Projektovanie je beh na dlhú trať – myslite na strechu od začiatku

projektovanie-domu-papier-ziarovka-ceruzky-guma

Konečne padlo rozhodnutie. Idete stavať svoj dom. V optimálnom prípade máte pripravenú hotovosť na pokrytie rozpočtu časti stavby. Máte tiež vypracovaný záložný ekonomický plán existencie vašej domácnosti na najbližšie roky až desaťročia, počas ktorých budete splácať úvery. Budete stavať svoj prvý dom. Veríte, že aj jediný. Chcete spraviť čo najmenej chýb. Zároveň máte predstavu, že vás stavba rodinného sídla ekonomicky nezruinuje, bude čo najlacnejšia, avšak pokryje všetky potreby a predstavy rodiny. Príliš veľa požiadaviek? Možno áno, ale nie nesplniteľných. Pri zdravom rozume investora a skúsenom projektantovi je všetko možné.

Azda prvým problémom každého, kto uvažuje o stavbe rodinného domu, je jeho veľkosť, resp. počet izieb a prislúchajúcich priestorov. Ruku na srdce, naozaj budete potrebovať päť či šesť izieb a tri kúpeľne? Kedy deti opustia rodné hniezdo? Skutočne budú chcieť bývať v dome aj so svojimi partnermi? A čo budeme robiť na staré kolená v obrovskom dome? Kto ho bude upratovať, kto udržiavať, kto zaplatí kúrenie? Vieme, koľko je dnes na vidieku domov, v ktorých ich starnúci majitelia obývajú jednu zastrčenú izbičku a v ostatných by sa mohli preháňať na kolobežkách.

Faktory ovplyvňujúce stavebné náklady

Jednoduchý, premyslený a dobre naprojektovaný dom znamená menej stavebného materiálu, rýchlejšiu výstavbu, menej konštrukčne náročných detailov spomaľujúcich výstavbu, a tým veľa ušetrených peňazí. Platí: jednoduchá stavba = úsporná stavba. Platí, že čím je ochladzovaný povrch stavby menší, tým menej energie a následne aj peňazí je potrebných na jeho vykúrenie. Prehľad strešných konštrukcií si môžete pozrieť v našej infografike:

[button style=“btn-default btn-lg“ type=“link“ target=“true“ title=“Stiahnuť infografiku“ link=“/wp-content/uploads/2016/10/infografika-zakladne-typy-striech-krytina-by-terran.pdf“ linkrel=““]

 

Spotrebu energií na vykurovanie ovplyvňuje okrem celkovej tepelnej straty objektu aj jeho orientácia na svetové strany, konštrukcia domu, voľba izolačných materiálov, akumulačná schopnosť zabudovaných stavebných materiálov, dispozícia a zloženie miestností stavby a pasívne solárne zisky.

Vhodná orientácia miestností je pre energetickú bilanciu stavby rozhodujúca.

Obytné miestnosti by mali byť orientované na juh, pracovňa, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, technická miestnosť a garáž na sever. Samozrejme, že treba brať do úvahy orientáciu pozemku a polohu susedných objektov. Žiaľ, klimatické pásmo, v ktorom sa dom bude nachádzať asi veľmi neovplyvníte. Správna orientácia priestorov domu na svetové strany a tomu prispôsobené veľkosti okenných otvorov sú základom ekonomickej prevádzky budúcej stavby. Tienenie okien je zase rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim kvalitu bývania v nehnuteľnosti v letných mesiacoch.

V ideálnom prípade dobre navrhnutej budovy nie je potrebné navrhovať ani zložitý systém kúrenia, lebo na pokrytie tepelných strát objektu úplne postačuje dokurovanie.

Pri jednoduchom a dobre premyslenom projekte rodinného domu sa vyhnete zbytočne komplikovaným detailom, ktoré nielenže spomaľujú výstavbu, ale sú aj rizikom v prípade nekvalitne odvedenej práce. Ekonomická stavba by mala byť kompaktná, bez zbytočných výklenkov a výstupkov. Jednoduchý tvar zjednodušuje proces výstavby, bráni vzniku prípadných komplikácií počas výstavby. Samotná výstavba je tak rýchlejšia a lacnejšia. Nemožno zabudnúť ani na elimináciu budúcich nákladov na údržbu a prípadnú opravu.

Ekonomické strechy

Pozrime sa však bližšie na ekonomické strechy, teda strechy s najoptimálnejším pomerom medzi cenou za zhotovenie, úžitkovými vlastnosťami a životnosťou.

