Kde ušetriť pri stavbe strechy?

Kde ušetriť pri stavbe strechy? To je otázka, ktorá máta mnohých stavebníkov. Peňazí nikdy nie je nazvyš, a tak každé ušetrené euro príde vhod. Najdôležitejšou zásadou, ktorú si je nutné osvojiť, je, že celé šetrenie začína v čase projektovania strechy. Strechu je potrebné navrhnúť tak, aby sa dala zhotoviť z kvalitných materiálov, kvalitnými pracovnými postupmikvalitnými remeselníkmi. Kompromis v týchto položkách je neprípustný.

Z uvedeného vyplýva, že pri úvahách o spôsobe šetrenia pri stavbe strechy úplne vypustíme oblasti týkajúce sa prípadných úspor na materiáloch a na remeselníkoch, resp. realizačnej firme. Toto sú základné piliere, ktoré vám zaručia, že drahé stavebné materiály budú kvalitne spracované a zabudované do vašej strechy, ktorá vám bude bez problémov slúžiť desaťročia.

Úspory je možné dosiahnuť vhodným naprojektovaním strechy, ktorú je potrebné navrhnúť tak, aby sa dala zhotoviť pomerne jednoducho. Čím jednoduchší tvar má strecha, tým menej detailov bude nutné na nej navrhnúť a zrealizovať, tým bude lacnejšia, a zároveň bude na nej menej prípadných porúch. Skúsenosti v stavebníctve dávno potvrdili platnosť starého známeho – v jednoduchosti je krása.

Finančne nenáročné strešné konštrukcie

Pomerne jednoduché na realizáciu sú ploché strechy bez zbytočných prestupových kusov, resp. navrhnuté tak, aby komíny a vetracie nadstavce boli situované v kompaktných celkoch. Ak sa rozhodujete pre šikmú strechu, tak z hľadiska realizácie sa k najjednoduchším a aj najlacnejším zaraďujú sedlovépultové strechy. Pri pokrývaní si vyžadujú minimálne prirezávanie krytiny. Straty nie sú ani v materiáloch tvoriacich strešný plášť (fólie, tepelné izolácie a pod.).

Aj sklon strechy má vplyv na jej cenu. Sklony pod 22,5° si obvykle vyžadujú vyššie nároky na vodotesnosť podstrešia, čo je spojené s ďalšími nákladmi na strešné fólie s vyššími parametrami, ale aj na pásky na ich zliepanie alebo na tesniaci tmel pod kontralaty. V praxi sa stretávame veľmi často s projektmi striech s nízkymi sklonmi, keď zdvihnutím hrebeňa strechy o niekoľko centimetrov zabezpečíme zväčšenie sklonu strechy a úsporu na jej realizácii o 20 – 30% z pôvodných nákladov.

Tvarovo zložitejšie strechy a ich zhotovenie nesú so sebou požiadavku vyrovnať sa s mnohými detailmi, ktoré zvyšujú cenu samotnej realizácie, ale vyžadujú si aj väčšie množstvo materiálov a doplnkov k strešným krytinám, ktoré sa do zložitejších striech zabudovávajú.

Dvakrát meraj a raz strihaj

Najväčšiu úsporu pri stavbe strechy dosiahnete vtedy, keď ju na prvý raz zhotovíte v perfektnej kvalite. V poslednom čase sa totiž až príliš často stretávame s potrebou opravovať alebo prerábať strechy, ktoré boli postavené len pred niekoľkými rokmi, avšak investori jej realizáciu zverili do rúk firme alebo živnostníkom bez skúseností. Prvotná úspora získaná pri stavbe strechy sa v takomto prípade pomerne rýchlo premení na stratu kvality bývania, nervov a financií.

Prerábka strechy totiž popri nákladoch na zhotovenie nového strešného plášťa nesie so sebou aj nutnosť demontovať pôvodnú strechu, resp. celý strešný plášť vrátane izolácií, pričom z pôvodne zabudovaných materiálov sa aj pri najväčšej snahe podarí zachrániť a znovu použiť len zlomok z nich.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Pri stavbe strechy nešetrite na kvalite materiálov a kvalitnej realizačnej firme,
  • Úsporu pri realizácii novej strechy môžete dosiahnuť jej vhodným tvarovým riešením,
  • Nehanbite sa a projektantovi jasne formulujte svoje požiadavky na ekonomiku výstavby.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.