Bocian na komíne: hniezdo je chránené, no zákon vás odškodní

bocian-biely-vinice-rastliny-zviera-priroda

Kto by sa rád nepokochal pohľadom na také ušľachtilé vtáky, akými sú bez sporu bociany? Na Slovensku máme asi 1300 možností zbadať ich hniezda na komínoch budov, na elektrických stĺpoch, stožiaroch, prípadne aj na vztýčených pahýľoch osamotených statných stromov. Tieto vtáky sú veľmi obľúbené – aj preto, že sa im odpradávna pripisovala zásluha za prínos šťastia, blahobytu a nového života. Bociany vraj nosili deti, resp. dievčatá. Chlapcov nosili údajne vrany. Bocian sídliaci na streche domu bol považovaný za ochrancu šťastia v ňom. Ak by si niekto trúfol bocianie hniezdo zničiť, prípadne ublížiť týmto vtákom, čakal by ho trest. Verilo sa, že iné bociany by v zobákoch priniesli žeravé uhlíky a dom vinníka podpálili. U nás sa tradičné predstavy o bocianoch spájali s bocianom bielym, ktorý na rozdiel od bociana čierneho žil v blízkosti ľudí.

Na Slovensko prilietajú bociany biele z Afriky v druhej polovici marca a ich prílet znamená definitívny príchod jari. Je úžasné pozorovať ich klepotanie zobákmi počas obsadzovania hniezd a dvorenia partnerkám po prílete a nedočkavo očakávať, ako sa páru pošťastí a koľko mladých vyvedie. Veď v našich končinách sa zdržia pomerne krátko a už v auguste sa začnú zhromažďovať pred každoročnou púťou do Afriky.

Bocian biely (lat. Ciconia ciconia) je vták z čeľade bocianovitých (lat. Ciconiidae). Jeho biele perie podčiarkuje elegancia čiernej farby na zadnom okraji a koncoch širokých krídel. Táto kombinácia je doplnená červenou farbou dlhých nôh a zobáka. Mláďatá sú sfarbené podobne, avšak ich nohy a zobák sú spočiatku čierne. Neskôr sa sfarbia dooranžova a až s nástupom pohlavnej dospelosti sčervenejú. Bocian váži 2,5 až 4,5 kg, dĺžka jeho tela je 95 až 110 cm a rozpätie krídel 180 až 220 cm. Priemerne sa dožívajú 12 až 15 rokov, ale výnimkou nie sú ani jedince staré 25 až 27 rokov.

Výchova mláďat a sprievodné javy

Bociany sa po prílete na stanovisko okamžite púšťajú do opravy svojho starého hniezda. Nové páry si stavajú nové hniezdo. Staršie hniezda vážia niekoľko stoviek kilogramov až jednu tonu. Párenie prebieha v hniezde a je sprevádzané hlasným obradným klepotaním zobákmi. Od polovice apríla znáša samička do hniezda 2 až 6 vajec, na ktorých začína sedieť až vtedy, keď znesie predposledné vajce. Aj preto je posledné mláďa vyliahnuté s dvojdňovým oneskorením menšie ako ostatné. V prípade nedostatku potravy je práve tento jedinec – v záujme prežitia silnejších súrodencov – odsúdený na vyhodenie z hniezda. Mláďatá sa liahnu po tridsiatich dňoch a ich výchova trvá bocianiemu páru až do augustového odletu.

bocian-mlada-kridla-hniezdo-zviera

Hniezdenie a ochrana bocianov

Bociany biele s obľubou hniezdia v blízkosti človeka, pričom ich výskyt je viazaný na potravinové biotopy, ktoré sú pre bociany nevyhnutné. Odborníci uvádzajú, že ak by sa lúky, pasienky a mokriny premenili na ornú pôdu s lánmi slnečnice, repky či kukurice alebo by zostali opustené bez kosenia a vypásania, zarastené burinami a inváznymi rastlinami, stali by sa pre bociana na vyhľadávanie potravy nevhodnými. Stratili by sme tak populáciu tohto významného živočícha.

Hniezdo a celé stanovište, na ktorom je postavené, sú chránené zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Bociany počas hniezdenia nie je možné vyrušovať a zasahovať do ich hniezdenia bez súhlasu kompetentných úradov. Akúkoľvek manipuláciu s hniezdom je nutné konzultovať a práce koordinovať s príslušným okresným úradom životného prostredia. Ak by si bociany postavili nové hniezdo na elektrickom stĺpe, obvykle sa ponecháva na mieste do konca hniezdnej sezóny. Takto sa pár bocianov v lokalite stabilizuje. Do novej sezóny sa pripraví náhradné riešenie. Chránené sú aj ich potravinové biotopy, a to sústavou NATURA 2000.

Ak si vašu nehnuteľnosť vyberú bociany za svoj domov a s ich spolužitím vám vznikajú škody na majetku, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 534/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete požiadať o náhradu škody, ktorú vám tento chránený živočích spôsobuje. Veľmi dobrým riešením je vybudovanie ochrannej striešky alebo plošiny umiestnenej pod hniezdom, ktorá obmedzí znečisťovanie materiálom padajúcim z neho alebo trusom trusom.

kovova-konstrukcia-bocian-hniezdo-strecha-kostol

Bocian je veľmi naviazaný na miesto, ktoré si sám vybral pre svoje hniezdo. Ak dôjde k jeho zhodeniu, nové hniezdo si tvrdohlavo stavia na pôvodnom mieste. Ak je potrebné bociany presídliť, vybuduje sa v blízkosti náhradná hniezdna podložka s priemerom 120 cm umiestnená na samostatne stojacom stĺpe vysokom aspoň 8 m. Veľmi problematické je hniezdenie bocianov na elektrických stĺpoch, kde veľmi často dochádza k zásahu elektrickým prúdom a následnému úhynu jedincov. Predchádzať tomuto neželanému javu je možné inštaláciou špeciálnych vyvýšených podložiek, ktoré umožnia bocianom vybudovať hniezdo v dostatočnej vzdialenosti od vodičov. Ideálne je, ak sa do novoinštalovanej podložky prenesie aj dostatočná vrstva výplne zo starého hniezda, ktorá sa stane základom na budovanie nového, prípadne sa na novú podložku navrství dostatok stavebného materiálu – jemných vetvičiek, slamy, sena alebo mačiny. Prekládku hniezda je potrebné urobiť v čase mimo hniezdenia. Vo výnimočných prípadoch je to možné aj vtedy, keď majú mláďatá menej ako 15 až 25 dní.

Bociany si v minulosti veľmi často robili hniezda na slamených alebo trstinových strechách poľnohospodárskych usadlostí, ktoré im poskytovali aj stavebný materiál. Dnešné strechy s pomerne hladkými krytinami im nevyhovujú. Môžeme im však pomôcť pomerne jednoduchou drevenou alebo kovovou konštrukciou v tvare štvornožky s dostatočne veľkou vodorovnou plochou ako základňou pre hniezdo nad úrovňou hrebeňa, ukotvenou na streche. Takáto konštrukcia sa vyrobí na mieru konkrétnej streche.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Bociany sú chránené živočíchy.
  • Akúkoľvek manipuláciu s bocianím hniezdom je nutné vopred konzultovať s príslušnými ochranárskymi organizáciami.
  • Pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych sa na Slovensku realizuje od roku 1977.
  • V roku 2000 vznikol atlas hniezd bociana bieleho na Slovensku, ktorý nájdete na bocian.sk.

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.