Príbeh zo života: Ako sa šetrenie na strechárovi nemusí vyplatiť

poskodena-strecha-chyby-pri-realizacii-strechy-nutna-rekonstrukcia-rozpadnuty-dom

Pán, dajme mu meno Ján, si kúpil dom v širšom centre hlavného mesta. Dom si kúpil na hypotekárny úver. Vzhľadom na to, že dom bol starší a pomerne vybývaný, požiadal pán Ján aj o úver na rekonštrukciu domu. Pán Ján je vzdelaný a sčítaný muž, nuž usúdil, že si s odhadom výšky úveru na rekonštrukciu poradí sám.

Pán Ján má doma aj manželku Janu. V očakávaní sťahovania do novozrekonštruovaného domu v lukratívnej časti mesta sa po večeroch pustili do plánovania úprav. O tom, že treba zrekonštruovať strechu, nikto nepochyboval, je to predsa prvoradá úloha. Strecha už na prvý pohľad volala o pomoc. Rovnako nutné bude vymeniť okná a zatepliť fasádu domu. Ide však len o vonkajšie úpravy.

Vzhľadom na to, že dom má zopár desiatok rokov a neinvestovalo sa doň už desaťročia, noví majitelia budú musieť zrekonštruovať aj rozvody elektrickej energie, vody, plynu a vymeniť systém vykurovania. Kuchyňa a kúpeľňa sa musia zriadiť nanovo. Od podpisu kúpno-predajnej zmluvy po zápis zmeny vlastníkov na katastrálnom úrade prešiel mesiac. Nejaký čas ešte trvalo, kým sa skončila zima. Ján s Janou po večeroch vysedávali pri časopisoch a internetových stránkach venovaných modernému bývaniu. Svoje zámery konzultovali s množstvom priateľov a známych, a tak ich predstavy týkajúce sa úpravy ich nového rodinného sídla začali  nadobúdať konkrétne rozmery.

Strecha? Hm. V pláne je atraktívny antracitový odtieň v kombinácii so sivými klampiarskymi výrobkami. Okná? Najlepšie budú posuvné. Nedopustíme, aby nám prekážali otváravé krídla. Kúrenie? V obývacích priestoroch musí byť jednoznačne podlahové. Kúpeľňa? Jedine s hydromasážnou vaňou a batériami z najnovšej kolekcie. Kuchyňa? Na mieru! Záhrada? Na ňu si pozveme architekta.

Plánov množstvo, avšak peňazí len obmedzene. Čo teraz? Už dávno platí staré známe, že prikryť sa môžete len s takou perinou, na akú máte. Aj preto Jana s Jánom začali prehodnocovať svoje plány. Ako prvá na rad prišla, čuduj sa svete, strecha. V súvislosti s prestavbou starej strechy oslovili na odporúčanie známych veľmi skúsenú firmu. Práve cenová ponuka, ktorú mali v rukách, bola pre novučičkých majiteľov staršieho domu zdrojom ukrytých finančných rezerv. Veď ďalší známi poznajú predsa chlapíkov, ktorí tú istú strechu zrekonštruujú za polovicu. Poďho za nimi. A naozaj, mávnutím čarovného prútika mali v rukách novú cenovú ponuku, ktorá bola podstatne nižšia. No, neber to!

Ján s Janou si s majstrom hneď tľapli a s prestavbou strechy sa o pár dní začalo. Spokojnosť vládla na oboch stranách. Práce sa slušne rozbehli. O niekoľko dní bola strecha pokrytá, aj dobre vyzerala. Domáci boli spokojní, za strechu zaplatili pekne na ruku. Ušetrené peniažky si lebedili na účte. Nuž, prečo nezačať znovu trošku špekulovať o nejakej tej investícii. Priestor na povale je dosť veľký, tak prečo ho nevyužiť?

Jana s Jánom teda zašli za majstrom, tentokrát strechárskych remesiel, a predstavili mu svoj plán. „Panička, žiaden problém! Chcete obytné podkrovie? Budete ho mať. Namontujeme tam strešné okná, natlačíme izoláciu. O päť dní bude hotovo.“ Aj bolo. Úžasné, rýchle. Veď čo sa môže stať?

Jana s Jánom takto pokračovali ďalej. Stali sa expertmi na úsporu financií, lebo podobne ako pri streche postupovali aj pri výbere firmy na dodávku a montáž okien, zateplenia fasády, lacní boli aj kúrenári. Rekonštrukcia ich domu prebehla rýchlo a zdanlivo bez problémov. O niekoľko týždňov sa mohli s celou rodinkou nasťahovať a užívať si výhody bývania v rodinnom dome v širšom centre hlavného mesta. Boli šťastní. A aké nádherné boli prvé Vianoce!

