Možnosti zastrešenia garáže

Je veľmi pohodlné mať automobil zaparkovaný v garáži chrániacou ho pred poveternostnými vplyvmi (aj pred vandalmi a zlodejmi), a zároveň poskytujúcou aj miesto na uloženie sezónneho športového vybavenia, náradia pre záhradkárčenie alebo hobby. V dnešnom príspevku sa pozrieme bližšie na problematiku zastrešenia garáže.

Garáže z hľadiska ich umiestnenia možno rozdeliť na tri základné typy:

 • samostatne stojace garáže (jednotlivo alebo v skupinách),
 • garáže priliehajúce k objektu,
 • garáže ako súčasť objektu.

Vzhľadom na to, že umiestnenie garáže má veľký vplyv na voľbu krytiny, resp. na skladbu celého strešného plášťa, pozrieme sa na jednotlivé kategórie bližšie. A vzhľadom na to, že najmenej problémov budeme mať so zastrešením garáží, ktoré sú súčasťou objektu, začneme odzadu.

Garáž ako súčasť objektu či samostatná?

Garáže, ktoré sú súčasťou objektu, vlastne vôbec žiadnu strechu nepotrebujú. Tým, že sú umiestnené priamo v budove, zdieľajú s ňou spoločnú strechu. Takéto garáže sú naprojektované najčastejšie v priestoroch pod úrovňou terénu, prípadne na spodných podlažiach budovy. Je jedno či ide o rodinný dom, obytný komplex alebo viacúčelovú budovu (bývanie, kancelárie, obchody, voľnočasové aktivity a pod.). Vo výnimočných prípadoch môžu byť garáže na najvyšších podlažiach, a to obvykle v budovách, ktoré sa stavajú vo svahoch a obslužné komunikácie k nim vedú z vyšších polôh. Budovu s garážami, prípadne parkovacími stojiskami, potom chráni spoločná strecha.

Ak garáže priliehajú k obytnému objektu, konštrukcia strechy by mala rešpektovať konštrukciu strechy hlavnej budovy a tvarovo i materiálovo ju vhodne doplniť tak, aby vytvorili vizuálne i funkčne harmonický celok. Do projektu zastrešenia určite prehovorí aj odborne spôsobilá osoba v oblasti protipožiarnej ochrany.

Pri samostatne stojacich garážach, resp. pri návrhu a realizácii ich striech možno azda najviac popustiť uzdu fantázii. Vzhľadom na to, že ide o strechy s malou plochou v neveľkej výške, vieme sa do ich realizácie pustiť aj svojpomocne.

Samostatne stojace garáže s plochou strechou tvoria na Slovensku asi najväčší podiel. Určite k tomu prispieva aj stále veľké množstvo betónových prefabrikovaných garáží, ktoré bolo možné zrealizovať za čias socializmu, ale aj dnes, a to za veľmi prijateľnú sumu. Tieto garáže sú takmer bez výnimky pokryté natavenými asfaltovanými pásmi rôznych akostí. V ideálnom prípade sú strechy z troch strán opatrené záveternými lištami zamedzujúcimi odkvapkávanie vody po obvode strechy, ale ich hlavnou úlohou je chrániť obvodové štruktúry natavenej krytiny pred podfúknutím a proti vnikaniu vlhkosti i nečistôt. Štvrtá, najnižšie položená strana strešnej roviny, je ukončená odkvapovou lištou a podľa možnosti aj žľabom na odvod zrážkových vôd. Ak krytina vašej strechy vykazuje známky poškodenia, sú na nej výraznejšie trhliny, prípadne časti krytiny chýbajú, je čas na jej opravu. Ak ste zruční, do opravy sa môžete pustiť aj svojpomocne. Na určitý čas pomôžu asfaltové nátery, ktorých je na trhu dostatok. Efektívnejšie je natavenie nových kvalitných asfaltovaných pásov.

Ploché strechy garáží môžu byť pokryté aj ďalšou povlakovou krytinou – PVC fóliou, ktorá sa v pásoch natavuje a kotví na podkladové kotviace pásy. Podobne ako pri strechách z asfaltovaných pásov, aj tento typ povlakových krytín si vyžaduje montáž záveterných líšt a odkvapovej hrany. Menšie poškodenia fóliovej krytiny je možné opraviť natavením „záplaty“. S výmenou PVC fólie si svojpomocne zrejme neporadíte. Túto prácu je lepšie zveriť do rúk odborníkom, ktorí si s ňou na streche garáže poradia za niekoľko hodín.

