Ako je to na školách s prípravou odborníkov pre strechárske profesie?

Práve sme v období, keď sa žiaci končiacich ročníkov základných škôl rozhodujú pre stredné školy, na ktorých by mali študovať a ktoré by mali byť štartom pre ich celoživotnú profesijnú dráhu. Rozhodovať sa pre povolanie v štrnástich – pätnástich rokoch je, až na malé výnimky, veľmi ťažká úloha. Preto deťom okrem ich rodičov a triednych učiteľov pomáhajú na školách výchovní poradcovia a v posledných rokoch aj kariéroví poradcovia. Je predsa potrebné reálne zhodnotiť záujmy a schopnosti dieťaťa, jeho študijné výsledky, vzťah k vzdelávaniu, záľuby, špecifické potreby i možnosti a na základe tohto ho nasmerovať v kariére tým najsprávnejším smerom.

Kariérový poradca by mal poskytnúť odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, teda v období rozhodovania sa pre profesijné smerovanie a aj v čase ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce.

Kariérové poradenstvo je súhrn služieb jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní v otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a pri rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Ide o široké spektrum rôznych aktivít. Na základných a stredných školách sú zamerané predovšetkým na voľbu vzdelávacej a profesijnej dráhy a výber prvého zamestnania. Kariérový poradca, resp. každý záujemca o informácie má k dispozícii aj viaceré služby prevádzkované na internetových sieťach, ktoré sú zamerané na poskytovanie informácií o konkrétnych povolaniach a možnostiach zamestnania sa v nich. Tieto služby poskytujú charakteristiky zamestnaní, požiadavky kladené na zamestnancov, uplatniteľnosť v nich, počty voľných pracovných miest, ale aj mzdové hladiny. Samozrejmosťou je i odkaz na cestu získania kvalifikácie v danom odbore. Záujemcovia tak majú v rukách nástroj, ktorý môže pomôcť pri výbere a získaní zamestnania. Zdôrazňujeme, že ide o aktivity určené pre všetkých ľudí v produktívnom veku, teda aj pre tých, ktorí sa z akejkoľvek príčiny rozhodujú pre zmenu zamestnania alebo kvalifikácie. Tieto aktivity napomáhajú záujemcom vyrovnávať sa s častými zmenami, ktorým musia čeliť v priebehu pracovného života.

Prečo sa na našom webe toľko venujeme otázke vzdelávania? Lebo všetko so všetkým súvisí. Na Slovensku totiž strechu už čochvíľa nebude mať kto robiť. Pre prácu na strechách by sa mali pripravovať žiaci v štyroch učebných odboroch: strechár, tesár, klampiar a izolatér. Posledný menovaný odbor sa na Slovensku nevyučuje na žiadnej škole už viac ako pätnásť rokov. Aj keby ste mali záujem, aby sa vaše dieťa vyučilo za izolatéra, nemáte šancu. Na Slovensku neexistuje ani jedna škola, ktorá by mala oprávnenie tento odbor vyučovať. Veľmi zlá situácia je v príprave budúcich klampiarov. Tento školský rok sa na celom Slovensku nepripravuje na toto žiadané remeslo ani jeden žiak. V uplynulých rokoch to bolo o niečo lepšie, a tak sa v posledných desiatich rokoch pripravila pre trh práce asi dvadsiatka remeselníkov. Strechári sa tento rok pripravujú len na školách v Nových Zámkoch, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Spolu ich je vo všetkých ročníkoch 51, čo stále nepostačuje požiadavkám trhu práce na Slovensku. Relatívny dostatok žiakov je v poslednom strechárskom odbore – v tesárstve. Celkovo 121 žiakov sa učí na ôsmich stredných odborných školách stavebných alebo drevárskych v Topoľčanoch, Nitre, Čadci, Námestove, Žiline, Rimavskej Sobote, Poprade a Prešove.

Máte záujem o štúdium zamerané na strechárske profesie?

Ak patríte k tým, ktorých strechy nadchli, a chcete sa pridať k strechárom, resp. chcete, aby sa k strechárom pridalo vaše dieťa, tak pomocou výchovného alebo kariérového poradcu na základnej škole vyhľadajte strednú školu, ktorá bude v budúcom roku otvárať príslušný odbor. Nakontaktujte sa na ňu. Okrem presných informácií týkajúcich sa termínov podávania prihlášok na štúdium vám určite zodpovedia mnohé otázky v súvislosti so samotným štúdiom, ale aj o možnostiach ubytovania v internáte alebo trávenia voľného času. Viacero stavebných stredných škôl je zapojených v systéme duálneho vzdelávania, kde vaše dieťa môže absolvovať praktickú prípravu u konkrétneho zamestnávateľa, ktorý ho bude môcť v budúcnosti i zamestnať. Je možné, že vo vašom regióne budete mať na výber z dvoch rôznych škôl. Zistite si o nich bližšie informácie a pomôžte svojmu dieťaťu s výberom tej najlepšej. Dobrá stredná škola s kvalitnými pedagógmi a dobrým materiálno-technickým vybavením, ktorá sa navyše venuje rozvoju mládeže aj v rámci mimoškolských aktivít, bude pre vaše dieťa tým najlepším štartom do života. Dobré návyky získané na strednej škole zúročí počas celého života. A ak mu pomôžete vybrať si dobré remeslo, bude ho nielen živiť, ale bude preň predstavovať stabilitu a spokojnosť počas produktívneho obdobia.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Pri výbere vhodného povolania pre svoje dieťa nie ste sami.
  • Ak má vaše dieťa záujem o štúdium stavebných strechárskych odborov, k dispozícii máte viacero škôl, rovnomerne rozdelených po celom Slovensku.
  • S vybranou školou komunikujte, pýtajte sa na záležitosti, ktoré vás zaujímajú. Veľa informácií môžete získať aj na internete alebo od študentov a absolventov týchto škôl.
  • Ak vám bude ponúknutá možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania, uvažujte o tejto ponuke. Príprava vášho dieťaťa v reálnych podmienkach praxe je nenahraditeľná.
  • Správny výber smerovania kariéry dieťaťa je predpokladom jeho spokojnosti v budúcnosti.
  • Remeslo má zlaté dno – toto platilo a ešte dlho platiť bude.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.