Odstránenie strechy – čiastočná a kompletná rekonštrukcia

odstranenie-strechy-rekonstrukcia

So strechou sa spája množstvo prísloví a ľudových múdrostí. Mnohé hovoria o streche nad hlavou ako útočisku pred nebezpečenstvom i nepohodou. Starí majstri zase vravievali: prvú treba ratovať strechu, aby nepršalo do domu. Streche sa zvykne hovoriť aj piata fasáda domu. Strecha nad hlavou je akýmsi symbolom pohody a bezpečia. Samozrejme, dobrá strecha. Pretože pokiaľ doslúži, niet inej cesty, než ju odstrániť a nahradiť novou. Čo však s tou starou?

ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA – ČIASTOČNÉ ODSTRÁNENIE

Ak strecha doslúžila – a treba povedať, že všetko raz doslúži – musíme sa zamyslieť nad tým, čo s ňou. Raz totiž príde chvíľa, keď si povieme, že nemá zmysel donekonečna opravovať niečo, čo už má svoje najlepšie časy za sebou. A neustále opravy sú zbytočne nákladné. Pokiaľ je krov ešte zdravý (a pokiaľ to odporučí aj odborník), môžeme sa rozhodnúť pre čiastočnú rekonštrukciu strechy, ktorá bude spočívať najmä vo výmene strešnej krytiny a odkvapového systému. Ideálne je, ak zostaneme verní pôvodnému materiálu, pretože v takom prípade bude aj úprava drevenej konštrukcie minimálna. Odstránenie pôvodnej krytiny sa dá realizovať aj svojpomocne. A kým na strechu nastúpia majstri, my sa môžeme realizovať pri likvidácii starej krytiny. Ak je však aspoň trochu možné krytinu ešte niekde použiť, zbytočne ju nerozbíjajme a demontujme ju šetrne.

 

KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA – KOMPLETNÉ ODSTRÁNENIE

Ku kompletnej rekonštrukcii strechy spravidla pristupujeme buď vtedy, ak sú aj drevené prvky krovu zrelé na výmenu, alebo ak meníme tvar strechy (napr. z dôvodu zobytnenia podkrovia). Tu už nemá zmysel špekulovať nad svojpomocou, pretože kompletná rekonštrukcia si už vyžaduje majstrov, stavebné povolenie, a teda aj projektovú dokumentáciu. Aj zmanažovanie kompletnej rekonštrukcie musí byť profesionálne, pretože stavbu nemôžeme nechať odkrytú, teda zbavenú strechy. Hneď po demontáži pôvodnej konštrukcie musí nasledovať montáž nového krovu a prekrytie drevenej konštrukcie membránou, aby do stavby nezatieklo.

rekonstrukcia-strechy-pracovnici-na-stavbe-strechari-krov

V zmysle projektovej dokumentácie by malo byť pripravené aj konštrukčné drevo. Najlepšie už priamo na stavbe. Čo sa týka samotnej krytiny, tu sú dnes možnosti doslova neobmedzené. Projektant alebo investor má dnes neskutočný výber materiálov (keramika, betón, plech, bitúmen…) a farebných prevedení. Ak si robíme finančné kalkulácie, nevychádzajme z metrov štvorcových strechy, ktoré by sme násobili cenou krytiny za 1 m2, ale nechajme si u predajcu (zhotoviteľa) spraviť cenovú ponuku, ktorá bude zahŕňať všetky strešné prvky, vrátane krajoviek, hrebenáčov, sneholapov, úžľabov a prechodových prvkov. Vráťme sa ale k našej téme: odstránenie starej strechy. Pri kompletnej rekonštrukcii totiž už neodstraňujeme len krytinu, ale aj samotný krov. A ak nezoberieme rozum do hrsti, budeme zbytočne platiť za likvidáciu materiálu, ktorý ešte môže poslúžiť.

EKONOMIKA & EKOLÓGIA

Odstránenie starej strechy nás teda núti zamyslieť sa nielen nad tým, čím ju nahradíme, ale aj nad tým, čo s pôvodným materiálom. Dá sa ešte nejako použiť, nebodaj zhodnotiť? Pokiaľ škridla nie je v dezolátnom stave, ešte stále sa dá v rámci blízkeho okolia dohodnúť, že si ju niekto zdemontuje a odvezie na vlastné náklady, pretože potrebuje prekryť nejakú menej významnú hospodársku budovu (šopku, prístrešok). Nepoškodené kusy pôjdu na „novú“ strechu staršieho objektu a znehodnotené kusy je možné použiť ako stavebnú suť – napr. pod základovú dosku, pod chodníky a pod.

