Na strechu nepatrí len krytina – význam strešných doplnkov #1

Pri nákupe strešnej krytiny bývajú laici veľakrát zaskočení. Z reklám niektorých výrobcov alebo predajcov strešných krytín dostanú informáciu o bombastických cenách krytiny, napríklad 10 € za meter štvorcový. Rýchlo si spočítajú, že ak majú plochu strechy napríklad 160 m2, celá krytina ich vyjde cca na 1600 €. Zájdu si do stavebnín alebo do realizačnej firmy, no pri pohľade na cenovú ponuku zostanú zaskočení jej výškou, ktorá sa šplhá aj na dvojnásobok. Prečo to tak je? Kde sa stala chyba?

Čo spôsobí navýšenie výslednej ceny za dodávku strešnej krytiny? Sú to doplnky. Doplnky k strešnej krytine, bez ktorých sa strecha nezaobíde. Ako je to možné, keď v minulosti sa kupovali len škridly? Je veľmi zaujímavé, že ešte stále možno počuť túto vetu, a to nielen od laikov, ale aj od zdanlivých odborníkov, ktorí majú za sebou realizácie niekoľkých striech. Opodstatnenosť doplnkov k strešnej krytine vám dnes objasníme, aby ste pochopili ich význam, a aby ste sa na cenu tej vašej strešnej krytiny vedeli pozrieť objektívne.

Rozdelenie doplnkov strešných krytín

Doplnky na vytvorenie nárožia a hrebeňa

Do tejto skupiny doplnkov patrí príslušenstvo, pomocou ktorého je možné hrebenáče správne umiestniť, upevniť a, navyše, podľa potreby umožniť aj odvetrávanie strechy a zamedziť vnikaniu hmyzu pod krytinu. Hrebenáče sa obvykle montujú na tzv. hrebeňovú latu, ktorá je na hrebeni strechy alebo na nároží upevnená pomocou držiakov hrebeňovej laty. Držiaky s klincom sa natĺkajú priamo na požadované miesto.

Ak ich nemožno použiť, k dispozícii sú držiaky univerzálne, ktoré sa pripevňujú pomocou dvoch nastaviteľných plechových pásov, obvykle zvrchu na krokvy – klincami alebo skrutkami. Odvetrávanie strechy v hrebeni zabezpečia vetracie pásy, ktorých každý výrobca krytiny ponúka niekoľko druhov. Líšia sa kvalitou a zákonite aj cenou. Vždy platí priama úmera. Kvalita niečo stojí. Vetracie pásy sa montujú pod hrebenáče, teda vtedy, keď už sú namontované strešné laty. Po rozvinutí pásu sa tento prekryje hrebenáčom a samotný hrebenáč sa upevní. Jednotlivé hrebenáče sa k hrebeňovým latám upevňujú lisovanými plechovými príchytkami. Na upevnenie koncových a rozdeľovacích hrebenáčov poslúžia skrutky s podložkou v príslušnej farbe ladiacej s farbou krytiny.

Doplnky na vytvorenie odkvapovej hrany

Príslušenstvo na vytvorenie odkvapovej hrany slúži na jej dôsledné vyhotovenie, zabezpečenie dôkladného prevetrávania priestoru pod krytinou, odvádzanie prípadnej nahromadenej vody a, navyše, zamedzuje vnikaniu hmyzu, vtákov a drobných cicavcov pod krytinu. Správne zrealizovaná odkvapová hrana musí obsahovať odkvapový plech, na ktorý je zvrchu prilepená poistná hydroizolácia.

Voda, ktorá sa dostane pod krytinu, môže takto bez problémov odtekať spod krytiny. Navyše sa nebude môcť dostať pod poistnú hydroizoláciu a nebude spôsobovať ani škody na rezive tvoriacom odkvapovú hranu. V niektorých prípadoch je potrebné odkvapovú hranu chrániť aj pred vodou, ktorá by mohla preniknúť medzi jednotlivými škridlami najspodnejšieho radu. V tom prípade sa pod tento rad namontuje tzv. vrchný odkvapový plech (príp. odkvapový plech pod krytinu).

