Infografika: Znaky krytiny, ktorá vydrží roky

Infografika znaky krytiny ktora vydrzi roky title

Máte novučičkú strechu. So strechárskou firmou ste boli spokojní, ale predsa vo vás hlodá červíček pochybností, či je všetko tak, ako má byť, a či strecha bude slúžiť bez problémov desaťročia tak, ako vám to sľubovali. Pozrime sa preto bližšie na strešné krytiny.

Keramická krytina

Výroba keramickej alebo pálenej škridly má históriu siahajúcu do obdobia niekoľkých storočí pred naším letopočtom. Šlo o obrovský pokrok, keďže krytina bola nehorľavá a prispievala tak k bezpečnosti zväčšujúcich sa miest. Mnoho storočí sa vyrábali len režné škridly. Glazované škridly sa začali vyrábať pred viac ako tisíc rokmi – kde inde ako v Číne. Prvé krytiny mali plochý tvar bez zámkov, ktoré tvarovo pripomínajú bobrovku. Neskôr, v starom Ríme, boli nahradené krytinou v tvare tegulae – predchodkyňou prejzy. Tegulae sa skladala z dvoch druhov tvaroviek. Spodnú časť tvorila plochá škridla s bokmi vyhnutými dohora. Škridly sa ukladali vedľa seba a miesto spoja sa prekrývalo korýtkom v tvare mierne zužujúceho sa polvalca.

Prejzová krytina, ktorá sa s obľubou používa v Európe dodnes, sa skladá z plochejšieho spodného korýtka a klenutejšej hornej prejzy. Obe majú valcový, resp. mierne kužeľový tvar. V priebehu 18. storočia badať nástup plochých krytín typu bobrovka a odvtedy sa tvarová rozmanitosť rozširuje od ťahaných až po lisované škridly s tvarovými zámkami na všetkých štyroch stranách tak, ako ich poznáme dnes. Keramické škridly sa vyrábajú z odležaného ílu, ktorý sa pred spracovaním melie a zvlhčuje. Následne sa vo formách lisujú do požadovaného tvaru, sušia a vypaľujú. Ich tvar je veľmi presný. Tvarové zámky do seba zapadajú veľmi presne, čo zamedzuje zatekaniu zrážkovej vody do podstrešného priestoru a prispieva k stabilite krytiny na streche. Povrch sa zušľachťuje engobovaním alebo glazovaním. Obe povrchové úpravy umožňujú rôzne farebné kreácie, ale predovšetkým uzatvárajú povrch materiálu a prispievajú tak k predĺženiu životnosti.

keramicka-krytina-strecha

Keramická krytina nájde uplatnenie na rodinných i bytových domoch. Je veľmi odolná, a preto vhodná pre klimatické podmienky na celom území Slovenska a vo všetkých nadmorských výškach. Patrí medzi najpoužívanejšie strešné krytiny. Na historických budovách sa používa bobrovka alebo ťahaná krytina typu Steibrück. Jej životnosť je 80 až 100 rokov. Pokiaľ je keramická krytina správne namontovaná, bude vám slúžiť celý život.

Betónová krytina

História tejto krytiny siaha do roku 1844, keď sa majiteľovi kameňolomu Rudolfovi Kroherovi v nemeckom Staudachu podarilo vyrobiť prvú cementovú škridlu. Spočiatku šlo o ručnú výrobu, ktorá bola v priebehu minulého storočia nahradená sériovou veľkovýrobou na automatizovaných výrobných linkách. Jednotlivé škridly sa vyrábajú lisovaním pod vysokým tlakom zo zmesi štrku, cementu a vody. Následne pobudnú v sušiacej peci pri teplote 60 °C a potom 21 dní zrejú v skladoch výrobného závodu. Vzhľadom na to, že ide o betónový výrobok, materiál dozrieva aj po montáži na strechu a jeho pevnosť ešte niekoľko desaťročí stúpa. Betónová škridla
je veľmi homogénny výrobok, ktorý sa vyznačuje pevnosťou, presnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, o čom svedčia aj strechy, ktoré fungujú a majú viac ako sto rokov.

betonova-krytina-strecha

Vývoj v oblasti strešných krytín priniesol požiadavku na neustále zlepšovanie povrchovej úpravy, a tak sú dnes k dispozícii úpravy, ktoré
zapečaťujú povrch betónových škridiel a zvyšujú tak ich odolnosť voči poveternostným vplyvom, alebo úpravy schopné odrážať slnečné žiarenie a zabraňovať tak prehrievaniu podstrešných priestorov. K absolútnej novinke patria škridly so zabudovanými fotovoltickými článkami.

