Infografika: Plochá verzus šikmá strecha

ilustracia plochej strechy a šikmej strechy

Plochú strechu alebo šikmú? To je otázka, ktorá trápi množstvo ľudí uvažujúcich o výstavbe nového domu. Rozhodovanie nie je jednoduché. Každá z týchto striech má množstvo prívržencov, ale aj neprajníkov. Obe musia určite spĺňať svoju základnú úlohu. Musia chrániť nehnuteľnosť pred poveternostnými vplyvmi a tým aj majetok jej majiteľov.

Základné parametre

Ak chceme porovnávať ploché a šikmé strechy, mali by sme vedieť, že plochá strecha je strecha so sklonom krytiny v rozmedzí 0° až 10°, šikmá strecha má sklon krytiny v rozsahu 10° až 45°, pri väčších sklonoch hovoríme o strmej streche.

Vzhľad

Tvar strechy má rozhodujúci vplyv na výsledný vzhľad celej nehnuteľnosti. Do horských oblastí sa hodí viac šikmá strecha. Moderným mestským domom svedčí pre zmenu plochá strecha. Táto je výhodnejšia aj pre stavby so zložitejším pôdorysom a je schopná preklenúť väčšie vzdialenosti či umožniť naprojektovať veľkorysé priestory. Do tvaru strechy môže prehovoriť aj obecný úrad, ktorý tieto otázky rieši svojimi všeobecne záväznými nariadeniami, prípadne inými legislatívnymi opatreniami.

Krytiny

Na vzhľad strechy má popri jej tvare obrovský vplyv aj použitá strešná krytina. Pre šikmé strechy je veľká možnosť výberu z hľadiska základných materiálov, tvarov, ale aj povrchových úprav a farieb. K dispozícii sú tak skladané krytiny, od klasických betónových a keramických, cez vláknocementové a plechové, až po drevené šindle alebo napríklad slamu, evokujúce návrat k tradíciám. Použiť sa dajú aj veľkoformátové plechové krytiny. Fabricky vyrábané krytiny môžu mať povrch hladký (matný alebo lesklý), alebo povrch s minerálnym posypom. K dispozícii je aj množstvo tvarov krytín. Ak ste milovníkom farieb a máte svoj najobľúbenejší odtieň, vedzte, že katalógy strešných krytín farbami hýria.

Obrovský sortiment strešných krytín umožňuje pokryť každú šikmú strechu, dokonca aj takú, ktorá má sklon už 7°. Ten sa považuje za hraničný. Strechu s takýmto nízkym sklonom možno v súčasnosti pri dodržaní ďalších podmienok zrealizovať klasickou technológiou plechovej drážkovanej krytiny, ale aj pomocou tzv. klik systému, ktorý dômyselne nahrádza na drážkovanú krytinu, náročnú na remeselné spracovanie. Pre tento sklon trh ponúka aj betónovú škridlu. Vo všeobecnosti platí, že bezpečný sklon šikmej strechy je 22,5°. Ak plánujete strechu s takýmto alebo väčším sklonom, nebudete pri výbere strešnej krytiny, okrem peňazí, limitovaní ničím.

Pri plochých strechách je výber strešných krytín pomerne obmedzený. Vzhľadom na to, že samotná krytina je viditeľná len pri pohľade zhora, tento aspekt ani nie je rozhodujúci. Ploché strechy chránia pred poveternostnými vplyvmi povlakové krytiny tvoriace súvislú vodotesnú vrstvu na povrchu strešného plášťa. Povlakové krytiny bývajú tvorené asfaltovanými pásmi alebo rôznymi druhmi plastových fólií.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať návrhu strešnej skladby pre vegetačné strechy, ktoré okrem vodotesnosti musia odolávať aj prerastaniu koreňov. Výrobcovia dnes v tomto segmente bežne ponúkajú viacero vhodných materiálov.

