Zásady bezpečného pohybu na strechách, nepodceňujte ich

Problematika bezpečnosti pri práci na strechách a bezpečnosti striech samotných je veľmi obšírna téma, ktorej sa profesionálne venujú špecializované firmy. Naším cieľom nie je podať komplexný pohľad na túto problematiku. Priblížime si tie najzákladnejšie predpoklady bezpečnosti pri práci a pohybe na strechách, ktoré sa vás ako majiteľa nehnuteľnosti môžu týkať.

Osobná ochrana

Pri akýchkoľvek remeselných prácach vykonávaných okolo domu je samozrejmosťou používanie vhodnej pevnej pracovnej obuvi na šnurovanie. Ten, komu už spadlo niečo ťažké a ostré na palec, nedá dopustiť ani na oceľovú špičku v topánkach. Oblečenie by malo pozostávať z pevnejších dlhých nohavíc s vreckami slúžiacimi na odloženie drobných súčiastok a pod. Neoceniteľnou pomocou bude pracovný opasok slúžiaci na zavesenie náradia a s kapsami na drobnejšie pomôcky.

Horný diel oblečenia tvorí pracovná košeľa, výnimočne tričko. Dôležitou zásadou je, aby všetky gombíky a upevňovacie zipsy alebo šnúrky na oblečení boli pozapínané, aby ste sa o odstávajúce časti nemohli pri práci zachytiť a aby tieto nemohli byť vtiahnuté napríklad do používaných zariadení. Dlhé nohavice a dlhé rukávy košele vás chránia pred horúcimi povrchmi, ale aj pred odlietavajúcimi časticami materiálu pri jeho opracovávaní. V slnečných dňoch oceníte aj ich ochrannú funkciu voči UV žiareniu.

Keďže človek sa pri práci zvykne zapotiť, oceníte, ak oblečenie bude z prírodných vláken. Je samozrejmosťou, že v zimnom období použijete hrubšie oblečenie a viacero vrstiev. Oblečenie by vás však nikdy nemalo obmedzovať v pohybe. Užitočná je ešte aj ochrana hlavy. Čiapka so šiltom ochráni váš zrak pred slnkom. Dlhé vlasy je vhodné zviazať do copu. V prípade rizika poškodenia zraku odletujúcimi časticami použite pri práci ochranné okuliare. Už sú preč časy, keď sa na práce okolo domu používalo „na zničenie“ staré, roztrhané oblečenie. Obchody s remeselnými potrebami aj špecializované predajne ponúkajú v tejto oblasti široký sortiment v prijateľnej kvalite za dostupné ceny.

Bezpečný pohyb na streche

Ak sa potrebujete dostať na svoju strechu, nevyhnete sa použitiu rebríka. Niektoré strechy, hlavne vyššie umiestnené a členité, sú prístupné len zo strešného výlezu.

Ak použijete rebrík, skontrolujte jeho funkčnosť a stabilitu pred každým použitím. Nikdy nepracujte sami. Spolupracovník vám môže rebrík pridržať a zaistiť proti posunutiu, ale jeho pomoc oceníte aj vtedy, keď budete potrebovať niečo podať, pridržať a pod. Pomoc spolupracovníka je neoceniteľná aj v prípade úrazu alebo pádu.

Na strechu by ste nemali vstupovať za dažďa, búrky alebo silného vetra. Aj pohyb v mrazivom počasí je potrebné dobre zvážiť. Vždy myslite na svoju bezpečnosť.

Pre bezpečný pohyb na streche je užitočné, ak si už počas jej realizácie necháte nainštalovať trvalé kotviace systémy. Nejde o lacnú záležitosť, ale pocit bezpečnosti vás alebo akýchkoľvek ľudí, ktorí budú nútení pohybovať sa na vašej streche, za to predsa stojí. Bezpečnostné kotviace body tak budú k dispozícii pracovníkom pri kontrole a údržbe komínov, klimatizácie, solárnej techniky, bleskozvodov alebo pri bežných opravách, odpratávaní nadmerného množstva snehu a pod. Dodatočné osádzanie kotviacich prvkov na hotových strechách je podstatne zložitejšie vzhľadom na požadované spevnenie v oblasti ukotvenia takéhoto systému na strešnú rovinu, ako aj z pohľadu zaistenia vodotesnosti na mieste osadenia. Ak už investujete do montáže trvalých kotviacich systémov, neoddeliteľnou súčasťou vašej výbavy na pohyb na streche bude bezpečnostný výstroj a kotviace lano s karabínou, ktorou sa budete k tomuto systému upevňovať.

Tvarovo náročnejšie strechy a strechy vo veľkých výškach je vhodné osadiť pochôdznymi lávkami alebo stúpacími plošinami, prípadne aj so zábradlím, ktoré zjednodušia pohyb po streche a zvýšia aj jeho bezpečnosť. Podobne ako pri umiestňovaní kotviacich systémov aj v prípade inštalácie týchto bezpečnostných prvkov je vhodné počítať s ich inštaláciou počas realizácie strešného plášťa.

Zvláštnou kategóriou sú pochôdzne strechy. Zo zákona vyplýva, že pochôdzna strecha stavby musí mať zaistený bezpečný prístup a musia byť na nej urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť prevádzky na strešnej ploche. Vhodným prístupom na pochôdznu strechu sú dvere s prístupovým schodiskom, prípadne so zabudovaným rebríkom. Bezpečnosť pohybu po úžitkovej streche zabezpečia zábradlia s požadovanou výškou, zabraňujúce prepadu dospelých osôb i detí cez vrchnú hranu, ale aj popod alebo cez konštrukciu zábradlia.

Bezpečne pod strechou

S problematikou bezpečnosti striech úzko súvisí aj téma zosúvania snehu a ľadových útvarov zo striech v zime. Legislatíva stanovuje, že strecha musí zachytávať sneh a ľad, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky, a zároveň šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu. Každý, kto si myslí, že sa tejto povinnosti vyhne, koná v rozpore so zákonom. Už pri výstavbe strechy je potrebné namontovať protisnehovú ochranu pozostávajúcu z jednotlivých protisnehových škridiel alebo hákov. Nainštalovať sa môžu aj rúrkové alebo rebríkové líniové zachytávače snehu. Druh zachytávačov, ich kombináciu a rozmiestnenie na streche by mal určiť projektant.

Bezpečný pohyb v okolí stavby je potrebné zabezpečiť počas celého roka. Preto je potrebné pravidelne aspoň pohľadom kontrolovať stav strechy. Zvlášť je to dôležité po prietrži mračien, krupobití alebo silnom vetre. Tieto extrémne poveternostné javy môžu byť príčinou uvoľnenia krytiny alebo klampiarskych prvkov. Uvoľnené časti treba zo strechy čo najrýchlejšie odstrániť, aby nezranili okoloidúcich a nespôsobili škodu na majetku. Včasnou náhradou chýbajúcich častí zas predídete prípadným ďalším škodám na samotnej streche alebo v podkroví.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Bezpečnosť pri práci vo výške nemožno nikdy podceniť.
  • K bezpečnosti pri práci prispieva aj vhodné oblečenie. Nepodceňujte jeho úlohu.
  • Pri pohybe na streche máte viacero možností, ktoré vám ho zjednodušia a urobia bezpečným.
  • V súvislosti s prevádzkou nehnuteľnosti myslite aj na bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v jej okolí, ako aj na ochranu ich majetku.
  • Nikdy nepreceňujte svoje schopnosti. Obráťte sa včas na odborníkov.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.