Netopier a strecha: ako postupovať, ak sa v nej usídli

Strechy sú obľúbeným miestom na usídlenie viacerých živočíchov. Nie je nezvyčajné nájsť v nich hniezda rôzneho hmyzu a vtáctva, obľubujú ich myši alebo kuny. Suché priestory, dobre chránené pred poveternostnými vplyvmi a bez rušivých prvkov sú ako stvorené na pokojné bývanie viacerých zástupcov živočíšnej ríše, ktorých človek svojou činnosťou pripravil o ich pôvodné domovy.

Netopiere nie sú v tomto výnimkou. S pomerne masívnou výstavbou stratili svoje pôvodné obydlia v dutinách stromov alebo v jaskyniach a boli nútené hľadať si náhradné ubytovanie. Dnes preto nie sú netopiere žijúce v bezprostrednej blízkosti ľudských príbytkov ničím výnimočným. S obľubou osídľujú dutiny starých domov a niektoré druhy aj strechy, predovšetkým starších domov a sakrálnych stavieb.

Netopiere v streche

Ak sa usadí kolónia netopierov v podkroví, skôr či neskôr nastáva problém s ich zapáchajúcim trusom, ktorý sa začne hromadiť tak, že po rokoch ho na povale môže byť až niekoľko stoviek kilogramov. Dobrou správou pre záhradkárov je, že trus netopierov je považovaný za vysoko cenené a hodnotné hnojivo, ktoré sa však musí používať vo veľmi zriedenom stave, inak by mohlo dôjsť k spáleniu rastlín.

Trus netopierov obývajúcich podkrovie znečisťuje trámy krovu. Ich jednoduchšie čistenie možno zabezpečiť vďaka rozloženým ochranným pásom, napríklad z lepenky na ich vrchnej strane. Pochôdznu plochu povaly je možné chrániť napríklad paropriepustnou fóliou natiahnutou niekoľko centimetrov nad podlahou. Fólia umožní stropnej konštrukcii dýchať a zároveň sa postará o presušenie trusu. Prvky krovu a jeho podlahu ochráni aj konštrukcia z dosák. Ak je potrebné priestory povaly používať ako skladové priestory, nalietavaniu netopierov zabránite jednoduchou priehradkou z dreva alebo textíliou napnutou v ráme.

POZOR! Netopiere a aj ich stanoviská sú chránené!

Vzhľadom na to, že všetky netopiere patria k chráneným druhom podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon, je potrebné pristupovať k nim s výnimočnou starostlivosťou. Ak si myslíte, že ich z blízkosti svojho domova beztrestne vyženiete, prípadne ich zneškodníte, mýlite sa. Takýmto konaním sa vystavujete riziku vyrubenia obrovských pokút, ktoré v prípade podnikateľských subjektov, obvykle stavebných firiem, ktoré nechcú prerušiť rekonštrukčné práce na budove, môžu dosiahnuť sumu presahujúcu 33 000 eur. Nehovoriac o tom, že netopiere sú vzácne a užitočné živé bytosti, ktoré si nezaslúžia byť hubené ako škodná.

Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a ich ochrane sa venuje Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) so sídlom v Bardejove.

Možnosť získania finančného príspevku

Vzhľadom na to, že niektoré druhy netopierov sú naviazané na podkrovné priestory a panelové domy, a v záujme zabezpečenia ich ochrany legislatíva pomáha majiteľom nehnuteľností, ktorí umožnia existenciu kolónie netopierov vo svojom objekte, finančným príspevkom do výšky 100 % rozdielu nákladov. Výška finančného príspevku zohľadňuje rozdiel nákladov medzi bežnou údržbou a požadovanou údržbou budovy, náročnosť a rozsah opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu a náklady na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o budovu obvyklé na mieste realizácie. Určuje sa dohodou medzi orgánom ochrany prírody alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody a vlastníkom nehnuteľnosti.

Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a je poskytovaný všetkým oprávneným žiadateľom. Ide o jediné trvalo udržateľné riešenie spolunažívania ľudí s netopiermi v budovách.

Čo robiť po náleze netopiera?

Podľa možností s netopierom vôbec nemanipulujte. Keďže netopier je chránený živočích, jeho nález je potrebné oznámiť najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody SR, obvodnému úradu životného prostredia alebo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, kde vás budú informovať o ďalšom postupe alebo zariadia vyslanie pracovníkov, ktorí vykonajú odchyt netopierov.

Ak nájdete kolóniu zimujúcich netopierov, nerušte ich. V prípade prebudenia zo zimného spánku by mohli vplyvom nedostatku potravy uhynúť od vyčerpania.

Počas teplejšej zimy sa netopiere môžu prebudiť. Aktívne začínajú byť pri teplote 10 °C. Po zimnom spánku sú však zoslabnuté. Ak nájdete takého netopiera, uložte ho do papierovej škatule s otvormi na dýchanie. Vložte do nej kus textílie, ktorá bude pre živočícha slúžiť ako úkryt, a kus mokrej látky, z ktorej sa netopier napije. Škatuľu uložte do chladnejšieho priestoru (8 – 10 °C) a ďalej komunikujte s príslušnými ochranárskymi organizáciami.

Ak vám netopier vletí do bytu, zhasnite svetlo, otvorte okná a nechajte ho vyletieť. Ak by bol zranený, vložte ho do škatule podľa opisu v predchádzajúcom odseku a postupujte podobne.

Nález netopierov počas stavebných prác si bude vyžadovať bezpodmienečné okamžité prerušenie prác a nahlásenie najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody SR, obvodnému úradu životného prostredia alebo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Pokiaľ je to možné a nie je to nevyhnutné, netopierov sa nedotýkajte, nemanipulujte s nimi, neplašte ich! Postupujte podľa pokynov oslovenej inštitúcie.

Nezabudnite

Hlavnou potravou netopierov je hmyz, pričom jeden jedinec dokáže za noc uloviť až tritisíc komárov. Keď sa teda s netopiermi naučíte spolunažívať, v letnom období oceníte ich apetít.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Netopiere sú chránené živočíchy.
  • S netopiermi podľa možností vôbec nemanipulujte.
  • V žiadnom prípade nepoškodzujte kolónie netopierov.
  • V prípade nálezu netopierov kontaktujte najbližšie pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, obvodný úrad životného prostredia alebo Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku.
  • Spolužitie s netopiermi prináša ochranu pred dotieravým hmyzom.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.