Životnosť strechy je možné predĺžiť. Držte sa týchto zásad

Počas nestabilnej ekonomickej situácie, keď sa náklady na bežné životné potreby štverajú do výšin, bežný občan začína zvažovať, ako zabrániť rozkotúľaniu sa financií, ktoré má k dispozícii. Každý majiteľ rodinného domu bude určite súhlasiť s tým, že údržba a prevádzka bývania zhltnú veľkú časť rodinného rozpočtu. Niektorým výdavkom sa nedá vyhnúť. Ťažko presvedčíte rodinu, že prestanete kúriť a pripravovať teplú vodu. Oklamať sa nedajú ani pravidelné náklady na rôzne revízie, od ktorých závisí bezpečnosť bývania vašich blízkych.

Jednou z ciest k úsporám peňazí je súbor pomerne jednoduchých opatrení vedúcich k predĺženiu životnosti stavby, strechu nevynímajúc. Dnes sa preto pozrime na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme k dispozícii.

Pravidelná vizuálna kontrola

Peniaze vložené do prevencie sú najúčelnejšie vynaložené prostriedky na ceste k úsporám nákladov na údržbu a prevádzku bývania. Preto pravidelne kontrolujte stav vašej strechy. Jarná a jesenná preventívna kontrola strechy spojená s vyčistením žľabov a úžľabí by mala byť samozrejmosťou, no prekontrolovať strechu sa oplatí aj po každom väčšom vetre.

Krytinu, ktorú sfúkol silný vietor, je potrebné nielen nahradiť, ale čerstvo založené škridly alebo šablóny treba aj upevniť skrutkami alebo vhodnými pripevňovacími prvkami. Pravidelná vizuálna kontrola stavu strechy vám pomôže odhaliť poškodenia už v čase ich vzniku a výmena prasknutej škridly alebo upevnenie uvoľneného plechu, to je práca na niekoľko minút. Ak si na takúto prácu netrúfnete, majte na mysli, že ani cena za pomoc zručného remeselníka sa nebude šplhať do závratných výšok. S opravou vám môže pomôcť aj ochotný sused. V žiadnom z týchto prípadov však nezabúdajte na bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa na streche, ale ani pod ňou.

Údržba strechy

Každá strecha raz dozreje do veku, keď bude potrebovať komplexnejšiu údržbu. Roky sa podpisujú na stave krytiny, klampiarskych výrobkov i na rezive. Preto je potrebné včas vykonať údržbu najmä týchto súčastí strechy. Ak údržbu naplánujete predvídavo, bude zahŕňať predovšetkým vyčistenie krytiny, ale aj odkvapového systému, ich kontrolu a upevnenie uvoľnených prvkov na streche. Nezabudnite prekontrolovať hrebeňové vetracie pásy. Ak sú poškodené, vymeňte ich.

Rovnako dôležitá je aj kontrola vetracích pásov na odkvapovej hrane. Dobre priliehajúce vetracie pásy dokážu zabrániť prístupu niektorých druhov živočíchov do strešného plášťa, ktorému neprospieva prítomnosť vtákov a už vôbec nie kún. Ak pristúpite k výmene vetracích pásov odkvapovej hrany, určite siahnite po kovových výrobkoch.

K udržiavacím prácam na streche patrí aj obnova povrchových úprav vhodnými nátermi – a to či už na krytine, klampiarskych výrobkoch, alebo na dreve. Keď spomíname drevo, treba si uvedomiť, že vzhľadom na svoju podstatu patrí k najohrozenejším komponentom stavby. Kontrole drevených konštrukcií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Poškodené prvky treba vymeniť. V prípade potreby je dôležité drevo aj preventívne impregnovať proti drevokaznému hmyzu, plesniam a hubám.

