémov spôsobených predovšetkým tepelnými mostami.

Kondenzačné kotly a úspora energie

Vykurovanie je najväčším požieračom energií v domácnostiach. Kondenzačné kotly by dnes mali byť v oblasti vykurovania plynom štandardom. Na rozdiel od klasických kotlov až o 15 percent vyššiu účinnosť, lebo sú schopné využiť v podstate všetko teplo vzniknuté pri spaľovaní zemného plynu, vrátane kondenzačného tepla vodných pár v spalinách. V štandardných plynových kotloch vodná para nesmie kondenzovať, lebo vzniknutý kondenzát by spôsobil koróziu častí kotla. Moderné kondenzačné kotly sú vybavené kompaktným regulačným systémom s ekvitermickou reguláciou, ktorá plynulo mení výkon vykurovania podľa vonkajšej teploty. Kotol takto pracuje efektívne pri najnižšej teplote.

Rekuperácia a úspora energie

Rekuperácia alebo systém rekuperačného vetrania slúži na komfortné vetranie obytných priestorov. Vydýchaný vzduch je odsávaný rekuperačnou jednotkou a vypúšťaný cez protiprúdový doskový výmenník tepla do okolia. Vo výmenníku tepla odovzdáva teplo čerstvému vzduchu nasávanému z exteriéru. Rekuperačné vetranie tak poskytuje zdravé prostredie bez potreby otvárania okien. Protiprúdový výmenník tepla – rekuperátor, využije až 95 percent tepla z odvádzaného vzduchu. Energetická náročnosť rekuperačného systému je pritom pomerne nízka. Jeho príkon sa zvykne rovnať spotrebe 40 W žiarovke a ušetriť vie 20 až 25 % celkových nákladov na vykurovanie, lebo privádzaný čerstvý vzduch sa neohrieva z vonkajšej teploty, ale dohrieva sa len teplotný rozdiel medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom. K priamym nákladom na prevádzku rekuperačného zariadenia však treba pripočítať náklady na jeho čistenie a údržbu.

Využitie alternatívnych zdrojov energií

Získava aj napriek vysokým počiatočným nákladom na popularite. Energia zo slnka poskytuje dve možnosti získavanie energie. Prvou je získavanie tepla vo forme teplej vody za pomoci solárnych tepelných panelov. Solárne panely sa optimálne upevňujú na strechy orientované na juh pod uhlom približne 20 až 60°. V paneloch je umiestnená sústava rúrok, v ktorých prúdi teplonosné médium, ktorého úlohou je odoberať zachytené teplo z absorpčnej vrstvy a odviesť ho do výmenníka tepla, v ktorom dochádza k ohrevu vody. Z polohy slnka na oblohe v letnom a zimnom období vyplýva, že menší sklon kolektorov prináša zvýšenie solárneho výkonu v lete a väčší uhol náklonu zvyšuje solárny výkon v zime. Druhou možnosťou je získavanie elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov. Základnou časťou fotovoltického systému je solárny panel, ktorý premení slnečnú energiu na energiu elektrickú. Technológie samotných fotovoltických panelov sa vyvíjajú míľovými krokmi. Nesú so sebou okrem neustáleho zlepšovania parametrov, predovšetkým znižovanie cien a tým aj priblíženie k bežnému spotrebiteľovi. Vyrobenú elektrickú energiu je možné spotrebovať priamo v domácnosti. Prebytky je možné uskladniť v batériách pre neskoršiu spotrebu. S možnosťou predať nadprodukciu elektrickej energie niektorej z distribučných spoločností veľmi nepočítajte, lebo podmienky výkupu takto vyrobenej elektrickej energie sa pomerne často menia a u jednotlivých spoločností sa aj značne odlišujú.

Energiu je možné získavať aj pomocou tepelných čerpadiel, ktoré dokážu získať z obnoviteľných zdrojov až 80 percent tepelnej energie zadarmo. Tepelné čerpadlá využívajú rovnaký princíp ako chladnička. Tá odoberá teplo potravinám – chladí ich – a v zadnej časti chladničky – hreje. Tepelné čerpadlo pracuje rovnako, len princíp využívame opačne. Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresoru, kde je stlačené, čím sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdáva vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, alebo ohrev vody. Výhodou moderných zariadení je, že ich je možné v letnom období využiť aj na chladenie obytných priestorov.

Inštalácia technológií umožňujúcich využívanie alternatívnych zdrojov energií je v poslednom období pomerne masívne podporovaná z financií Európskej únie určených na obnovu ekonomík po období pandémie.

Ďalšie tipy na zníženie spotreby energií v domácnosti

Vyššie sme popísali pomerne náročné kroky vedúce k úsporám energií v podkroví. Sú však aj jednoduché riešenia, ktoré sa dajú uplatniť ako dočasné a v obytných priestoroch pod strechou ich je možné uplatniť skoro okamžite. Ich účinok, pochopiteľne, nie je až tak významný, ako u úprav popísaných vyššie, určite sa však na účtoch za energie prejavia.