Jana s Jánom si spokojne užívali bývanie v zrekonštruovanom dome. Avšak, čo to? Už počas prvej zimy sa im v prízemných priestoroch začala objavovať pleseň. Upokojili sa, keď po intenzívnejšom vetraní a s nástupom teplejších dní tento problém ustal. Prišiel však pomerne silný vietor a ten sfúkol niekoľko škridiel. Silný vietor prichádza často s dažďom, a tak zatieklo do spálne. Počas druhej zimy sa pleseň objavila aj v obytnom podkroví. A nie málo. V niektorých kútoch vznikali nevzhľadné vlhké mapy, ktoré sa zväčšovali.

Pán domáci si všimol, že počas dažďa kvapká voda aj z podbitia strechy a na vonkajšej omietke sa vytvorili mokré škvrny. A je to tu. Jana s Jánom kdesi pohľadali číslo na šikovného a lacného majstra, ktorý im strechu rekonštruoval. Pán majster nasľuboval hory-doly. Všetko dá do poriadku. Určite sú to len drobnosti. Keď však malo prísť od slov k činom, majsterko už telefón nezdvíhal.

Keď sa to ťahalo už niekoľko mesiacov, Jana s Jánom si spomenuli na slušnú a skúsenú strechársku firmu, s ktorou chceli pôvodne rekonštruovať strechu. So sklopenými ušami si šli pýtať aspoň radu. Majiteľ firmy, keďže je to slušný človek, prišiel, dom si prezrel a vysvetlil manželom, kde sa stala chyba a prečo ich strecha (a nielen tá) nefunguje tak, ako má.

Pýtate sa, ako sa tento príbeh skončil? Smutne alebo veselo? Tak i tak. Rozhodne veľmi drahým ponaučením. Jana s Jánom museli pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii strechy, ale aj fasády a kúrenia. Celý strešný plášť, teda aj obytné podkrovie, bolo nutné rozobrať. Našťastie, prebytočná vlhkosť sa nestihla podpísať na krove, ktorý jej ešte vládal odolávať. Musela sa kompletne vymeniť tepelná izolácia vrátane parozábrany a poistnej hydroizolácie. Taktiež bolo nutné vyrovnať roviny krovu a namontovať odkvapové plechy. Všetky konštrukcie sa vyhotovili v zhode s príslušnými normami.

Jana s Jánom tentokrát na streche nešetrili. Žiaľ, tento omyl ich v úsudku stál podstatne viac peňazí, ako bola pôvodná cenová ponuka na zhotovenie rekonštrukcie strechy. Nechali ju opraviť profesionálom. A ako to aj v rozprávkach býva, žili si potom dlho šťastne…

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa na strechách

 1. Chyby vyplývajúce z toho, že neboli dodržané základné pravidlá a normy pre realizáciu striech:
  • nedôsledná montáž latovania, čo môže mať za následok nedokonalý estetický dojem zo strechy, ale aj zatekanie zrážkovej vody pod krytinu;
  • chybné vyhotovenie lemovania komína, nadmuroviek a iných prestupujúcich konštrukcií, následkom čoho dochádza k zatekaniu;
  • klampiarske konštrukcie vyhotovené bez vodných drážok a následné zatekanie vody vplyvom jej vzlínania, prípadne krátke vysunutie klampiarskych konštrukcií voči zvislým nadväzujúcim konštrukciám a následné stekanie zrážkovej vody po nich;
  • chybná montáž strešných okien a zlé napojenie poistnej hydroizolácie;
  • poistná hydroizolácia sa nevyvedie na oplechovanie odkvapovej hrany, čo zapríčiní zatekanie vody do podstrešného priestoru, resp. do podbitia strechy;
  • chýbajúce prelepenie poistnej hydroizolácie (nutné hlavne v prípade obytného podkrovia);
  • dodatočné zateplenie obytného podkrovia tak, že sa nezachová prevetrávacia medzera medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou;
  • nedostatočné prevetrávanie priestoru pod krytinou;
  • montáž odkvapovej hrany a hrebeňa bez zabezpečenia prevetrávania;
  • nedôsledne nainštalovaná parozábrana bez prelepenia spojov a utesnenia detailov okolo inštalácií vody, elektriny a pod.;
  • chybne namontovaná tepelná izolácia a s tým súvisiaci vznik tepelných mostov, následná kondenzácia vodných pár v tepelnej izolácii, hromadenie vlhkosti v nej, zníženie funkčnosti a zatekanie vody do obytných priestorov, vlhnutie konštrukcií a osídlenie plesňami, prípadne aj hubami;
  • zle vyhotovené úžľabie, následné zatekanie a nafúkavanie nečistôt;
  • a pod.
 1. Chyby vznikajúce v dôsledku použitia nekvalitných alebo nevhodných materiálov:
  • na trhu je množstvo strešných fólií a iného doplnkového sortimentu pre strechy bez preukázaných technických parametrov – ide o tzv. bezmenné materiály. Podobne ako pri elektronike alebo napr. pri potravinách, je lepšie priplatiť si za kvalitu. Chybný televízor po dvoch rokoch bez problémov nahradíte novým, ale čo so strechou?
  • bežný jav je používanie doplnkového materiálu, napr. lepiacich pások a rôznych tmelov, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, často nie sú kompatibilné a ich použitie vedie k nezvratným škodám na strešnom plášti, poprípade k výraznému skráteniu jeho funkčnosti;
  • aj veľmi kvalitné fólie s detailmi vyhotovenými z bežných, nekompatibilných materiálov strácajú svoj kvalitatívny význam;
  • a pod.
 1. Chyby vznikajúce nekvalitnou prácou neodborníkov:

