Pasívna strecha #2: Prečo sa rozhodnúť pre nadkrokvové zateplenie?

V predchádzajúcej časti nášho miniseriálu sme si povedali, čo je to energeticky pasívny dom. Ide o stavbu, ktorá má veľmi nízku spotrebu energie na vykurovanie, ale aj na samotnú prevádzku. Energiu určenú na vykurovanie pasívnej stavby napomáha riešiť zateplenie obalu domu. Ten tvoria konštrukcie, ktoré obklopujú vnútorné prostredie stavby a oddeľujú ho od vonkajšieho prostredia. Obal domu tvorí:

  • podlaha ležiaca na teréne,
  • obvodové steny budovy s oknami a dverami,
  • strecha.

Tepelné izolácie a súvisiace skladby plášťov týchto konštrukcií musia byť vzájomne prepojené tak, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom tepla. Na zateplenie obalu budovy je potrebné nazerať ako na riešenie komplexného problému. Technický návrh zateplenia jednotlivých súčastí obalu domu musí brať do úvahy vzťahy medzi konštrukciami. Nie je možné povedať, ktorá z nich je dôležitejšia, a to napriek tomu, že únik tepla cez strechu môže predstavovať najväčší podiel – až 40 % z celkových tepelných strát budovy.

Pri tradičnom spôsobe zateplenia strechy sa tepelná izolácia z minerálnej vlny vkladá medzi krokvy. Ak sa medzi ne má vmestiť izolácia s čoraz väčšími hrúbkami, vyžaduje si to zväčšenie výšky krokiev, čo má vplyv na zvýšenie (často zbytočné) spotreby reziva na nosnú a pomocnú konštrukciu krovu. Len časť tepelnej izolácie môže byť umiestnená pod krokvami. Z hľadiska posunu rosného bodu a kondenzácie vlhkosti v oblasti krokiev je prípustné, aby sa pod krokvami nachádzala tepelná izolácia v hrúbke rovnajúcej sa približne tretine hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvami.

Ak budeme uvažovať o bežnej streche rodinného domu, ktorá môže mať výšku krokiev 200 – 220 mm s ekvivalentnou hrúbkou namontovanej minerálnej vlny, tak pod krokvy je možné umiestniť ešte asi 70 mm hrúbky tepelnej izolácie. Táto však oberie majiteľov podkrovia asi o 10 m3 obytného priestoru! Zaujímavá hodnota, zvlášť, keď si uvedomíme, koľko stojí každý kubický meter obstavaného priestoru.

Prečo sa teda rozhodnúť pre nadkrokvové zateplenie?

Prvým argumentom je úspora miesta v podkroví. Tepelná izolácia umiestnená nad krokvami vás nepripraví o drahocenný obstavaný priestor a umožní lepšie využitie podkrovia.

Ďalším nemenej významným plusom je menšia spotreba reziva na stavbu krovu, keďže výška krokvy nebude nadefinovaná hrúbkou izolácie, ako je to v prípade tradičného medzikrokvového zateplenia, ale iba statickými požiadavkami na stabilitu a nosnosť konštrukcie krovu. Navyše, vrstva tepelnej izolácie má pomerne malú hmotnosť, ktorá je rozložená kontinuálne po celej ploche krovu, čo si spravidla nevyžaduje jeho dodatočné spevňovanie.

Prínosom je aj ochranná funkcia súvislej vrstvy tepelnej izolácie, ktorá chráni konštrukciu krovu pred poveternostnými vplyvmi, najmä výkyvmi teploty a vlhkosti, čo prispieva k predĺženiu jeho životnosti.

Z hľadiska technológie montáže a výsledného efektu namontovanej súvislej vrstvy tepelnej izolácie nad krokvami, ktorá má na zlepšenie výsledného efektu obvykle na svojich hranách dobre zapadajúce drážky, vzniká vrstva izolácie bez rizika vzniku škár a tepelných mostov.

Veľkou výhodou montáže nadkrokvovej izolácie je možnosť jej realizácie bez obmedzenia prevádzky v podkrovných obytných priestoroch. Pri dobrom plánovaní realizačných prác je minimálne riziko poškodenia podkrovia vodnými zrážkami.

Po namontovaní tepelnej izolácie na krov a pospájaní fólie poistnej hydroizolácie integrovanej na jej povrchu, prípadne po prekrytí tepelnej izolácie fóliami poistnej hydroizolácie sa strecha stáva odolnou voči bežným zrážkam. Dostane sa do tzv. hydroizolačného stavu. Na slovenskom trhu sú dostupné aj tepelné izolácie schopné prevziať funkciu poistnej hydroizolácie bez nutnosti jej montáže. Tepelnoizolačné dosky s integrovanou poistnou hydroizoláciou, ako aj materiály preberajúce funkciu poistnej hydroizolácie prispievajú k urýchleniu montáže a podieľajú sa aj na úspore financií.

Použitím nadkrokvovej izolácie sa vytvára priestor na vytvorenie interiéru s priznaným krovom, ktorý dáva vyniknúť kráse dreva. Tento efekt je možné využiť v zrubových stavbách či pri prestavbe starších nehnuteľností, ale čoraz viac investorov ich plánuje využiť aj v novopostavených nehnuteľnostiach.

Ďalšou výhodou nadkrokvových izolácií je väčší fázový posun izolačných materiálov používaných na nadkrokvové zateplenie, ktorý prispieva k zlepšeniu tepelnoizolačných parametrov z hľadiska ochrany interiéru pred prehrievaním v období horúčav. Pri výbere vhodného materiálu sa poraďte s projektantom, resp. priamo ho požiadajte o návrh riešenia tejto situácie.

Nadkrokvovú izoláciu je možné kombinovať s medzikrokvovou tepelnou izoláciou a izoláciou pod krokvami. Návrh by však mal urobiť vždy projektant.

Niekoľko príkladov na záver

Ak by ste chceli zatepliť strechu minerálnou vlnou, tak na to, aby ste dosiahli požadovanú hodnotu tepelného odporu konštrukcie, ktorá bude po 1. januári 2021 R = 9,9 (m2.K)/W, budete musieť použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou približne 40 cm. Tá by mohla byť rozdelená na 30 cm medzi krokvami (za predpokladu, že krokvy budú mať takúto výšku) a 10 cm pod krokvami.

Medzi krokvy je možné bežne vložiť tepelnú izoláciu s hrúbkou 20 cm. Na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu konštrukcie strechy bude potrebné túto izoláciu doplniť nadkrokvovou izoláciou. Ak bude napríklad z PIR dosiek, postačovať bude hrúbka 12 cm.

Dosiahnuť požadovaný tepelný odpor strešnej konštrukcie je možné použitím nadkrokvovej izolácie z PIR dosiek s hrúbkou približne 22 cm.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Nadkrokvové zateplenie striech má veľa predností.
  • K najdôležitejším výhodám nadkrokvovej tepelnej izolácie striech patrí úspora miesta v interiéri a možnosť využitia estetického vzhľadu reziva priznaného krovu.
  • Inštalácia zateplenia krovu zvrchu je po splnení niektorých pravidiel možná bez obmedzenia prevádzky podkrovných priestorov.
  • Druh tepelnej izolácie, jeho hrúbku a celú skladbu strešného plášťa vrátane jeho napojenia na nadväzujúce konštrukcie by mal naprojektovať odborník.
  • Realizáciu prác na zateplení a celom strešnom plášti zverte do rúk odborníkom!

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.