 

Škridla – či už pálená, alebo betónová – nepredstavuje žiadne ekologické riziko, takže podrvenou krytinou môžeme zhutniť podsyp pod chodník do záhrady. Zvyšky striech, ktoré nie je možné už nijako recyklovať, by však nemali končiť na kraji lesa, ale zásadne na oficiálnych komunálnych skládkach. Drevené prvky krovu možno takisto zužitkovať. Staré trámy teraz letia. Môžeme ich použiť na výstavbu pergoly, prístrešku pre fúriky a iné náradie. Napadnuté alebo inak znehodnotené konštrukčné drevo môžeme ešte stále použiť aj ako palivo, avšak len pod podmienkou, že nebolo chemicky ošetrené.

FIRMA vs. SVOJPOMOC

Keď kalkulujeme akúkoľvek stavebnú činnosť, spravidla to vychádza tak, že cca polovicu nákladov tvorí materiál a druhú polovicu práca. Aj preto si mnohí naivní stavebníci myslia, že svojpomocne všetko zvládnu za polovicu. Nie všetko je však možné riešiť svojpomocne. Elektrinu by mal zásadne robiť elektrikár (ktorý má na to aj papier), vodu vodár a strechu strechár. Šetriť sa oplatí vtedy, ak predajca vyhlási jesennú akciu na niektorý zo svojich produktov, avšak nie vtedy, ak treba niečo profesionálne realizovať tak, aby to roky slúžilo.

rekonstrukcia-strechy-latovanie-klampiari-na-streche-stresna-folia

Nemali by sme si teda robiť ilúzie, že všetko zvládneme sami, veď chlapov máme v rodine dosť. Ak sú to remeselníci, prosím, ale ak nie, nepočítajme so svojpomocou, ale radšej s profesionálnym zhotoviteľom. Pokiaľ máme dostatok financií, môžeme si nielen realizáciu novej, ale aj odstránenie starej strechy objednať spolu. Vtedy už nemusíme riešiť, ako čo demontovať a ako to likvidovať. Firma, resp. skúsený predák partie živnostníkov vie, kde zaobstarať kontajner a kam vyviezť odpad tak, aby to bolo v súlade so zákonom.

NEBEZPEČNÝ ODPAD                                                                     

Ako postupovať, ak chceme odstrániť krytinu, ktorá je v zmysle zákona považovaná za nebezpečný, a teda zdraviu škodlivý odpad? Ide predovšetkým o (v minulosti obľúbené) azbestocementové strechy, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé látky. Tieto smie demontovať zásadne certifikovaná firma, pretože Vyhláškou č. 284/2001 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov boli zaradené do kategórie „nebezpečný odpad“. Certifikovaná firma, ktorá má s odstraňovaním azbestocementových striech skúsenosti, dokáže na kľúč demontovať aj (v zmysle zákona o nebezpečných odpadoch) karcinogénnu krytinu a odviezť ju na špeciálnu skládku.

 

ČO JE DOBRÉ SI ZAPAMÄTAŤ

  • Stavebný odpad musí byť likvidovaný v súlade so zákonom.
  • Pokiaľ je to len trochu možné, využime materiál opäť na stavebné účely, najmä, ak nie sú všetky pôvodné komponenty poškodené. Platí to dvojnásobne vtedy, ak sme strechu menili hlavne z estetických dôvodov (napr. celková rekonštrukcia objektu).
  • Jednoduchšiu rekonštrukciu strechy stačí ohlásiť ako udržiavacie práce, zložitejšiu rekonštrukciu posudzuje stavebný úrad, ktorý rozhodne, či je potrebné aj stavebné povolenie.
  • Pokiaľ demontovaný materiál už nie je možné použiť na stavebné účely, snažme sa ho recyklovať.
  • Likvidáciu azbestocementových striech môžu vykonávať len špecializované firmy.
  • Až po vyčerpaní všetkých možností opätovného využitia, resp. recyklácie, odvezme odpad na oficiálnu skládku (zberný dvor).
  • Po odstránení starej strechy musí prísť bezodkladná realizácia strechy novej, aby stavbu nevytopili zrážky.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.