Mach na streche – pomáha či ničí?

mach na streche-problem, ci nie

Občas sa stane, že aj strecha, ktorá pôvodne vôbec nemala byť zelená, sa zazelená. Akoby mávnutím prútika matka príroda zariadi, že z obyčajnej strechy sa stane strecha takmer vegetačná. Áno, strechu zazelenil mach.

Machy osídlili súš asi pred 300 miliónmi rokov. Je známych asi 25 000 druhov. Ich skameneliny pochádzajú z treťohôr. Bunková stena machorastov je tvorená celulózou a ako zásobná látka je škrob. Celým povrchom sú schopné získavať vodu z ovzdušia a niektoré z nich jej vedia zadržať až 2,5-násobok svojej hmotnosti.

Vynikajúco znášajú aj vyschnutie. V lesoch fungujú ako zásobárne vody. Zadržiavajú vlhkosť a postupne ju uvoľňujú do ovzdušia, čím zvlhčujú klímu v lesoch. Zároveň pôdu chránia pred vyparovaním vody a eróziou. Machy využívali ľudia na vypchávanie matracov. Používali sa tiež na upchávanie škár na drevených zruboch. Mnohé vtáky si machmi vystielajú hniezda a v Japonsku je dodnes zvykom dávať mach deťom do kolísok.

mach

V niektorých biotopoch, napr. v rašeliniskách, tvoria hlavnú zložku biomasy. Dokážu stabilizovať substráty a pripraviť ich na osídlenie vyššími druhmi rastlín. Sú vynikajúcimi indikátormi niektorých prvkov, výskyt daktorých sa viaže na ložiská kovov (meď) alebo stanoviská s vysokým obsahom dusíka. Sú tiež schopné indikovať znečistenie vody alebo ovzdušia. Vďaka pomerne krátkemu životnému cyklu majú možnosť rýchlejšie reagovať na zmeny vonkajších podmienok, sú teda prispôsobivejšie ako väčšina ďalších suchozemských rastlín. Ako je to s nimi, ak sa objavia na streche?

Ktorým druhom krytín mach nevadí

Sú krajiny, kde majitelia nehnuteľností doslova túžia po tom, aby sa strechy ich príbytkov zazelenali machom. Vedia, že mach na streche je dôkazom zdravého životného prostredia. Výskyt machov ide ruka v ruke so zvýšenou vlhkosťou ovzdušia, preto sa bežne vyskytuje v severnejších prímorských oblastiach, v oblastiach s hojnejším výskytom riek a jazier, lesov a pod.

Vo všeobecnosti možno povedať, že machom sa darí na miestach, ktoré sú zatienené, resp. bez priameho slnečného žiarenia, v kyslom prostredí, na miestach so zníženou cirkuláciou vzduchu a v oblastiach s dlhodobým výskytom vlhkého počasia (v blízkosti vodných plôch). Mäkučké, sviežo zelené vankúšiky machu na streche majú svoje čaro, aj keď, pripúšťame, nie každému sa páčia.

Machy a ich príbuzní – lišajníky a riasy, môžu po rokoch na streche vytvoriť súvislý koberec. Na streche v podstate nepredstavujú veľký problém. Ich prichytávacie orgány môžu z dlhodobého hľadiska mierne ovplyvniť životnosť keramickej a betónovej strešnej krytiny. Horšie je to v prípade kovových krytín a krytín na báze asfaltových lepeniek. V tomto prípade pletivá machu rozrastajúceho sa na streche zadržiavajú vodu, ktorá je iniciátorkou oxidačných procesov negatívne ovplyvňujúcich životnosť týchto druhov krytín.

mach-na-sttreche-chalupka-opusteny-dom-zelena-strecha

Metódy odstraňovania machu zo strechy

Čo robiť v prípade, ak nie ste nadšenými obdivovateľmi machu na streche a rozhodli ste sa, že s machom budete bojovať? Možností je viacero. Odstrániť mach zo strechy nie je vôbec zložité. Existuje viacero možností s kratším i dlhodobým účinkom. Máme pre vás niekoľko užitočných rád.

