Koľko naozaj váži strecha?

Vaha-strechy-a-jej-pokladanie-Krytina.sk-pokryvac

Staviate alebo rekonštruujete dom a vyberáte si typ strešnej krytiny? Pri voľbe je jedným zo základných faktorov jej hmotnosť, ide totiž o tony materiálu, ktoré bude musieť stavba uniesť. Kto je víťazom tohto súboja ťažkej váhy?

Ľahké a ťažké

To je základné rozdelenie strešných krytín. No ide doslova iba o povrchný pohľad. Pri výpočte záťaže stavby je totiž potrebné brať do úvahy hmotnosť celej strešnej konštrukcie a jej rozloženie na jednotku plochy.

Rozdiel je i v tom, či ide o novú stavbu, alebo o rekonštrukciu už stojacej. Pri novej sa dá vychádzať z preferencie stavebníka, ktorú zohľadní architekt a statik, pri staršej je potrebné brať ohľad na jestvujúcu konštrukciu strechy. Ak bol krov dimenzovaný na pálenú škridlu, má nosnosť 55 až 60 kg/m2, čo umožňuje bez obáv využiť novú betónovú alebo pálenú strešnú krytinu.

Zosilnenie či kompletná výmena krovu prichádza k slovu vtedy, ak pôvodnú strechu kryla azbestovocementová vrstva (eternit) alebo plech. Alternatívou je využitie tzv. ľahkej krytiny, teda plechu, asfaltových šindľov alebo bitúmenových platní. Ich výhodou je práve nízka hmotnosť – pri plechu len 4,5 až 5 kg/m2, čo je desaťkrát menej ako pri keramických a betónových škridlách. Krytiny na báze asfaltu vážia od 9 do 12 kg/m2. Lídrom v redukčnej diéte sú bitúmenové pásy či platne, ktoré meter štvorcový strechy zaťažia len 3,5 kilogramami.

Ak by sme vzali do úvahy štandardnú strechu s plochou 200 m2, hmotnosť plechovej krytiny by bola 900 kg, asfaltovej zhruba 2,2 tony a betónovej alebo keramickej krytiny približne 12 ton.

Rozdiel je v podklade

Strešná krytina nevisí len tak voľne vo vzduchu. Ľahké krytiny s hmotnosťou do 20 kg/m2 sa spravidla pripevňujú klincami alebo vrutmi na debnenie, teda súvislú podkladovú plochu z dreva, ktorá sa vytvára z dosiek širokých 100 až 150 mm a hrubých 20 až 28 mm. Ťažké krytiny s hmotnosťou nad 40 kg/m2 sa ukladajú na latové rošty zhotovené obvykle z kontralát a lát rozmeru 40 x 50 mm. Ide o prácnejší postup, odmenou je však dlhšia životnosť ako pri ľahkých krytinách. Je teda jasné, že odpoveď na otázku „Koľko váži strecha“ je potrebné hľadať v súčte hmotností krytiny, strešnej konštrukcie (krov, laty a kontralaty), hydroizolácie, tepelnej izolácie a príslušenstva.

Hmotnosť nosnej konštrukcie strechy, teda krovu začína od 13 kg/m2, latovanie prispeje hmotnosťou asi 4 kg/m2, tepelné izolácie, v závislosti od druhu a hrúbky vrstvy, priťažia strechu hmotnosťou 15 až 50 kg/m2 a fólie pridajú asi 0,5 kg/m2. Plný záklop alebo debnenie v jednej vrstve zaťaží strechu hmotnosťou do 20 kg/m2.

Strešnú konštrukciu nestačí dimenzovať iba na zaťaženie vyplývajúce z jej hmotnosti. Do úvahy treba brať aj vonkajšie zaťaženie spôsobené vetrom a snehom. Vplyvom klimatických zmien sa pomerne prudko mení ráz počasia na Slovensku a tomuto faktu musí byť konštrukcia striech prispôsobená. Silnejšie nárazové vetry si vyžadujú pevnejšie konštrukcie krovu, ale aj spoľahlivejší systém upevnenia strešných krytín. Vážnym problémom je aj sneh. Aj napriek tomu, že zimy posledných rokov sú pomerne teplé, snehových zrážok môže padnúť nárazovo viac. Naviac, sneh, ktorý napadá počas teplôt blízkych k nule, býva ťažší. A aj keď sa na streche dlho nezdrží, počas niekoľkých hodín ju môže zaťažiť kritickou záťažou. Podľa technickej normy je objemová hmotnosť čerstvého snehu 100 kg/m3, uľahnutého dvakrát viac a mokrý sneh má objemovú hmotnosť až 400 kg/m3! Pri streche so sklonom do 30° to v praxi znamená, že 50-centimetrová vrstva mokrého snehu zaťaží každý meter štvorcový 200 kilogramami. Pri uvažovanej 200-metrovej streche to predstavuje závratných 40 ton. Ak by napadlo 80 cm mokrého snehu, tlačil by na strechu hmotnosťou 320 kg/m2.

Ďalším faktorom je miestne zaťaženie dospelou osobou, ku ktorému dochádza pri montáži strechy, revízii komína alebo opravách prvkov zastrešenia. Normovaná hmotnosť priemerného Európana je 75 kg, v praxi však treba rátať so záťažou aspoň 100 kg, rozloženou na ploche podstatne menšej ako 1 m2.

Betonova-strecha-stresna-krytina-vikier

Strešnú konštrukciu je potrebné dimenzovať s ohľadom na všetky tieto vplyvy. Ich zohľadnenie ukazuje, že samotná hmotnosť strešnej krytiny nie je pre strechu rozhodujúca. Rozdiely medzi jednotlivými druhmi krytín sa strácajú, čo dáva stavebníkom reálnu slobodu voľby. Dôležitejšími faktormi ako hmotnosť krytiny sú jej životnosť, bezúdržbovosť, bezpečnosť, estetické kritériá, vplyv na celkovú hodnotu nehnuteľnosti a, samozrejme, cena.

 

Čo je dobré si zapamätať

    • Pri výpočte záťaže stavby je potrebné brať do úvahy hmotnosť konštrukcie celého strešného plášťa.
    • Pri návrhu strešnej konštrukcie je potrebné zohľadniť aj vonkajšie zaťaženie, predovšetkým od vetra a snehu.
    • Posúdenie záťaže strechy a vhodnosť výberu krytiny zverte vždy do rúk odborníka.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.