Prečo je dobré pri realizácii striech komunikovať s odborníkmi?

Ešte máme v čerstvej pamäti časy, keď sa do realizácie striech pustil ktokoľvek. Hlavne na vidieku pri svojpomocnej výstavbe rodinných domov sa vždy našiel niekto, kto sa nebál výšok a pustil sa do výstavby krovu a jeho pokrytia. Veď mnohí chlapi sa narodili, obrazne povediac, so sekerou v ruke. Nechceme túto prácu zľahčovať, ale predsa len to mali pokrývači v minulosti jednoduchšie. Strechu nalatovali a pokryli krytinou podľa výberu domácich. K pokrytiu striech bolo treba trochu odvahy, fyzickej zdatnosti a šikovnosti. A ak na dedine niekto pokryl v priebehu rokov strechy niekoľkým známym, stal sa už fachmanom.

Dnes je situácia trochu iná. Strechy sú súčasťou tepelného obalu celého domu a ich skladba tomu aj zodpovedá. Ich neoddeliteľnou súčasťou sa stávajú vrstvy tepelnej izolácie, ktoré v záujme ich dlhej a bezporuchovej životnosti musia byť chránené fóliami. Jeden typ fólie ich chráni pred prenikajúcou vlhkosťou z interiéru a druhý typ pred poveternostnými vplyvmi z exteriéru. Navyše tento druhý typ strešných fólií umožňuje, aby sa strešný plášť zbavil vlhkosti, ktorá sa v ňom z akéhokoľvek dôvodu ocitla.

Zdanlivé odbočenie:

Poznáte situáciu, keď si počas horúceho letného dňa na výlete, kúpalisku alebo kdesi s kamarátmi doprajete pohár chladenej malinovky alebo piva. Len čo sa pohár vychladeného nápoja ocitne na vašom stole, orosí sa. Kde sa vzala tá voda? Veď aj vzduch musí byť počas horúceho dňa pomerne suchý. Nuž, nie je taký suchý, že by sa v ňom nejaká tá vlhkosť nenachádzala. A keď takýto horúci vzduch ofúkne pohár so studeným nápojom, okamžite sa na jeho vychladenej vonkajšej ploche objavia kvapôčky skondenzovanej vlhkosti z neho. A keď sa takýto dej každodenne odohráva na studených pohároch, bude sa odohrávať na akýchkoľvek studených plochách. Aj na strešnej krytine a ostatných súčastiach strešného plášťa. Na jedných viac, na druhých menej, ale podstatné je, že na všetkých.

Prečo tak obšírne píšeme o orosených pohároch? Nuž preto, lebo fyzika platí všade, a keď jej potrebujeme porozumieť, musíme podrobne vniknúť do problematiky. Aj preto to majú dnešní strechári ťažšie ako ich predchodcovia. Aj preto musia mať hlbšie vedomosti v oblasti stavebnej fyziky, aby boli schopní pochopiť deje, ktoré sa počas striedania ročných období a rôznych klimatických javov v streche odohrávajú. Len vďaka tomu budú vedieť vašu strechu vybudovať tak, aby bez problémov slúžila desaťročia. Strecha, to nie je len strešná krytina. Je to predovšetkým celý strešný plášť, teda aj všetky vrstvy ukryté pod krytinou. A ak má strecha spoľahlivo slúžiť, musia byť tieto vrstvy nielen dobre navrhnuté, ale aj zabudované. Nedostatky sa v tejto oblasti neodpúšťajú.

Nedostatok vzdelaných remeselníkov

V našej krajine zaznamenávame posledné desaťročia prudký pokles záujmu o prípravu žiakov v učebných odboroch. Triedy na stredných odborných učilištiach sa začali vyprázdňovať a situácii nepomohlo ani ich premenovanie na stredné odborné školy. V porovnaní so situáciou pred dvoma až troma desiatkami rokov poklesol počet absolventov v strechárskych remeslách na Slovensku z niekoľkých stoviek ročne na niekoľko desiatok.

Strechárov sa na trh práce dostane každoročne približne pätnásť a najžalostnejšia je situácia s klampiarmi, ktorých býva okolo päť. To sme ešte nespomenuli izolatérov, bez ktorých nie je možné postaviť žiaden dom. Tí sa na Slovensku vôbec nepripravujú už asi 20 rokov. Strechárske firmy si potom chovajú ako vo vatičke majstrov v preddôchodkovom veku a zamestnávať musia doslova kohokoľvek, kto je ochotný manuálne pracovať a nemá strach z výšok. Takéto firmy si berú na plecia ťažkú úlohu, lebo svojich zamestnancov musia trpezlivo priúčať všetkým zručnostiam a zasväcovať ich do tajov remesla. Ide o náročný a zdĺhavý proces, ktorý stojí veľa úsilia i peňazí a je doslova na pleciach každého zamestnávateľa, lebo oficiálny systém celoživotného vzdelávania v tejto oblasti ani napriek viacerým pokusom neexistuje.