Betónové škridly majú životnosť porovnateľnú s keramickými. Sú mimoriadne spoľahlivé. Ich tvar je presný a výsledok pokrytia profesionálnymi firmami dokonalý.

Plechová krytina

Pod pojmom plechová krytina sa ukrýva niekoľko skupín krytín vyrobených z plechu, ktoré sa navzájom veľmi líšia.

V poslednom čase sa na Slovensku tešia veľkej popularite krytiny z tzv. škridla plechu, ktoré patria medzi veľkoformátové plechové krytiny. Vyrábajú sa lisovaním pozinkovaného plechu do šablón s tvarom pripomínajúcim škridlovú strechu. Plech má najčastejšie hrúbku 0,5 mm, avšak kúpiť sa dajú aj tenšie. Platná klampiarska norma predpisuje najmenšiu hrúbku plechu pre klampiarske výrobky 0,6 mm. Oceľový plech je chránený pozinkovaním a farebnou vrstvou rôzneho zloženia a následne aj rôznej kvality. Jednotlivé šablóny môžu mať rôznu dĺžku. Väčšinou je možné strechy bežných rodinných domov pokryť šablónami bez nutnosti ich nadstavovania. Montáž je veľmi rýchla. Často ju zvládnu aj laici. Nedostatkom je, že krytina sa kotví do nosnej konštrukcie stovkami skrutiek. Tieto síce majú integrované podložky, avšak časom sa uvoľňujú, otvory sa zväčšujú a tesnosť strechy je otázna. Tento nedostatok si výrobcovia plechových krytín uvedomujú a na trh prichádzajú s krytinami s prekrytým kotvením. Sú to krytiny maloformátové a kotvenie jedného radu krytiny je prekryté šablónami nasledujúceho radu. Materiály sú rovnaké ako v prípade „škridla plechov“, menšie formáty krytiny však umožnili nástup plechov s granulátovým posypom, ktoré sú pevnejšie a lepšie tlmia hluk.

Akýmsi prechodom medzi veľkoformátovými krytinami so skrytým kotvením a klasickou drážkovanou (falcovanou) krytinou sú krytiny typu klik panelov, ktoré vzhľadom pripomínajú drážkovanú krytinu, avšak montáž sa robí priamym kotvením pásu krytiny do podkladu a následným nakliknutím nasledujúceho pozdĺžneho pásu, ktorý prekryje skrutky. Tento typ krytiny si vyžaduje husté latovanie alebo plný záklop. Klik panely sa vyrábajú najčastejšie lisovaním z pozinkovaného plechu s farebnou úpravou. Povrch môže byť ozvláštnený reliéfom imitujúcim námrazu, drevo alebo pomarančovú kôru. Všetky plechové krytiny trpia na zvýšenú hlučnosť. Tú je možné eliminovať použitím štruktúrovaných rohoží. V prípade krytiny typu klik panel je však použitie štruktúrovaných rohoží nevhodné. Mohlo by dôjsť k otváraniu tvarových zámkov. K dispozícii sú náhradné možnosti – nalepenie tlmiacich pásov po dĺžke jednotlivých panelov alebo nanesenie tlmiacej vrstvy z rubovej strany krytiny už vo výrobe.

plechova-kovova-krytina-strecha

Jednotkou medzi plechovými krytinami sú klasické drážkované (falcované) krytiny, ktoré si však pri montáži vyžadujú fortieľ klampiarskeho majstra. No sú to krytiny veľmi spoľahlivé, so životnosťou niekoľko desiatok rokov, na čom sa spolupodieľa aj materiál plechu. Drážkované krytiny je možné robiť z klasického pozinkovaného plechu, farbeného plechu, ale vzhľadom na náročnosť vyhotovenia sa oplatí investovať do hliníkového, titánzinkového, prípadne až medeného plechu.