Ekonomika výstavby a bývania

Z pohľadu úspor energií by sa mali projektovať a následne budovať také strechy, ktoré sú čo najjednoduchšie a majú čo najmenšiu plochu, ktorú je potrebné v záujme splnenia tepelno-technických požiadaviek zatepliť. Tomuto kritériu najlepšie vyhovujú ploché a pultové, prípadne sedlové strechy. Posledné menované strechy, predovšetkým tie s čo najmenším sklonom, majú podľa tepelno-technických maximálne do 20°. (Tento sklon je však z hľadiska výberu strešných krytín pod hranicou bezpečného sklonu striech, čo spôsobuje predraženie výstavby. Preto je potrebné nájsť kompromisné riešenie.)

Konštrukcia plochej strechy je veľmi jednoduchá. Je to v podstate stropná konštrukcia nad najvyšším obytným podlažím, ktorá je chránená tepelnou izoláciou a precízne zabudovanou izoláciou proti vode.

Ľudia s ekologickým zmýšľaním obvykle počítajú s vybudovaním vegetačných striech. Tie sa na plochých strechách alebo strechách s nízkymi sklonmi budujú bez väčších problémov. Nie sú výnimkou ani šikmé vegetačné strechy, ich zhotovenie a aj následná údržba sú však zložitejšie. Vegetačná strecha prispieva k vylepšeniu tepelnej pohody pod strechou. V zimnom období izoluje pred chladom a v letnom chráni stavbu veľmi účinne pred prehrievaním.

krytiny-strechy

Strecha s nízkym sklonom má teda minimálny povrch, ktorý je potrebné zatepliť. Je preto menej náročná na spotrebu zabudovaných materiálov, ale aj náklady na prácu remeselníkov budú spravidla nižšie.

Čo sa týka šikmých striech, ruka v ruke s jednoduchými tvarmi ide aj úspora financií. Čím je teda strecha tvarovo jednoduchšia, tým sa jednoduchšie buduje a zároveň je v nej pomerne málo detailov náročných na remeselné spracovanie. So znižovaním počtu náročných detailov klesá aj množstvo prípadných porúch strechy v budúcnosti. Ak teda šikmú strechu, tak v jednoduchosti vedie sedlová. Za ňou nasleduje valbová strecha, ktorá je už podstatne komplikovanejšia, lebo so sebou prináša potrebu prirezávania strešnej krytiny, ale aj všetkých súčastí strešného plášťa, vrátane izolácií. Tým vzniká väčšie množstvo odpadu, ktorý sa obvykle nedá ďalej použiť. Náročnejšia je aj na objem prác remeselníkov, ale aj ich kvalitu.

V prípade stavby strechy s obytným podkrovím je potrebné počítať aj s presvetlením priestorov. Strešné okná alebo vikiere sú podstatne drahšie ako klasické okná porovnateľných tepelno-izolačných parametrov použité v obytných priestoroch pod plochou strechou.

Ďalšie využitie strechy

V tejto oblasti jednoznačne vedú ploché strechy. Sú ako stvorené na ďalšie účelné použitie. Ploché strechy je možné bez problémov využiť ako terasy určené na voľnočasové aktivity, dajú sa tiež zazeleniť jednoduchou bezúdržbovou zeleňou. Pre milovníkov záhradkárčenia s obmedzeným pozemkom môžu byť strechy miestom sebarealizácie. Na plochách strechách možno nielen záhradkárčiť, ale aj chovať včely, dokonca si aj zaplávať.

Ak plánujete na vašej streche umiestniť solárne zariadenia, tak v prípade plochej strechy budete mať ideálny priestor na ich umiestnenie, natočenie voči slnku i nastavenie najvhodnejšieho uhla sklonu. Ak budete chcieť inštalovať solárne zariadenia na šikmú strechu, môže vás obmedzovať poloha jej strán voči slnku. Preto je dobré nad umiestnením solárnej techniky uvažovať už v štádiu projektovej prípravy stavby.

