Hlučnosť krytiny – čo ju spôsobuje? Porovnanie krytín z hľadiska hlučnosti

V súvislosti s problematikou hluku mnohých zaujíma, ako je to s hlučnosťou strešných krytín. Veď strecha domu je zo všetkých stavebných konštrukcií najviac namáhaná vonkajšími vplyvmi a jej vlastnosti majú zásadný vplyv na stav vnútorného prostredia budovy. Odolné krytiny, ako sú betónová či keramická škridla, sa všeobecne považujú za najmenej hlučné, pričom za najhlučnejšie sú považované plechové krytiny.

Ak vás zaujíma zabezpečenie zvukovej izolácie v interiéri, konkrétne podkroví, odporúčame vám prečítať si náš článok.

Hluk a strešné krytiny

Podľa štatistík sa na Slovensku v priemere každý tretí zákazník pri výbere strešnej krytiny rozhodne pre ľahkú krytinu z plechu. Môže za to tradícia, ale aj relatívne nízka cena a veľký podiel rekonštrukcií, pri ktorých investori kladú dôraz na nízku hmotnosť krytiny. S plechovými krytinami je však spojená otázka zvýšenej hlučnosti. Pri správne navrhnutom strešnom plášti a správne namontovanej krytine je možné znížiť ju.

Dnes sa každá strecha zatepľuje pomerne hrubými vrstvami tepelnoizolačných materiálov, ktoré sú zároveň viac či menej dobrými zvukovoizolačnými hmotami. A ak by to nestačilo, plechové krytiny sa môžu celoplošne podložiť štruktúrovanými rohožami, ktoré okrem iných užitočných vlastností prispievajú aj k útlmu hluku. Použiť možno aj protihlukové pásky. Hlučnosti a vibrácii pri silnejšom vetre a daždi zamedzia i pozdĺžne prelisy na jednotlivých pásoch, s ktorými sa stretávame pri krytine typu „klik systém“. Svoje urobí aj výber plechovej krytiny s granulátovým posypom, ktorá je tiež v ponuke niektorých výrobcov. K zníženiu hlučnosti (a aj k väčšej bezpečnosti a spoľahlivosti strechy) prispieva aj správne kotvenie šablón plechovej krytiny a vhodne navrhnutá a zhotovená nosná konštrukcia krytiny.

Ak to považujete za príliš veľa dodatočných riešení na zabezpečenie zníženej hlučnosti a radšej by ste zvolili hotové riešenie, vyberte si niektorú z ťažkých krytín, napríklad betónovú či keramickú. V ich prípade nie sú potrebné ďalšie riešenia na odstránenie hlučnosti, a tak sa nenavyšuje cena strechy. Výrobcovia betónových a keramických krytín problematiku hlučnosti ich krytín nemusia riešiť. Vzhľadom na pomerne vysokú hmotnosť krytiny a vlastnosti materiálov, z ktorých sú vyrobené, sa takéto krytiny nepovažujú za hlučné.

Obytné budovy a hluk

Žiaľ, riziko vzniku hluku spojené so zrážkami alebo silným vetrom a s ich pôsobením na strešný plášť nie je jediným a ani najväčším rizikom v súvislosti s hlukom. V čase, keď sa domy a byty stavajú na tých najnepravdepodobnejších miestach, často v tesnom susedstve železničných tratí alebo veľkých cestných križovatiek, treba byť veľmi opatrný pri zámere obstarať si cenovo podozrivo výhodné nehnuteľnosti. Problém vzniká aj pri jestvujúcej zástavbe, ktorá sa má stať obeťou dodatočnej výstavby komunikácií, objektov priemyselnej výstavby, obchodných centier a ďalších vymožeností doby.

V súvislosti s problematikou ochrany obytných budov pred hlukom prichádzajúcim z vonkajšieho prostredia je najvhodnejšie urobiť opatrenia priamo na miestach vzniku hluku. Sem patrí napríklad výstavba protihlukových stien, používanie vhodných povrchov ciest, ich včasná oprava, odhlučnenie koľajových zvrškov, cestných priecestí, eliminácia priemyselnej výstavby v blízkosti obytných zón, úprava ich prevádzkového poriadku a pod.

Netreba však zabúdať ani na fakt, že predídenie problémovým situáciám je vždy omnoho efektívnejšie než ich následné riešenie. Občania by preto pri zvažovaní kúpy nehnuteľnosti mali brať do úvahy aj tieto kritériá. Zároveň odporúčame nebyť ľahostajnými voči zámerom budúcej výstavby v okolí vašich nehnuteľností. Včasným zásahom a vhodným pripomienkovaním zamýšľanej výstavby môžete ovplyvniť kvalitu svojho bývania aj napriek zahusťujúcej sa výstavbe.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Nadmerné účinky hluku škodia nášmu zdraviu.
  • Problémy s hlučnosťou môžu mať plechové krytiny.
  • Hlučnosť krytín nemusí byť problémom, ak sa vykonajú opatrenia, ktoré sú dnes známe a pomerne jednoducho realizovateľné, no finančne nezanedbateľné.
  • Najmenej hlučné sú ťažké krytiny, ako betónová či keramická.
  • V záujme ochrany zdravia je potrebné pri výstavbe nehnuteľností vykonať opatrenia na zníženie úrovne hladiny hluku.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.