Zvláštnou skupinou sú maloformátové plechové krytiny z ušľachtilých kovov, ktoré majú vždy skryté kotvenie. Sú trváce a veľmi spoľahlivé. Životnosť plechových krytín je od 25 do 40 rokov, pri použití plechov z farebných kovov sto rokov.

Ďalšie druhy krytín

K vyššie spomínaným krytinám sa pridružujú ďalšie skupiny krytín vyrobených z plastov, prírodných materiálov alebo na báze asfaltovaných lepeniek. Plastová krytina je prínosom pre ochranu životného prostredia, keďže na jej výrobu sa používajú recyklované materiály. Jej životnosť je porovnateľná s betónovou krytinou. Asfaltované alebo bitúmenové šindle sa vyrábajú vysekávaním z asfaltovaných pásov rôznej kvality s granulátovým posypom. Ich výhodou je, že montáž vyžadujúcu plné debnenie zvládne aj laik. Sú vhodné pre členité strechy so sklonom 5 až 85°. Žiaľ, životnosť tohto typu krytiny je v závislosti od použitého nosného materiálu len 15 až 25 rokov, výnimočne 30. Preto treba ich použitie na obytných budovách zvážiť. Navyše, cena krytiny s dlhšou garantovanou životnosťou prevyšuje cenu keramických alebo betónových škridiel. Krytiny z prírodných materiálov sú paradoxne pomerne drahé. Ich montáži sa venuje pomerne málo skúsených remeselníkov. Vyžadujú si sústavnú pozornosť a údržbu, od ktorej sa odvíja aj životnosť konkrétnej strechy. Obvykle sú vhodné pre strechy so sklonom nad 35°.

Osobitnú skupinu tvoria krytiny z bridlice, ktoré však v našej krajine nemajú veľkú tradíciu. Jednotlivé šablóny tejto krytiny sa vysekávajú ručne zo štiepanej bridlice a kotvia sa na plný záklop strechy. Ich životnosť je v podstate neobmedzená.

Namiesto záveru

Hlavnou úlohou všetkých strešných krytín je chrániť stavbu a jej vnútorné vybavenie pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Na ich spoľahlivosti a funkčnosti sa podieľajú viaceré vlastnosti.

Deformácia krytiny pri pohybe po nej, prípadne pri extrémnych meteorologických javoch je ďalšia vlastnosť, ktorá si zaslúži úvahu. Plechové krytiny s hrúbkou 0,5 mm (a aj nižšou) sú podstatne náchylnejšie na takéto poškodenia. Betónové a keramické krytiny odolávajú omnoho lepšie, hoci aj tie môžu občas prasknúť. Ich obrovskou výhodou je však to, že poškodenú časť je možné bez problémov vymeniť bez toho, aby strecha utrpela na estetike, čo na niektorých druhoch plechových krytín nie je možné.

Hmotnosť krytiny je veľmi zaujímavý parameter. Plechové krytiny majú hmotnosť od štyroch – piatich kilogramov na štvorcový meter, betónové a keramické krytiny majú hmotnosť okolo 45 kg/m2, pri krytinách typu bobrovka ešte viac. Predajcovia lacných typov plechových krytín veľmi často argumentujú hmotnosťou krytiny v súvislosti s nižším zaťažením krovu, a teda jej vhodnosťou pre subtílnejšie krovy, prípadne krovy nahlodané časom. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že k zaťaženiu od hmotnosti samotnej krytiny je nutné pripočítať zaťaženie od ostatných súčastí krovu (latovanie, plný záklop strechy, tepelné izolácie a pod.) vrátane zaťaženia snehom a vetrom, ktoré prekračuje hmotnosť samotnej krytiny. Pri projektovaní budov sa počíta so zaťažením vrstvou snehu s hmotnosťou 50 – 150 kg/m2, vo vybraných horských oblastiach až 250 kg/m2 a zaťažením vetrom v rozsahu 45 – 55 kg/m2. Takže aj napriek tomu, že plechová škridlová krytina je výrazne ľahšia ako betónová alebo pálená škridla, z hľadiska dimenzovania to nemá na krov významný vplyv.