Spoľahlivosť – poruchovosť

Ako sme písali v úvode, ploché a šikmé strechy sú akýmisi protipólmi v názoroch laikov i odbornej verejnosti. Každá z týchto striech má množstvo prívržencov, ale aj neprajníkov, ktorí by o ich výhodách a nedostatkoch dokázali debatovať hodiny. Určite však vieme, že ich spoľahlivosť závisí od správneho návrhu strešného plášťa i od jeho kvalitného vyhotovenia.

Ploché strechy, ktoré mávali v minulosti pomerne veľa porúch, sú dnes veľmi spoľahlivé. Dnešné materiály a ich neustály technický vývoj umožňujú realizovať naozaj bezproblémové strechy, k čomu prispieva aj pokrok v oblasti riešenia konštrukčných detailov. Jedinou nevýhodou môže byť ich mierne kratšia životnosť.

Šikmé strechy sú v princípe veľmi spoľahlivé. Ich životnosť, po správnom zabudovaní všetkých vrstiev, presahuje morálnu životnosť striech, a tak ich majitelia pristupujú k rekonštrukcii skôr z dôvodu technického zastarania riešenia strechy než pre ich nefunkčnosť.

Šikmá alebo plochá – vďaka dnešným technológiám a materiálom používaných pri stavbe striech naozaj nemožno žiadnu z týchto striech označiť za lepšiu alebo horšiu. Každá z týchto striech má svoje výhody aj nevýhody, ktoré je potrebné brať do úvahy pri návrhu prekrytia konkrétnej stavby. Pri správnom naprojektovaní, použití kvalitných materiálov a bezchybnej realizácii vznikne strecha, ktorá bude dlho slúžiť svojmu účelu a k spokojnosti majiteľov.

Pri rozhodovaní sa o type strechy ide dnes skôr o to, či strecha harmonizuje s okolitou výstavbou, splýva s prírodou, alebo je vyjadrením osobnosti majiteľa stavby.

Výhody a nevýhody

Plochá strecha

Výhody:

 • jednoduchšie konštrukčné riešenie;
 • rýchlejšia realizácia;
 • menšie množstvo zabudovaných stavebných materiálov;
 • nižšia cena realizácie;
 • možnosť budovania účelových striech s terasami, záhradami a pod.;
 • možnosť zastrešenia pôdorysov bez obmedzení;
 • vyššia požiarna odolnosť (pri strechách bez drevenej stropnej konštrukcie) ;
 • poskytuje možnosť vybudovať nadstavbu.

Nevýhody:

 • obmedzené množstvo výberu strešných krytín;
 • potreba pravidelnej údržby;
 • mierne kratšia životnosť.

Šikmá strecha

Výhody:

 • dlhá životnosť;
 • relatívna bezúdržbovosť;
 • obrovský výber strešných krytín;
 • poskytuje možnosť využitia podkrovia na bývanie;
 • z hľadiska zakomponovania do prostredia je univerzálnejšia.

Nevýhody:

 • drahšia realizácia vyplývajúca z potreby vybudovať nosnú konštrukciu (krov);
 • väčšia spotreba stavebných materiálov;
 • náročnosť na vyhotovenie detailov;
 • vyššia cena realizácie.

Čo je dobré si zapamätať?

 • Nedá sa jednoznačne odpovedať, ktorý typ strechy – plochá alebo šikmá – je lepší.
 • Pri úvahách o výbere plochej alebo šikmej strechy pre konkrétnu nehnuteľnosť je potrebné brať do úvahy prípadné obmedzenia zo strany obce, mesta alebo mestskej časti.
 • Na kvalitu a životnosť strechy majú najväčší vplyv jej profesionálny návrh a realizácia.
 • Ak máte menší pozemok a plánujete z tohto dôvodu alebo z akejkoľvek inej príčiny využívať strechu na najrôznejšie účely, plochá strecha vám poskytne množstvo príležitostí.
 • V prípade pochybností počas rozhodovacieho procesu sa obráťte na odborníkov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.