Virtuálna batéria pre fotovoltiku: lacné riešenie ukladania energie či reklamný trik?

Najväčším problémom fotovoltickej elektrárne na streche domu je premenlivý výkon. V noci slnko nesvieti a v zimnom období je veľmi slabé, čo musíte kompenzovať drahým batériovým úložiskom. Dodávatelia elektriny ponúkajú aj alternatívu v podobe služby tzv. virtuálnej batérie. Tá však napriek marketingovým tvrdeniam nemusí byť výhodná v každej situácii. Prinášame vám objektívny pohľad na túto problematiku.

Čo si cez deň neuložíte, v noci nemôžete čerpať

V noci slnko nesvieti a z fotovoltických panelov sa stáva iba nevzhľadná „dekorácia“ strechy. Na konci jesene a v zime je zase slnečné žiarenie také slabé, že výkon panelov klesá na zlomok toho, čo by dodali v lete. Rovnaká situácia nastane, keď jasnú oblohu pokryjú husté mraky.Často sa teda stáva, že práve vtedy, keď budete elektrinu potrebovať, z fotovoltiky ju jednoducho nezískate.

Nezostane vám nič iné, len čerpať energiu zo siete alebo z batériového úložiska. Nevyužívaním fotovoltiky pritom predlžujete návratnosť investície. Tú predĺžite, aj keď zbytočne predimenzujete kapacitu batérií. Práve batérie sú najdrahšou súčasťou systému, výslednú cenu navýšia pokojne aj o tisícky eur. Na druhej strane príliš nízka kapacita nemusí pokryť vaše potreby, čo znamená viac čerpania elektriny zo siete, a teda opäť predlžovanie návratnosti.

Dodávatelia elektriny preto prišli so zaujímavou alternatívou – s tzv. virtuálnou batériou. Ide o službu, pri ktorej prebytočnú elektrinu, ktorú práve vyrábate a nespotrebúvate, pošlete do rozvodnej siete. Neskôr si ju môžete vziať späť iba za distribučný poplatok. Samozrejme, virtuálnu batériu môžete použiť iba pre tzv. hybridné alebo on-grid fotovoltické systémy (bez batérií), ktoré sú napojené na rozvodnú sieť.

Za každú kWh smerom k vám zaplatíte

Virtuálna batéria znie na prvé počutie veľmi výhodne – veď kto by nechcel nahradiť drahé, tisíceurové batérie s obmedzenou životnosťou drobným mesačným poplatkom? Nie vždy sa však táto služba oplatí. Za prenos uloženej elektriny k vám stále platíte distribučný poplatok,ktorý pri súčasných cenách elektriny (jar 2023) tvorí asi 50 % celkovej ceny za kWh.

Navyše za poskytovanie virtuálnej batérie platíte aj mesačný poplatok.Ten sa u dodávateľov elektriny líši. Niektorí ponúkajú fixnú tarifu za 2 € mesačne (24 € ročne), u niektorých máte na výber z rôznych taríf od 1,20 € mesačne (14,40 € ročne) až po 11,90 € mesačne (142,80 € ročne). Tarify sa pritom môžu líšiť max. kapacitou batérie (od 2 000 do 6 000 kWh), ale aj podmienkami používania (pozri ďalej v texte).

Príklady „šetrenia“ s virtuálnou batériou (ceny platné na jar 2023)

Cena za kWh v rámci najpoužívanejšej sadzby elektriny DD2 pre domácnosti od ZSE (bez distr. poplatkov): 0,0682 €/kWh

Distr. poplatok: 0,064512 €/kWh

Ročný poplatok za virt. batériu od ZSE: 24 €

Príklad 1:
Ročný prebytok z fotovoltiky, ktorý uložíte do virt. batérie: 250 kWh
Cena za čerpanie tejto elektriny z virt. batérie:
0,064512 € × 250 kWh + 24 € = 16,13 € + 24 € = 40,13 €
Cena rovnakého množstva el. zo siete:
(0,0682 € × 250 kWh) + (0,064512 € × 250 kWh) = 17,05 € + 16,13 € = 33,18 €
Prerobili ste: 40,13 € – 33,18 € = 6,95 €


Príklad 2:
Ročný prebytok z fotovoltiky, ktorý uložíte do virt. batérie: 360 kWh         
Cena za čerpanie tejto elektriny z virt. batérie:
0,064512 € × 360 kWh + 24 € = 23,22 € + 24 € = 47,22 €
Cena rovnakého množstva el. zo siete:
(0,0682 € × 360 kWh) + (0,064512 € × 360 kWh) = 24,55 € + 23,22 € = 47,77 €
Ušetrili ste: 47,77 € – 47,22 € = 0,55 €

Z uvedených príkladov vidno, že služba virtuálnej batérie sa vám začne vyplácať až od určitého množstva uloženej elektriny – v našom prípade od cca 360 kWh.Pri menšom objeme elektriny sa vám oplatí kúpiť ju (čerpať) priamo zo siete.

Samozrejme, závisí to od poplatku za službu, ale aj od podmienok čerpania.Niektorí dodávatelia totiž umožňujú uloženú elektrinu čerpať iba počas určitého časového okna, napríklad cez týždeň od 16.00 h do 8.00 h a cez víkendy neobmedzene. U niektorých musíte uloženú elektrinu vyčerpať v aktuálnom fakturačnom období, čo môže byť rok, ale aj mesiac (čo nevyčerpáte, to vám prepadne). Pri takomto sprísnení podmienok už virtuálna batéria pre mnohé domácnosti stráca zmysel.

No v oboch prípadoch sú víťazmi dodávatelia elektriny a distribučné spoločnosti. Tie vašu elektrinu okamžite predajú zákazníkom (za štandardnú cenu + distr. poplatok). Navyše zinkasujú distr. poplatok aj od vás, len čo budete vašu „uloženú“ energiu čerpať späť.

Vedeli ste, že?… Elektrinu do siete v malom nepredáte

Možno vám napadlo, že lepšie ako elektrinu ukladať by bolo do siete ju predať. Pri malých fotovoltických elektrárňach na strechách domov sa to však neoplatí. Poplatky spojené s predajom môžu byť totiž vyššie než cena za predanú elektrinu. Ak ste na fotovoltiku čerpali dotáciu, predaj môžete mať zakázaný v rámci zmluvných podmienok.

Trikrát počítajte, potom kupujte

Návratnosť a cenová výhodnosť fotovoltického systému na rodinnom dome závisí od množstva premenných. Musíte brať do úvahy nielen výkon a typ panelov či kapacitu batériového úložiska, ale napríklad aj sklon strechy, geografickú polohu či typ systému (on-grid alebo hybridný).

Batérie s veľkou kapacitou sú veľmi drahé a návratnosť značne predĺžia, príliš nízka kapacita zase spôsobí, že výkon panelov nebudete môcť využiť efektívne. Virtuálna batéria je pri hybridných systémoch (t. j. s fyzickými batériami) výhodná až od určitého objemu uskladnenej energie.Pri on-grid systéme bez batérií však môže skracovať návratnosť investície do systému. Podstatnú časť elektriny totiž potrebujete v čase, keď ju fotovoltika nevyrobí. Tá ostáva nevyužitá a za elektrinu zo siete platíte plnú cenu.

Veľkú pozornosť venujte aj výberu dodávateľa elektriny. Menší („alternatívni“) dodávatelia mávajú pri službe virtuálnej batérie prísne podmienky. Tie využívanie služby obmedzia natoľko, že sa vám nemusí vyplatiť vôbec.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.