K takýmto úpravám patria:

 • pravidelná kontrola a nastavenie kotlov ústredného kúrenia. U plynových kotlov je požiadavka každoročnej revízie spotrebiča stanovená zákonom. Údržba a nastavenie kotla nie len, že identifikuje prípadné poruchy, ale zabezpečí aj ich efektívnu prevádzku.
 • pravidelné čistenie radiátorov, skrátenie záclon a závesov na dĺžku, ktorá radiátory nezakrýva a odstránenie prípadného nábytku, ktorý by radiátory zakrýval povedie taktiež k zlepšeniu účinnosti vykurovania.
 • revízia okien je často zanedbávaná téma. Koľkí ste vaším oknám od namontovania okrem umývania nevenovali žiadnu pozornosť? Je to chyba. Okná treba aspoň občas zveriť do rúk odborníka, ktorý ich premaže, nastaví, nastaví správny prítlak, vymení poškodené súčiastky a predĺži tak ich životnosť a zároveň zníži tepelné straty spôsobené ich netesnosťou.
 • správne vetranie, pokiaľ nemáte v obytnom priestore namontované rekuperačné vetranie, je nevyhnutnosťou. Zvlášť, pokiaľ žijete v podkroví, ktoré je aspoň čiastočne zateplené alebo v ňom máte vymenené okná. V takomto prípade musíte z obytného priestoru dostať von nadbytočnú vlhkosť a to sa podarí jedine intenzívnym krátkodobým vetraním (5 – 7 minút), podľa možnosti trikrát denne.

Zníženie výdavkov na energie v podkroví v lete

Aj letné obdobie si vyžaduje svoju dávku energií na udržanie tepelnej pohody a tým aj financií. Aby sme sa v podkroví cítili dobre aj počas tých najhorúcejších dní, mali by sme vykonať niektoré opatrenia. K nim patrí predovšetkým:

 1. zateplenie, resp. montáž tepelnej izolácie, ktorá v letnom období zamedzuje prehrievaniu podkrovných priestorov. Ako sme už vyššie napísali, v tomto smere sa osvedčuje izolovanie priestorov PIR panelmi.
 2. výber vhodnej strešnej krytiny – aj voľbou vhodnej strešnej krytiny môžete znížiť výdavky za energie. Dnes má takmer každý výrobca vo svojom výrobnom programe krytiny smerujúce k vytvoreniu tepelnej pohody v letných mesiacoch. Sú to krytiny, ktoré majú povrchovú vrstvu schopnú odrážať slnečné lúče a zamedzujú tak prehrievaniu podkrovných priestorov. Ak vás teda táto téma oslovuje, neváhajte a pred realizáciou vašej strechy sa poraďte s odborníkmi, ktorí vám vypracujú riešenie na mieru. Investícia do vhodnej strešnej krytiny sa vám vzhľadom na jej prijateľnosť, pomerne rýchlo vráti. Možno nebudete musieť pristupovať ani k žiadnym doplnkovým opatreniam.
 3. montáž klimatizácie je dobré riešenie pre zabezpečenie tepelnej pohody v lete, je však spojené s nemalými nákladmi na inštaláciu zariadenia, ako aj na jeho prevádzku. Náklady na prevádzku však pomôžu zvládať napr. fotovoltické panely a elektrická energia vyprodukovaná nimi zadarmo. Benefitom klimatizačných zariadení je aj možnosť ich využitia na vykurovanie, predovšetkým v prechodnom období. Vykurovanie klimatizačnými jednotkami využíva princíp tepelných čerpadiel, je preto ekonomicky a ekologicky pomerne zaujímavý. Niektorí výrobcovia klimatizačnej techniky preto prinášajú na trh produkty, ktoré sú schopné vykurovať počas celej zimy.
 4. využitie alternatívnych zdrojov energií slúžiacich na chladenie obytných priestorov – fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.

Príjemnú klímu v podkrovných priestoroch možno zabezpečiť aj montážou vhodných tieniacich prostriedkov na presklené plochy. Najúčinnejšie sú tieniace rolety, prípadne markízy, namontované zo strany exteriéru. Aj závesy z vnútornej strany okien spravia svoje. Dôležité je nechať ich zatiahnuté cez deň, aby sa cez presklené plochy neprehrieval vzduch v interiéri. Rovnako je nutné nechať počas dňa zatvorené okná, aby sa dnu nedostal horúci vzduch. Noc je potrebné využiť na vetranie. Počas noci sa vzduch v interiéri vymení a vychladí na prijateľné hodnoty. Ide o pomerne jednoduché a hlavne ekologicky najprijateľnejšie riešenie, na ktoré mnoho ľudí nadá dopustiť. V niektorých rokoch sa však nezaobídete bez sieťok proti dotieravému hmyzu.

Čo je dobré si zapamätať?

 • Zvýšené nároky na spotrebu energií v podkroví sú nie len v zimnom, ale aj v letnom období.
 • Existuje množstvo spôsobov, ako zabezpečiť tepelnú pohodu v podkroví – návrh opatrení je vhodné konzultovať s odborníkmi, lebo ide o komplexný problém.
 • Väčšina opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov na energie si vyžaduje pomerne vysoké vstupné náklady.
 • Znížiť výdavky na energie v podkroví je možné aj pomerne lacnými opatreniami, tieto metódy však obvykle nie sú natoľko efektívne.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.