Použitie tlakového prúdu vody

Dnes je na trhu dostupných množstvo druhov tlakových prístrojov – pre domáce použitie i pre profesionálov. Voda prúdi z dýzy týchto zariadení pod vysokým tlakom a vysokou rýchlosťou tak, že spoľahlivo očistí povrch strešnej krytiny od machov, ale aj iných znečistení. Ak by náhodou niektoré znečistenie odolávalo, použite drôtenú kefu alebo špachtľu.

Žiaľ, tlakový prúd vody nie je vhodné pre strešné krytiny s granulátovým posypom na povrchu, kde môže dôjsť k odlučovaniu vrstvy granulátu z povrchu krytiny. Týka sa to predovšetkým asfaltových krytín, ale aj niektorých kovových krytín s granulátovým posypom. Odporúčame vhodnosť aplikovania tejto technológie konzultovať priamo s výrobcom strešnej krytiny.

Použitie prúdu vody so sebou nesie aj ďalšie riziko, a to možnosť zatečenia vody do podstrešného priestoru, prípadne aj nebezpečenstvo znečistenia priliehajúcej fasády.

Upozorňujeme na nebezpečenstvo možného úrazu elektrickým prúdom. Vodný tlakový čistiaci prístroj je elektrické zariadenie a nie len to. Pozor si treba dávať aj na elektrické vedenia v bezprostrednej blízkosti striech. Berte preto do úvahy, že hrozí zvýšené riziko úrazu. Nepodceňujte bezpečnostné opatrenia.

Ako-znicit-odstranit-mach-zo-strechy

Použitie modrej skalice

Mach a jemu podobní osídlenci striech priam nenávidia meďnaté zlúčeniny, ku ktorým patrí aj síran meďnatý, známejší pod ľudovým označením modrá skalica. Ide o pomerne lacnú chemikáliu, ktorú bez problémov kúpite v drogérii alebo v záhradkárskych potrebách. Už postrek slabším roztokom síranu meďnatého (svetlomodrej farby) spoľahlivo hubí machy nie len na strechách, ale aj na fasádach a ostatných konštrukciách.

Zarobený roztok aplikujte pomocou bežného záhradkárskeho postrekovača na postihnuté miesta strechy. Robte tak za priaznivého počasia, aby nedošlo k zmytiu postreku dažďom. Zároveň sa pokúste zabezpečiť, aby postrek príliš rýchlo nevyschol. V horúcich dňoch preto postrek aplikujte až v neskorších večerných hodinách, keď je strecha vychladnutá.

Účinky postreku sa prejavia zhnednutím a vysušením machov, ktoré bude pravdepodobne nutné zo strechy odstrániť prúdom tlakovej vody alebo mechanicky. Takto ošetrená strecha by mala dlhodobo odolávať machu. Nezabudnite, že síran meďnatý je chemikália a pri práci s ním je vhodné si chrániť dýchacie cesty a dodržiavať všeobecne známe hygienické opatrenia.

Použitie roztoku haseného vápna

Hasené vápno, rozpustené v primeranom množstve vody, použitej na postrek zasiahnutej strešnej roviny, má podobné účinky na machy ako roztok modrej skalice. Aj celý postup aplikácie, vrátanie odstránenia odumretých častí machov a potreby dodržiavania hygienických zásad je rovnaký. Najlepšie sa osvedčuje aplikovať postrek roztokom haseného vápna v jarnom období.

Použitie špeciálnych chemických prípravkov

Na trhu je k dispozícii pomerne slušný výber chemických prostriedkov určených na dlhodobú likvidáciu machov pod rôznymi komerčnými označeniami. Nájdete aj prostriedky s označením – ekologické. Pri ich aplikácii vždy rešpektujte pokyny výrobcu. Dbajte aj na dodržiavanie bezpečnostných zásad. Len tak budete s ich účinkom spokojní.