Potreba prevetrávania priestoru pod krytinou je požiadavka, ktorá je v prípade použitia plechových krytín mimoriadne dôležitá. Na chladnom povrchu plechu zo spodnej strany krytiny totiž kondenzuje vzdušná vlhkosť, ale aj vlhkosť, ktorá sa sem dostala z interiéru. Skondenzovanú vlhkosť je nutné z priestoru pod krytinou dôsledne odviesť a odvetrať. V opačnom prípade napácha veľa škôd na krytine samotnej, ale aj na tepelnej izolácii alebo krove. Vzhľadom na vysokú tepelnú vodivosť kovových materiálov je táto potreba v porovnaní s keramickými alebo betónovými krytinami podstatne dôležitejšia.

Vhodnosť krytiny je rozhodujúci parameter pri posudzovaní možnosti použitia konkrétnej krytiny pre navrhnutý sklon strechy. Pri posudzovaní podľa tohto hľadiska sú plechové strechy v miernej výhode. Drážkované krytiny a krytiny typu klik možno použiť už pre sklony strechy od 5, resp. 7° a veľkoformátovými šablónami je možné pokrývať strechy so sklonom od 15°. Pre sklony striech nad 22° je k dispozícii už slušný výber krytín. V prípade, že chcete pokryť strechu krytinou určenou pre väčšie sklony, môžete ju použiť, len ak vytvoríte vodotesné podstrešie. Otázne je, či je účelné projektovať strechy s veľmi nízkymi sklonmi a nútiť tak investorov do zvýšených investícií.

Životnosť a záručné podmienky sú dva pojmy, ktoré si nemožno zamieňať. Životnosť keramických a betónových krytín často presahuje život jednej generácie. Bežné sú strechy s krytinou viac ako storočnou. Výrobcovia poskytujú na svoje krytiny a príslušenstvo k nim záruku 15 rokov a viac, pričom na samotnú krytinu nemajú problém dať aj 50-ročnú záruku. Obvykle ide o záruku na mrazuvzdornosť. Poškodenia prírodnými živlami, mechanické poškodenia a zmeny farby sú zo záruky vyňaté.

U plechových krytín sa stretávame pri záručných podmienkach s pomerne slušnou kreativitou – všeobecnou zárukou, zárukou na povrchovú úpravu, na materiál, na prehrdzavenie atď. U pozinkovaných farbených plechov je zvyčajne zmena farebného odtieňa zo záruky vyňatá. Seriózny výrobca poskytne záruku na povrchovú úpravu 15 – 20 rokov a na hrdzavenie 30 rokov a viac.

Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci – alebo zopár riadkov o cenách. Veľmi často sa stretávame s bombastickými reklamnými heslami o cene krytiny „len“ 6 eur a niečo za štvorcový meter. Vždy si treba nechať vyhotoviť cenovú ponuku na celú strešnú krytinu, resp. celý strešný plášť a porovnávať porovnateľné. Pri cenách rozhoduje každý detail, a teda ceny za všetky nutné doplnky k streche vrátane prác. Je totiž možné, že príliš nízka cena základnej krytiny sa prudko navýši vysokou cenou doplnkov a ešte vyššou cenou za montáž a nepriaznivo sa odzrkadlí v jej životnosti.

Čo je dobré zapamätať si:

  • Všetky krytiny predávané na Slovensku majú parametre definované v technických listoch alebo vo vyhláseniach o parametroch, na ktoré sa možno spoľahnúť.
  • Na životnosť strechy má vplyv nielen správne navrhnutá a namontovaná krytina, ale celá skladba strešného plášťa.
  • Životnosť strechy je len taká, aká je životnosť jej najslabšieho článku.
  • Pri výbere strešnej krytiny nehľaďte len na jej estetickú stránku, snažte sa zorientovať aj v kvalitatívnych parametroch, konzultujte s odborníkmi.
  • Vo všeobecnosti platí, že za kvalitu si treba priplatiť.
  • Životnosť strechy môžete predĺžiť pravidelnou údržbou a servisom.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.