Energetická úspornosť je dnes mimoriadne často opakovaná téma. Straty tepla cez strešnú konštrukciu môžu dosahovať až 20%.Vhodne zvolená strešná krytina, hrúbka tepelnej izolácie a celkové vyhotovenie strešného plášťa dokáže týmto únikom do veľkej miery zamedziť.

Práve preto sa v poslednom období zvýšil dopyt po výstavbe energeticky úsporných stavieb rodinných domov (ale aj ostatných typov stavieb) s energeticky úspornými strechami, čo súvisí aj so skutočnosťou, že od 1. januára 2013 sa na základe STN 73 0540-2: 2012 sprísnili požiadavky na výstavbu nových budov. Z hľadiska tepelnej ochrany budov sa požadovalo dosiahnutie úrovne nízkoenergetických budov.

Na nové budovy, ktoré boli a sú postavené po roku 2015 platia odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy. No a po roku 2020 budú pre nové budovy platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Od 1. januára 2016 teda platí, že všetky hodnoty, ktoré sú v norme STN 73 0540-2: 2012 uvedené ako odporúčané, sa automaticky stali normalizovanými – teda požadovanými hodnotami.

Druh stavebnej konštrukcie Súčiniteľ prechodu tepla U [W/(m2.K)]
Maximálna hodnota

Umax

Normalizovaná hodnota

UN

Odporúčaná hodnota

Ur1

Cieľová odporúčaná hodnota

Ur2

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° 0,46 0,32 0,22 0,15
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° 0,30 0,20 0,10 0,10

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov s určeným stavom vnútorného prostredia sa požaduje splnenie týchto kritérií:

 • kritérium požadovaných tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie na základe požadovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U [W/(m2.K)];
 • kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu konštrukcie (hygienické kritérium);
 • kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu);
 • kritérium požadovanej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium);
 • kritérium na predpoklad splnenia energetickej hospodárnosti budov.

Splnením požiadaviek hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a tepelnotechnických požiadaviek na šírenie vlhkosti sa zabezpečuje preukázanie splnenia základnej požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. Požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy zohľadňujú rôzne úrovne energetickej hospodárnosti.

Miera splnenia jednotlivých kritérií zodpovedá úrovniam výstavby:

 • energeticky úsporná budova;
 • nízkoenergetická budova;
 • ultranízkoenergetická budova;
 • budova s takmer nulovou potrebou energie, čo je cieľová odporúčaná hodnota.

Ak teda budete chcieť ísť s dobou, mali by ste v projektovej príprave vašej stavby a strechy myslieť na energetickú úspornosť stavby. Vplyv strechy na energetickú bilanciu budovy závisí od tepelnotechnických vlastností konkrétnej skladby strešného plášťa, od tvaru budovy a od podielu na teplovýmennom obale. Ak budeme posudzovať strechu z hľadiska hodnoty tepelného odporu, stanovíme len potrebu energie na vykurovanie alebo chladenie budovy.

Ku skutočnej potrebe energie je nutné pripočítať aj energiu na výrobu materiálov, ich prepravu a zabudovanie. Z uvedeného vyplýva, že nie všetky opatrenia, ktoré robíme na zníženie spotreby energie budovy, sú v skutočnosti v konečnom dôsledku energeticky a ekologicky úsporné a najvýhodnejšie.

Tvar strechy

Pri zvažovaní, aký tvar by mala mať strecha nášho domu, musíme v prípade energeticky úspornej strechy myslieť na dôležité a celkom logické pravidlo: čím je plocha strechy nachádzajúcej sa nad daným pôdorysom menšia, tým by mali byť úniky tepla menšie (pri dodržaní ostatných technických parametrov a podmienok výstavby). Najúspornejšie strechy z pohľadu úspory energie sú strechy ploché a pultové.

energeticky úsporným strechám patria aj strechy sedlové, s nízkym sklonom, avšak bez komplikovaných výčnelkov. Stavba sedlovej alebo valbovej strechy s vikiermi prináša so sebou potrebu väčšej spotreby materiálu, technologicky zložitého  postupu zateplenia, ale, žiaľ, často aj nekvalitne vyhotovené detaily, ktorých následná oprava realizáciu strechy v konečnom dôsledku predraží.

Všetky strechy môžu byť naprojektované tak, že presah strechy nad južnou stranou domu môže pôsobiť v letných mesiacoch ako tienenie, a tak prispievať k príjemnejšej klíme v miestnostiach. Naopak, v zimných mesiacoch, v čase, keď je slnko nízko nad obzorom, slnečné lúče môžu prenikať do miestností a pasívne ich vyhrievať.

