Plán obnovy rodinných domov pod lupou #2: požiadavky na žiadateľa a termíny

V predchádzajúcom príspevku na tému plánu obnovy rodinných domov sme podrobne rozoberali ciele grantu a tiež to, kto a v akej výške naň má nárok. Dnes sa pozrieme na konkrétne požiadavky na získanie grantu a spôsob, ako oň požiadať.

Požiadavky na žiadateľa o dotácie z plánu obnovy

O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba – občan EÚ –, ktorá má trvalý pobyt na území SR. Trvalý pobyt musí mať aj v dotknutom rodinnom dome, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a to až do momentu vyplatenia dotácie. Musí mať spôsobilosť na právne úkony a nebola odsúdená za trestný čin v oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ nesmie mať žiadne väčšie dlhy a daňové nedoplatky či nedoplatky sociálneho a zdravotného poistenia. Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Spoluvlastníci určia a splnomocnia jedného hlavného žiadateľa, ktorý bude žiadosť predkladať.

Rodinný dom, na ktorý sa bude dotácia žiadať, musí byť vo všetkých dokumentoch označený ako rodinný dom. Týka sa to listu vlastníctva, projektu, energetického hodnotenia i energetického certifikátu. Dom musí byť využívaný na bývanie. Na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nesmie využívať viac ako 10 % jeho podlahovej plochy. Dom musí byť skolaudovaný pred 1. januárom 2013 a musí mať stanovenú energetickú hospodárnosť pred obnovou domu odborne spôsobilou osobou.

Prehľad termínov plánu obnovy

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať už od polovice októbra 2022. Výzva bude ukončená 28. februára 2023 alebo po vyčerpaní pridelených prostriedkov vo výške 30 miliónov eur. Ak nestihnete túto výzvu, nezúfajte. Program obnovy rodinných domov bude pravidelne pokračovať ďalšími výzvami až do roku 2026.

Prvý február 2020 je najskorším dátumom, ktorý môže byť na faktúre za uskutočnené stavebné práce v prípade, že ste svoj dom začali obnovovať pred spustením výziev. Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

Dĺžka 12 mesiacov je maximálny čas odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie, počas ktorého môžu prebiehať práce zamerané na obnovu domu v prípade, že sú realizované na základe stavebného povolenia. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby – kolaudačného rozhodnutia.

Dĺžka 8 mesiacov je maximálny čas odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie, počas ktorého môžu prebiehať práce zamerané na obnovu domu v prípade, že sú realizované na základe ohlášky. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela alebo jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Dátum 31. marec 2026 je posledný možný termín na ukončenie akýchkoľvek súvisiacich prác na obnove rodinného domu.

Poznámka: Slovenská agentúra životného prostredia môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu, a to v prípade, že obnova domu zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci tejto výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Ako podať žiadosť o dotácie

Žiadosti o dotácie sa podávajú výlučne online prostredníctvom formulára na stránke Obnova rodinných domov – Žiadosť (obnovdom.sk).

Množstvo ďalších informácií získate na stránke Obnova rodinných domov – Dokumenty (obnovdom.sk).

Ak máte radšej osobný kontakt, môžete navštíviť jednu z desiatich regionálnych kancelárií po celom Slovensku, kde vám informácie poskytnú kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia. Ich zoznam nájdete na stránke Obnova rodinných domov (obnovdom.sk).

S plánom obnovy rodinných domov súvisí aj rekonštrukcia strechy. Sledujte náš magazín, aby vám neuniklo nič dôležité. Všetky články na túto tému nájdete v kategórii rekonštrukcia.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.