Strecha s nízkym sklonom a ťažká klasická krytina – ide to dohromady?

V súčasnosti sa veľmi veľa rodinných domov projektuje so strechami s nízkym sklonom strešných rovín do 15°, čo nie vždy korešponduje s túžbou väčšiny stavebníkov po klasickej skladanej strešnej krytine.

Strechy s veľmi nízkym sklonom je možné bez problémov pokryť povlakovými krytinami (napr. PVC fóliami alebo asfaltovými pásmi), projekty však najčastejšie počítajú s kovovými krytinami, keď drážkovanú krytinu, ktorú väčšina ľudí pozná pod názvom odvodeným z nemčiny – falcovaná krytina –, s dvojitou stojacou drážkou možno pri dodržaní niektorých pravidiel použiť už od sklonu 7°, profilované plechy typu klikpanela od 8° a plechové lisované krytiny imitujúce škridlové krytiny od sklonu 15°. Niektorí výrobcovia deklarujú možnosť použitia plechových striech už od sklonu 5°.

Plechové krytiny sa vyrábajú z poplastovaného oceľového pozinkovaného plechu, pričom samotný plech, ale aj vrstvy na ňom nanesených organických povlakov majú rôznu kvalitu, ktorej zodpovedá aj životnosť. Najdlhšiu životnosť a zároveň strechu s najlepšími parametrami, čo sa týka životnosti, ale aj estetických požiadaviek, získame použitím hliníkových, medených a titánzinkových materiálov. S kvalitou však stúpa i cena krytiny.

Hľadanie odpovedí

Aj napriek tejto veľmi širokej škále materiálového i farebného vyhotovenia sa k plechovým krytinám mnoho investorov stavia pomerne rezervovane a trvá na použití betónovej alebo keramickej skladanej strešnej krytiny. Je to však možné? Čo ak je strecha naprojektovaná na ľahkú plechovú krytinu? Unesie zaťaženie ťažkými škridlami? Pôjde to?

Na úvod si povedzme, že skladané ťažké strešné krytiny neboli určené na pokrývanie striech s nízkymi sklonmi. Preto ak ich budeme chcieť použiť na strechy s nízkym sklonom strešných rovín, budeme musieť splniť niekoľko podmienok, aby sme zabezpečili funkčnosť celého strešného plášťa. Strecha s nízkym sklonom, pod tzv. bezpečný sklon strešnej krytiny, sa dá navrhnúť aj zrealizovať, je však potrebné splniť minimálne tri požiadavky:

Vzhľadom na to, že skladaná krytina nemá pri použití na strechy s nízkym sklonom dostatočné hydroizolačné vlastnosti, bude potrebné vytvoriť pod krytinou vodotesné podstrešie. Toto si bezpodmienečne vyžaduje plný záklop strechy vytvorený doskovým debnením. Na debnenie sa inštaluje kvalitná kontaktná fólia poistnej hydroizolácie, ktorej spoje, ako aj napojenia na všetky prestupujúce stavebné konštrukcie musia byť dôkladne zlepené, prípadne aj utesnené špeciálnymi tesniacimi pastami. Zatekaniu vody do podstrešného priestoru budú brániť aj tesniace pásky, prípadne tesniaci tmel nanesený pod kontralaty.

Priestor pod strešnou krytinou musí byť dostatočne odvetrávaný, čo sa zabezpečuje predovšetkým dostatočne vysokou prevetrávacou medzerou pod krytinou vymedzenou výškou kontralaty. Treba počítať s tým, že hlavne pri dlhších strešných rovinách bude potrebné inštalovať kontralaty s výškou 50 až 70 mm. Jej výšku by mal navrhnúť projektant.

Ako je to s hmotnosťou krytiny? Unesie ju naprojektovaný krov?

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky si musíme povedať, že plechové krytiny sa zaraďujú medzi ľahké krytiny a ich hmotnosť sa začína pri 4,5 až 5 kg/m2. Skladané strešné krytiny – či už keramické, alebo betónové – zaťažia 1 m2 strechy hmotnosťou 55 až 60 kg, čo je viac ako desaťnásobok. Pri výpočte zaťaženia stavby a pri projektovaní prierezov a dĺžok jednotlivých častí krovu je nutné brať do úvahy hmotnosť celej strešnej konštrukcie a jej rozloženie na jednotku plochy, a to aj s debnením, fóliami, tepelnými izoláciami a so zaťažením samotnou konštrukciou krovu.