Upozorňujeme, že v prípade napadnutia drevených konštrukcií hmyzom, plesňami a hubami by ste sanáciu konštrukcií mali zveriť do rúk odborníkov, ktorí posúdia mieru ich napadnutia a navrhnú spôsob ošetrenia reziva. Je totiž možné, že pôjde o podstatne väčší problém, než sa vám môže pri obhliadke zdať, a zanedbanie dôkladného ošetrenia by mohlo viesť až k fatálnym dôsledkom. Nezabudnite ani na pravidelné obnovovanie náterov dreva. Investujte do kvalitnejších náterových hmôt od osvedčených výrobcov. Vyššia investícia sa vám vráti takmer okamžite, keďže s kvalitnejšími nátermi sa lepšie pracuje a predlžuje sa čas ich ochranných účinkov a tým aj životnosť konštrukcií.

Ak sa chcete vyhnúť pravidelnému obnovovaniu náterov na priznaných drevených konštrukciách strechy, môžete dať drevené konštrukcie oplechovať alebo omietnuť. Obe práce sú náročné na remeselné spracovanie, preto je vhodné zveriť ich realizáciu do rúk odborníkov. Novovzniknuté stvárnenie detailov strechy zmení vizuál stavby, preto k tomu treba pristúpiť až po dôslednom uvážení. V každom prípade sa tým však odstráni potreba pravidelného obnovovania náterov drevených konštrukcií.

Spolužitie so zeleňou

Súčasťou udržiavacích prác na streche by mala byť aj kontrola a orezanie drevín rastúcich v bezprostrednej blízkosti strechy. Stromy a ich konáre by ste mali držať v primeranej vzdialenosti od strechy, aby na ňu nedosiahli ani v čase väčších vetrov. V prudkom vetre by totiž na nej mohli napáchať zbytočné škody. Ďalším problémom bývajú mohutné stromy vypínajúce sa nad stavbami. Žiaľ, aj ten najkrajší strom, ktorý vás sprevádza po celý život, raz zostarne a jeho pád môže zničiť vašu nehnuteľnosť. Sporadicky preto kontrolujte aj takéto rastliny a v prípade podozrenia dajte strom ošetriť alebo preventívne orezať špecializovanej spoločnosti, ktorá orezanie dreviny vykoná v optimálnom čase a v prípade potreby odkomunikuje zásah s kompetentnými orgánmi.

Veľa majiteľov nehnuteľností si necháva fasádu porásť rôznymi lianovitými rastlinami (pavinič, brečtan a pod.). Ide o celkom zaujímavý trend. Zeleňou porastené fasády sú vďaka nej chránené pred poveternostnými vplyvmi a v nehnuteľnosti pomáhajú v letnom období udržiavať príjemnú klímu. Ani estetický efekt nie je zanedbateľný. Každá minca však má dve strany. Životaschopné výhonky takejto zelene si vedia nájsť cestičky, ktorými sa dostanú doslova všade, a tak v priebehu rokov môžu prerásť celý strešný plášť a napáchať na ňom veľa škôd. Nie sme nepriateľmi zeleňou obrastených fasád! No aj v takomto prípade platí, že každý špás niečo stojí, a vy sa nezabudnite venovať údržbe takejto zelene a nedovoľte jej osídliť miesta, kde je to nežiaduce. Včasný a pravidelný zostrih urobí veľa. Nezabúdajte naň.

Na záver

Preventívne kontroly a včasné odstránenie porúch na streche prispievajú k predĺženiu životnosti celej strešnej konštrukcie, čo má priamy vplyv na oddialenie vynútených investícií do zásadnej rekonštrukcie. Tieto činnosti teda nepodceňujte.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Celú nehnuteľnosť, a teda aj strechu, je potrebné pravidelne kontrolovať pohľadom.
  • Zvlášť dôležitá je kontrola strechy po extrémnych meteorologických javoch, počas ktorých môže dôjsť k poškodeniam.
  • K predĺženiu životnosti strechy prispeje starostlivo naplánovaná pravidelná údržba.
  • Ak si netrúfate vykonať udržiavacie práce na streche svojpomocne, obráťte sa na odborníkov.
  • Nezabúdajte na zeleň, ktorá by mohla zasahovať do strechy. Pravidelne ju orezávajte a zastrihávajte. Predídete tak mnohým zbytočným poškodeniam.
  • Pri prácach vo výške nezabúdajte na bezpečnostné opatrenia.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.