Ako je to s odbornosťou realizačných firiem na Slovensku

Všimli ste si, koľko existuje diskusných fór, v ktorých sa donekonečna pretriasa nekvalita a nespokojnosť s prácami vykonanými na celom Slovensku a vo všetkých oblastiach stavebníctva? Stav je priam alarmujúci. Je otázne, kedy sa to zastaví, a keď sa zamyslíme nad dôvodmi tohto javu, odpoveď asi nebude veľmi povzbudivá.

Prečo je toľko nespokojnosti s kvalitou prác v stavebníctve?

Príčiny sú v podstate dve:

  1. Tlak na cenu
  2. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Tlak na cenu

Kto by nechcel ušetriť? No už vám niekedy napadlo vypýtať si pri nákupe v potravinách zľavu alebo požiadať pokladníčku, či by to nešlo bez DPH? A prečo je to v stavebníctve bežná prax? V stavebníctve sa začali predháňať, ktoré stavebniny ponúknu rovnaký materiál za nižšie ceny, stavebníci si začali nechávať vypracovávať niekoľko ponúk na zhotovenie stavebných prác u viacerých firiem, ktoré potom úplne bez hanby kopírovali jednu ponuku za druhou a ceny upravovali smerom nadol a zneužívali tak množstvo práce slušných firiem, ktoré sa cenovou ponukou zodpovedne zaoberali, zameriavali stavbu, počítali výmery a spotrebu materiálu, navrhovali technické riešenia a pod.

Stavebník uprednostnil najlacnejšiu firmu, ale či má táto firma skúsenosti, či má odborníkov alebo technické vybavenie – to už neskúmal. Bude to lacné! Možno aj bez DPH! Stavebník bol nadšený. Nadšenie ho neopustilo ani v okamihu, keď víťazná firma dorazila na stavenisko a nemala so sebou ani len základné vybavenie. Nezbystril pozornosť ani vtedy, keď vedúci stavebnej partie nedôverčivo začal študovať návody na materiáloch, a nezakročil ani vtedy, keď sa konštrukcie akosi podozrivo odchyľovali od zamýšľaných tvarov. Platil jednu zálohu za druhou a čakal na výsledky snaženia. Tie sa akosi nedostavovali. Ani nemohli. Ak sa totiž stavebník rozhodne pre firmu len na základe najnižšej ceny, iba málokedy môže čakať kvalitnú prácu.

 

Dobrá realizačná firma, ktorá má zamestnaných kvalifikovaných odborníkov v riadnom pracovnom pomere, musí týchto ľudí riadne platiť a zabezpečiť im všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy. Dobrá firma má aj dielne, sklady, manipulačnú techniku, rôzne zariadenia, strojové vybavenie, techniku, autá… A to všetko treba zaplatiť. Lenže takáto firma bude pracovať na základe zmluvných vzťahov a pred zodpovednosťou nebude utekať. Pravdepodobne si roky buduje dobré meno a nebude oň chcieť prísť.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Či sa nám to páči, či nie, stredné školy na Slovensku už mnoho rokov nepripravujú dostatok remeselníkov pre stavebníctvo. Záujem o remeslá upadá. Prečo v našej krajine ľudia zabúdajú na staré známe: Remeslo má zlaté dno? Množstvo poctivých remeselníkov, ktorí odborne pristupujú k svojej profesii a neustále sa v nej zdokonaľujú, by vás utvrdilo v tom, že práca, aj keď únavná, ich uspokojuje a zabezpečuje im slušný životný štandard.

Keďže na Slovensku dlhodobo chýbajú absolventi remeselných stavebných odborov, nedochádza k nahrádzaniu remeselníkov, ktorí z trhu práce prirodzene odchádzajú. Vzniká tu priepasť, ktorá je čiastočne sanovaná rôznymi samoukmi (často veľmi zručnými), pre ktorých však chýbajú možnosti doplniť si vzdelanie v rámci celoživotného vzdelávania. Zamestnávatelia s nádejou hľadeli medzi krajanov do Rumunska alebo Srbska, ale tam sa stretajú s obdobnými problémami. A tak stavebníctvo využíva ešte zdroj pracovnej sily z Ukrajiny, odkiaľ k nám prichádzajú usilovní ľudia, avšak bez požadovaného vzdelania, resp. so vzdelaním úplne v inom odbore.

Na záver

Situácia, ktorá vládne na trhu pracovnej sily v stavebníctve, sa zdá neriešiteľná. Angažuje sa v nej množstvo subjektov, ale (zatiaľ) bezvýsledne. Momentálne sa treba pripraviť na to, že vás nesmie zaskočiť fakt, ak na vašej streche budú robiť ľudia nevyučení v odbore. Dôležité bude, aby títo záujemcovia mali bezproblémový prístup k doplneniu svojich zručností o odborné vedomosti a budú si tak môcť doplniť svoju kvalifikáciu, aby práce na strechách mohli vykonávať s potrebnou odbornosťou.

Rovnako dôležité bude, ak sa odstráni neporiadok v podnikaní. Ak si firmy budú môcť zakladať len osoby s požadovaným vzdelaním a manipulovanie s cenovými ponukami a obchádzanie povinností nebude v tejto krajine také populárne.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Za nekvalitou prác v stavebníctve sa skrýva tlak na cenu prác a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
  • Najnižšia cena by nemala byť jediným kritériom pri výbere realizačnej firmy.
  • Za kvalitu si treba priplatiť.
  • Remeslo má zlaté dno.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.