Nemožno však zabudnúť na dodatočné zaťaženie spôsobené vetrom a snehom. Klimatické zmeny, ktorých sme svedkami, spôsobujú, že čoraz častejšie aj územie Slovenska môžu zasiahnuť veľmi silné nárazové vetry. Aj napriek tomu, že posledné roky sú na zimy skúpe, pomerne teplé zimné počasie môže aj do nížin priniesť abnormálne veľké snehové zrážky, ktoré dokážu v priebehu niekoľkých hodín extrémne zaťažiť nosné konštrukcie domu. Ak je objemová hmotnosť čerstvo napadaného sypkého snehu približne 100 kg/m3, mokrý sneh má objemovú hmotnosť až 400 kg/m3. Treba si uvedomiť, že sneh zo striech s nízkym sklonom neskĺzne. Ostane na nich, a ak napadne pol metra mokrého snehu, zaťaží každý štvorcový meter pôdorysu strechy hmotnosťou 200 kg. Väčšie množstvo snehu sa rovná priamoúmerne vyššej záťaži.

Okrem spomenutých zaťažení musíme počítať aj s tým, že na streche sa budú musieť občas pohybovať osoby – remeselníci, kominári, revízni technici a pod. Aj keď je priemerná hmotnosť dospelého muža cca 75 kg, prax ukazuje, že je potrebné počítať s hmotnosťou 100 kg, ktorá však pôsobí na ploche menšej ako jeden štvorcový meter.

Stavbu a strešnú konštrukciu je nutné navrhovať s ohľadom na všetky pôsobiace zaťaženia, pričom hmotnosť strešnej krytiny je len zlomkom zaťaženia. Preto otázka, či krov naprojektovaný na plechovú strechu unesie zaťaženie škridlami, je zodpovedaná. Unesie. Samotná hmotnosť strešnej krytiny nie je pre zaťaženie strechy rozhodujúca, čo dáva stavebníkom pri výbere krytiny slobodu voľby. Ak by ste mali pochybnosti, obráťte sa na projektanta.

Nebude to drahé?

Bude. Ak sme v predchádzajúcom texte písali o opatreniach, ktoré je nutné splniť, aby strecha s nízkym sklonom mohla byť pokrytá skladanou strešnou krytinou a aby takáto strecha bola funkčná a bez problémov slúžila desaťročia, tak sme to robili preto, aby ste mali reálnu predstavu o tom, čo vás čaká. Každý špás niečo stojí, takže aj zrealizovanie všetkých dodatočných opatrení sa prejaví na cene vstupných materiálov, ale aj na zvýšenej prácnosti.

O výslednej cene je však veľmi ťažké hovoriť. Cenové relácie za odborné realizačné práce sa v jednotlivých regiónoch veľmi líšia. Vzhľadom na to, že vytvorenie vodotesného podstrešia si vyžaduje určité skúsenosti, odporúčame obrátiť sa s týmito prácami na overené strechárske firmy. Ak si však splníte sen, určite to bude stáť za to.

Dá sa tento problém vyriešiť iným spôsobom?

Áno, dá. Na každý problém existuje riešenie. Aj v tomto prípade. Najjednoduchším riešením je zväčšiť sklon strechy tak, aby sa sklon strešnej roviny dostal nad 22°, čo je bezpečný sklon strechy pre viacero skladaných strešných krytín. Toto je možné zabezpečiť zväčšením celkovej výšky krovu o niekoľko desiatok centimetrov, čo pre výsledný vzhľad strechy nemusí byť podstatné.

V každom prípade je nutné, aby nový tvar krovu prepočítal odborník a prispôsobil mu parametre. Zväčšením výšky krovu získate väčší sklon strechy, ktorá si nebude vyžadovať budovanie vodotesného podstrešia. S veľkou pravdepodobnosťou ušetríte aj za materiál a montáž plného záklopu. Naopak, k dispozícii budete mať pomerne široký výber skladaných strešných krytín. Jedinou nevýhodou tohto riešenia je mierne zväčšenie pokrývanej plochy spôsobenej predĺžením krokiev.

Čo je dobré zapamätať si

  • Strechy s veľmi nízkym sklonom strešných rovín je možné pokryť keramickou alebo betónovou strešnou krytinou, je však potrebné vykonať viacero opatrení.
  • Návrh a realizáciu strechy s nízkym sklonom strešných rovín zverte do rúk odborníkov, ktorí s tým majú skúsenosti.
  • Predísť zvýšeným nákladom spojeným s realizáciou strechy s krytinou pod bezpečným sklonom je možné návrhom strechy s väčším sklonom strešných rovín už v čase projektovej prípravy stavby domu.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.