Vložkovanie komína navráti komínu funkčnosť. V čom spočíva?

Komín je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej strechy. Plní veľmi dôležitú funkciu – odvádza dym alebo splodiny horenia mimo domu. Dennodenne je vystavený poveternostným vplyvom. Zmeny vonkajšej teploty spôsobujú vlhnutie a rosenie na vnútornej strane komína. Na nej sa časom začne vytvárať toxický decht, ktorý sa hromadí, čím spôsobuje zmenšovanie vnútorného priemeru komína a časom obmedzuje jeho ťah. Dôsledkom tohto javu je zníženie účinnosti vykurovacieho telesa, riziko nedostatočného odvodu spalín s vplyvom na zdravie človeka a aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Funkčnosť komína je možné obnoviť vyvložkovaním, teda vložením novej komínovej vložky do otvoru v komínovom telese, ktorý však musí mať dostatočný priemer. Toto je možné zabezpečiť frézovaním. Obnovenie správnych funkcií komína je takto možné vo dvoch krokoch pozostávajúcich z frézovania a vložkovania.

Ide vlastne o najrýchlejší spôsob rekonštrukcie starého komína, ktorý je obvykle možné vykonať za jeden osemhodinový pracovný deň.

Zaujíma vás, aký komín sa hodí pre vašu strechu? Pozrite si prehľadnú infografiku, ktorú sme na túto tému spracovali.

Frézovanie komína

Frézovaním sa z jestvujúceho komína odstráni nános dechtu, prípadne sa ním vykoná ďalšie zväčšenie priemeru otvoru v komínovom telese tak, aby sa doň mohla osadiť vložka. Na frézovanie sa používa fréza, ktorej pohonná jednotka sa upevní na hornej časti komína. Rotor poháňa frézu, ktorá sa pohybuje od spodnej časti komína smerom nahor a plynule odfrézováva vrstvy dechtu vrátane časti murovacieho materiálu komína, čím vytvára dostatočne veľký otvor na nové vložky komína.

Frézovať je možné takmer každý komín. Celý proces je pomerne šetrný, takže nedochádza k narušeniu statiky. Problémom sú zalomené komíny, ktoré je potrebné na mieste zalomenia otvoriť.

Frézovanie komína bez jeho vyvložkovania nemá význam. Dokonca je v rozpore s predpismi a okrem problémov so zákonom môže byť príčinou úniku dechtu do obytných priestorov. Až vyvložkovanie komína zabezpečí jeho správne fungovanie a protipožiarnu ochranu v súlade s predpismi.

(Fotky: frezovanie-kominy.sk)

Vložkovanie komína

Princípom vložkovania je vloženie rúr – spravidla z nehrdzavejúcej ocele – do už existujúceho komínového otvoru. Časti komínového systému musia byť nielen vyrobené z kvalitného odolného materiálu, ale aj dobre namontované, predovšetkým pevne a bezpečne pospájané. Súčasťou systému je ochrana proti vnikaniu dažďovej vody do telesa komína, tvorbe dechtu či eliminácia rosenia. Nemožno zabudnúť na napojenie k jednotlivým spotrebičom v domácnosti alebo na revízne dvierka slúžiace na čistenie, údržbu a kontrolu komína.

Trh s materiálmi ponúka viacero druhov nehrdzavejúcich ocelí, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Pri výbere vhodného materiálu na vložkovanie konkrétneho komína je potrebné zohľadniť predovšetkým palivo, ktoré bude spaľované.

Základný materiál z nehrdzavejúcej ocele triedy EN 1:4404 s hrúbkou steny 0,5 – 0,6 mm je vhodný len na plynové kotly. Pri uhlí je dôležité, aby bola vložka tepelne izolovaná. Vysokokvalitné vložky s hrúbkou 0,8 a 1,0 mm triedy EN 1:4828 sú vhodné na komíny k zariadeniam, kde sa spaľuje prioritne tuhé palivo – drevo.

Najviac používaným systémom sú komínové vložky vyrobené z antikorového plechu s hrúbkou 0,8 a 1,0 mm a s priemermi 150, 160, 180 a 200 mm. Upozorňujeme, že antikorové vložky nie sú vhodné na kotly na ekohrášok. Ekohrášok je zlisovaný uhoľný prach často obsahujúci prímesi neznámeho typu. Pri jeho horení a následnej kondenzácii spalín v prieduchu vzniká agresívna zmes s vysokým podielom síry, ktorá akýkoľvek antikorový materiál veľmi rýchlo rozožiera. Na vložkovanie komína určeného na odvod spalín z ekohrášku sa preto používajú odolnejšie potrubia vyrobené zo šamotovej keramiky.

(Foto: frezovanie-kominy.sk)

Pravidlá vložkovania komínov

Komínové vložky sa dodávajú v rôznych priemeroch. Vo všeobecnosti platí, že na komín s výškou 8 až 11 m by komínová vložka mala mať minimálne taký priemer, ako je vývod zo spotrebiča. Ak komín predimenzujete, zrejme bude mať väčší ťah, ktorý budete môcť regulovať regulátorom ťahu v spodných komínových dvierkach. S poddimenzovaným komínom je to horšie. Jeho dobrý ťah zabezpečíte len montážou úplne nového vložkovania s väčším priemerom.

Najbežnejším štandardom pre komíny rodinných domov na Slovensku je výška 8 až 11 m s antikorovým vložkovým systémom s priemerom 180 mm.

Ďalšie používané systémy:

 • priemer vložky 160 mm do komínov s výškou 10 – 16 m
 • priemer vložky 180 mm do komínov s výškou 7 – 12 m
 • priemer vložky 200 mm do komínov s výškou 4 – 10 m

Výhody obnovenia komína vložkovaním:

 • rýchly priebeh prác
 • možnosť celoročnej realizácie, aj počas vykurovacej sezóny
 • vyššia bezpečnosť domova – nová vložka neprepustí splodiny cez murivo do interiéru
 • zníženie rizika požiaru
 • lepšia kvalita horenia a ťahu v komíne spojená s lepším výkonom zariadenia
 • jednoduché a rýchle čistenie

Nezabudnite

Frézovanie komína je zásah do spalinovej cesty komínového telesa, ktorý podľa živnostenského zákona môže realizovať len kominár, ktorý musí mať odbornú spôsobilosť. Nestačí len výučný list. Pri výbere realizačnej firmy preto dbajte na to, aby firma, príp. živnostník, ktorý vám bude komín frézovať, bol kominár aj s odbornou spôsobilosťou.

Čo je dobré zapamätať si?

 • Rekonštrukcia starších komínov je obvykle spojená s frézovaním komína a jeho vyvložkovaním.
 • Realizáciu prác je nutné zveriť odborne spôsobilej osobe, teda kominárovi s výučným listom a odbornou spôsobilosťou.
 • Pri rekonštrukcii komína si dajte poradiť od odborníkov.
 • V žiadnom prípade nepodceňte výber materiálu na váš komín – len komín z kvalitného materiálu zodpovedajúceho zamýšľanému palivu, navyše s požadovanou hrúbkou, môže bez problémov desaťročia slúžiť svojmu účelu.
 • Nezabúdajte na pravidlá.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.