Stavba strechy krok za krokom #3: Pokladanie krytiny a doplnkov

pokladanie-krytiny-a-doplnkov

V predchádzajúcich častiach nášho miniseriálu Stavba strechy krok za krokom sme sa venovali krovom a drevu na ne, umiestneniu fólií a dnes sa bližšie pozrieme na problematiku pokladania strešnej krytiny a doplnkov k nej. Správne položenie strešnej krytiny je totiž nutným predpokladom pre bezpečné fungovanie celého strešného plášťa, ktorého jednotlivé časti musia do seba zapadať ako kolieska vo švajčiarskych hodinkách. Ak budú súkolesia dobre fungovať, možno očakávať, že strecha bude robiť svojim majiteľom radosť počas desaťročí jej fungovania.

Ako sa teda strešná krytina pokladá? Vrátime sa o krôčik späť a pripomenieme si, že poslednú vrstvu pod strešnou krytinou tvorí fólia poistnej hydroizolácie, ktorá leží spravidla na krokvách, prípadne na nadkrokvovej izolácii (môže byť aj jej súčasťou). Podľa potrieb sa fólia položí voľne s presahmi alebo sa jej jednotlivé pásy pozliepajú, prípadne sa prelepia a utesnia aj všetky prestupy fólie na stavebné konštrukcie. Poistná hydroizolácia sa na krov pripevňuje pomocou kontralát, ktoré sa montujú na krokvy z hornej strany. V prípade potreby sa pod kontralaty vkladajú tesniace pásky, prípadne tmel, ktoré utesnia diery vzniknuté od spojovacích prostriedkov. Kolmo na kontralaty sa montujú laty. Prierez kontralát a lát stanovuje projektant, pričom berie do úvahy vzdialenosť krokiev, sklon strešnej roviny, spôsob odvetrania vzduchovej medzery pod krytinou, hmotnosť krytiny a pod. Obvykle sa používajú laty a kontralaty s výškou 40 mm (a šírkou 50 mm) tak, aby vytvárali vzduchovú medzeru vysokú minimálne 80 mm. Plocha strechy sa pred montážou lát musí premerať. Následne sa na základe predpisu výrobcu krytiny určí rozostup lát a laty sa namontujú na strešnú rovinu.

pokladanie-krytiny-serial

Pokrývanie strešných plôch

Pri sedlových strechách sa začína s ukladaním základných škridiel podľa kladačského plánu od spodnej pravej krajnej škridly v okamihu, keď je pripravená odkvapová hrana. Jednotlivé škridly sa vešajú za výčnelky (nosy) na rubovej strane na laty. Práce pokračujú sprava doľava, v prípade niektorých plochých škridiel zľava do prava a od odkvapu smerom k hrebeňu. Škridly sa ukladajú v radoch. Mali by lícovať s líniami, ktoré si pokrývač vyznačí na ploche po rozmeraní pred začiatkom prác. Väčšina výrobcov krytín má v sortimente aj polovičné škridly, ktoré šetria pokrývačom časa prinášajú krajšie zvládnuté detaily.

polovicna-skridla
Polovičná škridla

Štítové hrany sa oplechujú alebo sa použijú okrajové škridly. V záujme dosiahnutia jednoliateho farebného odtieňa strechy sa odporúča pri pokrývaní rovnomerne odoberať a miešať škridly aspoň z troch paliet súčasne.

Protisnehové škridly sa umiestňujú podľa vopred stanovenej schémy zároveň s montážou základnej škridly. Podobne je to aj v prípade použitia protisnehových hákov, ktoré sa vešajú podľa schémy na základné škridly.

Tvarovo zložitejšie strechy s nárožiami a úžľabiami si vyžadujú podstatne viac remeselnej zručnosti, keďže jednotlivé škridly v týchto tvarových zlomoch je potrebné prirezať na požadovaný tvar. Na rezanie škridiel sa odporúča používať stolovú rezačku s diamantovým kotúčom a odsávačom prachu. Každá škridla pri nárožiach, ale najmä pri úžľabiach musí byť pripevnená najmenej jedným klincom alebo skrutkou, prípadne pozinkovaným viazacím drôtom s priemerom 2 mm.

narozie-pokladanie-krytiny

Prax ukázala, že v niektorých prípadoch je potrebné polohu škridiel na streche poistiť pripevnením. Pri sklone strechy nad 45° a tam, kde možno očakávať zvýšené účinky vetra, je nutné v celej ploche pripevniť každú tretiu škridlu. Pri sklone strechy nad 60° a tam, kde možno očakávať extrémne účinky vetra, je potrebné v ploche prichytiť príchytkou každú škridlu, pričom škridly v poslednom rade pri hrebeni sa upevňujú dvakrát, každá vľavo dole príchytkou škridly a vpravo hore cez prevŕtaný otvor skrutkou. Nezávisle od sklonu strechy treba pripevniť každú krajnú škridlu na štítoch dvoma klincami alebo skrutkami, každú tretiu škridlu pri odkvape, každú škridlu voľného pultu príchytkou, rohové tvarovky a každá tretia pultová tvarovka sa poisťuje okrem príchytky aj klincom s podložkou.

Vytvorenie hrebeňa a nárožia

Na vytvorenie hrebeňa a nárožia slúžia hrebenáče, ktoré sa dnes v záujme umožnenia prevetrávania strešného plášťa upevňujú na samostatné hrebeňové laty, ktoré sa zasa pripevňujú špeciálnymi držiakmi do krokiev. Na hrebeňové laty sa rozvinú hrebeňové pásy, ktoré umožňujú prevetrávanie podstrešia a zároveň ho chránia pred vnikaním nečistôt. Následne sa jednotlivé hrebenáče ukladajú na hrebeňové laty a každý sa pripevní príchytkou hrebenáča k hrebeňovej late.

rozdelovaci-hrebenac-pokladanie-krytiny
Rozdeľovací hrebenáč

Vytvorenie úžľabia

Úžľabie je miesto styku dvoch strešných rovín, ktoré vytvára žľab slúžiaci na odvod zrážkovej vody. Najčastejšie sa toto miesto upravuje klampiarsky pomocou úžľabného plechu, ku ktorému sa ukladajú zrezané škridly tak, aby líniou rezu presne kopírovali tvar úžľabia. Všetky škridly susediace s úžľabím musia byť upevnené k latám vhodnými príchytkami.

uzlabie-montaz-krytiny

Montáž komínových lávok, bezpečnostných prvkov, líniových snehových zachytávačov a prestupových kusov

Komínové lávky, bezpečnostné prvky pre strechy, líniové snehové zachytávače a iné prestupové kusy patria k bežnému doplnkovému sortimentu strešných krytín. Ponúka ich každý výrobca strešných krytín. Spôsob ich montáže sa vždy mierne odlišuje, preto je vhodné preštudovať si a rešpektovať montážny návod každého výrobku. Vzhľadom na zvýšené zaťaženie nosných prvkov by nedodržanie montážneho postupu mohlo viesť ku škodám na streche.

 

Čo je dobré si zapamätať?

  • Správne položená strešná krytina je predpokladom bezpečného fungovania strešného plášťa.
  • Pre pokládku strešných krytín platia pravidlá, ktoré má každý výrobca spracované v montážnom manuáli.
  • Postupy montáže stanovené výrobcom sú pre realizátora strechy záväzné.
  • Pri svojpomocnej pokládke strešnej krytiny nezabúdajte na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť osôb a majetku v okolí.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.