Odkvapový plech (Foto: receptiprimanapadu.cz)

Toto opatrenie je potrebné predovšetkým pri krytinách, ktoré nemajú pozdĺžnu vodnú drážku (bobrovka). V mieste nad odkvapovou hranou vzniká nasávací otvor prevetrávacej medzery. Je pomerne vysoký – dosť na to, aby sa do podstrešia dostali neželané živočíchy, ktoré zvyknú v podstreší narobiť veľké škody. Preto sa táto medzera prekryje perforovaným ochranným pásom, ktorý býva vyrobený z plastov alebo z kovu. Kovový si vyberte určite vtedy, ak vašej streche hrozí vpád kún a iných cicavcov.

Ak si pre svoju strechu vyberiete krytinu s klenutejšími tvarmi, ktorá zo spodnej strany vytvára väčšie otvory, počítajte s tým, že je pod ňu potrebné namontovať ochrannú vetraciu mriežku, ktorá otvory pod jednotlivými škridlami uzatvorí tak, že umožní prevetrávanie, no zároveň znemožní vniknutiu vtákov. Všetky uvedené doplnky na vytvorenie odkvapovej hrany sa pripevňujú klincami.

Doplnky na vytvorenie úžľabia

Úžľabie má vplyv na dobré odtekanie zrážkovej vody z miesta styku dvoch strešných rovín, zabraňuje podtekaniu vody do podstrešia, a zároveň správne vyhotovené úžľabie je po stranách aj dostatočne utesnené tak, aby sa pod krytinu nedostávala špina ani hmyz, poprípade vtáky. Úžľabie je tvorené vhodne tvarovaným plechom alebo vystuženým tvarovateľným plastovým pásom príslušnej šírky.

Po stranách je ukončené vodnou drážkou, ktorá zamedzuje vniknutiu vody do podstrešia, no zároveň slúži na pripevnenie úžľabia na krov pomocou úžľabných príchytiek. Jednotlivé úžľabné pásy sa po dĺžke spájajú prekrývaním (minimálne 100 mm). Po oboch stranách úžľabných pásov sa nalepia samolepiace tesniace pásy úžľabia. V sedle sa úžľabný pás ukončí a dotesní sedlovým pásom úžľabia.

Doplnky na oplechovanie komína a iných prestupujúcich konštrukcií

Oplechovanie komína a iných prestupových konštrukcií bola v minulosti jednoznačne práca pre klampiara. Žiaľ, týchto remeselníkov je dnes ako šafránu, preto ich odbornú prácu možno nahradiť samolepiacimi pásmi okolo komína. Tieto pásy sú opatrené ochrannými fóliami, ktoré sa postupne z pásov sťahujú a pásy sa lepia predpísaným spôsobom – pod alebo nad krytinu a na zvislú stenu komína tak, aby zrážková voda nemohla vniknúť do podstrešného priestoru. Ukončenie pásov na zvislej stene sa prekryje krycími lištami, ktoré sa do steny priskrutkujú a lišty sa na záver z hornej časti utesnia tmelom.

Dôležitých doplnkov na streche existuje viac

Menovanými doplnkami stále nekončíme. Na streche sa nachádza viac podstatných prvkov so svojimi špecifickými funkciami. V ďalšom článku sa dočítate o doplnkoch na prestupy strešnou rovinou a presvetlenie, doplnkoch na pohyb po streche, ochranu pred snehom a bleskom, či na vytvorenie podstrešia.

 

Čo je dobré si zapamätať?

  • Nepodceňujte význam strešných doplnkov.
  • Strešné doplnky nakupujte z overených zdrojov – na trhu je množstvo kvalitných výrobkov od osvedčených výrobcov.
  • Ak ste doplnky k strešnej krytine nakúpili, trvajte na ich zabudovaní do strešného plášťa.
  • Ak remeselníci realizujúci práce na vašej streche nebudú vedieť, čo s nakúpenými doplnkami, zbystrite pozornosť a okamžite sa obráťte na odborníkov, s ktorými konzultujte odbornosť realizovaných prác.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.