Po Slovensku chodia dva typy neodborníkov. Prvý typ predstavujú ľudia s výučným listom v príslušnom odbore, ktorí pred desiatkami rokov ukončili svoje vzdelávanie záverečnou učňovskou skúškou, ale od toho času nerobia nič pre rast svojej odbornosti, prípadne svoje remeslo vykonávajú bez záujmu o výsledok práce.

Častejšie sa však môžete stretnúť so živnostníkmi s voľnými remeselnými živnosťami, ktoré ich oprávňujú vykonávať len pomocné práce pri príprave a dokončovaní stavieb. Náš živnostenský zákon (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) rozoznáva tri druhy živností:

 1. a) remeselné – ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore;
 2. b) viazané – ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak;
 3. c) voľné – ak nie je ustanovená odborná spôsobilosť ako podmienka prevádzkovania živnosti.

Realizovať stavebné diela súvisiace so zastrešením môžu len držitelia remeselných živností. Aj napriek tomu, že existujú voľné živnosti súvisiace s realizáciou stavieb, je nutné uvedomiť si, že držitelia takýchto živnostenských oprávnení nie sú kvalifikovanými osobami na realizáciu odborných strechárskych prác.

V rámci týchto prác je možné vykonávať výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov.

V rámci týchto živnostenských oprávnení však nie je možné vykonávať jednotlivé remeselné živnosti. Remeselné živnosti je možné vykonávať len na základe preukázania odbornej spôsobilosti, teda odborného vzdelania, prípadne jeho náhrady podľa živnostenského zákona (sem patrí absolvovanie rekvalifikačných kurzov, skúšok odbornej spôsobilosti a zdokladovanie praxe v odbore a iné).

Remeselná živnosť

 • tesárstvo,
 • pokrývačstvo,
 • klampiarstvo,
 • izolatérstvo, resp. jeho ekvivalent hydroizolatérstvo
 • a strechárstvo

je teda vydávaná na základe splnenia špeciálnych požiadaviek, ktoré by mali byť zárukou odbornosti realizovaných prác. Len držitelia týchto remeselných živností majú oprávnenie vykonávať jednotlivé strechárske remeslá.

Na záver prikladáme zopár odstrašujúcich príkladov z praxe od majstrov-nemajstrov.

Zle-nainstalovany-vetraci-pas-hrebenac-skridla

Zle nainštalovaný vetrací pás

Krive-latovanie-strechy-strecha-rebrik-stay-dom

Krivé latovanie a chýbajúci odkvapový plech – do podbitia bude zatekať voda

zle-namontovana-tepelna-izolacia-vznik-tepenych-mostov-vznik-plesni-v-krove-vlhkost-krovu

Nedôsledne namontovaná tepelná izolácia – vzniknú tepelné mosty, vlhnutie a pleseň na krove

Čo je dobré si zapamätať

 • Nešetrite na nesprávnom mieste, strecha chráni vašu stavbu a všetok váš majetok, nešetrite na jej realizácii.
 • Predpokladom pre kvalitnú realizáciu strechy, prípadne jej rekonštrukciu, je dobrá realizačná firma s dobrými referenciami.
 • pri výbere realizačnej firmy si skontrolujte predmet podnikania podnikateľského subjektu na výpise zo živnostenského registra, ktorý nájdete v živnostenskom registri, alebo na výpise z obchodného registra.
 • V prípade pochybností o kvalite realizovaných prác sa okamžite (už počas prác) obráťte na odborníkov z profesijných organizácií, ktorí vám radi pomôžu dobrou radou.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.