Niektoré ploché strechy garáží majú plechové krytiny vyrobené z pásov plechu drážkovaním (falcovaním). Životnosť takýchto striech možno predĺžiť pravidelnou údržbou a antikoróznym náterom. V nevyhnutných prípadoch je možné plechovej streche predĺžiť životnosť aj asfaltovým náterom, ktorým dočasne ošetríte aj menšie trhliny v plechoch. Definitívnym riešením je však výmena krytiny, no tú s veľkou pravdepodobnosťou sami nezvládnete.

Vo výnimočných prípadoch sa stretávame s plochými strechami, ktoré sú funkčné. Popri úlohe chrániť stavbu garáže môžu slúžiť ako terasa, miesto na opaľovanie chránené pred zvedavými pohľadmi susedov, na chov včiel a pod. Krytiny takýchto striech sú vyhotovené ako povlakové a je na nich vybudované súvrstvie navrhnuté v súlade s odporúčaným využitím. K dispozícii je veľa možností, my uvádzame aspoň niektoré:

 • dlažba uložená na rektifikačných terčoch,
 • geotextília a zásyp z kamennej drviny,
 • geotextília a vrstva zeme pre extenzívnu alebo intenzívnu výsadbu zelene a pod.

Ak uvažujete o zmene a chcete plochej garážovej streche pridať ďalšiu funkciu, nezabudnite si nechať posúdiť vhodnosť stavebnej konštrukcie od statika.

Šikmá strecha garáže

Mnoho majiteľov garáží sa zamýšľa nad možnosťou nahradenia plochej strechy šikmou. Je to veľmi lákavá myšlienka a realizácia je takmer vždy možná. Ako sa hovorí: „Zmena je život“. Budete musieť vybudovať nový krov a následne sa rozhodnúť pre jednu z množstva krytín dostupných na trhu. Aby ste mali čo najširšiu možnosť výberu a vyhli sa zbytočným komplikáciám pri realizácii novej strechy, upozorňujeme vás, že by ste mali uvažovať nad sklonom strechy minimálne 22,5°. Pred zmenou je nutná konzultácia so statikom, ktorý posúdi únosnosť stavby a požiarnym špecialistom, ktorý zhodnotí bezpečnosť budúcej stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany.

Poďme teda k šikmým strechám. Ponuka krytín pre šikmé strechy garáží je, v porovnaní s plochými, podstatne širšia.

Na výber máte:

 • betónové krytiny,
 • keramické krytiny,
 • maloformátové plechové krytiny,
 • veľkoformátové plechové krytiny, tzv. škridlaplechy,
 • drážkované kovové krytiny, resp. ich náhrady,
 • asfaltované šindle,
 • asfaltované lepenky s 3D vzormi a pod.

Je len na vás, akú krytinu si vyberiete. Výber však prispôsobte hlavnej stavbe, prípadne okolitým stavbám, aby vaša garáž medzi ne harmonicky zapadala.

Pri nákupe krytiny nezabudnite na nákup potrebného doplnkového materiálu pre vytvorenie hrebeňa, štítov a odkvapovej hrany. V niektorých prípadoch budete musieť počítať aj s protisnehovou ochranou. Súčasťou nákupu budú aj komponenty pre odvodnenie strechy, teda žľaby, kotlíky, odpadové rúry a ich doplnky. Počítajte aj s tým, že pre zlepšenie parametrov novovzniknutej strechy garáže nezaškodí doplniť strešný plášť o fóliu poistnej hydroizolácie. Zvážiť treba aj možnosť zateplenia, čo sa na cene strechy prejaví, vzhľadom na jej malú výmeru, len nepatrne.

Ak ste primerane zruční a máte dosť odvahy, s výmenou strešnej krytiny na šikmej streche garáže si s veľkou pravdepodobnosťou poradíte. Preštudujte si však dôsledne montážne návody na zakúpený materiál, ktoré dostanete od obchodníkov, alebo si ich bez problémov nájdite na webe. Ak si strechu garáže zrekonštruujete sami, dlho vás bude hriať pocit dobre vykonanej práce (a zrejme zažijete aj pocit pokory pred každodennou prácou strechárskych majstrov).

Čo je dobré si zapamätať?

 • Pre realizáciu strechy garáže platia rovnaké pravidlá ako pre ktorúkoľvek strechu.
 • Aj keď rozsah prác na streche garáže nabáda na svojpomocnú realizáciu, posúďte svoje schopnosti a možnosti reálne, aby ste neboli z výsledku vášho úsilia rozčarovaní.
 • Ak máte pri rekonštrukcii strechy vašej garáže v úmysle zvýšiť zaťaženie stavby (funkčná strecha, nahradenie plochej strechy šikmou), konzultujte váš zámer so statikom.
 • Nezabudnite, že garáž so svojou strechou bude súčasťou vášho životného priestoru. Postarajte sa o jej návrh a realizáciu tak, aby vám dlhé roky prinášala radosť i úžitok.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.