O trošku lepšia situácia je v prípade záujemcov z radov živnostníkov, ktorí si chcú rozšíriť okruh svojho podnikania o niektorú z remeselných živností. Doslova drobnohľadom treba hľadať inštitúcie, ktoré sú ochotné previesť záujemcu tzv. rekvalifikačným kurzom, ktorý má obvyklé trvanie 500 hodín, a pripraviť ho na skúšku odbornej spôsobilosti, na základe ktorej je možné rozšíriť rozsah podnikania. Otázkou je, kto má čas absolvovať takýto dlhý kurz, keď musí zabezpečiť chod firmy a aj svoju rodinu. A druhou otázkou je, či po 500 hodinách môže byť niekto skutočným remeselníkom v danom odbore. Prax ukazuje, že záujemcovia si čas vo vlastnom záujme chcú nájsť a na pol roka až rok prispôsobia celý svoj život takémuto cieľu. Otázka kvality prípravy je tiež v rukách konkrétneho záujemcu. Veľmi často – takmer vždy – totiž ide o ľudí, ktorí sa s remeslom už stretli, vykonávali ho u svojho zamestnávateľa alebo aj pod hlavičkou niektorej z voľných živností. V takom prípade majú lektori kurzov vo frekventantoch veľmi rovnocenných partnerov, s ktorými môžu ísť naozaj do hĺbky poznatkov. Len vo výnimočných prípadoch sa stane, že o kurzy prejavia záujem nadšenci bez akýkoľvek skúseností. Inštitúcie realizujúce kurzy sú pripravené aj na takúto alternatívu a počas trvania kurzu sa okrem teoretických základov venujú vo väčšej miere aj praktickej príprave frekventantov a veľmi často sprostredkujú absolvovanie praxe v niektorej dobre fungujúcej strechárskej spoločnosti.

Aj napriek tomu, že u nás existujú cesty k získaniu odbornosti v strechárskych remeslách, veľmi veľa živnostníkov alebo firiem vykonáva tieto odborné práce len na základe skúseností, bez vzdelania a na tzv. voľné živnosti, kde nie je potrebné preukázať a dokladovať žiadne odborné vedomosti a zručnosti.

Výrobcovia stavebných hmôt na strechy a pre profesijné organizácie si uvedomujú stav, aký na Slovensku panuje. Neúnavne organizujú množstvo vzdelávacích podujatí po celom Slovensku, kde si záujemcovia môžu prehlbovať svoje vedomosti a zároveň majú možnosť spoznať novinky z výrobného sortimentu každej firmy. Žiaľ, je až príliš veľa remeselníkov živiacich sa strechami, ktorí ani len netušia, že ich vedomosti uviazli kdesi v období pred rokom 2000, nevzdelávajú sa a strechy robia jednu za druhou v duchu starého známeho: Keď to stačilo vtedy, musí to byť dobré aj dnes…

Ak sa teda v dnešnom príspevku snažíme spoločne nájsť odpoveď na otázku, prečo je dobré pri realizácii striech komunikovať s odborníkmi, je to v dôsledku našej skúsenosti, že do realizácie striech sa púšťajú aj remeselníci bez požadovaných vedomostí a zručností. Tento jav sa objavuje vtedy, keď sa jediným kritériom investora stáva najnižšia cena za strechu. Treba si uvedomiť, že kvalita niečo stojí a podozrivo nízka navrhovaná cena je dôsledkom úsporných opatrení realizátora, ktoré takmer bezvýhradne vedú k nižšej kvalite realizovanej strechy.

Najčastejšie znaky neprofesionálnej firmy

  • Zanedbanie bezpečnostných predpisov – práca bez lešenia, bezpečnostných postrojov, bezpečnostných kontrol používaných zariadení atď.
  • Neodborná realizácia prác, často ľuďmi bez pracovnoprávneho vzťahu, vzdelania, zaučenia.
  • Používanie nástrojov, strojov a zariadení v nedostatočnej kvalite a sortimente.
  • Realizovanie prác bez zmluvných vzťahov, a teda bez budúcej možnosti reklamovať dielo.
  • Používanie lacných doplnkových materiálov na strešný plášť, od bezmenných výrobcov, bez záruk, bez overenia životnosti, s pochybnými vlastnosťami a iné.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o odbornosti strechárskej firmy realizujúcej vašu strechu, neváhajte a včas zastavte práce. Obráťte sa na odborníkov a požiadajte ich o konzultácie. Odborníkov nájdete predovšetkým medzi technickými poradcami výrobcov materiálov, ktoré plánujete do strechy zabudovať. Každý seriózny výrobca ich má zverejnených na svojich webových stránkach. Obrátiť sa môžete aj na niektorú z profesijných organizácií, ktoré tiež poskytujú technické poradenstvo. Pomôcť vám môžu aj v konkurenčnej strechárskej firme. V každom prípade nepodceňujte situáciu. Ide o váš majetok a o vaše peniaze, ktoré doň investujete.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Práce na svojej streche by ste mali zveriť do rúk overenej firmy, ktorej zamestnanci sú vyučení v požadovaných odboroch a neustále sa vzdelávajú.
  • Nie je zlé prizvať si na realizáciu prác nezávislého odborníka, ktorý odkontroluje kvalitu prác, sortiment zabudovaných materiálov a dohliadnuť môže aj na financie.
  • Kvalitná práca niečo stojí. Počítajte s tým, že za kvalitu si budete musieť priplatiť. Za pokojný spánok to však stojí.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.