Mach-na-streche

Účinok popísaných metód má rôznu dobu trvanlivosti. Výnimkou nie je aj 10 a viac rokov ochrany. Záleží nie len na dôslednosti aplikácie použitých roztokov na zničenie machov, ale aj na teplote a celkovom počasí počas a tesne po aplikácii prostriedkov.

Po dokonalom očistení strechy sa odporúča nezabúdať na impregnáciu, ktorá zabezpečí spevnenie porušenej povrchovej štruktúry strešnej krytiny a zároveň vytvorí bariéru zabraňujúcu opätovnému rastu machov.

Dlhodobá systematická ochrana

Vyššie sme spomínali, že meďnaté zlúčeniny ničia mach. Preto už v minulosti ľudia začali na najvyšších miestach striech montovať medené prvky, napr. medený hrebeň strechy. Voda, ktorá po nich stekala v čase dažďov, reagovala s meďou a v podobe slabej meďnatej zlúčeniny stekala po strešnej rovine a zabraňovala tak usádzaniu machov. Tento princíp sa dá použiť aj dnes a navyše vhodne navrhnutý medený prvok môže byť aj mimoriadnym estetickým bonusom pre strechu.

Medený konštrukčný prvok určený na ochranu pred rastom machov by mal byť inštalovaný po celej dĺžke strechy, aby voda po ňom stekajúca mala možnosť pravidelne pokrývať celú plochu strechy.

Na trhu sú aj priemyselne vyrábané flexibilné medené pásy s integrovanými lepiacimi pásmi, ktoré sa bez problémov nainštalujú na najvyšší rad škridiel. Tvarovo sa im prispôsobia a lepiace pásy zabezpečia ich trvalé a bezpečné upevnenie na streche. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave vzniká čistiaci efekt na báze síranu meďnatého. Účinok takéhoto opatrenia je prakticky neobmedzený. Flexibilné lepiace medené pásy vám zručný remeselník namontuje na strechu v priebehu niekoľkých hodín. Ak ste primerane telesne vybavení, môžete sa do tejto práce pustiť aj svojpomocne.

Upozorňujeme však, že v prípade použitia medených prvkov pri hrebeni je nutné, aby všetky klampiarske prvky pod hrebeňom boli buď medené, alebo antikorové, nakoľko všetky ostatné kovy v reakcii s meďou korodujú.

Pozor – práca vo výškach

V tomto článku píšeme o machu a boji s ním. Popísané metódy sú pomerne jednoduché a určite zvádzajú k ich svojpomocnému použitiu. Uvedomte si však, že ide spravidla o prácu vo výške, na šikmej ploche a navyše v mokrom a šmykľavom prostredí. Vaše ruky budú obsadené postrekovačmi a ďalším pomocným náradím. Myslite na svoju bezpečnosť. Zdravie máte len jedno.

Ak sa budete pohybovať po streche, zvoľte vhodnú obuv. Nezabudnite sa tiež vhodným spôsobom priviazať o bezpečnostný kotviaci bod alebo o komín či anténu. Nepodceňte ani bezpečnosť pri používaní rebríka, ktorý by mal byť dostatočne pevný a zabezpečený proti zošmyknutiu. Práce na streche by ste mali robiť vždy vo dvojici, aby vám v prípade akýchkoľvek problémov mal kto pomôcť.

Čo je dobré si zapamätať

  • Mach nie je veľkým nepriateľom striech, nie je ho nutné za každú cenu odstraňovať.
  • V našich končinách majitelia nehnuteľností vo všeobecnosti neradi akceptujú mach na strechách, v iných krajinách je mach vyslovene žiadaný ako estetický doplnok strechy.
  • Metódy na odstránenie machu sú pomerne spoľahlivé, pritom jednoduché a málo nákladné.
  • Použitie tlakovej vody nie je vhodné pre krytiny s granulátovým posypom.
  • V prípade použitia medených prvkov pri hrebeni je nutné, aby všetky klampiarske prvky pod hrebeňom boli medené, alebo antikorové.
  • Ak budete mach odstraňovať svojpomocne, nezabudnite na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ľudí a majetku v okolí.

 

Komentáre

7 komentárov. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.