Zateplenie

Bez vhodného zateplenia nie je možné postaviť energeticky úspornú stavbu. K dispozícii je množstvo druhov tepelných izolácií – od minerálnej vlny cez polystyrén, PUR a PIR peny až po ekologické izolácie vyrobené na základe celulózy, rastlinných alebo živočíšnych vlákien. Možností je mnoho. Skúsení projektanti si poradia s požiadavkami aj toho najzarytejšieho ekológa, ktorý sa zamýšľa aj nad problematikou energetickej náročnosti výroby zabudovaných izolácií a dosahu tohto procesu na životné prostredie.

Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek druh izolácie, je dobré si uvedomiť, že veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim úspornosť výstavby je kvalita zabudovania materiálov do samotnej stavby. Bezchybná realizácia všetkých detailov rozhodne o funkčnosti navrhnutej stavebnej konštrukcie. Akékoľvek zanedbanie aj tých najmenších detailov môže viesť k neodstrániteľným chybám a k nutnosti pristúpiť k veľkým opravám na nových strechách.

Strešná krytina

O výbere konkrétnej strešnej krytiny rozhoduje vo veľkej miere sklon strechy. Ploché strechy sa vyhotovujú s tzv. povlakovými krytinami na báze asfaltových pásov alebo fólií. Vzhľadom na svoju konštrukciu sú pomerne lacné, avšak s mierne kratšou životnosťou.

Pre šikmé strechy je k dispozícii podstatne väčší sortiment strešných krytín. Stále však treba mať na mysli sklon vašej strechy. Pre sklony pod 22° platia vo výbere viaceré obmedzenia. V niektorých prípadoch si strešná krytina môže vyžiadať použitie tzv. vodotesného podstrešia, ktoré stavbu strechy výrazne predraží. Aj preto je vhodné naprojektovať strechu so sklonom väčším ako 22°. Väčšie sklony strechy umožnia zase využiť podstrešný priestor na bývanie. Treba zvážiť každú alternatívu.

Pri výbere konkrétnej strešnej krytiny treba zvážiť ekonomiku realizácie celého strešného plášťa. Ak v snahe ušetriť peniaze poškuľujete napr. po lacných asfaltových šindľoch, tak vedzte, že tieto šindle si vyžadujú ako podkladovú vrstvu tzv. plný záklop, teda súvislú vrstvu vhodného materiálu – najčastejšie dreva alebo OSB dosiek, ktorých cenu si treba pripočítať k cene samotného šindľa. Keď potom vezmeme do úvahy životnosť tohto materiálu, zistíme, že vôbec nejde o najekonomickejšiu voľbu.

Aj použitie niektorých lacných plechových krytín vám pri pohľade na ne po niekoľkých rokoch zmení názor na ich výhodnosť. Na našom trhu sú stále niektoré plechové strešné krytiny s povrchovými úpravami vhodnými skôr do interiéru, ako na také exponované miesto, akým je strecha. Zvažujte všetky okolnosti. Strecha je korunou domu. Má byť pekná, ale predovšetkým účelná. Nešetrite na nesprávnom mieste. Počúvajte rady odborníkov, prepočítavajte a nenechajte sa ovplyvniť zavádzajúcimi informáciami.

Investícia do strechy je investíciou na desaťročia. Zvoľte preto takú strešnú krytinu, ktorá bude váš dom spoľahlivo chrániť po celú dobu jej plánovanej životnosti. Obzvlášť buďte obozretní pri výstavbe domu na úver. Uvedomte si, že úver budete splácať možno najbližších tridsať rokov. Požiadavka na životnosť a spoľahlivosť celého strešného plášťa by mala byť minimálne po celú túto dobu.

Čo je dobré si zapamätať

 • Keď očakávame, že projektovaná strecha nám bude slúžiť desaťročia, musíme sa pri jej navrhovaní riadiť najnovšími poznatkami z oblasti striech.
 • Dobre si zvážte, koľko priestoru budete naozaj pri využívaní vašej nehnuteľnosti potrebovať. Zbytočne predimenzované rodinné hniezdo vám v budúcnosti môže priniesť problémy s prevádzkou i údržbou.
 • Tvarovo jednoduchá a kompaktná stavba má najlepšie predpoklady stať sa aj ekonomickou a ekologickou stavbou.
 • Opakovanie je matkou múdrosti, pripomíname preto, aby ste nešetrili na nesprávnom mieste. Peniaze venované do strechy z kvalitných materiálov a realizovanej kvalitnou firmou s poznatkami a skúsenosťami sa vám niekoľkonásobne vrátia. Veď spokojný spánok pod dobrou strechou je na nezaplatenie.

 

 

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.