Stavba strechy krok za krokom #2: Umiestnenie fólií

serial-stavba-strechy

Relatívne nedávno sa skladby strešných plášťov obohatili o použitie strešných fólií. Na Slovensku sa presadzovali trošku rozpačitejšie, ale presadili sa. Popísalo sa o nich veľa, ale stále je dobré potvrdiť platnosť starej známej vety: Opakovanie je matkou múdrosti. Poďme sa preto v dnešnej časti miniseriálu Stavba strechy krok za krokom v skratke pozrieť na túto problematiku. V prvej časti sme sa venovali krovu a drevu na krov

Nevyhnutnosť fungovania strešného plášťa

Strešné fólie tvoria neoddeliteľnú súčasť strešného plášťa. Chránia nosnú konštrukciu strechy – krov a vrstvy tepelnej izolácie. Ochranu vrstiev tepelnej izolácie v strešnom plášti zaisťuje poistná hydroizolácia a parotesná zábrana.

Poistné hydroizolácie nájdeme umiestnené na krove, resp. v rovine vymedzenej hornými hranami krokiev, prípadne na nadkrokvovej tepelnej izolácii. Pripevňujú sa pomocou kontralát. Poistná hydroizolácia, ako jej názov hovorí, tvorí poistku pred poveternostnými vplyvmi, predovšetkým pred vnikaním vody do podstrešia. V prípade zatepleného strešného plášťa preberá na seba aj ochrannú funkciu pre vrstvy tepelnej izolácie. Tieto je potrebné chrániť nielen pred vlhkosťou, ale aj pred vnikaním vetra.

Vietor prenikajúci cez strešnú krytinu do vrstiev tepelnej izolácie by spôsoboval ochladzovanie jej horných vrstiev, čím by sa znižovala ich tepelnoizolačná funkcia a dochádzalo by k energetickým stratám. V niektorých prípadoch by vo vrstve tepelnej izolácie mohlo dochádzať aj ku kondenzácii vodných pár, a to aj napriek správne vyhotovenej parozábrane. Poistná hydroizolácia v takýchto prípadoch preberá funkciu vetrozábrany. Fólie poistnej hydroizolácie sa preto pri montáži prelepujú vhodnými lepiacimi páskami. Páskami sa prelepujú aj všetky napojenia fólie na prestupové stavebné konštrukcie. V prípade, že by lepiace pásky neutesňovali spoje dokonale, k dispozícii sú aj rôzne tmely alebo záterové hmoty. Vzhľadom na to, že dnes sa už väčšina striech buduje s vrstvami tepelných izolácií, všetci výrobcovia poistných hydroizolácií ponúkajú aj fólie s integrovanými lepiacimi pásmi, ktoré urýchľujú montáž. 

Často sa stretávame aj s pojmom difúzna fólia, čo je tiež označenie pre poistné hydroizolácie, vyplývajúce z ich difúznych schopností. Jednou z úloh poistnej hydroizolácie je umožniť vlhkosti, ktorá vznikne počas prevádzky v obytných priestoroch, prípadne, ktorá by z akejkoľvek príčiny bola vo vrstve tepelnej izolácie, aby sa odparila. Fólie poistnej hydroizolácie sú difúzne otvorené len jedným smerom – z interiéru smerom do exteriéru. Väčšina poistných hydroizolácií sú tzv. kontaktné difúzne fólie, ktoré sa môžu inštalovať priamo na vrstvy tepelnej izolácie. Môžu s ňou byť v celoplošnom kontakte bez negatívneho dopadu na difúzne vlastnosti. 

Parotesná zábrana (parozábrana, parobrzda) je fólia, zabraňujúca prenikaniu vodnej pary, ktorá sa počas bežných každodenných činností produkuje v domácnostiach, z interiéru do strešného plášťa. Parotesná zábrana tak chráni vrstvy tepelnej izolácie zo strany interiéru. Nájdeme ju pod tepelnou izoláciou, prípadne môže byť zabudovaná v tepelnoizolačnej vrstve. V takomto prípade je umiestnená tak, že pod fóliou sa nachádza maximálne jedna tretina hrúbky tepelnej izolácie. Dve tretiny hrúbky tepelnej izolácie sú nad parotesnou zábranou, a tak prípadná skondenzovaná vlhkosť nestečie do interiéru. Práve naopak, bude mať šancu sa zo strešného plášťa cez difúzne otvorenú poistnú hydroizoláciu odpariť. 

parozabrana

Parotesná zábrana, ako aj z názvu vyplýva, je parotesná a musí byť tak aj do strešného plášťa zabudovaná. Všetky spoje musia byť prelepené páskami, ktoré odporučí výrobca. Rovnako parotesne musia byť vyhotovené aj napojenia fólie na stavebné konštrukcie. Tieto sa vyhotovujú pomocou špeciálnych pások, tmelov a záterových hmôt. Podobne, ako je to u poistných hydroizolácií, aj parotesné zábrany sa dodávajú s integrovanými lepiacimi páskami urýchľujúcimi ich montáž.

Od kvality samotných strešných fólií, lepiacich pások, ako aj ostatného montážneho materiálu závisí funkčnosť celého strešného plášťa. Na bezproblémové fungovanie strechy má však vplyv aj perfektná montáž všetkých jej komponentov. Preto je dôležité vyberať spoľahlivé materiály od overených výrobcov a zabezpečenie ich profesionálnej montáže.

Čo je dobré si zapamätať?

  • poistná hydroizolácia je umiestnená vždy pod strešnou krytinou nad rovinou krovu, prípadne nad tepelnou izoláciou
  • parotesná zábrana je umiestnená vždy pod tepelnou izoláciou alebo v jej spodnej tretine
  • poistná hydroizolácia a parotesná zábrana chránia vrstvy tepelnej izolácie pred vniknutím vetra a vlhkosti
  • ak je strešný plášť bez tepelnej izolácie, nájdeme v ňom len poistnú hydroizoláciu
  • správne fungovať môže len suchá a čistá tepelná izolácia

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.