Strecha na kľúč – čo všetko môžete očakávať

V súčasnosti sa pán domáci čoraz zriedkavejšie púšťa do stavby strechy len s rodinnými príslušníkmi alebo so susedmi a s minimálnou pomocou odborníka. Pripúšťame, že niektoré jednoduché strechy je možné svojpomocne zhotoviť aj dnes, vo väčšine prípadov by sa však všetky práce na streche – od jej projektovania až po zhotovenie a uvedenie do prevádzky – mali zveriť do rúk odborníkov a k realizácii strechy by sa malo pristupovať ako k stavbe na kľúč.

Postup realizácie strechy na kľúč

Realizačná stavebná alebo strechárska firma sa pred vypracovaním cenovej ponuky dôkladne oboznámi s projektom strechy. Ak zistí nedostatky, prípadne nezrovnalosti, kontaktuje projektanta a dohodne s ním úpravy. K zmenám a odchýlkam od pôvodnej projektovej dokumentácie môže dôjsť aj v dôsledku ďalších odchýlok vzniknutých „špeciálnymi prianiami“ zo strany investora. K takýmto zmenám sa radia napríklad odchýlky v type použitých strešných okien a v ich počte, nahradenie strešných okien vikiermi a naopak, mierna úprava pôdorysného rozmeru stavby a tým aj strechy a pod. Aj preto sa rozmery stavby pred jej realizáciou zamerajú.

S investorom sa dohodnú posledné upresnenia, predovšetkým výrobca, typ, povrchová úprava a farba krytiny, požiadavky na vyhotovenie niektorých detailov, napríklad štítovej hrany alebo lemovania komína, ktoré sa dajú riešiť klasicky alebo pomocou špeciálnych produktov dodávaných výrobcami krytín. Investor definitívne upresní značku a špecifikáciu strešných okienfarbu a vyhotovenie klampiarskych výrobkov, prípadne ďalšie podrobnosti. Následne sa uzavrie cenová ponuka na dodávku materiálu a všetky montážne práce. Po vzájomnej dohode investora a realizačnej firmy podpíšu obe strany zmluvu o diele, ktorá obsahuje okrem iného rozsah prác, špecifikáciu dodaných materiálov, cenu za dielo a termín a dĺžku realizácie prác, platobné a záručné podmienky, ale i sankcie za nedodržanie niektorých častí tejto zmluvy.

Materiál na výstavbu väčšiny striech sa objednáva a pripravuje na základe individuálnej požiadavky. Drevo na krov sú mnohé píly schopné pripraviť na mieru a dodať na stavbu narezané takmer ako skladačku. Väzníkové krovy sa vyrábajú výhradne na mieru. Krytina s jej doplnkami sa objednáva v počtoch zodpovedajúcich konkrétnej streche a celá zákazka sa kompletizuje buď priamo u výrobcu, alebo v špecializovaných stavebninách. Mnohé produkty sa vyrábajú a dodávajú na objednávku. Aj preto je logické, že realizačná firma si ešte pred objednaním materiálu na vašu strechu vyžiada zálohu minimálne v hodnote materiálu dodávaného na objednávku. Po dodaní objednaných komponentov zo strany výrobcov môže realizačná firma nastúpiť na vašu stavbu a začať s prácami.

Koľko bude trvať zhotovenie vašej strechy?

Odpoveď na túto otázku je veľmi individuálna. Dĺžka realizácie závisí od mnohých faktorov – predovšetkým od zložitosti vašej strechy, podmienok na stavenisku a rozsahu prác. Jednoduchšia strecha môže byť hotová za týždeň, nie je však výnimočné, ak sa dĺžka prác pretiahne na tri týždne až mesiac. Skúsené spoločnosti vedia dĺžku realizácie na základe rozsahu prác a po zohľadnení individuálnych podmienok stavby veľmi presne odhadnúť a táto by mala byť zakotvená v zmluve o diele. Počítajte však s tým, že v niektorých prípadoch, predovšetkým na vrchole sezóny, môžu do dĺžky realizácie nepriaznivo zasiahnuť dodacie lehoty dodávateľov zabudovaných výrobkov alebo nepriazeň počasia.

Každá stavba príde raz do svojho finále. Po ukončení prác na vašej streche vám zhotoviteľ strechu predvedie, oboznámi vás s jej technickými parametrami, so spôsobom údržby, odovzdá vám certifikáty k zabudovaným materiálom a výrobkom, predvedie vám ovládanie okien a pod. Na záver dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu.

Výhody strechy na kľúč

Stavbou strechy na kľúč budete mať zaistenú koordináciu všetkých prác a dodávok potrebného materiálu, čím ušetríte veľa času, nervov i peňazí, ako aj zbytočného predlžovania stavby. Nemusíte sa zaoberať objednávkami materiálu ani jeho včasnou dopravou na stavenisko, ba dokonca ani jeho prípravou na zabudovanie. Je veľmi výhodné všetky tieto starosti zveriť do rúk realizačnej firme, ktorá má skúsenosti a koordinácia prác s logistikou dodávaného materiálu je jej každodenným chlebíčkom.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Realizácia strechy na kľúč prináša investorovi nesporné benefity a pre väčšinu stavebníkov by mala byť samozrejmosťou.
  • Do svojpomocnej realizácie strechy sa pustite len v tom prípade, ak ide o skutočne jednoduchú strechu. V prípade akýchkoľvek problémov konzultujte s odborníkmi.
  • Realizačné firmy majú skúsenosti s komplexnou dodávkou striech vrátane materiálu a zabudovaných výrobkov, využite ich skúsenosti.
  • Veľkú pozornosť venujte výberu realizačnej firmy. Vyberajte si takú, ktorá má skúsenosti a s ktorou sa vám dobre komunikuje.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.